Χορηγήσεις αδειών
17.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 263/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,495 MW, στη θέση «ΑΤ 40 – Αγρόκτημα Μπαλάϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
17.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 264/2019 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,988 MW, στη θέση «Τοπική Κοινότητα Βρυότοπου», της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
17.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 265/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,99 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Καλινδρίας», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
17.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 266/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,994 MW, στη θέση «Κοπάτσι», της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, του Δήμου Ορέστιδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 224/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48,3MW στη θέση «ΤΣΟΥΜΑ - ΧΙΟΝΙ - ΣΤΕΚΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Συκιωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 262/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,9 MW στη θέση «Αγρόκτημα Φερών - Καψαλα», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ENERGYSPOT ΕΒΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
15.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 207/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.960/8849π.ε./10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Βουβάλοι-Μεγάλο Μουρί - Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.»
12.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 257/2019 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.893/22031π.έ/10.02.2004 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00628) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 1,8MW στη θέση «Μαού Λαγκάδα», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ. ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ MYKONOY O.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
12.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 261/2019 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00597) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 23,4MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,95MW, στη θέση «Γαϊδουροβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα, Μολάων και Νιάτων, των Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
11.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 299/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.959/8848π.ε./10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00634) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 1,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,2MW, στη θέση «Αγριλίδα-Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.»
11.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 300/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.958/8847π.ε./10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00636) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 1,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,2MW, στη θέση «Βιγλί», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
11.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 256/2019 για τη δεύτερη παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00534) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 50MW στη θέση «Ράχη-Πριόνι-Λεκανα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
10.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 301/2019 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.017/20765/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00223) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από σταθμό βιομάζας ισχύος 5 ΜW εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Μελιγαλά της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας, του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENVITEC Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
08.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 302/2019 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 662 MW, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου στην εταιρεία με την επωνυμία «DAMCO ENERGY A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «DAMCO ENERGY A.E.»
08.04.2019ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 363/2019 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση δεκαοκτώ (18) ίδιων φορητών μονάδων παραγωγής Η/Ζ συνολικής καθαρής ισχύος 22,66 MW στη νήσο Κρήτη, για τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτροδότησης για τα έτη 2019-2023.
20.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 277/2019 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.626/13011π.έ./18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00338) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Πικροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ), λόγω ανωτέρας βίας
20.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 278/2019 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13014/18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00347) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 18,9 MW, στη θέση «Καστρί-Κοκκαλια», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού και Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ), λόγω ανωτέρας βίας
20.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 279/2019 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.626/13011π.έ./18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00350) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 13,5 MW, στη θέση «Τύμπανο - Τρυπήρι», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ), λόγω ανωτέρας βίας
20.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 280/2019 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/1312π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00392) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 23,4 MW στη θέση «Καράβι – Αλογοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ), λόγω ανωτέρας βίας
19.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 174/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,98 MW στη θέση «ΑΤ 218 – Αγρόκτημα Μαυροδένδρι», της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
19.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 204/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,996 MW στη θέση «Χοντρή Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
18.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 171/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,861 MW στη θέση «Νάνος ΑΤ 1045, 27,28, 30, 31 – Αγ. Πρόδρομος», της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
18.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 172/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,871 MW στη θέση «Αγρόκτημα Παπαπέτρου ΑΤ 198, 1224, 1457, 1456 – Αγ. Πρόδρομος», της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ»
14.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 141/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,2 MW, στη θέση «Καραμούντζι», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
14.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 142/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,6 MW, στη θέση «Μαυροβούνι - Παλαμήδι - Ψηλοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Ασκληπιείου και Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου και της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.»
14.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 143/2019 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Μαδάρα – Βούρτσα » της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου, του Δήμου Τρίπολης και της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «GREENTOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
07.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.565/12790/11.2.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00457) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,3 MW στη θέση «Πυργαρι-Νταρδιζα», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
07.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 115/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.546/12800π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00458) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 19,8 MW στη θέση «Γκαλόσι-Ρικέζα», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
07.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 116/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.556/12795/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00471) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,2MW στη θέση «Βουρέζα» της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.»
07.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 117/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.559/12794/28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00521) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 18,9MW στη θέση «Εξώστης», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
07.03.2019Aπόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 180/2019 για τη χορήγηση συναίνεσης της ΡΑΕ στην πρόθεση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του αιολικού πάρκου ισχύος 15,3MW στη θέση «Πύργος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.», η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/12791π.έ./11.02.2003 (αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00453) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει.
06.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 110/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.592/12803π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00417) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 9,9MW στη θέση «Πυργάρι» της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.»
06.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 111/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.555/12804π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00418) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,65MW στη θέση «Κοσκινα Λακκα» της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.»
06.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 112/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.540/12802π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00419) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 22,5MW στη θέση «Αγριαχλαδιά» της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε»
06.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 113/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 19,8MW στη θέση «Καραμπίλα Κύμη», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
05.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 109/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.584/12793/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00408) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 9MW στη θέση «Μεσοκήπι» της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
28.02.2019Παράταση της άδειας παραγωγής της εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για τις δύο εγκατεστημένες Αεριοστροβιλικές Μονάδες, ισχύος 27,95 MW έκαστη, ΛΙΝ Α/Σ 5 στον ΑΗΣ Ν. Χανίων και ΧΑΝ Α/Σ 13 στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου Κρήτης, για την κάλυψη επάρκειας ισχύος στο Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης.
21.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1311/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267/18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-339) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 5,4 MW, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
21.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 29/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.904/23404/30.01.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00635) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,6 MW, στη θέση ««Κουτσουνόραχη», της Δημοτικής Ενότητας Μήλου, του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.»
15.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 1324/2018 για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην εταιρεία WINDOWS INTERNATIONAL S.A.
08.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 1087/2018 επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-243977/06.08.2018 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με τον δ.τ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 828/2017 Απόφασης της ΡΑΕ
07.02.2019Ορθή Επανάληψη - Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1265/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.175/7870/22.12.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW στη θέση «Μαραθιά», της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ Α.Ε.»
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 33/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.979/1792/04.03.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00658) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 22 MW, στη θέση «Μεγαλοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου και της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΔ.Ε.Η Α.Ε.».
29.01.2019Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1156/2018 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,86 MW στο Ρέμα Στάρα της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1153/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Κοκκορέτσα», της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΗΝΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ» με δ.τ. «ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1159/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW, στη θέση «Ψηλή Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1158/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW, στη θέση «Παλιομέλισσα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Δαυλείας και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1160/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,5 MW στη θέση «Μικρή Λούτσα» της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ Ε.Π.Ε»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1154/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Κοκκορέτσα 2-Σπάρτια», της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ»
29.01.2019Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1157/2018 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,75 MW στο Ρέμα Κρυόβρυση της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Δυτικής Θεσσαλίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1155/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,5 MW στη θέση «Λιθάρια» της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ Ε.Π.Ε»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1288/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.817/16322/22.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00608) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 17 MW στη θέση «Ξεροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ A.E.»
29.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1289/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-268) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4 MW, στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1194/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.435/3518/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00185) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,84 MW, στη θέση «Κεφαλές», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Κηρύκου, του Δήμου Ικαρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1195/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.616/4166/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00193) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Κεφάλα», της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1196/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.615/4165/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00194) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Σκάλα», της Δημοτικής Eνότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1187/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.952/8039/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00638) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1188/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.950/584/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00637) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1189/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759π.ε./10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 19,8 MW, στη θέση «Μπελεχέρι» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε.».
25.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1151/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4 MW, στη θέση «Σαρακατσαναίϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
25.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1152/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./03.09.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10 MW, στη θέση «Σιδεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
25.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1192/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.272/3240/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00186) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Αντίρριο», της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
21.01.2019Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 814/2018 Απόφασης ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,9 MW, στη θέση «Μεταλλικόν» της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ Α.E.»
16.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1149/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
09.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1079/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «Tζούμα» της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΠΕΡΔΙΚΙ-Κ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α/Π ΠΕΡΔΙΚΙ»
09.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1109/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.382/20766/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00206) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Τηγάνι», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
09.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1110/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.370/οικ.1081/24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00291) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Ακρωτήρι-Τραγουδιστής», της Δημοτικής Ενότητας Σίφνου, του Δήμου Σίφνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
27.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1193/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά) της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
14.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 1056/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.543/3689/03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 8,4 MW στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
14.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.539/3683π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 9,6 MW στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
10.12.2018Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 840/2018 Απόφασης ΡΑΕ για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΤΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.
10.12.2018Ορθή Επανάληψη της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 867/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,4 MW, στη θέση «Κάτω Βράχος», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 995/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.886/22077/10.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00826) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 2,4 MW, στη θέση «Ασιδέρωτας», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝ. ΕΡ. Α.Σ.Ε.».
14.11.2018ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1001/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
14.11.2018ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1006/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
13.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1000/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.380/οικ.19771/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00593) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 11,5MW στη θέση «Μακροτάνταλο» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
12.11.2018AΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 962/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 92 KW, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΑΦΗ ΒΑΡΗΣ», ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΠΕΚ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε.».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 972/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.818/15453/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00576) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,105 MW, στη θέση «Κιάφα-Πράρι», της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, του «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1007/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.374/οικ.15889/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00570) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4,5 MW στη θέση «Μαμάδος», της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
09.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 952/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.8202838/22.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00613) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 18 MW στη θέση «Λογγαράκια» της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ A.E.»
08.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 951/2018 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/οικ.3114/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00121) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW, στο ποταμό Ίναχο της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
02.11.2018ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2018 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΣΧΥΟΣ 3 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΡΥΔΙΕΣ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΜΕ Δ.Τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»
01.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 873/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW, στη θέση «Κοκκινόβραχος» της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DISTOMO AELIOS A.E.»
01.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 874/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Τριφύλλι», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»
31.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 868/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «Κορφούλα», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
31.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 869/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 57,6 MW, στη θέση «Πετροκορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Λεβαδέων και Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
31.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 870/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW, στη θέση «Σωρος ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.»
31.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 871/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW, στη θέση «Λούτσα», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.»
31.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 872/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW, στη θέση «Αη Λιας» της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DISTOMO AELIOS AE»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 857/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «ΒΙΓΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 858/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 859/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «ΚΡΑΤΑΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 860/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 60 MW στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 861/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99936 MW, στη θέση «ΚΟΥΤΣΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 862/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «ΑΣΤΡΑΠΗ», της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 863/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99936 MW στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 864/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΑΔΙΚΟ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 865/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 866/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99936 MW στη θέση «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
29.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 835/2018 για τη δεύτερη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 17,1 MW, στη θέση «Καλογεροβούνι-Πούλος», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ».
29.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 836/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.805/19153/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00568) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 10,2 MW στη θέση «Δάφνη», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και με δ.τ. «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
29.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 837/2018 για τη δεύτερη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.128/3006/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 18,9 MW, στη θέση «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ».
29.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 839/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.953/8049/14.10.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00564) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.
29.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 856/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ», της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOTHEMA ENERGY SA»
26.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 810/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 58 Κτηματική περιοχή Νέας Μενεμένης», της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε.»
26.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 811/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Θέση Ρεβένι-Αγροτεμάχιο 325», Κτηματική περιοχή Δημοτικής κοινότητας Κορινού, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.»
26.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 812/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Θέση Προφήτης Ηλίας-Αγροτεμάχιο 170 Κτηματική Περιοχή» της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «Avandοil Ι.Κ.Ε.»
24.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 809/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 350 Κτηματικής Περιοχής» Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 Ι.Κ.Ε»
23.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 804/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Ο.Τ. 12 ΒΙ. ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Ενότητας Mαρωνείας, του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ι.Κ.Ε..»
23.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 805/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 790 και 787 Κτηματική Περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Αχινού», της Δημοτικής Ενότητας Αχινού, του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ARCHON UNIVERSE Ι.Κ.Ε.»
23.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 807/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 1506Α Κτηματικής Περιοχής Ωραιοκάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου, και της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «EMPIRE PLANT Ι.Κ.Ε.»
23.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 808/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «ΤΜΗΜΑΤΑ 1108α, 1108β, 1108γ του ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 1108 ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ACTION JET IKE»
22.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 800/2018 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 4 MW στη θέση «Τσακαλότοπος», Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ (WONDERPLANT) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «WONDERPLANT A.E.»
22.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 801/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμόν 7 Δημοτικής Κοινότητας Μωσαικού», της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε»
22.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 803/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο βιορευστά, παραγόμενα από βιομάζα ισχύος 5ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 1613 Κτηματικής περιοχής» Δημοτικής Κοινότητας Βαθύλακου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 Ι.Κ.Ε»
19.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 813/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 55,2 MW, στη θέση «Σπαθί», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής και των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
19.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 815/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6 MW στη θέση «ΡΟΚΑΝΙ - ΚΑΦΑ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ»
18.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 782/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 39 MW, στη θέση «Φραγκοκούκουρα – Μελίσσι - Πουρνάριζα», της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
18.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 783/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1290/οικ.7828/14.04.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00928) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, στη θέση «Ψηλό Λιθάρι - Κοντοδιάσελα», της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδόκαμπου και της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
18.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 785/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1133/οικ.24009/14.12.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00871) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, στη θέση «Ορθολίθι», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
18.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 786/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.995/1186/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00624) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 39,1 MW, στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
18.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 802/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,95MW, στη θέση «Ρέμα Βαλόρρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «LICHAS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LICHAS Ε.Ε.»
17.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 781/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.898/7050/02.06.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00688) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 6,3 MW, στη θέση «Πρ. Ηλίας - Παπούρα», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ A.E.Ε.».
16.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 784/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1135/οικ.13848/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00823) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, στη θέση «Ασπροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
10.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 883/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1142/οικ14834/02.08.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00822) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 8 MW στη θέση «Μεγαλοβούνα» της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
10.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 884/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1141/οικ14835/02.08.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00821) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 10 MW στη θέση «Κάλαμος» της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
10.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 885/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.869/7224/12.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00578) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW στη θέση «Αλογομανδριά-Μαυροβούνι» των Δημοτικών Ενοτήτων Ορχομενού και Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
09.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 827/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 44,85 MW, στη θέση «Καπνισμένο», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS A.E.»
09.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 828/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,25 MW, στη θέση «Σταθοδήμα», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
09.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 882/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.002/13012/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00573) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,25 MW στη θέση «Αντισκαρι» της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α/Π ΜΟΙΡΕΣ A.E.»
08.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 824/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 37,95 MW, στη θέση «Λούτσα - Μοναστηρίου», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS A.E.»
08.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 825/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24,15 MW, στη θέση «Μαραθάκια», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS A.E.»
08.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 826/2018 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,35 MW, στη θέση «Κολιέδες», της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NIATA AIOLOS AE»
24.09.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 733/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9411π.έ./15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00557) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 34,5 MW στη θέση «Αγία Δυνατή», της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
20.09.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 686/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.435/3518/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00185) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,84 MW, στη θέση «Κεφαλές», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Κηρύκου, του Δήμου Ικαρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
20.09.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 673/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00586) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 24MW στη θέση «Μελίσσι» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.».
20.09.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 675/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.806/12425/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00585) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 24MW «Τρίκορφο» της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.».
13.09.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 597/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Κούτρης», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ECO VAR POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΙΕΠΥΑ ΟΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ECO VAR POWER ΟΕ»
06.09.2018Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 182/2016 Απόφαση ΡΑΕ για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
30.08.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 744/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος, του Δήμου Δίστομου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων»
25.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 392/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 MW στη θέση «Αγριλιός», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.»
22.06.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 490/2018 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 1,56 MW στη θέση «Λατομείο Εγνατίας», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πολυγύρου, Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «AEIΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ»
18.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 512/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. ΔΕΗ Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Νο 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ (Μεγαλόπολη 4), ονομαστικής ισχύος 300 MW, σε εφαρμογή της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4533/2018
18.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 513/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Aνώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. ΔΕΗ Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής No 1 του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 1), ονομαστικής ισχύος 330 MW, σε εφαρμογή της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4533/2018
18.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 514/2018 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. ΔΕΗ Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Νο 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολη Α΄, (Μεγαλόπολη 3) ονομαστικής ισχύος 300 MW, σε εφαρμογή της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4533/2018.
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 420/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Πευκοδάσος», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ – ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α/Π ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»
05.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 397/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,917MW, στη θέση «Μπουντάκο», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΕΥΚΤΗΜΩΝ»
05.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 398/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,917MW, στη θέση «Χέρωμα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΤΙΕΡΡΑ Ο.Ε.» και «TIERRA Ο.Ε.»
05.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 399/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Παλιοβορός-Σανίδα-Κόντρα-Λύστη», της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENFIELD WIND ΜΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «GREENFIELD WIND»
30.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 392/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 MW στη θέση «Αγριλιός», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.»
30.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 395/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Παλιολήμερα-Παλιόσταλος-Τριμνηστρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας, Αντιρρίου και Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WIND ENERGY ΑΕ»
30.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 396/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,917MW, στη θέση «Φιγκέζα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΕΥΚΤΗΜΩΝ»
30.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 391/2018 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8 MW, στη θέση «Καψάλα», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονιας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 ΕΕ» και δ.τ. «EDF EN HELLAS S.A. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 ΕΕ»
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 338/2018 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42,9 MW, στη θέση «ΛΟΦΟΣ-ΠΟΥΛΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕS ENERGY Ε.Π.Ε.»
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 339/2018 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑ-ΠΟΥΛΙ», Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «EBΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EBΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 338/2018 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42,9 MW, στη θέση «ΛΟΦΟΣ-ΠΟΥΛΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕS ENERGY Ε.Π.Ε.»
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 339/2018 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑ-ΠΟΥΛΙ», Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «EBΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EBΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.05.2018Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 1124/2017 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2,996MW στη θέση «Αγροτεμάχιο υπ’αρ. 352/Αγρόκτημα Νιγρίτας-αναδασμός 2007-2008», της Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BIOENEΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.»
18.05.2018Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 1124/2017 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2,996MW στη θέση «Αγροτεμάχιο υπ’αρ. 352/Αγρόκτημα Νιγρίτας-αναδασμός 2007-2008», της Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BIOENEΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.»
25.04.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 343/2018 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 3,2 MW στη θέση «Κλέφτικα-Ερυθρά Καμέλη (εντός Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)», της Δημοτικής Ενότητας Λαχανά, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»
31.01.2018Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ισχύος 132 kW, συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, στη θέση «ΦΑΛΑΡΗ ΛΑΚΚΑ», στην περιοχή Μακρυώτικα, Δήμου Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας στην εταιρεία «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.».
24.01.2018Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ» για μονάδα ΣΚ ισχύος 187,462 MW διπλού καυσίμου με κύριο καύσιμο Φ.Α., στον Αθερινόλακκο Ν. Λασιθίου Κρήτης
12.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 978/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,45 MW επί της διώρυγας μεταφοράς νερού από τον ΥΗΣ Ταυρωπού στη λίμνη διαχείρισης, της Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DS ENERGY I.K.E.».
12.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 801/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 3,6 MW στη θέση «Κορομηλιές» της Δημοτικής Ενότητας Δίστρατου, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY».
12.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 805/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 4,8 MW στη θέση «ΛΙΘΙΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην εταιρεία «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΙEFER TEK ΕΠΕ».
07.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 914/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 0,33 MW στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, του Δήμου Βοϊου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
10.11.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής, στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση μισθωμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 2,5 MW, για την κάλυψη της επάρκειας ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα (ΗΣ) Πάρου (νήσοι Σίκινου – Φολεγάνδρου).
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 800/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 0,2 MW στη θέση «Γκούρα» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ENERTEC O.E.».
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 802/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζάρια» της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην εταιρεία με την επωνυμία «PIONEER WIND PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER WIND PARK».
02.11.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 803/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 4,2 MW στη θέση «Ρ. ΓΙΟΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας, Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην εταιρεία «HYDROKINETIC ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HYDROKINETIC ENERGY».
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 804/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 3,2 MW στη θέση «Αγία Παρασκευή» του ποταμού Βενέτικου, Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην εταιρεία με την επωνυμία «H2E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «H2E».
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 806/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 9,8 MW επί του π. Αλιάκμονα, στη θέση «Λουμάκια», της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην εταιρεία «HYDROELECTRICITY ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HYDROELECTRICITY».
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 807/2017 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 9,8 MW επί του π. Αλιάκμονα, στη θέση «Μύλος Βαζούρα», της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην εταιρεία «HYDROELECTRIC SOURCES GREVENA ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HYDROELECTRIC SOURCES GREVENA».
