Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/08/2020

Δ6/Φ1/οικ.11484 (ΦΕΚ 815 Β/10.06.2010)

Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh
Αρχεία