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 762/2017 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW, στη θέση «Τρία Σύνορα» των Δημοτικών Ενοτήτων Κτημενίων και Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 763/2017 για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Κόκκαλα - Τρίκορφον», των Δημοτικών Ενοτήτων Κτημενίων και Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «GREENTOP ΚΟΚΚΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
02.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 764/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Eκτός σχεδίου αγροτεμάχια 114β και 120», της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIOENERGY NORTH A.B.E.E.»
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 658/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Παλαιοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΑΣ A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 656/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Τσούκλα», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΑΣ A.E.».
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 649/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «ΚΡΙΤΣΟΒΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας και του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΣΟΒΑ Ε.Ε.»
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 650/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «ΚΤΕΝΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας και του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΝΙΑΣ Ε.Ε.»
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 651/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «ΚΑΦΟΥΡΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας και του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην εταιρία με την επωνυμία “NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΦΟΥΡΙΑ Ε.Ε.»
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 652/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «Πλατύλοφος - Μοναστηράκι», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «proSOLAR Photovoltaics»
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 653/2017 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «ΜΕΛΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης της εταιρείας με την επωνυμία «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BAKKEGAARDEN HELLAS Ε.Π.Ε.»
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 654/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Χατζή», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΑΣ A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 655/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Τρανό Φράγμα», της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΑΣ A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 664/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δαμασκηνόρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «EAST PHOTOVOLTAICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST PV A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 665/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Τρανό Φράγμα», της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην εταιρεία «EAST PHOTOVOLTAICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST PV A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 663/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Χατζή», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «EAST PHOTOVOLTAICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST PV A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 662/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Ύψωμα Καρόγλου», της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «EAST PHOTOVOLTAICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST PV A.E.».
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 661/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Τσούκλα», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «EAST PHOTOVOLTAICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST PV A.E.».
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 660/2017 για για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW, στη θέση «Μύτικας», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης της εταιρείας με την επωνυμία «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BAKKEGAARDEN HELLAS Ε.Π.Ε.»
25.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 659/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης της εταιρείας με την επωνυμία «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BAKKEGAARDEN HELLAS Ε.Π.Ε.»
25.08.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 657/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δαμασκηνόρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΑΣ A.E.».
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», για ενοικιαζόμενα φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 8 MW, για την κάλυψη επάρκειας ισχύος στο Ηλεκτρικό Σύστημα Θήρας το θέρος του 2017.
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 20 MW στη νήσο Ρόδο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2017.
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων φορητών μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 3MW στη νήσο Ικαρία, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2017.
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 3 MW στη νήσο Μύκονο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2017.
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων φορητών μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 1MW στη νήσο Αντίπαρο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2017.
11.08.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων φορητών μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 2MW στη νήσο Κάρπαθο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2017.
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 712/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 71,7 kW στη θέση «Υδραγωγείο» του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 713/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 52,4 kW στη θέση «Κεραμοποιείο» του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 714/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 60,4 kW στη θέση «Ανάντη Βιολογικού Καθαρισμού» του δικτύου αποχέτευσης της πόλης της Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 715/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 111,7 kW στη θέση «Σιδηρουργείο» του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 716/2017 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 119 kW στη θέση «Μουσταφά» του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 485/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Ο.Τ. 6Γ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 486/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Ο.Τ. 16Γ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «BIOΚOMPOST ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 487/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Ο.Τ. 16Γ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «BIOΚOMΕΤΗΑΝΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 488/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Ο.Τ. 6Α ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 489/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Kαρατσέλι», της Δημοτικής Ενότητας Βαλτερού, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία με την επωνυμία «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
21.06.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 490/2017 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2 MW στη θέση «Ο.Τ. 2Γ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου στην εταιρεία με την επωνυμία «BIOENERGY PLANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
14.06.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 450 kVA (360 kW) συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, στη θέση «Καλαρίτης» του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΒΙΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»
14.06.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ισχύος 45 kVA (36 kW) συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, στη θέση «Άγιος Παντελεήμων» του Δήμου Αστυπάλαιας στην «ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΝΔΑ».
24.05.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για έναν (1) αεριοστρόβιλο (Α/Σ) ισχύος 13,192 MW, στον ΑΣΠ Θήρας
24.05.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης.
24.05.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Ανάφης.
24.05.2017Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 5 MW στη νήσο Ρόδο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2016
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία "ONEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 505/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «VOLTON Α.Ε.»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 416/2016 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 415/2016 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 387/2016 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 306/2016 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου - Ο.Τ. 3» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 240/2016 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία "EΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 167/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενοικιαζόμενων μονάδων παραγωγής συνολικής ισχύος 20 MW στη νήσο Ρόδο, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θέρους 2016
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 143/2016 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε"
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 126/2016 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 0,4MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8MW και φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 0,16 MW στις θέσεις «Αγ. Κωνσταντίνος και Παχύ» του Δήμου Τήλου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, στην εταιρεία «EUNICE LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUNILAB Α.Ε.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 447/2016 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 3,1 MW στη θέση «π. ΕΥΗΝΟΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας και Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία «YΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 315/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «ΑΡΤΕΜΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Π. ΚΟΝΟΡΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΤΥΦΩΕΑΣ Ο.Ε.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 314/2016 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 0,491 MW στη θέση «Σαλτσίρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εταιρεία ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ Ο.Ε.
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 313/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,4 MW στη θέση «ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «CONTINENTAL WIND ENERGY I.K.E.» με δ.τ. «CWE I.K.E.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 312/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,5 MW στη θέση «ΑΥΛΟΙ - ΣΤΕΡΝΙΖΑ» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Β-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Β-WIND POWER»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 308/2016 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,2 MW στο ρέμα Κοπρολάγκαδο, της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 307/2016 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,65 MW στο Ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην εταιρεία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 305/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW στη θέση «ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΕΝΤRADE A.E.
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 304/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΕΝΤRADE A.E.
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 303/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW στη θέση «ΠΑΤΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου –Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΕΝΤRADE A.E.
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 302/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,5 MW στη θέση «ΚΟΝΤΟΚΟΡΦΙ – ΑΛΛΕΠΟΓΛΩΣΣΑ - ΒΩΜΟΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Οργάνης και Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 301/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «AΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «WATER AND WIND ENERGY COMPANY 7 LTD ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. WATER AND WIND ENERGY COMPANY 7 Ε.Π.Ε.
24.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 300/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΕΝΤRADE A.E.
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.155/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ECONOMIC GROWTH A.E»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 154/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «BI.ENEΡ Α.Ε»
24.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71/2016 - Έγκριση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας πέντε (5) ετών στoν ειδικό επιστήμονα της Γραμματείας της ΡΑΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κ.Μιλτιάδη Ασλάνογλου.
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 29/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,1MW, στις θέσεις «ΠΥΡΓΑΡΙ» και «ΓΚΟΡΤΖΗ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. VOLTERRA A.E.
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 28/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW, στη θέση «ΞΗΡΟΝΟΜΗ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. VOLTERRA A.E
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 27/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΡΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, και της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 26/2016 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 1,18 MW στο ρέμα Πιστεριές, Τοπικής Ενότητας Μηλιάς, Δημοτικής Ενοτήτας Πέτρας και Πιερίων, Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 25/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,5 MW στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 24/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,9 MW στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 23/2016 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
22.04.2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 500/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,63 MW στο ποταμό Σοφαδίτη, της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδος, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΝΟΧΩΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΝΟΧΩΝΟΥ ΙΚΕ»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 499/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,996 MW στη θέση «Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 498/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,998 MW στη θέση «Ιεροπηγή», της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 497/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 24,998 MW στη θέση «Χαλίκια», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 496/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 24,998 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 495/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,998 MW στη θέση «Κούκος», της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 494/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 29,999 MW στη θέση «Χαλίκια», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 493/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 44 MW στη θέση «ΚΟΡΜΠΟΥΛΟΡΙ - ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ - ΤΡΑΠΕΖΩΝΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μιδέας, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 492/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,55MW, στη θέση «ΥΨΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, και της Δημοτικής Ενότητας Δαυλείας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 446/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 445/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 MW στη θέση «ΓΚΟΡΘΕΘΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EOS ENERGY ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΟS ENERGY Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 432/2015 για τη χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Αγία Ξένη - Τριανταφυλλιά», της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδάνου, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 480/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,5 MW στη θέση «ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας και της Δημοτικής Κοινότητας Λεοντίου, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην εταιρεία «CITY ELECTRIC Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 418/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΧΘΙΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Στράτου, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 417/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,045 MW στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ», της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στον «ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο.Τ.Α.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 381/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία«RISIORI AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RISIORI AIOLOS Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 338/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW, στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 337/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,3MW, στη θέση «ΒΕΛΑΣΜΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 336/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,3MW, στη θέση «ΝΤΟΕΡΑ - ΨΗΛΩΜΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 335/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6MW, στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.»
27.11.2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αρ. 311/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,75 MW στο Ρέμα Ρόβολο, της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «NC EΝERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «NC EΝERGY HELLAS Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 246/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «ΚΑΝΔΥΛΑ - ΚΥΡΤΟΝ» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 202/2015 για τη χορήγηση στην εταιρεία «Θερμοκήπια Τσαπόχα Ι.Κ.Ε» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας «Πλήρους Συμπαραγωγής», τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 4 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 179/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 4,99 MW, στη θέση του τεμαχίου αναδασμού υπ΄ αριθμ. 837 στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΕΡΓΚΡΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΒΕΡΓΚΡΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 171/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, έργο ισχύος 200 kW επί του δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Αλεξάνδρειας & Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας, στη θέση «ΑΣΩΜΑΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 178/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 MW στη θέση «Τσούκα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «VENERGIA Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 177/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 MW στη θέση «Βωμός», της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «VENERGIA Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 172/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «ΕΛΑΤΙΑΣ - ΜΑΖΑΡΑΚΙ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DEUTSCHE AEOLIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο. «DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 170/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, έργο ισχύος 180 kW επί του δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Αλεξάνδρειας & Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας στη θέση «ΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 169/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, έργο ισχύος 550 kW στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βέροιας, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, επί του ποταμού Τριπόταμου, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 168/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση στη θέση «NTOYKΑ ΛΑΚKΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εταιρεία με την επωνυμία «ARCADIAN ENERGY ANAΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ARCADIAN ENERGY Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 167/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Γουβάλα» της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 166/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «Νεραϊδοράχη» των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας και Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 165/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Μαρμάτι» των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας και Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 164/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΙΣΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 163/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,2 MW στη θέση «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Βοϊών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 162/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 108MW στη θέση «ΛOYΛOYΔI» της Δημοτικής Ενότητας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία «VOLTERRA A.E.»
27.11.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 191/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,6MW στη θέση «ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ - ΣΤΑΝΕΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Σουφλίου και Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 48/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 998 kW στον π. Πετριώτικο πλησίον του οικισμού Αγίου Δημητρίου, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 47/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «Περιστεριώνας», της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΗΝΩΡ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Αυτοκινήτων, Μετάλλων Ξυλείας και Συναφών Ειδών –Τεχνική και Ξενοδοχειακή» με δ.τ. «ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 46/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,9 MW στη θέση «Κούτσι», της Δημοτικής Ενότητας Ακραίφνιας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 45/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,6 MW στη θέση «Λούτσιο», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 43/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας - Παλαιόπυργος», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DEUTSCHE AEOLIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 42/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17 MW στη θέση «Τσούκκα - Ελατιάς» της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΚΗΔΑΛΙΩΝ A.T.E. - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 41/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,793 MW στη θέση «Αγρόκτημα Ξηροποτάμου», της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ» με δ.τ. «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 40/2015 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,179 MW στη θέση «Αγρόκτημα Πετρούσας», της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ» με δ.τ. «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 36/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος ισχύος 13,8 MW στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENECO MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με δ.τ. «ENECO M.E.Π.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 16/2015 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Καπότη» της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία με επωνυμία «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και δ.τ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 767/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ A.T.E. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 766/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,662 ΜW στο Ρέμα Γαβρινίτης στη θέση Αγ. Ιωάννης, του οικισμού Δάφνη, της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «Η. Σκάλκος – Ν. Βλάχος Ο.Ε.» με δ.τ. «VS-Energy O.E.».
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 764/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,999 MW στο Ρέμα Μπαλτά, της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ενεργειακή Μαλακασίου Α.Ε.» με το δ.τ. «Ενεργειακό Μαλακάσι Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 763/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόντι» της Δημοτικής Eνότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 762/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Τσολιάς» της Δημοτικής Eνότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
20.03.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 761/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Τρούλος» της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 734/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 351 MW στη θέση «Νεράϊδες» των Δημοτικών Ενοτήτων Αρριανών και Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Δημοτικής Ενότητας Σαπών, του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 733/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW στη θέση «Αμμούδα» της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 732/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΡΥΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΕΝΤRADE A.E.
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 702/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση στη θέση «TAΡNAΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TARNARA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «TARNARA AIOLOS Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 701/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση στη θέση «BIΓΛΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ARGOS AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ARGOS AIOLOS Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 700/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση στη θέση «TOYΡΛΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «NIATA AIOLOS Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 699/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,20 MW στο ρ. Διακόπτη, στον οικισμό Καταβόθρα, της Δημοτικής Ενότητας Προυσσού, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, του φυσικού προσώπου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 698/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ – ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ -ΠΥΡΓΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Μυστρά και Πελλάνας, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 692/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την εγκατάσταση πέντε (5) Η/Ζ, συνολικής ισχύος 1000 kW με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία του δοκιμαστηρίου του εργοστασίου της επιχείρησης στην οδό Ζάππα, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 669/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3 MW στη θέση «ΧΟΥΝΑΡΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Βοϊών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 668/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,1 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοϊών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 667/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 0,760 MW στο Ρέμα Αγναντίτη, της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο φυσικό πρόσωπο Ανδρομάχη Ζώτου του Αθανασίου
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 621/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,6 MW στη θέση «Ορφέας - Επτάδενδρος» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 620/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Γλάρος» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 604/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «ΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 603/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «ΚΑΛΟΝΥΧΤΙ – ΑΠΛΩΤΗ - ΔΡΑΚΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 10 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 602/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «KΕΦΑΛΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 601/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΠΥΡΑΜΙΣ ΒΡΑΧΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 600/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «ΨΕΥΤΗΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 7 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 599/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «KΟΡΥΦΗ», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 598/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΓΑΛΑΝΟΝ», της Δημοτικής Ενοτήτας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενοτήτας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 8 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 597/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ANEMΩΝΗ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ορφέα και Κέχρου, των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 596/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΦΗ», των Δημοτικών Ενοτήτων Κέχρου και Ορφέα, των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 11 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 595/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Φρουρός» της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 594/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «ΡΟΚΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο: «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 589/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 588/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. - ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 586/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 52 MW στη θέση «ΜΗΛΙΑ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ - ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΦΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Οργάνης και Φιλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 585/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 54 MW στη θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ - ΡΟΜΒΟΣ - ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φιλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 550/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «ΒΡΑΧΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην εταιρεία «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - KIΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 520/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «ΛΥΚΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΣΗΜΟΡΑΧΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με δ.τ. «RSE MEΠΕ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 515/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8,5 MW στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Βοϊών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 471/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΗΥΣ ισχύος 2.080 kW, στο ρέμα «Μετσοβίτικο», της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 470/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,6 MW στη θέση «Γλυκόχωμα/Δωρικού», της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 469/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανατολικό Τμήμα» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο φυσικό πρόσωπο Νικόλαος Γουβάλας
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 426/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΗΥΣ ισχύος 370 kW, στις πηγές «Μπουραζάνι Αηδονοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 414/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Μαυροπλαγιά - Γκελεσίτης - Μαυροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.-Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 417/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟΣ» του Χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού, της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ETAIΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ A.E.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 416/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4 MW στη θέση «Αετός» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «EΞΑΡΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 400/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1,092 MWe στη θέση Ο.Τ. 12 στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS».
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 399/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου ισχύος 3,078 MWe στη θέση Ο.Τ. 2Γ στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 398/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1,508 MWe στη θέση Ο.Τ. 13 στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 368/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5,2 ΜWe σε μέρος του Αγροτεμάχιου 430, στη θέση Σκοπός, της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «BASANESTA ENTERPRISES L.T.D. και ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» με δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΤΙΝΑΣ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 415/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «Μουγγουλιός» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» με δ.τ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ - ΨΗΛΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 47,5 MW στη θέση «Άρης - Καλλιθέα» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών και της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης & της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΗ ΣΑΠΠΩΝ Ο.Ε.» με δ.τ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΗ ΣΑΠΠΩΝ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 382/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,90 ΜW, στο ρέμα Κούτσουρο της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της εταιρείας «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Π. - ΤΟΛΟΥΔΗΣ Β. ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΤΤ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 381/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,97 ΜW, στο ρέμα Σκληνιασώτικο της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της εταιρείας «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Π. - ΤΟΛΟΥΔΗΣ Β. ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΤΤ Ο.Ε.».
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 380/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Τρελλός Κέδρος» της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 379/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Μαυροπλαγιά - Κάστρο» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» με δ.τ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 371/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Φρούριο» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 5 Ε.Ε.».
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 369/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5,2 MWe, στα αγροτεμάχια 110, 146, 469 και μέρος του 430, στη θέση «Σκοπός», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «KILLYWOOL ENTERPRISES L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Ε.».
29.10.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 350/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής και Σηπιάδος, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 320/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Αγγελικούλα» της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου και της Δημοτικής Κοινότητας Αμαξάδων, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής Κοινότητας Σατρών, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στην εταιρεία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 319/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «MANΔΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 318/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Μεγάλος Λόφος - Δίλοφον» της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 4 Ε.Ε»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 286/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου σε Χ.Υ.Τ.Α. ισχύος 1,998 MW, στη θέση «Γιαμίνα Δοκού», της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων, του Δήμου Χαλκιδέων, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και με δ.τ. «Α. Κ. ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 285/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 4,99 MW, στη θέση «Παλιά Καρυώτισσα» της Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου, Δήμου Πέλλας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 284/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 4,99 MW, στη θέση «Φουρνά», Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, Δήμου Καρπενησίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 283/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 4,99 MW, στη θέση «Ο.Τ.2 ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ», Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 258/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,2 MW στη θέση «Σαρακατσαναίϊκα ΙΙ », της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 257/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,5MW στη θέση «ΑΜΟΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 256/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «ΠΑΠΑΔΙΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Κομοτηνής, των Δήμων Αρριανών και Κομοτηνής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 230/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό-Ψήλωμα» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο φυσικό πρόσωπο Νικόλαος Γουβάλας
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 229/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «ΜΑΚΡΟΜΥΤΗΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Κομοτηνής, των Δήμων Αρριανών και Κομοτηνής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «ARIES AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 215/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 58 MW στη θέση «Σκοπός Όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλησπόντου και Σερβίων, των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων – Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 214/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,625 MW, στη θέση «Παναγιωπούλα» στο Ρέμα Αραπίτσα της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΑΛΑΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 174/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «ΘΩΡΑΚΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «ARIES AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 150/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «LIVADIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LIVADIA AIOLOS Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 134/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Σπάρτα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γ. – ΜΑΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 108/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 MW στη θέση «ΚΥΡΤΟΝ» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 107/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,45 MW, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.»
22.04.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 105/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «Πευκιάς», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
25.02.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 32/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου εκλυόμενο από Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ισχύος 1,5 MW, στη θέση «ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤAΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 9/2014 για τη χορήγηση στην εταιρεία «Mediterranean Nautilus Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας «Πλήρους Συμπαραγωγής», τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 2 MW, εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθ. 39, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 73/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Καλιακούδα - Μέγα Ίσωμα» των Δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας και Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 62/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Πινακάκια - Κωνίσκος» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου και Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 61/2014 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Σχίζαλη» της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ A.Ε.»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 33/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,204MW στη θέση «Ανθούσα», επί του ρέματος Τούση, Δημοτικής Ενότητας Πάργας, Δήμου Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 32/2014 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου εκλυόμενο από Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ισχύος 1,5 MW, στη θέση «ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤAΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.»
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 9/2014 για τη χορήγηση στην εταιρεία «Mediterranean Nautilus Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας «Πλήρους Συμπαραγωγής», τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 2 MW, εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθ. 39, στο Δήμο Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
25.02.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 677/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 1,2 MWe, στη θέση «Νταούλο - Γκέλα» της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΙΟΝ – ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 611/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21MW στη θέση «Ζάκα - Μοναστήρι», των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίτη και Αμυνταίου, των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην εταιρεία «ΕDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛHΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.»
02.01.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 610/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Ανάληψη», των Δημοτικών Ενοτήτων Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας και Αμυνταίου και Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην εταιρεία «ΕDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.»
02.01.2014Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 609/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Κούκος - Πέτρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Περάσματος και Μελίτη, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην εταιρεία «ΕDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.»
02.12.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 586/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,15MW στη θέση «Μικρό Χωριό» της Κοινότητας Μικρού Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δήμου Καρπενησίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
02.12.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 557/2013 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Αερορράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «ΕDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.»
02.12.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 508/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Μεσοβούνι - Κλεφτολούτσα - Γαλατσίδα» των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθηδώνος και Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
02.12.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 482/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Συκιές - Τύμπανο» των Δημοτικών Ενοτήτων Νεσσώνος και Λακερείας, των Δήμων Τεμπών και Αγιάς αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
30.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 908/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 150 ΜW στις νήσους Παχειά και Μακρά του Δήμου Ανάφης, του Νομού Κυκλάδων, Σοφράνα, Αδελφοί (Μεγάλος Αδελφός, Μικρός Αδελφός, Σόκας), Σύρνα, Τρία Νησιά (Πλακίδα, Στεφάνα, Μεσονήσι), Κουτσομύτης, Κούνουποι του Δήμου Αστυπάλαιας, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04272)
30.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 907/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 150 ΜW στις νήσους Οφιδούσσα και Ποντικούσσα του Δήμου Αστυπάλαιας, Λεβίθα, Κίναρος, Γλάρος, Λιάδη και Πλάκα του Δήμου Λέρου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04268)
30.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 906/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στις νήσους Κανδελιούσσα ,Περγούσσα, Παχειά του Δήμου Νισύρου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04267)
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 459/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «KΟΡΟΜΗΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TITHINI WIND ENERGY L.P.»
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 446/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ - ΛΥΚΟΤΟΠΙ - ΑΜΜΟΥΔΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α/ΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ Ε.Π.Ε.»
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 421/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «ΔΡΕΠΑΝΙ-ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ-ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΠΑΙΔΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μύκης, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,4MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΟΥΔΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 375/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2MW στη θέση «ΠΑΤΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΟΤ ΑΒΕΕ»
18.10.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 374/2013 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 333/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Κακαβούλι» της Δημοτικής Ενότητας Ελατιών, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στην εταιρεία με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ε.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 332/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Μωρού - Κυπούρια» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία με δ.τ. «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 331/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,3MW στη θέση «Λαχτιές - Πολέμη - Σωρός» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 329/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Βρούσκα - Βρόχωνας» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία «ΑΛ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΙ Ο.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1550/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Αγ. Ιωάννης» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
02.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 362/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 33ΜW στη θέση «Πλατύβολα» Μαρωνίας του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης στην εταιρεία «ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»
02.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 361/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, «Πλήρους Συμπαραγωγής», τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 1,17 MW εντός της κεραμοποιίας Δ.Ι. Κοκκινογένη Α.Ε. στη θέση Πηλιχό, Δήμου Ασπροπύργου, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην εταιρεία «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»
02.08.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 333/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Κακαβούλι» της Δημοτικής Ενότητας Ελατιών, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στην εταιρεία με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ε.Ε.»
02.08.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 332/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Μωρού - Κυπούρια» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία με δ.τ. «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
02.08.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 329/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Βρούσκα - Βρόχωνας» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία «ΑΛ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΙΙ Ο.Ε.»
01.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 333/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Κακαβούλι» της Δημοτικής Ενότητας Ελατιών, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στην εταιρεία με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ε.Ε.»
01.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 332/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Μωρού - Κυπούρια» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία με δ.τ. «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
01.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 331/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,3MW στη θέση «Λαχτιές - Πολέμη - Σωρός» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
01.08.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 329/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Βρούσκα - Βρόχωνας» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στην εταιρεία «ΑΛ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΙΙ Ο.Ε.»
19.07.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 317/2013 για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6 MW στη θέση «Φουντούκια» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 297/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW στη θέση «ΔΡΕΠΑΝΙ-ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ & ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 2 Ε.Ε» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΑΕΒΕ & ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 2 Ε.Ε.»
31.05.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 256/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 100 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Πανοράματος», της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «BRITE HELLAS (ΜΠΡΑΪΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BRITE HELLAS (ΜΠΡΑΪΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»
20.05.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 197/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 660kWe, στη θέση «Αμμουδάρα», της Δημοτικής Ενότητας Ορεστίδος, του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της εταιρείας «Καραγιώργος Χ.Ν., Καραγιώργος Κ.Ν., Καραχάλιος Β. – Κουκλίδης Χ. – Δακουράς Σ. Ο.Ε., Χαραλαμπίδου Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.»
20.05.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 170/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας καθαρής παραγόμενης ισχύος 2,35 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη θέση «Λαγκουναρά – Χωρίζι – Στημένια», στη Νήσο Κάλυμνο, του Tήμου Καλυμνίων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εταιρεία «ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
08.05.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1610/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Λιθαρόσερμα-Μακρυλάκωμα-Παλιοσταλος- Παλιολήμερο-Τριμνήστρα-Πύργος-Παλαράχη» του Δήμου Χάλκειας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.»
24.04.2013Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 156/2013 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 3 MWe, στη θέση «5ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης» της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, του Δήμου Πύλης, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
16.04.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1610/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Λιθαρόσερμα - Μακρυλάκωμα - Παλιοσταλος – Παλιολήμερο – Τριμνήστρα – Πύργος - Παλαράχη» του Δήμου Χάλκειας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 992/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4 MW στη θέση «Ροδιές» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 991/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8 MW στη θέση «Σταυρούδι» των Δημοτικών Ενοτήτων Τραγίλου και Αμφίπολης, των Δήμων Βισαλτίας και Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «ENERFARM 4 Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 990/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32MW στη θέση «Αμπελοβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου και της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 970/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας- Λάρνι- Άγιος Κωνσταντίνος- Καστέλλα- Στυφό- Ζαμπέτα», της Δημοτικής Ενότητας Κύθνου, του Δήμου Κύθνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας- Κύθνου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με R.Τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (Γ- 03878)
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 969/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη νησίδα «Ρήνεια», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.» (Γ-05493)
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 968/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη νησίδα «Σαρακηνό», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.» (Γ-05492)
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 967/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη νησίδα «Πλατεία», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.» (Γ-05491)
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 966/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη νησίδα «Βάλαξα», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.» (Γ-05490)
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 942/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6MW στη θέση «Γυμνοβούνια» της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 941/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW στη θέση «Μάτι - Κόσκινα» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών και της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ & ΣΙΑ ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.»
27.12.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 940/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19MW στη θέση «Σκοπια - Βραχάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ & ΣΙΑ ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.»
23.11.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 860/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 44MW στη θέση «Καβαλάρης – Μικρονόρος - Διγενής» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.11.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 859/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Φαντάρος» της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 790/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο αιολικό σταθμό ισχύος 216MW που χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.»
23.11.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 71/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Κορυφή- Βουνοπλαγιά», των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης (πρώην Δήμοι Αγ. Παρασκευής και Ελλησπόντου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
23.11.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1392/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 ΜW στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.»
15.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 818/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW στη θέση «Κορφοβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.»
15.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 817/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Γραμματικάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών και της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 667/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ VΙ) ισχύος 36ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» (Γ-00827)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 666/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ V) ισχύος 42ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» (Γ-00826)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 665/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ ΙΙI) ισχύος 12ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» (Γ-00825)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 664/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ ΙΙ) ισχύος 18ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη θέση «Ασπαλανθρωπό», στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» (Γ- 00824)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 663/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ Ι) ισχύος 39ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη θέση «Ψηλή Ράχη», στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» (Γ-00822)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 662/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη θέση «Χηνοπόδι», στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» (Γ-00772)
01.10.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 661/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50 ΜW, ο οποίος χωροθετείται στη θέση «Προφήτης Ηλίας- Σκοτωμένος- Ξερή Συκιά», στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» (Γ- 00771)
01.10.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1909/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999 ΜW στη θέση «Παλιόχανο» του Δήμου Μυκηναίων του Νομού Αργολίδας, στην εταιρεία «ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.»
01.10.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1592/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 ΜW στη θέση «Κορυφή» των Κοινοτήτων Προμαχώνα και Αχλαδοχωρίου του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
27.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 731/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 37,5MW στη θέση «Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2»
27.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 730/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 37,5MW στη θέση «Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση», των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιφωνίου και Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1»
27.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 729/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «Γιώτης», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 693/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,899 MW στη θέση «Άγιος Γεώργιος Λευκοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 692/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,313 MW στη θέση «Άγιος Γεώργιος Λευκοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 691/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,702 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 690/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,702 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 689/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,702 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 687/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «ΚΑΣΤΡΟ - ΤΙΣΑΙΟ», της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 686/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW στη θέση «Ερημιά», της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΡΗΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 688/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,702 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 685/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΛΑ - ΤΡΙΚΕΡΙ», της Δημοτικής Κοινότητας Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 684/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ», της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 683/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 37,5MW στις θέσεις «Μαυρίκα - Ξεροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού και της Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων, του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.08.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 678/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,053 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο εντός γηπέδου εργοστασίου Πέλλας Ελληνικής Υφαντουργίας Α.Ε.», της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 647/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,994 MW στη θέση «Πεύκο - Σπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 646/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,992 MW στη θέση «Πεύκο - Σπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 645/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,992 MW στη θέση «Πεύκο - Σπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 644/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 59,976 MW στη θέση «Πεύκο - Σπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 618/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Μαριολάτα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TOVAK ENERGY A.E.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 617/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 13MW, στη θέση «Μαριολάτα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TOVAK ENERGY A.E.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 616/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 35 ΜW, στη θέση «Μακρυμπάρα», της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ RAY LIGHT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «RAY LIGHT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 615/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,956 MWe, στη θέση «Αγρόκτημα Κρεμαστής», της Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου, Δήμου Τοπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 614/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Πλασιά (Ι)», της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι Α.Β.Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 613/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Πλασιά (ΙΙ)», της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι Α.Β.Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 612/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Ελευθέριο», της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι Α.Β.Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 611/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUNLIT Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 610/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNDIAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUNDIAL Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 609/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNSCREEN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUNSCREEN Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 608/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,57895 MW, στη θέση «Μπούκλα», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 607/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 46,14225 MW, στη θέση «Αλαταριά», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕYΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 606/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 28,61313 MW, στη θέση «Σερμύλη 1», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 605/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,86518 MW, στη θέση «Σερμύλη 2», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 604/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,89383 MW, στη θέση «Σερμύλη 3», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 603/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,8224 MW, στη θέση «Θέατρον», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 602/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,5MW στη θέση «Κορφοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Βλαχέρνας και Ξηροβουνίου, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτης, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 601/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW στη θέση «Μακρυρράχη - Παρόριον - Καλογερικόν», της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 556/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 12,96 MW στη θέση «Κοινότητα Γαστούνης», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανδραβίδας και Γαστούνης, των Δήμων Ανδραβίδας - Κυλλήνης και Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 555/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 26,26 MW στη θέση «Δεκαοκτάρια», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατυκάμπου και Λάρισας, των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 554/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,83 MW στη θέση «Πουρνιά», της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 537/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 28,19 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 536/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 12,688 MW στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 535/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 28,19 MW στη θέση «Θύμαρος», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 518/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 498,15 ΜW, το οποίο χωροθετείται στη θέση «Πλάκα», στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Νήσου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην εταιρεία «CITY ELECTRIC A.E.» (Γ-04158)
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 534/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,846 ΜW στη θέση «Αμπέλια», της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 514/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,5 MW, στις θέσεις «Καραλάρι» και «Βήτα Κατηγορία», της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENOVATIO ENERGY HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 1 4,5 MWp Ε.Ε.» με δ.τ. «Φ/Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 1 4,5 MWp E.E.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 513/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,36 MW, στη θέση «Δεκατεσσάρια», της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENOVATIO ENERGY HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 2 5,36 MWp Ε.Ε.» με δ.τ. «Φ/Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 2 5,36 MWp E.E.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 511/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,3 MW στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 2», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 510/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,13 MW, στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 1», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 509/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,3 MW στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 3», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 508/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 10,5 MW στη θέση «Καύκασος», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 483/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW στη θέση «Καυκι - Μύτη», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων και Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 482/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων Λιδωρικίου και Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος και της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 460/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,2 MW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι - Μεριά», της ;ημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 459/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,8 MW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 458/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ», της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 457/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 456/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΟΥΚΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Έδεσσας και Βεγορίτιδος, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 385/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 41,4 ΜW στη θέση «Πλακιάς-Αγκαθές» της Δημοτικής Ενότητας Σφακίων, του Δήμου Σφακίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε. (Γ-04834)
15.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 384/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Πλαγιές» των Δημοτικών Ενοτήτων Λεύκης και Μακρύ Γυαλού, των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ ΘΕΣΗ ΛΑΥΡΙΟ Ο.Ε. (Γ-04832)
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 402/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,56 MW στη θέση «Ο.Τ.6 ΒΙ.ΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Ασπροπύργου, του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 401/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Λίμνη», της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NEW SUNRISE ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW SUNRISE ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 400/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο υπ. αριθμ. 169 του Αγροκτήματος Αλωνακίων», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 399/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MW, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Βασιλοκαριά», της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 398/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MW, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Δρυμώνας», της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 397/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MW, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Στεφανιά», της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,1484 MW στη θέση «Κάτω Σούλι», της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος, του Δήμου Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «OBTAIN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OBTAIN Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο αριθμ. 160 του Αγροκτήματος Παλαιοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Πλατέως, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 394/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Κεναλίκι», της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΦΙΑΔΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 393/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Κοκκαλωμένος», του Δήμου Στυλίδας, της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 359/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,30576 MW στη θέση «Μεγάλα Καλύβια», της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 358/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,495 MW στη θέση «Νησί - Αγ. Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 357/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,995 MW στη θέση «Λάβα», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 356/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,65ΜW στη θέση «Ο.Τ. 345», του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 347/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, «Πλήρους Συμπαραγωγής», εγκατεστημένης ισχύος 8 MW εντός του οικοπέδου της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας WONDERPLANT Α.Ε., στη θέση Τσακαλότοπος, του Δήμου Προσοτσάνης, του Νομού Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «WONDERPLANT Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 334/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Ράχες - Χιλιάδες», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENOVATIO ENERGY HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «RENOVATIO HELLAS A.E.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 333/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,995 MW στη θέση «Λάβα», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ.ΠΕ. ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 332/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,262 MW, στη θέση «Λόφοι Κυλινδρίας», της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης, του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 331/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,27512 MW στη θέση «Μούσια», της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 326/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, «Πλήρους Συμπαραγωγής», εγκατεστημένης ισχύος 2 MW, εντός του γηπέδου εγκατάστασης του υπάρχοντος και λειτουργούντος Σταθμού ΣΗΘΥΑ, στη θέση Βότρυς, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 317/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,905ΜW στη θέση «Βρύση Ράφτη», της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ"
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 316/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,99992 MW, στη θέση «Δ.Δ. Μπόρσα», της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ - ΜΠΟΡΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΠΟΡΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 315/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 4,684 MWe, στη θέση «Πλάτανος», της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 314/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW, στη θέση «Ψαράδικα», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
16.05.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 313/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Βουνά Αντινίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, του Δήμου Λαμιέων και της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΝΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε.»
10.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 48/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,07504 MW στη θέση «Κάστρο 2», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2 & 3 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2 & 3 Α.Ε.»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 313/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Βουνά Αντινίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, του Δήμου Λαμιέων και της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ BERMIOY 1 Ε.Π.Ε.»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 312/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 28 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Βουνοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β. Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΣΧΥΣ Β. Α.Ε.»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 310/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων και της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «G.W.E.C VECTOR ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 309/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ - ΡΑΧΗ», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου και της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «G.W.E.C VECTOR ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 293/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 17,7744 ΜW στη θέση «Πέρασμα -Μπουγιουκλή - Δαουτλή», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 291/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,998 MW στη θέση «Πλάσα», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AIMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AIMS ENERGY S.A.»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 289/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Πρίνος», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, την εταιρεία «ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 288/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW στη θέση «Σταυρί Τ2», της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
04.05.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 287/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,49454 ΜW στη θέση «Σταυρί Τ6», της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 275/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,929 MW στη θέση «ΠΑΤΟΣΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 274/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση Αναδασμού, της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΑΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 273/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,99ΜW στη θέση «Λούτσα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 272/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,656 MW στη θέση «Καφετζάκι», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «Xalvadora Limited - Blixell Limited Ο.Ε»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 271/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,45088 MW στη θέση «Τρυπιδόλακκος», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «Xalvadora Limited - Abbatha Limited Ο.Ε»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 270/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,72224 ΜW, στη θέση «Σαμάρια», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «Xalvadora Limited - Hartmitt Limited Ο.Ε»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 269/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,009 ΜW στη θέση «Αγ. Νικόλαος» ή «Λάκκα», της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 265/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, «Πλήρους Συμπαραγωγής», εγκατεστημένης ισχύος 1,6 MW εντός του προαυλίου χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ευκαρπίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
24.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 182/2012 για τη χορήγηση ενιαίας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας από μονάδα συμπαραγωγής ισχύος 21,44MW στο ΒΙ.ΠΑ. Κάτω Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε. (αίτηση Γ- 2542/11.6.2007)
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 256/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,99 MW στη θέση «Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου», των Δήμων Ζωγράφου, Καισαριανής και Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 255/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48MW στη θέση «Χατζηδένας», της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ BERMIOY 1 ΕΠΕ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 254/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45MW στη θέση «Παλάτι», της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ BERMIOY 2 ΕΠΕ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 253/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Κουτρούλα», της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 252/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 15,004 MW, στη θέση «Καλογερικό», της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT PV LTD»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 239/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «Πέντε Κορυφές», των Δημοτικών Ενοτήτων Φραγκίστας και Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 238/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW στη θέση «Τσαραφλή», της Δημοτικής Ενότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 237/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «Γυμνό», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας και της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 12 Ε.Ε.»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 236/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 235/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Αχλαδίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 234/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Νταλαμάκι», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 233/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «ΛΕΥΚΗ 1», του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι Α.Ε.»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 232/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,497 MW στη θέση «ΛΕΥΚΗ 3», του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι Α.Ε.»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 231/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9983 MW στη θέση «ΛΕΥΚΗ 2», του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR Ι Α.Ε.»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 229/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,89 MW στη θέση «Μεγάλα Καλύβια», του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 228/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,89 MW στη θέση «Μεγάλα Καλύβια», του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 227/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,89 MW στη θέση «Μεγάλα Καλύβια», του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 225/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 13,09 ΜW στη θέση «Κυψέλη-Εξοχή», του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 224/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 15,17 ΜW στη θέση «Δάφνη», του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 223/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,17 ΜW στη θέση «Κυψέλη Εξοχής», του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
18.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 222/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,79 ΜW στη θέση «Δάφνη», του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1229/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,99 MW στη θέση «Μεριάς», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Άρνης), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1122/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1121/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1120/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1064/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,064 ΜW, στη θέση “Τούμπα 2” του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων) του Νομού Κοζάνης στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1059/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1058/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1057/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 976/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,49 MW στη θέση «Μετερίζια», των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ (πρώην Δήμων Κοιλάδας και Κραννώνος), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 975/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,07 MW στη θέση «Μετερίζια», του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Δήμου Κοιλάδας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 974/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μετερίζια», του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Δήμου Κοιλάδας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 479/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,06 ΜW, στη θέση «Τούμπα», Δ.Δ. Καστανιάς, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων) του Ν. Κοζάνης, της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»
18.04.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 476/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8 ΜW, στη θέση “Βοσκή” του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμου Ανθεμίων) του Νομού Ημαθίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ A.E.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 211/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,46 ΜW στη θέση «Καρυά - Αρ. Αγροτεμαχίου: 303», του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 210/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,428 ΜW στη θέση «Τύμπανο - Αρ. Αγροτεμαχίων: 1114, 1115 & 1116», του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 209/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,8 ΜW στη θέση «Δένδρα - Αρ. Αγροτεμαχίων: 41,42», του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 208/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,552 ΜW στη θέση «Γκαλντερίμ», του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 207/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,218 ΜW στη θέση «Πρόχωμα - Αρ. Αγροτεμαχίου: 419», του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 206/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Γιδοβοσκή – Δροσερή Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης, στην εταιρεία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 204/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Χαλκοδόνιο», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 203/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 201/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 9 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 200/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 10 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 199/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 19 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 198/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 18 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 197/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 17 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 196/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 16 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 195/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 15 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 194/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 14 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 193/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 13 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 192/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 12 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 191/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 11 Ε.Π.Ε»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 190/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992 MW στη θέση «Μερέντα», της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά και της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Μεσογαίας, των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην εταιρεία «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 189/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4MW στη θέση «Ξηροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «REA ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 188/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,1MW στη θέση «ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.»
02.04.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 187/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Συνοικίες», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
16.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 164/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 7 Ε.Π.Ε»
16.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 163/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 6 Ε.Π.Ε»
16.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 162/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 4 Ε.Π.Ε»
16.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 161/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 8 Ε.Π.Ε»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 149/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,262 MW, στη θέση «Ανοίγματα», της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, του Δήμου Καλαμπάκας, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 148/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 1 Ε.Π.Ε»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 147/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 5 Ε.Π.Ε»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 146/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,0131 ΜW, στη θέση Κομήτης, της Δημοτικής Ενότητας Ακραίφνιας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε & ΣΙΑ - PV1 - Ε.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 145/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη,του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 3 Ε.Π.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 144/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 ΜW, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Μουρικίου και Δημ. Υψηλάντη, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 2 Ε.Π.Ε»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 143/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 2,858 ΜW, στη θέση «Σελίστα», του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «VS ENERGY O.E.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 142/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,49987 MW, στη θέση ΤΑΠΛΑΝ ΠΗΓΑΔΙ, της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 141/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,25MW στη θέση «Κοκκινόλακα», της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «BUSINESS ENERGY A.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 121/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992 MW στη θέση «Ντελβίστα», της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 120/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992 MW στη θέση «Κτύπημα», της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 119/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Γαλατά», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 118/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,4MW στη θέση «Ράχη Γκίνα – Υψώματα Παππά», της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 117/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Κοκκινάρι – Τυχιούνι – Πρ. Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίσσης, του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 116/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,99 ΜW, στη θέση «Μεγάλη Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLEIL ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.»
09.03.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 115/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 18,849 ΜW, στη θέση «Δένδρι», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡΙΑ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLARIA ONE»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 103/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,262 MW, στη θέση «Άγιος Δημήτριος», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 104/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,542 MW, στη θέση «Δ.Δ. Σταυροχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 105/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.02.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 46/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MW, στη θέση «Δημοτικό» της Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας, του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 76/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 96 MW στις θέσεις «Πέρασμα – Μπουγιουκλή -Δαουτλή», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 77/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στις θέσεις «Κόκκινη Κορυφή & Πυραμίς», της Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 78/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0948 ΜW στη θέση «Μισονύχι», του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 79/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,4648 ΜW στη θέση «Βίλια», του Δήμου Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 80/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,576 ΜW στη θέση «Νταούλια Πολυδενδρίου», του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 81/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9872 MW στη θέση «Μαραθούσα», της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, του Δήμου Πολύγυρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Γ. ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 82/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,80168 MW στη θέση «Μπουγάζι», της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΛΕΝΙΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 83/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8MW στη θέση "ΤΟΥΡΛΙ-ΖΕΜΕΝΟ", των Δημοτικών Ενοτήτων Αράχοβας και Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PRENEAL VECTOR ΛΙΒΑΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 84/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,415 ΜW στην Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 85/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,9424 ΜW στην Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών, του Pήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 86/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 4,684 MWe, στη θέση «Αχλαδοχώρι – αρ. αγροτεμαχίου 577», της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας «ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 87/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,956 MWe, στη θέση «Κούκουρων Αγίας Άννας – Κωπαϊδικού Πεδίου», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.02.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 45/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,539 ΜW, στη θέση «Κασάνη», του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
20.02.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 44/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «Κούλια», της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
20.02.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 43/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,552 ΜW, στη θέση «Ασπρόκαμπος», της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
17.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 62/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996 MW στη θέση «Πουρνάτσι», της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπείου, του Δήμου Επιδαύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Χ.Μ ΑΜΑΖΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.Χ.Μ ΑΜΑΖΟΝ Α.Ε»
17.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 61/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW, στη θέση «Πεζούλα 2», του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
17.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 60/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,397 MW, στη θέση «Σκαμνιές», του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENERSA Ε.Π.Ε.»
17.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 59/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 12,2199 ΜW, στη θέση «Ανθόφυτο», της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP SOLAR ΑΝΘΟΦΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GREENTOP SOLAR ΑΝΘΟΦΥΤΟ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 47/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,25856 MW στη θέση «Κάστρο 3», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2 & 3 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2 & 3 Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 46/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MW, στη θέση «Δημοτικό» της Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας, του Δήμου Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 45/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,539 ΜW, στη θέση «Κασάνη», του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 44/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «Κούλια», της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 43/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,552 ΜW, στη θέση «Ασπρόκαμπος», της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 42/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,591 ΜW, στη θέση «Μεριάς» της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 41/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση "ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ", της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος και της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 25/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 46 MW στη θέση «Κορυφή - Αγ. Προκόπιος - Κουφοξηλιά»», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου, του Δήμου Βοΐου και της Δημοτικής Κοινότητας Βλάστης, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 24/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 23/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 22/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,465 MW στη θέση «Βιλιάμι», των Δημοτικών Ενοτήτων Δερβενοχωρίων και Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑNΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 21/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,45696 ΜW, στη θέση «Δενδρί», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «NC ENERGY HELLAS Α.Ε.»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 20/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99 MW στη θέση «Κουτσούρι», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 12/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9998 ΜW, στη θέση «Κολώνα», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «NC ENERGY HELLAS Α.Ε.»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 11/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στις θέσεις «ΒΑΣΑΝΟ - ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΦΑΛΑΚΡΗ», της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «BRIGHT WIND & SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 10/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,995 ΜW, στη θέση «Δένδρι», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 9/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,7 MW στη θέση «ΠΥΡΓΟΙ», της Δημοτικής Ενότητας Γ. Καραϊσκάκη, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΑΡΤΑ 1 Ε.Ε.»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 8/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, και των Δημοτικών Ενοτήτων Σιάτιστας και Ασκίου, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 7/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπηλίων, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VIEWIN 2 ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 6/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «Μέγας Κάμπος», της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπηλίων, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VIEWIN 1 ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 5/2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 72 MW στη θέση «Σουμαδότοποι – Κέδροι – Πεύκα – Σπαθί – Σπιτούδια - Επάνω Κρούμπαδος», του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην εταιρεία «ΣΙΓΜΑ ΑΝΕΜΟΣ ΣΟΥΜΑΔΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1546/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 3,5 MW στη θέση Γρεβενίτη, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου, του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «Δ.Ε.Η. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
30.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1545/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 5,3 MW στη θέση Παμβώτιδα, στις Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδος και Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «Δ.Ε.Η. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1619/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Χαλβάνια ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία «AGELESS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1618/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Πικροβούνι - Καρούλα», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «Π. ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ - Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1617/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «Μεγάλη Κορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1616/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,2604 ΜW, στη θέση «Γκιόλια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Ι. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «A. SVOLOS PARK»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1615/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,6364 ΜW, στη θέση «Φτερούση-2», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SVOLOS ENERGY E.E.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1614/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99962 MW στη θέση «Καψούρα», της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΔΩΡΑ ENERGY Ε.Ε.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1613/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8144 MW στη θέση «Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Τριγλίας, του Δήμου Νέας Προποντίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΔΩΡΑ ENERGY Ε.Ε.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1612/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,25736 ΜW, στη θέση «Φτερούση», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SVOLOS ENERGY E.E.»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1611/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,998 MW στη θέση «Δενδρί 7», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2 & 3 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
13.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1610/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW, στη θέση «Παλιάμπελα» της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Α.Ε.»
13.01.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1405/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 MW στη θέση «Πέτρα - Άνω Λιβάδια» του Δήμου Ηρακλείας, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας, του Νομού Σερρών και του Δήμου Σιντικής, της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΙΙ A.E.»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1587/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW στη θέση «Αγία Θεοτόκος», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1586/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,05 MW στη θέση «Ταψιζα», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1585/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Ασπρόχωμα», της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Eνότητας Έβρου, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1584/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,342 MWe, στη θέση «Αγροτεμάχιο 768», της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας «Λ.Π. ΕΝΕΡΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «L.P. ENERGY A.E.»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1583/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,5 ΜW στη θέση «Χελιδονού», του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1582/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20 ΜW, στη θέση «Άβατο - Δέκαρχο», του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1581/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,998 ΜW, στη θέση «ΕΛ.ΠΕ. - Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης», του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1580/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,060 ΜW, στη θέση «784 αγροτεμάχιο», της Δημοτικής Ενότητας Σαπών, του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1579/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,99552 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία «SOLECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1578/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,2944 MW στη θέση «Kλώσμα», της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «SOLECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠO ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
11.01.2012Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1577/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας εγκατεστημένης ισχύος 6,666 MW εντός του εργοστασίου της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1566/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 3,3 ΜW στο Ρέμα Βουρμπιανίτικο, της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1564/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Αργοστύλια ή Ψηλό Κοτρώνι», της Δημοτικής Ενότητας Αμφίσσης, του Δήμου 8ελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1552/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «Γέφυρα Κομάρων Ποταμού Άρδα», της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1551/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Κατσιλιέρης», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1550/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Αγ. Ιωάννης» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1549/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Μακρυά Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «BUSINESS ENERGY A.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1548/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,984 MW στη θέση «Καπωνέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1547/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,6412 ΜW, στη θέση «Μπιτάκος», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1524/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6 MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα - Συνοικία», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1523/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Κορφοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Δοϊράνης, Πολυκάστρου & Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1522/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Πουρνάρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου και της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «POURNARI AIOLOS A.E.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1521/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Μεσωκόμου», της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1520/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΣΟΛΑΡΙΓΚ ΘΗΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1519/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 MW στη θέση «Κούκος», της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ERYTHREOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1518/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Κορομπίλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλαταιών και Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «VIOTIA AIOLOS A.E.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1517/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW στη θέση «Ψαρομύτα», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1516/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Μεσοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1515/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Αετοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία «ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1514/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Ράχη - Καστρί», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WATER AND WIND ENERGY COMPANY 1 ΕΠΕ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1513/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Ταράτσα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ AΕ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1512/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 MW στη θέση «Λόντου», της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΛΟΝΤΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1511/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,2 MW στη θέση «Καστέλια», της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1510/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μεγάλο Πλάι», του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ Ε.Π.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1509/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 MW στη θέση «Σταυρός», του Δήμου Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α / Π ΣΤΑΥΡΟΣ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1508/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,2 MW στη θέση «Ψήλωμα», του Δήμου Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α / Π ΨΗΛΩΜΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1507/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,998 MW στη θέση «Δενδρί 6», του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARWAYS ΔΕΝΔΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOLARWAYS ΔΕΝΔΡΙ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1506/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,99924 MW στη θέση «Κάστρο 1», του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 1 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 1 Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1488/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 17,5 ΜW, στη θέση «Χαραϊντίνι», του Δήμου Θηβαίων, Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1487/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7 ΜW, στη θέση «Κουκουβάγια ή Αλεπότρυπα», του Δήμου Θηβαίων, Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1486/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «Πλάκες», του Δήμου Κιλελέρ (Δημοτική Ενότητα Νίκαιας), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1485/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,956 ΜW, στη θέση «Μοιρασιές», του Δήμου Φαρσάλων (Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1484/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,996 ΜW, στη θέση «Δεκαπεντάρια», του Δήμου Κιλελέρ (Δημοτική Ενότητα Κραννώνος), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1483/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 ΜW, στη θέση Καλλιθέα, του Δήμου Τυρνάβου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1482/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8432 ΜW, στη θέση «Μικρή Μαγούλα», του Δήμου Τυρνάβου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1481/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8432 MW, στη θέση “Μαγούλα”, του Δήμου Τυρνάβου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1480/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8432 MW, στη θέση “Καλλιθέα” του Δήμου Τυρνάβου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1479/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3824 MW, στη θέση “Τρανό Φράγμα”, του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1478/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Σμάρι», του Δήμου Βοΐου, της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΚΙΟΥ»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1477/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,099 MW στη θέση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ», του Δήμου Ξηρομέρου, της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΥΛΙAΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΛΙAΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1476/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,099 MW στη θέση «Μέγας Λάκκος», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1475/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,585 ΜW, στη θέση «Μπάκι» του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1474/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,231 ΜW, στη θέση «Πρόχωμα» του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1473/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996 ΜW, στη θέση «Μακρή Μπάρα» του Δήμου Κιλελέρ (Δημοτική Ενότητα Κραννώνος), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1472/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,809 ΜW, στη θέση «Κούλια ή Ασπρόκαμπος», του Δήμου Ελασσόνας (Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1471/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ρουντίνα 4», του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμος Ειρηνούπολης), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1470/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ρουντίνα 2», του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμος Ειρηνούπολης), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1469/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ρουντίνα 1», του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμος Ειρηνούπολης), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1468/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ρουντίνα 3», του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμος Ειρηνούπολης), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1424/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 16,15 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 12 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Ξερά Ξύλα - Σταυρός», «Σχολείου Χωράφι» και «Αίμνιο» του Δήμου Ρόδου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1423/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,90 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Χοχλακόνος», «Παλαιόλαστρο» και «Θαλασσιές» του Δήμου Ρόδου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1422/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 20,40 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βουνί», «Ξελοριμι», «Πελεκάνος», «Μαυρο Βουνό» και «Βουκολιές» του Δήμου Ρόδου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
23.12.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1314/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 1,668 MW, στη θέση «Λόγγος» της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1454/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτικό) σταθμό παραγόμενης ισχύος 220 ΜW και ικανότητας άντλησης 231 MW, στη θέση «Πύργος» του Δήμου Αμφιλοχίας (Δημοτική Ενότητα Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1450/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,987 ΜW, στη θέση στη θέση «Σούρες - Βλύχα», των Δήμων Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1449/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «Μαγούλα», του Δήμου Εορδαίας, της Δημοτικής Κοινότητας Βλάστης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ 1 Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1448/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Ρεθ’ Κατούντι-Μαρίστι», του Δήμου Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΟΠΙΑΣ Ε.Π.E.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1447/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,66 MW στη θέση «Μουρίτσα», του Δήμου Θηβαίων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΠΕΡΔΙΚΙ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1446/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,66 MW στη θέση «Κολιέδες», του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΙΕΔΕΣ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1445/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,33 MW στη θέση «Κόκκινο Λιθάρι», του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1444/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,33 MW στη θέση «Δαρμένη», του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΤΣΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1443/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «Κακιά Σκάλα», του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α / Π ΠΕΡΔΙΚΙ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1442/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9964 MW, στη θέση «Σωληναρίου», του Δήμου Αλιάρτου, της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1441/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9964 MW, στη θέση «Λεύκη», του Δήμου Παλαμά, της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1440/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,48248 MW, στη θέση «Πασχαλίτση 2», του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1439/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,48248 MW, στη θέση «Πασχαλίτση 1», του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1438/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,00328 MW, στη θέση «Ιτέα», του Δήμου Παλαμά, της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1437/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,48248 MW, στη θέση «Γεφυρίων», του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1436/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,04848 MW, στη θέση «Μελία», του Δήμου Κιλελέρ, της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1435/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,06668 MW, στη θέση «Παλαιοφάρσαλο 2», του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1434/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,48248 MW, στη θέση «Παλαιοφάρσαλο 1», του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1433/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Κοκκαλίτσες», του Δήμου Κιλελέρ, της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1432/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Χαμηλώματα», του Δήμου Κιλελέρ, της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1431/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Βραστερά», του Δήμου Κιλελέρ, της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1430/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Αλπότρυπες» του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
02.12.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1429/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Αλπότρυπες 184-185» του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1406/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μικροβούνι» του Δήμου Ορχομενού, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1405/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 MW στη θέση «Πέτρα - Άνω Λιβάδια» του Δήμου Ηρακλείας, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας, του Νομού Σερρών και του Δήμου Σιντικής, της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΙΙ A.E.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1404/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 MW στη θέση «Άνω Λιβάδια», του Δήμου Ηρακλείας, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας, του Νομού Σερρών και του Δήμου Σιντικής, της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Ι A.E.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1403/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,60 MW στη θέση «Λεπούχια» του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΜΠΑΚΟΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1402/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Κρανια» του Δήμου Καρπενησίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου και Κτημενίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «Π. ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ – Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1401/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,75040 ΜW, στη θέση «Σουφλαριώτικα», του Δήμου Κιλελέρ, Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1400/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,63 MW, στη θέση «Σκάρπα», του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΣΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ASPRO SOLAR E.E.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1399/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,55 MW στη θέση «Ίσωμα - Στεφάνι», του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1398/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1397/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1396/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Μολιζέζα Ι» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1395/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 ΜW στη θέση «Ομαλιές II» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1394/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Μολιζέζα ΙΙ» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1393/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Δεξαμενές II» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέως, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1392/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6 ΜW στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1391/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 ΜW, στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Καρύστου της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1390/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 MW στη θέση «Χαμηλό - Λιμνούλες» του Δήμου Ηράκλειας της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1389/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW στη θέση «Αγ. Ταξιάρχες» του Δήμου Καρύστου της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1388/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Ρίγανη» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΡΙΓΑΝΗ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1387/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 ΜW στη θέση «Δίστρατα» του Δήμου Καρύστου της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΙΣΤΡΑΤΑ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1386/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Λιαπούρθι» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1385/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 ΜW στη θέση «Αγ. Απόστολοι» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1384/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Ρίζα» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΡΙΖΑ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1383/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 ΜW στη θέση «Πλάτανος» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1382/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,3 ΜW στη θέση «Αγκάθι» του Δήμου Καρύστου, των Δημοτικών Ενοτήτων Στυρέων και Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1381/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,012 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Καστρακίου», του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1380/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,005 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο 263», του Δήμου Φαρσάλων, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1379/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Βελόνη ΙΙ», του Δήμου Αβδήρων, της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1378/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «Μαύρο Όρος», του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1377/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «Στρώμα - Κούτσι», του Δήμου Ορχομενού, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1376/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,992 MW στη θέση «Κτήμα Τιτέλη (Τμήμα του 516 τεμ.) στο Αγρόκτημα Πετρανών», του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «Μ. KOΥΪΜΤΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑLPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ο.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1375/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Βέρα» του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία «ENSOL ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1374/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Κονισέλο Ν2», του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1373/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Κονισέλο Ν3» του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1372/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Κονισέλο Ν4» του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜBΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1371/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Κονισέλο Ν1», του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1370/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Αγρόκτημα Νίκη – Αγροτεμάχια 153, 154, 155 & 156», του Δήμου Φλώρινας (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1369/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5,2 MW στη θέση «Αγρόκτημα Αγίας Παρασκευής», του Δήμου Φλώρινας (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 5 Ε.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1368/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW στη θέση «Ροδιές - Αρ. Αγροτεμαχίου 1184», του Mήμου Κιλελέρ (Δημοτική Ενότητα Νίκαιας), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «SOLAR ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1367/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,47 MW, στη θέση «Μεγάλη Πλαγιά» του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1366/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,95 MW, στη θέση «Βλαχοβάς» του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1365/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση «Χιλιόδενδρο», του Δήμου Καστοριάς, της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «A.N. GREEN SOLAR SKY L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝNΕΣΙΣ 2 Ε.Ε.»
28.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1364/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2,6 MW στη θέση «Αγία Παρασκευή», του Δήμου Φλώρινας, της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «A.N. GREEN SOLAR SKY L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. "ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.»
28.11.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1162/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9998 MW, στη θέση «Καλέντζη» του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ALTHEMAR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALTHEMAR ENERGY Ε.Π.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1349/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3986 MW στη θέση «Δ. Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 3A», του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1348/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0989 MW στη θέση «Δ. Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 1Β», του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1347/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4985 MW στη θέση «Δ.Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 1A», του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1341/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,79 ΜW, στη θέση «Ραψομμάτης», στον ποταμό Αλφειό, των Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης (Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου και Φαλαισίας), της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1340/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,206 MW, στη θέση «Μάσο», του Δήμου Ξηρομέρου, της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1339/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,35 MW, στη θέση «Μπιτίτσα», του Δήμου Ξηρομέρου, της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, της Περιφερειακής Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1338/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6992 MW, στη θέση «Γύφτος», του Δήμου Ξηρομέρου, της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1337/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Διαλοβρέκια Δ1» του Δήμου Κορινθίων, της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1336/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,49454 MW, στη θέση «Τέσσερα Σχοινιά» του Δήμου Τυρνάβου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1335/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,5074 MW στη θέση «Γραμμένη», του Δήμου Μακρακώμης, της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤ?Ν ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1334/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Τσούκα», του Δήμου Αμυνταίου, της Δημοτικής Ενότητας Αετού και της Δημοτικής Κοινότητας Νυμφαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.E.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1333/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999 MW στη θέση «ΣΙΝΤΟΝΙ ή ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ», του Δήμου Ερμιονίδας, της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ. ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1332/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Διαλοβρέκια Δ2» του Δήμου Κορινθίων, της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1331/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Διαλοβρέκια Δ3» του Δήμου Κορινθίων, της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1330/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Διαλοβρέκια Δ4» του Δήμου Κορινθίων, της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1329/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 ΜW, στη θέση «Αλεπότρυπα» του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. «ENERGA Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1328/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 9,4 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Ανάργυροι – Αγροτεμάχιο 161», του Δήμου Αμύνταιου (Δημοτική Ενότητα Αετού), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 5 Ε.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1327/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,20128 ΜW στη θέση «Κεφαλόβρυσο», του Δήμου Τρικκαίων, της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Ε.Ε» με δ.τ. «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Ε.Ε»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1326/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4985 MW στη θέση «Δ. Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 2B», του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1325/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,2967 ΜW, στη θέση “Δ. Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 4”, του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1324/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1988 MW, στη θέση «Δ. Διαμέρισμα Μονοπήγαδου 2A» του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1322/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Ξηροκάμπι», του Δήμου Ευρώτα, της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «HELIOSPHERA Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1321/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,4 MW στη θέση «Πάτωμα», του Δήμου Τεμπών (πρώην Δήμοι Μακρυχωρίου και Νέσσωνος), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.»
14.11.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1011/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Άνω Δάσος» του Δήμου Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1314/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 1,668 MW, στη θέση «Λόγγος» της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1313/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 1,668 MW, στη θέση «Βαράδας» στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1312/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Παλαιόν Τριεθνές», του Δήμου Κιλκίς, της Δημοτικής Eνότητας Μουριών, της Περιφερειακής Eνότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΑRTH ENERGY A.E.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1311/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Καστέλλι», του Δήμου Κιλκίς, της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία«ΕΑRTH ENERGY A.E.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1310/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Περάσματα» του Δήμου Κιλκίς, της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕ»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1309/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «Μπάτσοβα» του Δήμου Παιονίας της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΟΕ»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1308/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Χιλιόδενδρου - Αγροτεμάχιο 506Α», του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγίας Τριάδος), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 3 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1307/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 4,3 MW στη θέση «Αγρόκτημα Ολυμπιάδος», του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμος Πτολεμαΐδας), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ERGOSUN L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 1 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1306/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3,3 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Χιλιόδενδρου», του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγίας Τριάδος), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 3 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1305/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,6398 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Στέρνας», του Δήμου Ορεστιάδας (πρώην Δήμος Βύσσας), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1304/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγρόκτημα Αυγής», του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγίας Τριάδος), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A GREEN FOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 1 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1303/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 4,684 ΜW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης», του Δήμου Τρίπολης, του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1302/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Πάτημα - Καμάριζα», του Δήμου Σαρωνικού (πρώην Δήμος Καλυβίων Θορικού), του Νομού Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS LTD»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1301/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 1,668 MW, στη θέση «Αγροτεμάχια 3489 & 3490» στο Δ.Δ Φιλώτα, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1300/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Αγία Μαρίνα», του Δήμου Βέροιας (πρώην Δήμος Δοβρά), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 5 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1299/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγία Μαρίνα», του Δήμου Βέροιας (πρώην Δήμος Δοβρά), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 Ε.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1298/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,4 MW, στη θέση «Γκαρκούλα» της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος, Δήμου Ζηρού, του Νομού Πρεβέζης, της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ - ΧΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1297/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Περικοπή»του Δήμου Αμυνταίου (πρώην Δήμος Αετού), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Βιτσίου), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «TITHINI WIND ENERGY L.P.»
24.10.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1475/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,504 MW, στη θέση «ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6» του δήμου Πικρολίμνης, του νομού Κιλκίς, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1145/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς ισχύος 317,4 ΜW στις νήσους Ίο, Αμοργό, Ανάφη και Αστυπάλαια των Δήμων Ιητών, Αμοργού, Ανάφης και Αστυπάλαιας, των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «TARNARA AIOLOS Α.Ε.» (Γ-04106)
24.10.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1056/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,83 MW, στη θέση «Μπεϊλίκ» του Δήμου Ωραιοκάστρου (πρώην Δήμος Καλλιθέας), του Νομού Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 787/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Άνω Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Βαγίων) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
24.10.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 773/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 38ΜW στη θέση «Παλαιοκριμήνι» των Δήμων Νεστορίου και Βοΐου (πρώην Δήμων Νεστορίου Κοινότητα Αρρένων και Τσοτυλίου Κοινότητα Πενταλόφου) των Νομών Καστοριάς και Κοζάνης, στην εταιρεία «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1181/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «Παυλίνη - Ανήλιο» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμοι Φλώρινας και Περάσματος) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1180/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,347 MW στη θέση «Δ.Δ. Αρετής», του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης (πρώην Δήμου Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1179/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,8512 MW στη θέση «Βελαώρα», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας (πρώην Δήμος Ανακτορίου), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1178/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,84 MW στη θέση «Χαραϊντίνη», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1177/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4628 MW στη θέση «Ευκάλυπτο, Δ.Δ. Κουρτεσίου», του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης (πρώην Δήμων Βουπρασίας και Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1176/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,08698 MW στη θέση «Κόνιζος -Νταράνι», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1175/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Μουργκάνα» του Δήμου Φιλιατών, του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «Δ. ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1174/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Αγίασμα», του Δήμου Σιντικής πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου και Κοινότητα Προμαχώνος) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1173/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,84 ΜW, στη θέση «Κεφαλόβρυσο» του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμος Δωρίου), του Νομού Μεσσηνίας, στην εταιρεία «Α. ΠΑΥΛΟΥ - Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1172/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,922 MW, στη θέση «Κορογώνα» του Δήμου Μονεμβασιάς (πρώην Δήμος Ασωπού) του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
21.10.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1113/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 20,3364 ΜW, στη θέση «Άγιος Ιωάννης - Βαμβακιές» του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.10.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1111/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 8,11 ΜW, στη θέση «Βούρλιας - Γέφυρα Μαυρονερίου - Δ.Δ. Αγίου Βλασίου» του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Χαιρώνειας), του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENELCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1281/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Δαμασίου - Αγροτεμάχιο 206» του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ALTENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ALTENAIR Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1280/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Μεγάλης Βρύσης» του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1279/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Καυκάσου - Αγροτεμάχιο 589 και τμήματα των 588 & 590» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΘΕΡΜIKO ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1278/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Λάβαρο» των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας (πρώην Δήμοι Αμυνταίου και Μελίτης), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΝΑΝΟΣ» και με δ.τ. «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1277/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Καυκάσου - Αγροτεμάχια 1176, 1177 και τμήμα του 588», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 5 Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1276/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Νέου Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1275/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5318 MW στη θέση «Μαραθούσα», του Δήμου Πολυγύρου (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων), του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Γ. ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1274/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9744 MW, στη θέση «Μαραθούσα», του Δήμου Πολυγύρου (πρώην Δήμος Ζερβοχωρίων), του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Γ. ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1273/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3662 MW, στη θέση «Μαραθούσα», του Δήμου Πολυγύρου (πρώην Δήμος Ζερβοχωρίων), του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Γ. ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1272/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Νέου Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1271/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Νέου Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΙΣ 5 Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1270/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «Σέκουλες», του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δήμος Φολόης), του Νομού Ηλείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1269/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,783 MW, στη θέση «Κτηματική περιφέρεια Αχιλλείου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1268/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0028 MW, στη θέση «Κτηματική περιφέρεια Αχιλλείου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1267/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Κορησός 1», των Δήμων Ορεστίδος (πρώην Δήμος Ίωνος Δραγούμη) και Καστοριάς (πρώην Δήμοι Αγ. Αναργύρων και Μακεδνών) του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1266/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,11504 MW, στη θέση «Κλαδιά Κ3» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Κραννώνος), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1265/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,20248 MW, στη θέση «Κλαδιά Κ2» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Κραννώνος) , του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1264/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,4798 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Στέρνας» του Δήμου Ορεστιάδος (πρώην Δήμος Βύσσας), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1263/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,6398 ΜW, στη θέση «Υψώματα - Αγροκτήματα Κεράμου» του Δήμου Ορεστιάδος (πρώην Δήμος Κυπρίνου), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1248/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 5 ΜW, στη θέση «Χασάπικο» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CIRTA ENERGY Ltd»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1247/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW, στη θέση «Ζωγραφιάς», του Δήμου Μουζακίου (πρώην Δήμος Ιθώμης), του Νομού Καρδίτσας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΑΚΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1246/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 144 MW στη θέση «Μακροβούνι – Φούρκα – Δοκίμι – Κοπανες – Μία – Τράμπα – Θεοδόσι - Σκαφίδα» του Δήμου Μετσόβου (πρώην Δήμος Μετσόβου) του Νομού Ιωαννίνων και του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμοι Μαλακασίου και Καστανιάς και της Κοινότητας Ασπροποτάμου), του Νομού Τρικάλων στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1245/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Σπιτάκι» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Δήμος Αργιθέας και Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία«ΕΑRTH ENERGY A.E.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1244/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,11504 MW, στη θέση «Κλαδιά Κ4» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Κραννώνος) , του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1243/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,20248 MW, στη θέση «Κλαδιά Κ1» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Κραννώνος) , του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1242/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Σταυρί Τ3» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Κορυθίου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1241/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Σταυρί Τ5» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Κορυθίου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1240/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,98908 MW, στη θέση «Σταυρί Τ4» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Κορυθίου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1239/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,99272 MW, στη θέση «Σταυρί Τ1» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Κορυθίου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1238/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,98908 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ7» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Κορυθίου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1237/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 4,68 MW, στη θέση «Τυχερό», Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1236/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Φυτώριο» της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1235/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,06 MW στη θέση «Μυλοράχη, 8.8. Κουρτεσίου», του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασίας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1234/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 3,3 ΜW, στη θέση «Τεχνητή Λίμνη Ποταμού Πηνειού», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Αμαλιάδας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1233/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Νέου Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΙΣ 2 Ε.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1232/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Νέου Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «AN GREEN SOLAR SKY L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΙΣ 1 Ε.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1231/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 3,0 MW, στη θέση «Λάκα» Κεφαλόβρυσου, του Δήμου Τρικκαίων, του Νομού Τρικάλων, της εταιρείας «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1230/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,5 MW στη θέση «Εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 2ο χλμ. Ξάνθης – Πετεινού», Δήμου Ξάνθης, Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1229/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,99 MW στη θέση «Μεριάς», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Άρνης), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1228/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,6398 ΜW, στη θέση «Αποθήκη - περιοχή Νεφέλη» του Δήμου Ορεστιάδος (πρώην Δήμος Κυπρίνου), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1227/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 3,47985 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Στέρνας» του Δήμου Ορεστιάδος (πρώην Δήμος Βύσσας), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1226/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,95998 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Στέρνας» του Pήμου Ορεστιάδος (πρώην Pήμος Βύσσας), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1225/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15 MW στη θέση «Νταγιά», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CARMONA ENERGY LTD»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1224/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7324 MW στη θέση «Φέγγια», του Δήμου Πηνειού (πρώην Δήμου Τραγανού), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1223/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9136 MW στη θέση «Καμάρες 8.8. Μουρικίων», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1222/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «Κάμπος», του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δήμος Φολόης), του Νομού Ηλείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΩΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «ΟΛΩΝΟΣ Ε.Π.Ε»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1221/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Βερβέλι», του Δήμου Νοτίου Πηλίου του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΑRTH ENERGY A.E.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1220/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μυριοβρύτη», του Δήμου Νοτίου Πηλίου του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία«ΕΑRTH ENERGY A.E.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1219/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «Σκίντος», του Δήμου Γορτυνίας (πρώην Δήμος Τροπαίων), του Νομού Αρκαδίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΑΧΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1214/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Ορόσημο» των Δήμων Βοΐου και Ορεστίδος (πρώην Δήμων Τσοτυλίου και Ορεστίδος), των Νομών Κοζάνης και Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «EWF ENERGY HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.» με δ.τ. «EWF ENERGY HELLAS ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.»
11.10.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1213/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 20,40 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Μακρύκαμπος» του δήμου Πλατανιά, νομού Χανίων, «Δρυμιάς» & «Ψαρού Λαγκάδι» του δήμου Σητείας, νομού Λασιθίου και «Φονιά Δέτης» του Δήμου Αγ Νικολάου, νομού Λασιθίου, στην εταιρεία με την επωνυμία «Aries Aiolos Ενεργειακή Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1184/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW στη θέση «Προσήλιο» του Δήμου Σουλίου (πρώην Δήμος Παραμυθιάς) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1183/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Ποτίστρα» του Δήμου Αμφιλοχίας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΠΟΤΙΣΤΡΑ Ε.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1182/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμόισχύος 48 MW στη θέση «Καλόγηρος» των Δήμων Αμφιλοχίας (πρώην Δήμοι Αμφιλοχίας και Ινάχου) και Αγρινίου (πρώην Δήμος Στράτου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Ε.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1171/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,0112 MW, στη θέση «Ακακίες» του Δήμου Πηνειού (πρώην Δήμος Τραγανού) του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1170/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,8908 MW, στη θέση «Χαραϊντίνη» του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1169/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,265 MW, στη θέση «7.7. Κουρτεσίου», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμοι Λεχαινών και Βουπρασίας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1168/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 4,00017 ΜW, στη θέση «Νεοχώριο» του Δήμου Ορεστιάδας, του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «CASTOR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «CASTOR Renewable Ltd»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1167/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15 ΜW, στη θέση «Καλαμάκι», του Δήμου Νίκαιας (πρώην Δήμος Κιλελέρ), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΥΣΟΣ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «EBUSOS ENERGY Ltd»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1166/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15 ΜW, στη θέση «Μάνδρα Καραδήμα - Πολυδάμιο», του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Πολυδάμαντα), του Νομού Λαρίσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΥΣΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «RUSADIR ENERGY Ltd»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1165/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,0 MW στη θέση «Μικρή Μαγούλα» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1164/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Παχνιά» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1163/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,75 MW, στη θέση «Μαγικό» του Δήμου Αβδήρων (πρώην Δήμος Βιστωνίδος) του Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΠΝΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ABDERA ENERGY LTD»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1162/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW, στη θέση «Καλέντζη» του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ALTHEMAR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALTHEMAR ENERGY Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1137/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15 ΜW, στη θέση «Γεωργουλάς», του Δήμου Βισαλτίας (πρώην Δήμος Νιγρίτας), του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ERATO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «ERATO RENEWABLE Ltd»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1136/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,95577 MW, στη θέση «Δάσος - Αγρόκτημα Σταυρού Αρ. 33» του Δήμου Αλεξάνδρειας (πρώην Δήμος Αντιγονιδών), του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1135/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,0 MW στη θέση «Mεσοκομένη» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1134/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,0 MW στη θέση «Μελισσάκια» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμων Κροκεών και Σκάλας) του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1133/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Μαλιούρα» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1132/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Κοκκινόλουτσα» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμων Σκάλας και Κροκεών) του Νομού Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ «PLAINSOL Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1131/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Κολιός» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λαρίσης στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ «PLAINSOL Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1130/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Μαγούλα» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PLAINSOL A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1129/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Μαραθάκι» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Σκάλας) του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PLAINSOL A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1128/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Καλλιθέα» του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PLAINSOL A.E»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1127/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1126/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1125/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1124/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1123/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1122/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1121/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1120/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1119/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Πάδες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC PHOTON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC PHOTON Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1118/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Πάδες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC ENERGY Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1117/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Πάδες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC PHOTOVOLTAIC ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC PHOTOVOLTAIC Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1116/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Μπάρες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC SUNPOWER ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC SUNPOWER Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1115/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Μπάρες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC SOLAR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC SOLAR Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1114/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,00211 MW, στη θέση «Πάδες», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «GTAC HELIOS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GTAC HELIOS Ε.Π.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1113/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 20,3364 ΜW, στη θέση «Άγιος Ιωάννης - Βαμβακιές» του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1112/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 200 MW στη θέση «Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)», των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1111/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 8,11 ΜW, στη θέση «Βούρλιας - Γέφυρα Μαυρονερίου - Δ.Δ. Αγίου Βλασίου» του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Χαιρώνειας), του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENELCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1110/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,506 ΜW, στη θέση «Πενηντάρια - Δ.Δ. Νέας Λεύκης» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Πλατύκαμπου), του Νομού Λαρίσης,στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1109/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,997 ΜW, στη θέση «Μπόζαλο (Αρ. Τεμ. 14)» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1108/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 14,985 ΜW, στη θέση «Μουριά - Καβουρόρρεμα - Παληχώρι (Δ.Δ. Καλλιθέας)» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ναρθακίου), του Νομού Λαρίσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1107/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,357 ΜW, στη θέση «Κάμπος - N.N. Καστρίου (Αναδασμός Βάλτου Ράγιου 1969 - Αρ. Τεμ. 54)» του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1106/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 4,763 ΜW, στη θέση «Συμσιρέϊκα» του Δήμου Παλαμά (πρώην Δήμος Φύλλου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1105/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,996 ΜW στη θέση «Δ.Δ. Καλλίθηρου» του Δήμου Καρδίτσας (πρώην Δήμος Ιτάμου) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1104/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,404 ΜW στη θέση «Ανοίγματα - Πολυζέϊκα» του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «Μ. Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1103/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «Αγροτεμάχια Νο 328, 329 και 370 του Αγροκτήματος Βαθυλάκκου» του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμος Αγίου Αθανασίου) του Νομού Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
28.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1102/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,0224 MW στη θέση «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.982» του Δήμου Αβδήρων (πρώην Δήμου Βιστωνίδος) του Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1064/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,064 ΜW, στη θέση “Τούμπα 2” του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων) του Νομού Κοζάνης στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1063/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 13,262 ΜW, στη θέση «Ζένιο» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμος Σκάλας), του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1062/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 14,985 ΜW, στη θέση «Αχλαδιές» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ναρθακίου), του Νομού Λαρίσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1061/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,062 ΜW, στη θέση «Σταφίδα» του Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Γυθείου) του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1060/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 6,196 ΜW, στη θέση «Δημοσίων - Αρ. Τεμ. 254 & 255 - Αναδασμός Νάματα 1983» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Πλατύκαμπου), του Νομού Λαρίσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1059/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1058/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1057/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Δόβρας», του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1056/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,83 MW, στη θέση «Μπεϊλίκ» του Δήμου Ωραιοκάστρου (πρώην Δήμος Καλλιθέας), του Νομού Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1055/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9974 MW στη θέση «Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου», του Δήμου Βόλου (πρώην Δήμου Αισωνίας) του Ν. Μαγνησίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΤΕΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1054/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Ναϊόμπαση» του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΠΝΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑBDERA ENERGY LTD»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1053/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,75028 MW, στη θέση «Ναϊόμπαση» του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΠΝΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑBDERA ENERGY LTD»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1052/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 52,6752 MW στη θέση «Κολχική» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Περάσματος) του Νομού Φλώρινας στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1051/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 11,309 MW στη θέση «Μεγαβούνι» του Δήμου Άργους- Μυκηνών (πρώην Δήμων Άργους και Λυρκείας) του Νομού Αργολίδας στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1050/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 17,172 MW, στη θέση «Μαρίνα» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών) του Νομού Φλώρινας στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣIA – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1048/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,68112 MW, στη θέση “Σίμος” του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων (πρώην Δήμου Ανδρίτσαινας) του Νομού Ηλείας στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣIA –ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣIA –ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1047/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μεγάλη Μύτη» του Δήμου Αμυνταίου (πρώην Δήμος Αμυνταίου) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΕ»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1046/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 MW στη θέση «Γεφυρούδι» των 7ήμων Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) και Ηράκλειας (πρώην Δήμοι Ηράκλειας και Σκοτούσσης) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ»
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1045/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,956 MW, στη θέση «ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ» της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1044/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,62656 ΜW, στη θέση «Τζουβάνι», του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ» με δ.τ. «HELIOFARMA S.A.»
19.09.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1001/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Τρυγώνα» του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώην Δήμος Μαργαριτίου) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ»
12.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1040/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 7,6 MWe, και διανομής θερμικής ενέργειας για σύστημα τηλεθέρμανσης θερμικής ισχύος 15 MWth, με αεριοποίηση βιομάζας σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Αγροτεμάχιο 1984ι», του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
12.09.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1034/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 6 ΜW, στη θέση «Δομοκό στον ποταμό Ερύμανθο» των Δήμων Γορτυνίας και Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δήμοι Κοντοβαζαίνης και Λαμπείας), των Νομών Αρκαδίας και Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «LMV ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1017/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Κορησός 2», των Δήμων Ορεστίδος (πρώην Δήμος Ίωνος Δραγούμη) και Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγ. Αναργύρων) του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 3 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1016/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,4 MW στη θέση «Πύργος - Προφήτης Ηλίας – Κερασούδα – Ακόνια» του Δήμου Ορεστίδος (πρώην Δήμος Ίωνος Δραγούμη) του Νομού Καστοριάς, και του Δήμου Εορδαίας (πρώην Κοινότητα Βλάστης) του Νομού Κοζάνης στην εταιρεία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1015/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Βεύη - Σιταριάς - Αγροτεμάχιο 1440» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Περάσματος), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN DIRECT SOL L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 4 Ε.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1014/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Κορτνό», του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγ. Τριάδος), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ERGOSUN L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 5 Ε.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1013/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,75 ΜW, στη θέση «Ρέμα Λυγερής Κεφαλοχωρίου», του Δήμου Κόνιτσας (πρώην Δήμος Μαστοροχωρίων), του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1012/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «Ρέμα Πιστιλιάπη», του Δήμου Κόνιτσας (πρώην Δήμος Μαστοροχωρίων και Κοινότητα Αετομηλίτσης), του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1011/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Άνω Δάσος» του Δήμου Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1010/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «Πέτρα» του Δήμου Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 48 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1009/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Σκούπα» του Δήμου Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 49 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1008/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Εργαλείον» των Δήμων Σιντικής και Ηράκλειας (πρώην Δήμοι Σιδηροκάστρου και Ηράκλειας) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 31 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1007/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Σακκούλι» των Δήμων Σιντικής και Ηρακλείας (πρώην Δήμοι Σιδηροκάστρου και Ηράκλειας) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1006/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Πετράκη-Προφήτης Ηλίας» των Δήμων Λαμιέων και Δομοκού (πρώην Δήμοι Λαμιέων και Δομοκού) του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΒΡΗΣ ΕΕ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1005/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Πλατίκι» του Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Δήμος Ανθηδώνος) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1004/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Παλλαράχη - Παλιοπλάτανος - Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμος Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1003/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,5 MW στη θέση «Πλατοβούνι» του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη (πρώην Δήμοι Τετραφυλίας και Γ. Καραϊσκάκη) του Νομού Άρτας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΡΤΑ 2 ΕΕ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1002/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Κρανια» του Δήμου Πάργας του Νομού Πρεβέζης, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1001/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Τρυγώνα» του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώην Δήμος Μαργαριτίου) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1000/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΝΤΟΥΡΟΥΤΖΙΑ», του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Φερών), του Νομού Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNGARDEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «S.G.-Iliokipos S.A.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 999/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,93 ΜW, στη θέση «Πέτρα στον ποταμό Ερύμανθο» του Δήμου Γορτυνίας (πρώην Δήμος Τροπαίων), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «LMV ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 998/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0017 MW στη θέση «Μάντρα» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Κραννώνος) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GROUP ENERGY A.E.»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 997/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 70 MW στη θέση «Ξηροκάμπι», του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Σκάλας) του Ν. Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε»
23.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 996/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 632 και 633 του Αγροκτήματος Καυκάσου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 1 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 983/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 818 και 819 του Αγροκτήματος Ιτέας», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ERGOSUNL.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 2 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 982/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,953 ΜW, στη θέση «Αναδασμός - Αγροτεμάχια 189-190-191-192-193-194-195», του Δήμου Εμμανουήλ Παππά (πρώην Δήμος Στρυμώνα), του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «Αnsorge - Beck - Neussner Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ABN SOLAR Ε.Π.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 981/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Πολυπλατάνου», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 2 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 980/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW, στη θέση «Ζάππειο - Αγροτεμάχιο 654», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «AN DIRECT SOL L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 979/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Αχούρια», του Δήμου Ξηρομέρου (πρώην Δήμος Αστακού), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 978/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Μπασανα», του Δήμου Ξηρομέρου (πρώην Δήμος Αστακού), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 977/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Βεύη - Σιταριάς - Αγροτεμάχιο 1440» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Περάσματος), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «ERGOSUN L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 3 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 976/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,49 MW στη θέση «Μετερίζια», των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ (πρώην Δήμων Κοιλάδας και Κραννώνος), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 975/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,07 MW στη θέση «Μετερίζια», του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Δήμου Κοιλάδας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 974/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μετερίζια», του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Δήμου Κοιλάδας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KOZANI ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KOZANI ENERGY Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 973/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Νίκη - Αγροτεμάχια 16,17,18,19,20» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΘΕΡΜIKO ΤΟΞΟ 1 Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 972/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8768 ΜW, στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Λεχαινών), του Νομού Ηλίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 971/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,89724 ΜW, στη θέση «Παληογάλαρα», του Δήμου Κορινθίων (πρώην Δήμος Τενέας), του Νομού Κορινθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 970/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 15,1632 MW στη θέση «Παλιόχωρα» του Δήμου Nότιας Κυνουρίας (πρώην Δήμου Απόλλωνος), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 969/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,18178 ΜW, «Αλπότρυπα - Φτελιά του Δ.Δ. Καβασίλων», των Δήμων ΄Ανδραβίδας - Κυλλήνης΄ και Πηνειού (πρώην Δήμοι Ανδραβίδας και Γαστούνης), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 968/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,97064 ΜW, «Κουτσουπιά - Αητοφωλιά» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 967/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,86212 ΜW, «Λιανοβούρλι - 9.9. Λεχαινών» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 966/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,15345 ΜW, στη θέση «Αητοφωλιά» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 965/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Άσπρα Χώματα» του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PLAINSOL A.E»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 964/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 70 MW στη θέση «Λυκοφωλιά», του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 963/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Τούμπες» του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, του Νομού Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «EAST SUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EAST SUN A.E»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 962/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,7702 ΜW, στη θέση «Αλεπότρυπα», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT A.E.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 961/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,18 MW, στη θέση «Αμυγδαλώνας», του Δήμου Σουφλίου (πρώην Δήμος Τυχερού), Νομού Έβρου, της εταιρείας FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΤΥΧΕΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ. τ. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 960/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,9616 MW στη θέση «Κονίζος», του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SUN SOLUTION»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 959/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,486 ΜW, στη θέση «Δένδρο Τσαμάκου - Ψαρέϊκα», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Ανδραβίδας) του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SUN SOLUTION»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 958/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,00 MW στη θέση «Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου», του Δήμου Παρανεστίου (πρώην Δήμου Νικηφόρου) του Ν. Δράμας στην εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. MANUFACTURING – TRADING CO S.A.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 957/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Δίβρη», του Δήμου Λαμιέων, του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 6 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 956/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,4633 MW στη θέση «Μπάλη», του Δήμου Τανάγρας, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 955/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,15146 MW στη θέση «Χαραϊντίνι», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 954/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,040 MW στη θέση «Μακρυχώρια» (Έργο 2), του Δήμου Αμφιλοχίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 953/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,040 MW στη θέση «Μακρυχώρια» (Έργο 1), του Δήμου Αμφιλοχίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 952/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «Χελώνα» των Δήμων Ορχομενού και Θηβαίων (πρώην Δήμοι Ακραίφνιας και Βαγίων αντιστοίχως) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 951/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «Κουρούνα-Τρανό Μανδρί-Σταυρός» του Δήμου Πύλης (πρώην Δήμοι Αιθήκων και Πινδέων) του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «Α.Π. ΚΟΥΡΟΥΝΑ–Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 948/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,90 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Κεφάλα» των Δήμων Φοίνικα, Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων, «Μαύρη» των Δήμων Φοίνικα και Νικηφόρου Φωκά και «Κρυονερίτης» του Δήμου Φοίνικα, νομού Ρεθύμνου, στην εταιρεία με την επωνυμία «Risiori Aiolos Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 910/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 MW στη θέση «Μαχαίρας», του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ- ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Γ-04220)
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 908/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 150 ΜW στις βραχονησίδες Παχειά και Μακρά του Δήμου Ανάφης, του Νομού Κυκλάδων, Σοφράνα, Αδελφοί (Μεγάλος Αδελφός, Μικρός Αδελφός, Σόκας), Σύρνα, Τρία Νησιά (Πλακίδα, Στεφάνα, Μεσονήσι), Κουτσομύτης, Κούνουποι του Δήμου Αστυπάλαιας, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04272)
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 907/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 150 ΜW στις βραχονησίδες Οφιδούσσα και Ποντικούσσα του Δήμου Αστυπάλαιας, Λεβίθα, Κίναρος, Γλάρος, Λιάδη και Πλάκα του Δήμου Λέρου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04268)
17.08.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 906/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στις βραχονησίδες Κανδελιούσσα ,Περγούσσα, Παχειά του Δήμου Νισύρου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (Γ-04267)
17.08.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 755/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Γόνιμο» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 4 ΕΕ»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 895/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1,41933 ΜW, στη θέση «Βαρτζέλη - Δ.Δ. Καβασίλων», του Δήμου Πηνειού (πρώην Δήμος Γαστούνης), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 894/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 5,77116 ΜW, στη θέση «Τρανό Ίσωμα», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασίας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 893/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 6,62354 ΜW, στη θέση «Τρανό Ίσωμα», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασίας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 892/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15345 ΜW, στη θέση «Αλεπότρυπα», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 891/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,00192 ΜW, στη θέση «Δροσέλη», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Λεχαινών), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 890/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4076 ΜW, στη θέση «Σταφιδόκαμπος-Σαμαρα», του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Ανδραβίδας), του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 889/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,33324 ΜW, στη θέση «Άνω Κάτω Τρανό Ίσωμα-Λουφάτια-Κουτσουπόλακα», του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δήμος Ωλένιας), του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 888/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,14659 MW στη θέση «Μπουρνέρι», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 887/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,17293 MW στη θέση «Γκιόλι ή Γκιόλια», του Δήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 886/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,37625 MW στη θέση «Μπούντοκο ή Αη-Θανάσης», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 885/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,72431 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
22.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 884/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Νίκη - Αγροτεμάχια 150 & 151» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΘΕΡΜIKO ΤΟΞΟ 4 Ε.Ε.»
21.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 875/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 330 ΜW στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- Κασμιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας- Σαραντάδων- Ερίφη- Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαμάκι- Κλιράτια- Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι- Αιθέρας όρος» του Δήμου Ικαρίας, του Νομού Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 847/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Κατάρα» του Δήμου Μετσόβου (πρώην Δήμος Μετσόβου) του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 846/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Ζάππειο - Τμήματα των Αγροτεμαχίων 615 & 616», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA SUN REFLEX L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜIKO BEΛOΣ 4 Ε.Ε.»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 843/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 1112 και 1114 Βεύης», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Περάσματος), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 5 Ε.Ε.»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 842/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,5MW στη θέση «Ξεροβούνι» του Δήμου Δομοκού (πρώην Δήμοι Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος) του Νομού Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 841/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Δομοκού (πρώην Δήμοι Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος) του Νομού Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.»
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2023/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971ΜW στη θέση «Βοσκότοπος Ξηροποτάμου», του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «A.X. ENERGΟΝ E.E.» (Ορθή Επανάληψη)
19.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1339/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού» του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης του Νομού Λέσβου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 855/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «Δέση - Ξεροβούνι - Μεγάλος Πύργος - Χαλικόβουνο» των Δήμων Πύλης και Καλαμπάκας (πρώην Δήμοι Αιθήκων και Κοινότητα Ασπροποτάμου αντίστοιχα) του Νομού Τρικάλων στην εταιρεία «Α.Π. ΔΕΣΗ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 854/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «Γυμνούλα» των Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (πρώην Δήμοι Παραποτάμου και Παραμυθιάς αντίστοιχα) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «Α.Π. ΓΥΜΝΟΥΛΑ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 853/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Ζυγαριά» του Δήμου Σουλίου (πρώην Δήμος Παραμυθιάς και Κοινότητα Σουλίου) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΞΕΦΩΤΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 852/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Ξέφωτο» των Δήμων Δωδώνης (πρώην Δήμος Σελλών) και Σουλίου (πρώην Δήμος Παραμυθιάς και Κοινότητα Σουλίου) των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντιστοίχως, στην εταιρεία «FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΞΕΦΩΤΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 851/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Βρίζα» των Δήμων Δωδώνης (πρώην Δήμος Σελλών) και Σουλίου (πρώην Κοινότητα Σουλίου) των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντιστοίχως, στην εταιρεία «FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΒΡΙΖΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 850/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Σπάθες» του Δήμου Σουλίου (πρώην Δήμοι Παραμυθιάς και κοινότητας Σουλίου) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΣΠΑΘΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 849/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Ζάππειο - Αγροτεμάχια 617, 618 και τμήμα του Αγροτεμαχίου 616», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA SUN REFLEX L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜIKO BEΛOΣ 5 Ε.Ε.»
13.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 848/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Ζάππειο - Αγροτεμάχιο 614 και τμήμα του Αγροτεμαχίου 615», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA SUN REFLEX L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜIKO BEΛOΣ 3 Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 825/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 3,0 MW, στη θέση «Τσαΐρι ή Πολυγωνικό» του Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας, της εταιρείας ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 824/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 ΜW, στη θέση «Καρνεζαίϊκα», του Δήμου Ναυπλιέων πρώην Δήμος Ασίνης), του Νομού Αργολίδος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΦAΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΝΕΖΑΙΪΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΝΕΖΑΙΪΚΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 823/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Αρνοφωλιά - Ραχούλες - Παλιολιάς – Ζυγός» των Δήμων Αμφίκλειας-Ελάτειας (πρώην Δήμοι Αμφίκλειας, Ελάτειας και Τιθορέας) και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (πρώην Δήμος Καμένων Βούρλων) του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΕΜΟΣ ΑΡΝΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 822/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4MW στη θέση Χονδροσπάνι» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΕ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 821/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Τύμπανος» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Δήμος Αργιθέας) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 820/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Μηλιά» του Δήμου Μετσόβου (πρώην Δήμος Μετσόβου) του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 819/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Νίκη - Αγροτεμάχια 149 & 150» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΘΕΡΜIKO ΤΟΞΟ 3 Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 818/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Άγιος Αθανάσιος – Κάτω Σούλι», του Δήμου Μαραθώνος, του Νομού Αττικής, στο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 817/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μποζάλο -Μπιζδέϊκα», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 816/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύση βιομάζας (φυτικά έλαια και λίπη), εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 5,00 MW, στο Ο.Τ. 28 της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Νομός Αχαΐας της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ –ΑΝΩΜΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 815/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο 5 Νίκη» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NA GREEN EMPIRE L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΘΕΡΜIKO ΤΟΞΟ 2 Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 814/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,000282 ΜW, στη θέση «Γράνα», του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δήμος Φολόης), του Νομού Ηλείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΩΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΟΛΩΝΟΣ ΕΠΕ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 788/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Καμάρια» του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Αμφιλοχίας) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΚΑΜΑΡΙΑ Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 786/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Βεύη», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Περάσματος), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 4 Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 785/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Ηλιόλουστο - Αγροτεμάχια 536 & 539» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 4 Ε.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 784/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Μπανιάς», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CARMONA ENERGY LTD»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 783/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,58 MW στη θέση «Παλιόδεντρο», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CARMONA ENERGY LTD»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 782/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Γιεντζελί», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CARMONA ENERGY LTD»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 781/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Εικοσιπεντάρια», του Δήμου Βόλου (πρώην Δήμος Νέας Αγχιάλου), του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CARMONA ENERGY LTD»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 780/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Βερούσια» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Δήμος Αργιθέας) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 779/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,2MW στη θέση «Οξυα - Πύργος - Ασύρματος» του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμοι Αγ. Αναργύρων & Κλεισούρας) του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε.»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 778/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8921 MW στη θέση «Καλούδα», του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΩΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 777/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8921 MW στη θέση «Καλούδα», του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΚΥΚΛΩΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 775/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Κοκκινίτσα» του Δήμου Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Π. ΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 774/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Αλογοβούνι-Παγωνιά» του Δήμου Ξηρομέρου (πρώην Δήμος Αστακού) του Νομού Αιτωλοακαρνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Π. ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 773/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 38ΜW στη θέση «Παλαιοκριμήνι» των Δήμων Νεστορίου και Βοΐου (πρώην Δήμων Νεστορίου Κοινότητα Αρρένων και Τσοτυλίου Κοινότητα Πενταλόφου) των Νομών Καστοριάς και Κοζάνης, στην εταιρεία «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ»
07.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 772/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Βάραθρο» του Δήμου Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Π. ΒΑΡΑΘΡΟΝ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΒΑΡΑΘΡΟΝ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 756/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Ασβεστόλοφοι» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 7 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 755/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Γόνιμο» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 4 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 754/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27MW στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμοι Μελίτης και Κάτω Κλεινών) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜDΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 3 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 753/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 5 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 752/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «Δραγάτα» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 6 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 751/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Γκούρνα» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 7 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 750/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «Οδοντωτό» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτης) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 8 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 749/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27MW στη θέση «Κούλα» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμοι Μελίτης και Κάτω Κλεινών) του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜDΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 9 ΕΕ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 748/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48MW στη θέση «Καλαμάκι» των Δήμων Δομοκού & Λαμιέων (πρώην Δήμοι Λαμιέων, Λειανοκλαδίου & Ξυνιάδος) του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «WIND API SECI SRL HELLAS 7 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 735/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 ΜW στη θέση «Παλάντζα» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Ποταμιάς) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «SOLARFIN HELLAS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 734/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2 ΜW στη θέση «Δοξαρά» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Λιβαδίου) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «SOLARFIN HELLAS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 733/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 ΜW στη θέση «Μαρούλι» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Λιβαδίου) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «SOLARFIN HELLAS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 724/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 1,635 MW, στη θέση «Φραξιάς – Φοστίνα Ρένια», στο Δ.Δ. Μοναστηρακίου, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, (πρώην Δήμου Ανακτορίου), Νομού Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας ΣΙ ΤΖΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τ. «C.G. BIOGAS A.E.B.E.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 723/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 77,78 και 79 στην περιοχή Μεσονήσι», του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.A. GREENFOS PARK L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΝΕΦΟΣ 2 Ε.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 719/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,819 ΜW, στη θέση «Ρέμα Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Αθαμανίας), του Νομού Άρτας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 718/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,026 ΜW, στη θέση «Ρέμα Λεπιανών - K.K. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Αγνάντων), του Νομού Άρτας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 717/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48MW στη θέση «Αυγό» του Δήμου Πύλης (πρώην Δήμοι Πινδέων και Αιθήκων) του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «PRENEAL VECTOR ΑΥΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 716/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Καρτέρια» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας (πρώην Δήμοι Παλαίρου και Ανακτόριου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ENSOL ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 715/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 2,669MWe στη θέση «κληροτεμάχια - αγροί 141 και142 Αγροκτήματος Μαυρονερίου» του Δ.Δ Μαυρονερίου του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Πικρολίμνης) του Νομού Κιλκίς της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «TECHNICAL ENERGY Α.Ε.Β.Ε»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 714/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «Κεφαλόβρυσο» του Δήμου Φιλιατών, του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 713/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,997 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 757 και 758» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας) του Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΝ Α.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 712/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,997 ΜW στη θέση «Μοτέσνιτσα», του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας στην εταιρεία με την επωνυμία «Μ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΤ Construction Energy Ο.Ε»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 711/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αεριοποίησης βιομάζας, ισχύος 3,39 MW στη θέση «Ερείπια Μπογιώτα»του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (πρώην Δ. Αγίου Κωνσταντίνου), Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με δ.τ. «NUTRIA Α.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 710/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 ΜW, στη θέση «Αμυγδαλιάς»,του Δήμου Κοζάνης (πρώην Δήμος Ελιμείας), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR FUTURE NORTHERN ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SUSTAINABLE SOLAR HELLAS»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 707/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 19,55 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις στη θέση «Πισκοπιανή», των Δήμων Σητείας και Μακρύ Γιαλού, Νομού Λασιθίου, στην εταιρεία «Lekka Aiolos»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 700/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Λημέρι» του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΛΗΜΕΡΙ Ε.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 699/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34MW στη θέση «Τρία Αλώνια» του Δήμου Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Ε.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 698/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Πυραμίς» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμος Μεδεώνος) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΠΥΡΑΜΙΣ Ε.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 697/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΤΣΟΥΚΑ Ε.Ε.»
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 694/2011 για τη χορήγηση παράτασης του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει
01.07.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 693/2011 για τη χορήγηση παράτασης του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει
22.06.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1591/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Ύψωμα Τριγωνικό- Ύψωμα Πετροκορφή», του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου του Νομού Δράμας και της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου του Νομού Σερρών στην εταιρεία «ΕΝΕΡΠΡΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.»
14.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 609/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,980 ΜW, στη θέση “Άνω Αργυλλοχώρι ΜΒ Β”, του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»
14.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 608/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,980 ΜW, στη θέση “Άνω Αργυλλοχώρι”, του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»
14.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 607/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση “Καραμάνι (Ντακαν)”, του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»
14.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 606/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση “Πέρδικα Γ”, του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»
14.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 605/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,980 ΜW, στη θέση «Μαυρόλοφος» (Πέρδικα β), του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «RENINVEST ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»
07.06.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 604/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW στη θέση «ΠΕΤΡΑ ΤΣΙΑΚΟΥΡΙ» του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΑ ΤΣΙΑΚΟΥΡΙ Ε.Π.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 644/2011 για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1893/19517/27.10.2008 (ΑΔ-01132) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,025 ΜW στη θέση «Σίγρι» του Δήμου Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 621/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,4982 ΜW, στη θέση «Μερέντα» του Δήμου Σαρωνικού (πρώην Κοινότητα Κουβαρά) του Νομού Αττικής, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΛΩΝΟΣ Ε.Π.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 618/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Κάτω Καλλινίκη - Αγροτεμάχια 149, 150 & 151», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «NA SUN REFLEX L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜIKO BEΛOΣ 2 Ε.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 617/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο 407 Πολυπλάτανος», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «NA SUN REFLEX L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΘΕΡΜIKO BEΛOΣ 1 Ε.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 616/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 119 και 120 του Αγροκτήματος Νίκης», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN DIRECT SOL L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 5 Ε.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 615/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Κνημίς» του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (πρώην Δήμοι Καμένων Βούρλων & Αγίου Κωνσταντίνου) του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΝΗΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 614/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,2MW στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΑ» του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (πρώην Δήμοι ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ & ΟΡΜΥΛΙΑΣ) του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΑ Ε.Π.Ε»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 613/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,8MW στη θέση «ΛΥΧΝΑΔΕΣ» του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΛΥΧΝΑΔΕΣ Ε.Π.Ε»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 612/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ» του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (πρώην Δήμο ΟΡΜΥΛΙΑΣ) του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ Ε.Π.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 611/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «ΑΓΚΑΝΟΣ» του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΓΚΑΝΟΣ Ε.Π.Ε»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 610/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8MW στη θέση «ΤΡΟΥΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ» του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (πρώην Δήμος ΟΡΜΥΛΙΑΣ) του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΤΡΟΥΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ Ε.Π.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 603/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,5MW στη θέση «Αγροτεμάχια 832, 833, 834, 838 και 839 Αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου», Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγ. Αθανασίου), Νομού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 602/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9908 ΜW, στη θέση «Παλιοχώρια» του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 601/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό 1,9992 MW στη θέση «Σπηλιά 918» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής) του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEROVOLT ΕΠΕ»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 600/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό 1,9992 MW στη θέση «Ντούρα» του Δήμου Παλαμά (πρώην Δήμου Φύλλου) του Νομού Καρδίτσας, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEROVOLT ΕΠΕ»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 599/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό 1,9992 MW στη θέση «Σπηλιά 909» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής) του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEROVOLT ΕΠΕ»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 598/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,804 MW στη θέση «Ρουπακιά» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δήμος Λαρισσού) του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία «ΤΡΑΥΛΟΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ - ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ ΚΑΓΚΑΔΙ ΕΝΒΑΪΡΟΝΙΞ 1 ΕΠΕ» και με δ.τ. «ΚΑΓΚΑΔΙ – ΕΝΒΑΪΡΟΝΙΞ 1 ΕΠΕ»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 597/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7 MW στη θέση «Φτελιά», του Δήμου Νεστορίου, του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 596/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,5MW στη θέση «7ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λάρισας», της δημοτικής κοινότητας Βαμβακούς, Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Πολυδάμαντα), Νομού Λάρισας της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
30.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 595/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,974 MW στη θέση «Λάκιζα» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PHLEGON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «PHLEGON ENERGY Ε.Π.Ε»
30.05.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 531/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 ΜW, στη θέση «Πλακούτσα», του Δήμου Άκτιου − Βόνιτσας (πρώην Δήμος Μεδεώνος), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «Β. ΜΠΟΥΡΙΩΤΗΣ-Μ.ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ Ο.Ε.»
20.05.2011(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 347/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996 MW στη θέση «Σφακέρα» του Δήμου Μεσσήνης (πρώην Δήμος Πεταλιδίου) του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας «AEGEAN POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «AEGEAN POWER A.E.»
20.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 517/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Στρογγυλή Κορυφή» και «Αγ. Ιωάννης» του Δήμου Πλατανιά, του νομού Χανίων στην εταιρεία «Ανεμόπετρα Α.Ε.»
20.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 516/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 16,15 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 12 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Δίστρατα» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου του Νομού Χανίων στην εταιρεία «Leontio Aiolos Α.Ε.»
20.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 515/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Κισσάμου, του νομού Χανίων στην εταιρεία «Ανεμόπετρα Α.Ε.»
16.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 563/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Κορτνό - Αγροτεμάχια 16 και 18» του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμος Αγ. Τριάδος), του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «ERGOSUN L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 4 Ε.Ε.»
16.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 561/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Γεράκι» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμος Γερονθρών), του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία «ERGOSUN L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΑΛΜΑ 1 Ε.Ε.»
16.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 556/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8MW στη θέση «Καζάνι» του Δήμου Καστοριάς (πρώην Δήμοι Βιτσίου και Καστοριάς)του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 564/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο 140 - Αγία Παρασκευή» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 4 Ε.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 562/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW, στη θέση «Ηλιόλουστο - Αγροτεμάχια 536 & 539» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία «GREEN KALMAR L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 3 Ε.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 559/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 365 του Αγροκτήματος Νίκης» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN DIRECT SOL L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 2 Ε.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 558/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 365 του Αγροκτήματος Νίκης» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN DIRECT SOL L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 3 Ε.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 557/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Κορυφή» του Δήμου Άργους - Μυκηνών (πρώην Δήμου Κουτσοποδίου), του Νομού Αργολίδας, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 555/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 8 MW, στη θέση «Χερσοτόπι», του Δήμου Παιονίας (πρώην Δήμος Πολυκάστρου), του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία «P.V. TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «P.V. TRUST A.E.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 553/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 756, 757, 758 και 759 του Αγροκτήματος Παπαγιάννη» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 Ε.Ε.»
13.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 552/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 71, 72, 97, 98 και 99 του Αγροκτήματος Παπαγιάννη» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 1 Ε.Ε.»
12.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 554/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό 2,1 ΜW, στη θέση «Αναδασμός Κάτω Καλλινίκης», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών) του Νομού Φλωρίνης, της εταιρείας «ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
12.05.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 479/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,06 ΜW, στη θέση «Τούμπα», Δ.Δ. Καστανιάς, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δήμου Σερβίων) του Ν. Κοζάνης, της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 531/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,7MW στη θέση «Τογάνι» του Δήμου Κερατέας, Νομού Αττικής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 530/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 70 και 71 Αγροκτήματος Παπαγιάννη», του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Ε.Ε.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 527/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Kουτσουπιές», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Νίκαιας), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 525/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 231Α Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 3 Ε.Ε.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 524/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 231Α Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR EARTH L.T.D. και ΣΙΑ 5 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 5 Ε.Ε.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 520/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4ΜW στη θέση «Πλάκα» του δήμου Κατερίνης(πρώην Δήμος Πέτρας) του Νομού Πιερίας, στην εταιρεία «Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 519/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Ανατολικό Άσκιο – Σκάρπα-Πύργος», του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Ασκιου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ »
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 508/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 231Α Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 7 Ε.Ε.»
27.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 507/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 231Α Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 6 Ε.Ε.»
26.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 528/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 100, 72, 73 και 99 του Αγροκτήματος Παπαγιάννη» του Δήμου Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης), του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «KALATRAVIA SOLAR L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
26.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 526/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ρέμα Ζηλιάνα» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Καρυάς), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
26.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 506/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 111 και 112 Νέου Ικονίου» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR EARTH L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 3 Ε.Ε.»
26.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 504/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 111 Νέου Ικονίου» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR EARTH L.T.D. και ΣΙΑ 2 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 2 Ε.Ε.»
19.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 414/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 25 MW στη θέση «Βιτσιλιά» του Δήμου Λεύκης του Νομού Λασιθίου Κρήτης στην εταιρεία «ABENGOA ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
19.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1605/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 ΜW στη θέση «Σδιργιάνι» της Κοινότητας Μηλέας, του Νομού Ιωαννίνων στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ MEΠE-SCAN ENERGY WIND FARM MENOIKIO MEPE SFIRGIANI & SIA E.E.» (Ορθή Επανάληψη)
19.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2262/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 6,8ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5,1 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Ασκορδιαλιά» του Pήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου, στην εταιρεία «Κτίστωρ Ενέργεια Α.Ε.»
14.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 444/2011 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 3MW στη θέση «Φλέβα» του Δήμου Αλιάρτου (πρώην Δήμου Αλίαρτου) του Νομού Βοιωτίας της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ
14.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 290/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ρέμα Οξούλα» του Δήμου Καρδίτσας (πρώην Δήμος Ιτάμου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΒΙΟΤΕΡ ΜΥΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
12.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 505/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,214MW στη θέση «Τρίλοφος με Α.Τ. 366 & 367Β», του Δήμου Βέροιας (πρώην Δήμος Δοβρά) του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΨΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΛΕΞ Α.Ε
12.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 481/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 231Α Νέου Ικονίου» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR AIR L.T.D. και ΣΙΑ 3 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Ε.Ε.»
11.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 276/2011 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 5,85 ΜW, στη θέση «Ποταμός Καλαρρύτικος» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Τζουμέρκων), του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)
11.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 459/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9984 MW στη θέση «Μηλέα» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμου Μαντινείας), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε»
11.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 32/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 ΜW στη θέση «Δωδώνη» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Λιβαδίου) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ -ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε. - ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ Ε.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)
11.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 478/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,00744 MW στη θέση «Ηλιόλουστον», του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «PUROSIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «PUROSIS ENERGY Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 489/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,804ΜW, στη θέση «Μαυρολίθι» του Δήμου Στυλίδας, του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΠΑΝΔΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 488/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Κάστρο 4» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 487/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Κάστρο 3» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 486/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Κάστρο 2» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 485/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Κάστρο 1» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 484/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 3» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝEΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 483/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,76 ΜW, στη θέση «Ρέμα Αρκουδόρρεμα» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Καλλιέων), του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΒΙΟΤΕΡ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΥΗΣ ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 482/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 112 και 113 Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR EARTH L.T.D. και ΣΙΑ 4 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4 Ε.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 480/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 110 και 111 Νέου Ικονίου», του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου), του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «AN SOLAR EARTH L.T.D. και ΣΙΑ 1 Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 1 Ε.Ε.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 477/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,00 MW στη θέση «Καρνεζαίικα Τραχειάς», του Δήμου Ναυπλιέων (πρώην Δήμος Ασίνης) του Νομού Αργολίδος, στην εταιρεία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣDΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 476/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8 ΜW, στη θέση “Βοσκή” του Δήμου Νάουσας (πρώην Δήμου Ανθεμίων) του Νομού Ημαθίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ A.E.»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 475/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,000215 ΜW, στη θέση «Στεφάνι»του Δήμου Κορινθίων (πρώην Δήμος Τενέας) του Νομού Κορινθίας, στην εταιρεία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 461/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9984 MW στη θέση «Παλαιόπυργος» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμου Λεβιδείου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε»
07.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 460/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9984 MW στη θέση «Λίμνη» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμου Λεβιδείου), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε»
04.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 441/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,9552 MW στη θέση «ΝΤΑΟΥΚΛΙΩΤΙΚΟ», του Δήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «CITY SOLAR HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY SOLAR HELLAS Μ.ΕΠΕ»
04.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 440/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΦΟΥΡΚΑΡΙΑ», του Δήμου Πόρου, του Νομού Αττικής (της Νομαρχίας Πειραιώς), στην εταιρεία «UNIQUE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «UNIQUE PROPERTIES Α.Ε.»
04.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 439/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,97 ΜW στη θέση «Δήμητρα ΙΙ» του Δήμου Νέας Ζίχνης του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενεργειακή Ε.Π.Ε.»
04.04.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 438/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW στη θέση «Δήμητρα Ι» του Δήμου Νέας Ζίχνης του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενεργειακή Ε.Π.Ε.»
31.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 447/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Κορυφή Καυκιά» του Δήμου Πύλης (πρώην Δήμος Πινδέων) του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «PRENEALVECTOR ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
31.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 446/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Πύργος-Κήπος» του Δήμου Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 5 ΕΕ»
31.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 445/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Τρούλλος» του Δήμου Νάουσας του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ-VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΟΕ»
31.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 448/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,016 MW στη θέση «Πέλλα – Καναπίτσα - Βάλτος», του Δήμου Δίου - Ολύμπου (πρώην Δήμος Λιτοχώρου) του Νομού Πιερίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΣΟΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΕΡΣΟΛ Α.Ε»
31.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 443/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,128 MW στη θέση «Βαμβακιές», του Δήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «BRONTE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «BRONTE ENERGY Μ.Ε.Π.Ε»
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 442/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,472 MW στη θέση «Τρία Αλώνια», του Δήμου Αμφιλοχίας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΤΗΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΜΑΤΗΕΑ ENERGY Ε.Π.Ε»
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 429/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9939ΜW, στη θέση «Γολίνες» του Δήμου Δομοκού (πρώην Δήμου Ξυνιάδος), του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε & ΣΙΑ – PV1 E.E»
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 428/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,98168 ΜW, στη θέση «Γερακολίθι, Δ.Δ. Ομβριακής» του Δήμου Δομοκού (πρώην Δήμος Ξυνιάδος), του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ASTEROPE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASTEROPE ENERGY Ε.Π.Ε»
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 427/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,71 MW, στη θέση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι Δ.Δ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ» του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Κουφαλίων) Θεσσαλονίκης
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 347/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996 MW στη θέση «Σφακέρα» του Δήμου Μεσσήνης (πρώην Δήμος Πεταλιδίου) του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας ««BLUE AEGEAN ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «BLUE AEGEAN ENERGY S.A.»
29.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 346/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «ΖΕΓΚΙΝΗ» του Δήμου Θηβαίων του νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 434/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,8MW στη θέση «Διάσελλον-Τσούμες» του Δήμου Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 433/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9W στη θέση «Λυκοφωλιά» των Δήμων Δράμας και Παρανεστίου (πρώην Δήμος Νικηφόρου) του Νομού Δράμας, στηνεταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 432/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Τσώνη Φασόλια-Προφήτης Ηλίας» των Δήμων Δεσκάτης και Ελασσόνας (πρώην Δήμος Αντιχασίων) των Νομών Γρεβενών και Λάρισας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 431/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΦΟΥΡΚΑΡΙΑ», του Δήμου Πόρου, του Νομού Αττικής (της Νομαρχίας Πειραιώς), στην εταιρεία «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 430/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΦΟΥΡΚΑΡΙΑ», των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας (πρώην Δήμων Πόρου και Τροιζήνος), του Νομού Αττικής (της Νομαρχίας Πειραιώς), στην εταιρεία «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 425/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ», του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δήμου Ερμιόνης), του Νομού Αργολίδος, στην εταιρεία «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 424/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ», του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δήμου Ερμιόνης), του Νομού Αργολίδος, στην εταιρεία «APOLLO CAPITALPROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 420/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Γιαννακοχώρι», του Δήμου Νάουσας, του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία «Β. ΠΕΪΤΣΗΣ – Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ»
23.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 397/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «Kτηματική Περιοχή Νέου Συρράκου», του Pήμου Παιονίας (πρώην Pήμου Πολυκάστρου), του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία «ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΙΟΣ ENERGY»
22.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 426/2011 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,0 MW στη θέση «Αλγκίνι» του Δ.Δ. Βρυοτόπου, του Δήμου Τυρνάβου (πρώην Δήμος Αμπελώνα), του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡΙΓΚ ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARIG LARISSA S.A»
22.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 423/2011 χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971ΜW, στη θέση «Πλατύ» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Σκυρίτιδας), του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε»
22.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 422/2011 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,956ΜW, στη θέση «Μανδήλας» του Δήμου Πύλου – Νέστωρος (πρώην Δήμος Πύλου), του Νομού Μεσσηνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E»
22.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 421/2011 για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,25736 MW στη θέση «Γούβες» του Δ.Δ. Αετού, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας (πρώην Δήμος Μεδεώνος), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «N.G. PROPERTIES AΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «N.G. PROPERTIES A.E»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 403/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Μονοπάτι-Ράχη» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμος Βερμίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 402/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμος Βερμίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 401/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Ζυγανα» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμος Βερμίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 400/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Προζύμι» των Δήμων Αμυνταίου και Εορδαίας (πρώην Δήμοι Φιλώτα και Βερμίου) των Νομών Φλωρίνης και Κοζάνης, στην εταιρεία «ΔΥΟ ΦΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 399/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Μικρή Τούμπα» του Δήμου Σιντικής (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 398/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21MW στη θέση «Γάβραινα» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμος Φουρνα) του Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμοι Χάλκειας και Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Ελληνικόν» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμοι Ναυπάκτου και Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 394/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Κλόκοβα» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμοι Χάλκειας και Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 393/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW στη θέση «Σπανός-Κόμπολος» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμοι Φουρνα και Κτημενίων) του Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 384/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9ΜW στη θέση «Τούρλα-Πλούτων» του Δήμου Πάργας (πρώην Δήμος Φαναρίου) του Νομού Πρεβέζης, στην εταιρεία «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 343/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 2,83ΜW στη θέση «Μουρόκαμπος», της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), Νομού Γρεβενών της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 342/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 2,633MW στη θέση «Αριδηνά» της Δημοτικής Κοινότητας Πεντάλοφου, του Δήμου Ωραιόκαστρου (πρώην Δήμος Καλλιθέας), Νομού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «BIOGAS ENERGY A.B.E.E.»
21.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 337/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Καρύστου (πρώην Κοινότητα Καφηρέα) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 392/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,998 ΜW, στη θέση «Δροσάτο» του Δ.Δ. Δροσάτου, του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Ευπαλίου) του Νομού Φωκίδος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 391/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,004 ΜW, στη θέση «Καλογερικό», του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας (πρώην Δήμος Ελάτειας), του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «SUNLIGHT PV LTD»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 385/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 ΜW, στη θέση «Πλακούτσα», του Δήμου Άκτιου − Βόνιτσας (πρώην Δήμος Μεδεώνος), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «Β. ΜΠΟΥΡΙΩΤΗΣ-Μ.ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ Ο.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 336/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Σχίζαλη» του Δήμου Καρύστου (πρώην Κοινότητα Καφηρέα) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 335/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39ΜW στη θέση «Πράρο» του Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμος Μαρμαρίου) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΠΡΑΡΟ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 334/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21ΜW στη θέση «Ξεσπόρτες» του Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμος Μαρμαρίου) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 333/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Μίλζα» του Δήμου Καρύστου (πρώην Κοινότητα Καφηρέα) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 332/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15ΜW στη θέση «Ομαλιές» του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 331/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21ΜW στη θέση «Κορακόβραχος» του Δήμου Καρύστου (πρώην Κοινότητα Καφηρέα) του Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΕ»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 302/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Τέταρτα», Δημοτικής Κοινότητας Νομής, Δήμου Φαρκαδόνας (πρώην Δήμος Πελινναίων), Νομού Τρικάλων της εταιρείας ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS Α.Ε.Τ.Κ.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 301/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Τσαλνού», Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Νίκαιας), Νομού Λάρισας της εταιρείας CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 300/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Χαραλάρ», 6ημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βησσαρίου και Καππαδοκικού, 6ήμου Σοφάδων (πρώην Δήμος Σοφάδων), Νομού Τρικάλων της εταιρείας CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 299/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Καλαμποκιές», Δημοτικής Κοινότητας Ματαράγκας, Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμος Άρνης), Νομού Καρδίτσας της εταιρείας UNIQUE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «UNIQUE PROPERTIES A.E.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 298/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Πασχαλίτσα», Δημοτικής Κοινότητας Πασχαλίτσας, Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμος Σοφάδων), Νομού Καρδίτσας της εταιρείας RENECO (ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ & APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.) O.E. με δ.τ. «RENECO O.E.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 297/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Ντουμουσλάρ», Δημοτικής Κοινότητας Αέρινου, Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμος Φερών), Νομού Μαγνησίας της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε με δ.τ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 296/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση θέση «Γεράκι», Δημοτικής Κοινότητας Γερακίου, Δήμου Ευρώρα (πρώην Δήμος Γερονθρών), Νομού Λακωνίας της εταιρείας CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «CLUB ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 295/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση θέση «Στάση ΟΣΕ Άνω Βασιλικών», Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, Δήμος Φαρσάλων (πρώην Δήμος Πολυδάμαντα), Νομός Λάρισας της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΝΤΡΑΦΙ - APOLLO CAPITAL PROPERTIES AE & ΣΙΑ Ο.Ε με δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΝΤΡΑΦΙ Ο.Ε»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 294/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Αλμυρές» Δημοτικής Κοινότητας Μυρίνας, Δήμος Καρδίτσας (πρώην Δήμος Κάμπου), του Νομού Καρδίτσας της εταιρείας RENECO (ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ & APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.) O.E. με δ.τ. «RENECO O.E.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 293/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Αλμυρές» Δημοτικής Κοινότητας Μυρίνας, Δήμος Καρδίτσας (πρώην Δήμος Κάμπου), του Νομού Καρδίτσας της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ με δ.τ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 292/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Κούρια», Δημοτικής Κοινότητας Πυλωρών, Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βέντζιου) , Νομού Γρεβενών της εταιρείας APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.»
18.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 291/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, ισχύος 5MW στη θέση «Νταμάρι», Δημοτικής Κοινότητας Άνω Καλλινίκης, Δήμου Κάτω Κλεινών (πρώην Δήμος Κάτω Κλεινών), Νομού Φλώρινας της εταιρείας APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.»
16.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 330/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Κόκκινο Στεφάνι» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμος Παλαίρου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ENSOL ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
16.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 329/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2ΜW στη θέση «Τζιούμα» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμος Ανακτοριου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ENSOL ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
16.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 328/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Εννιά Αδέλφια-Λημεράκια» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμος Παλαίρου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ENSOL ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
16.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 327/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Στέρνα» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμος Παλαίρου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ENSOL ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
15.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 341/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,99396 MW στη θέση «ΧΟΥΝΕΣ-ΠΑΛΙΟΓΑΡΔΙΚΙ», του δήμου Φαρκαδόνας (πρώην Δήμος Πελλιναίων), του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «ΤΖΙ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «G SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 326/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 ΜW στη θέση «Κίσσαβος» του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου) του Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία «Α.Π. ΚΙΣΣΑΒΟΣ -Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 325/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 ΜW στη θέση «Χελώνα» των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών (πρώην Δήμοι Παραποτάμου και Φιλιατών) του Νομού Θεσπρωτίας, στην εταιρεία «Α.Π. ΧΕΛΩΝΑ-Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 324/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «Χιόλι» του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμος Καστανιάς και Κοινότητα Ασπροποτάμου) του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «Α.Π. ΧΙΟΛΙ-Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 311/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3489 ΜW στη θέση «Καινούργια», του Δήμου Ναυπλιέων (πρώην Δήμος Ασίνης) του Νομού Αργολίδας, στην εταιρεία «ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ Μ.Ε.Π.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 279/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Mεσοβούνι» του Δήμου Αλμυρού (πρώην Κοινότητα Ανάβρας) του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΘΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 278/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10ΜW στη θέση «Κοτρώνι-Φωλιά» του Δήμου Αλμυρού (πρώην Κοινότητα Ανάβρας) του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 277/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Χλωμόν» του Δήμου Αλμυρού (πρώην Δήμος Σούρπη) του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΖΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΧΛΩΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 245/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969ΜW, στη θέση «Σκοτωμένος» του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Δήμος Κοιλάδας) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 244/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969ΜW, στη θέση «Σουφλαριώτικα», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμων Πλατυκάμπου και Νίκαιας) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 243/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969ΜW, στη θέση «Ψαθόλακκα», του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας, στην εταιρεία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο «FORGERO HOLDING Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 309/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,515 ΜW, στη θέση «Αλεπότρυπα- Παλαιό Γεφύρι» του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΗΒΑΣ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 308/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Σιντικης (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ENERFARM3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 307/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δύο Πέτρες» του Δήμου Σιντίκης (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ENERFARM2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 306/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Καλύβα-Παλιόρρεμα» των Δήμων Θηβαίων και Χαλκιδαίων (πρώην Δήμου Θηβαίων) των Νομών Βοιωτίας και Ευβοίας, στην εταιρεία «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ ΕΕ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 305/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δούκας» των Δήμων Καστοριάς και Αμύνταιου (πρώην Δήμοι Αγ. Αναργύρων & Κλεισούρας) του Νομού Καστοριάς, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 304/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας» του Δήμου Βοϊου (πρώην Δήμος Σιάτιστας) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 303/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Ντρισινίκος» των Δήμων Βοϊου και Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου), Νομού Γρεβενών, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 268/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969 ΜW, στη θέση «Λιούτσα - Κάστα», του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δήμος Δύμης) του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣYMMETOXΩN» με δ.τ. «FORGERO HOLDING A.E.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 266/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969ΜW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» του Δήμου Ζηρού (πρώην 9ήμος Φιλιππιάδος) του Νομού Πρεβέζης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 203/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Αγκάλη – Γάσπαρης - Αθάνατο» του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04609)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 202/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 ΜW στη θέση «Αυγερινός» των Δήμων Γόρτυνας, Ηρακλείου και Αρχανών – Αστερουσίων, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04626)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 201/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Ανεμόμυλος - Σελάδα» του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04598)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 200/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 ΜW στη θέση «Αγριμοκεφάλα - Καρανταλέ» των Δήμων Ρεθύμνης & Αγίου Bασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04623)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 199/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Βλάτος- Κουτρούλης – Κολύμπος - Βιτζιλοκάθι» του Δήμου Κισσάμου, του Νομού Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04616)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 198/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Κόρδα – Αμμολοχιάς – Περισυνάκη –Παπούρα - Αχλάδες»» του Δήμου Σφακίων, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04624)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 197/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Μονόπρινος - Βάρδιες» του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04618)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 196/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Σαρακηνού – Αφέντης - Καμπιό» των Δήμων Μινώα Πεδιάδας & Οροπεδίου Λασιθίου, των Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου αντίστοιχα, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04627)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 195/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 ΜW στη θέση «Κούπος – Φεγγάς - Χαλέπα» του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04625)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 194/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 ΜW στη θέση «Μούτσουνα Τούμπα - Βιργιωμένον» των Δήμων Μινώα Πεδιάδας & Βιάννου του Νομού Ηρακλείου και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04594)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 193/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Φρούδια- Λυγιάς - Πλατύβολο» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04622)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 192/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 ΜW στη θέση «Μόδι – Χάρακας - Μούρες» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04619)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 191/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη θέση «Παπούρα – Κάτω Λιμνία – Χαντριανή Βίγλα - Αγριδομούρι» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04610)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 190/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Κουρούπα - Ξηρόν» του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04615)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 189/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Μονοδένδρι» των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών – Αστερουσίων, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04617)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 188/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 ΜW στη θέση «Χιονίστρα – Κεφάλα» του Δήμου Σφακίων, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04621)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 187/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Τρούλα – Χαλκιάς - Κορφή» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04614)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 186/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Κορφές - Πρασοκεφάλα» του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04599)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 185/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Κλήρος - Καψάς» των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04596)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 184/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Γκαργκάνη-Σωρός» των Δήμων Ρεθύμνης και Αμαρίου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04595)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 183/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Αφέντης - Παπούρα» του Δήμου Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04593)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 182/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη θέση «Ανεμοκέφαλα – Χαλάρα – Μέσα Βατές» των Δήμων Σφακίων και Αποκορώνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04592)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 181/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 ΜW στη θέση «Χάλαβρα- Μαυρόπετρα- Καστρί» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04629)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 180/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 ΜW στη θέση «Κυμπάρα» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04612)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 179/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 ΜW στη θέση «Αρμούλα» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04611)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 178/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 ΜW στη θέση «Μαύρου Κορυφή» των Δήμων Ρεθύμνης και Αμαρίου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04608)
14.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 177/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Ρωμανάτη» του Δήμου Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (Γ-04597)
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 345/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,6 MW στη θέση «ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ ή ΚΟΥΡΙ» του Δήμου Νάουσας, του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία «SystematECO Ι. Βαρβαρέσου Ε.Ε.»
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 344/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση «ΣΙΜΑΡΙ» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμου Ασκίου), του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α.Ε. και ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 340/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΛΥΚΟΤΡΟΥΠΙ)» του Δήμου Ναυπλιέων (πρώην Δήμου Ασίνης), του Νομού Αργολίδας, στην εταιρεία «ΑΚΙΦΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ και ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ»
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 339/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2,5 MW στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΛΥΚΟΤΡΟΥΠΙ)» του Δήμου Ναυπλιέων (πρώην Δήμου Ασίνης), του Νομού Αργολίδας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΕ»
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 289/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,354 MW στη θέση «Καραξενάκι» του Δήμου Λαμιέων (πρώην Δήμων Λαμιέων και Γοργοποτάμου), του Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΕΝΘΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΘΕΡ A.E.»
10.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 276/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 5,85 ΜW, στη θέση «Ποταμός Καλαρρύτικος» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Τζουμέρκων), του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
09.03.2011Ορθή επανάληψη της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αρ. 120/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Βουτσικάκι» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Αθαμάνων) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ Ε.Ε.» ως προς τον Νομό της θέσης εγκατάστασης του σταθμού στο ορθό Νομός Καρδίτσας
09.03.2011Ορθή επανάληψη της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αρ. 2302/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΝΑΝΤΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς τους Δήμους της θέσης εγκατάστασης του έργου στο ορθό Δήμοι Περάσματος, Βιτσίου και Φλώρινας
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 310/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,3878 ΜW, στη θέση «ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1166-1167», του Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμος Χαλάστρας), του Νομού Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «NEW ENERGY RENEWABLE PARK HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «NEW ENERGY RENEWABLE PARK HELLAS E.Π.Ε»
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 273/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,4MW στη θέση «Κούρτα-Σκλαβι-Λεπτοκαρυα-Κακοδιάβατο» των Δήμων Ζηρού, Βορείων Τζουμέρκων και Αρταίων (πρώην Δήμοι Κατσανοχωρίων, Ξηροβουνίου και Ανωγείου) των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, στην εταιρεία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 272/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Αμπέλια-Πλατανάκια» των Δήμων Θηβαίων και Χαλκιδαίων (πρώην Δήμοι Θηβαίων και Αυλίδος) των Νομών Βοιωτίας και Ευβοίας, στην εταιρεία «ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 271/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Ασπροκορφή-Φιδόπετρα» του Δήμου Αλμωπίας (πρώην Δήμος Αριδαίας) του Νομού Πέλλας, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ»
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 267/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,532 ΜW, στη θέση «Ράχη-Αγριλιά, Μονοκλάρα», του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δήμος Δύμης) του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία «FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣYMMETOXΩN» με δ.τ. «FORGERO HOLDING A.E.»
04.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 41/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9815 MW στη θέση «Παπασάββα» του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (πρώην Δήμου Μεδεώνος ) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «EVIVA MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «EVIVA M.Ε.Π.Ε.»
03.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 281/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 50ΜW στη θέση «Χωραφάκια» του Δήμου Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων Κρήτης στην εταιρεία «NATURA POWER ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
03.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 280/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 70ΜW στη θέση «Φουρνιά» του Δήμου Ιτάνου του Νομού Λασιθίου Κρήτης στην εταιρεία «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε»
01.03.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 265/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,4965 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 734 και 735», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμου Νίκαιας) του Ν. Λάρισας, στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το δ.τ. «ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 147/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,99 ΜW στη θέση «Κτηματική Περιοχή Σαπών», του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών (πρώην Δήμου Σαπών), του Νομού Ροδόπης, στην εταιρεία «ΤΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «TRIAS ENERGY S.A.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 146/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 4» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 145/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 5» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 144/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 2» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 143/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 1» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 142/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,986ΜW, στη θέση «Ρίζι-Ριζόρραχη 6» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
25.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 141/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 1,629MW στη θέση «Βάλτος, Δ.Δ. Βίγλας», Δήμου Αρταίων (πρώην Δήμος Αμβρακικού), Νομού Άρτας της εταιρείας G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
24.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 242/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ντίρα – Δρόμος Ψυχικού» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ενιππέα) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡΙΓΚ ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARIG FARSALA S.A»
24.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 270/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4969 MW στη θέση «Τιτιρίκου Τρύπα» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε & ΣΙΑ – PV1 E.E»
24.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 269/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,75175 MW στη θέση «Μπλοκάρια» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε & ΣΙΑ – PV1 E.E»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 132/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34ΜW στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Μαέστρος του Δ.Δ. Εράτυρας» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Ασκίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ-Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 131/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38 ΜW στη θέση «Δυτικό Άσκιο των Δ.Δ. Εράτυρας, Πελεκάνου και Ναμάτων» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Ασκίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «Α.Π. ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ-Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 130/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012MW, στη θέση «ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 269Α» του δήμου Φαρσάλων (πρώην δήμος Πολυδάμαντα), του νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 120/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Βουτσικάκι» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Αθαμάνων) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ Ε.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 119/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμόισχύος 16MW στη θέση «Γεωργίτσι» του Δήμου Ξηρομέρου (πρώην Δήμος Αστακού) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Ε.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 118/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ψηλορράχη» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Αθαμάνων) και του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμος Ασπροποτάμου) των Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας αντίστοιχα, στηνεταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ Ε.Ε.»
14.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 117/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Τσουτες» του Δήμου Αργιθέας (πρώην Κοινότητα Αθαμάνων) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΣΟΥΤΕΣ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 70/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38MW στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ Ι» των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 71/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 ΜW στη θέση «Κορυφή- Βουνοπλαγιά», των Δήμων Εορδαίας, και Κοζάνης (πρώην Δήμοι Αγ. Παρασκευής και Ελλησπόντου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 116/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Τρία Κεφάλια-Βάρδινα- Στρογγυλό» των Δήμων Προσοτσάνης και Δράμας του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 115/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Έλκη» του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ANANEΩΣIMEΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 114/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Τσούκες» των Δήμων Θηβαίων και Χαλκιδέων (πρώην Δήμος Ανθηδώνος) των Νομών Βοιωτίας και Ευβοίας, στην εταιρεία «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 69/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χιονάκι», του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 68/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50 MW στη θέση «Αγραχλαδια-Προφήτης Ηλίας- Πέτρα Χάιδως-Διαβολοράχη» του Δήμου Πωγωνίου (πρώην Δήμοι Δελβινακίου και Άνω Καλαμά και της Κοινότητας Λάβδανης) του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 67/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38ΜW στη θέση «Τριγία» του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμων Κλεινοβού και Καστανιάς & Κοινότητας Ασπροποτάμου) του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «Α.Π. ΤΡΙΓΙΑ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 66/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Τσαμαντάς» των Δήμων Φιλιατών και Πωγωνίου (πρώην Δήμων Φιλιατών και Δελβινακίου) των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, στην εταιρεία «Α.Π. ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 65/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34ΜW στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Μαγούλα» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Κοινότητα Βλάστης) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 32/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 ΜW στη θέση «Δωδώνη» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Λιβαδίου) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ -ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε. - ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 31/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Λιβαδίου) του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ – ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε. - ΑΝΕΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ Ε.Ε.»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 30/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 ΜW στη θέση «Ορφανά-Φύλλο» του Δήμου Παλαμά (πρώην Δήμος Φύλλου) του Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
10.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2306/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ασπράγγελοι» του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ AE & ΣΙΑ - BREEZE ENERGY E.E»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1600/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 ΜW στη θέση «Μαύρη Πέτρα -Ωρολογι-Παλιοκαλια», των Δήμων Βερμίου και Νάουσας των Νομών Κοζάνης και Ημαθίας, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1590/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «Γερακοβούνι (Μενοίκιον V)», του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ADEMCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 112/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,95 ΜW, στη θέση «Ρέμα Βαλαμάζη» του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμος Κλεινοβού), του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 111/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 ΜW, στη θέση «Ζίφκος επί του ρέματος Ραφτανίτης» των Δήμων Βόρειων Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Πραμάντων) και Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Αγνάντων), των Νομών Ιωαννίνων και Άρτας, στην εταιρεία «A.P.L. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 40/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,26592 MW στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι» του Δ.Δ. Αερινού, του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμου Φερών) του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «UNIGEA ΗΛΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε.»
08.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 113/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,499 ΜW, στη θέση «Δ.Δ. Πετρούσας», του Δήμου Προσοτσάνης, του Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
03.02.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2293/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9776 ΜW, στη θέση «Παναγιά», του Δήμου Ξυνιάδος, Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «CITY SOLAR HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY SOLAR HELLAS Μ.ΕΠΕ»
31.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 38/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW στη θέση «Καρανικόλας» του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμος Φραγκίστας), Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
31.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 36/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Μοσχοπλάϊ» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμοι Ποταμιάς και Καρπενησίου), Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «WATER AND WIND ENERGY COMPANY 2 LTD ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
31.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 45/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039 ΜW στη θέση «Αγροτεμάχιο 50», του Δήμου Κιλκίς, του Νομού Κιλκίς, στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝ» με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.»
31.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 37/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW, στη θέση «Πέρασμα Πυροβολικού» του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών (πρώην Δήμος Σαπών), του Νομού Ροδόπης, στην εταιρεία «ΤΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «TRIAS ENERGY S.A.»
26.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 39/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,62 ΜW, στη θέση «Χαλίκι - Ρέμα Καπραλίας» του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Κοινότητα Ασπροποτάμου), του Νομού Τρικάλων, στην εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 19/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, για σταθμό ισχύος 2MW στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, Δήμου Αμαρουσίου, Νομού Αττικής, της εταιρείας LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 18/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, στην εταιρεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, για σταθμό ισχύος 3,5MWe σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοστασίου της εταιρείας στο 21ο χλμ. της Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας, του Δήμου Κρυονερίου, του Νομού Αττικής
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 9/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ στην εταιρεία COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., για σταθμό ισχύος 9,123MW σε έκταση εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής και εμφιάλωσης της εταιρείας στην περιοχή του Σχηματαρίου νομού Βοιωτίας
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 8/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΣΗΘΥΑ, για σταθμό ισχύος 1,021MW σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του νοσοκομείου Ιατρικό Διαβαλκανικό, στο δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 7/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΣΗΘΥΑ, για σταθμό ισχύος 7,5MWe σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της βιομηχανίας, στη Λαμία, στο Νομό Φθιώτιδας, της εταιρείας Χαρτοποιία Φθιώτιδας Α.Ε.Β.Ε.
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 6/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΣΗΘΥΑ, για σταθμό ισχύος 1,021MW σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του νοσοκομείου Ιατρικό Αθηνών, στο δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 2289/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5498 ΜW, στη θέση «Γαλαρινός», του Δήμου Ανθεμούντας, του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 14/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 15 ΜW, στη θέση «Άγιος Μηνάς επί του ποταμού Σαρανταπόρου» του Δήμου Κόνιτσας, του Νομού Ιωαννίνων, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 13/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 11,7 ΜW, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος - Ποταμός Αχελώος» των Δήμων Αστακού & Αιτωλικού, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
25.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 12/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 4,04 ΜW, , στη θέση «Ρέμα Αρκουδόρεμα» του Δήμου Παρανεστίου, του Νομού Δραμάς, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
24.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 15/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,25856ΜW, στη θέση «Πιπέρι - Πλάνας» του Δήμου Μεγάλης Παναγίας, του Νομού Χαλκιδικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΤΕΚ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΛΑΝΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KONTEC SOLERGY SOLANTIS Ε.Π.Ε»
24.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 11/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1.998,15ΜW, στη θέση «Ρίγανες – Περιοχή Καστρακίου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
24.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 10/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,5ΜW, στη θέση «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου», του Δήμου Νάουσας, του Νομού Ημαθίας, στην εταιρεία «ALMYROS ENERGY SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALMYROS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.Ε.»
21.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 16/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,197374 ΜW, στη θέση «Σπαθόλακα», του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρώην Δήμος Λαρισσού), του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία «UNIVERSUM SOLAR HELLAS Α.Ε
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2313/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,9ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Μονοκαρά» και «Κεφαλές» των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου, στην εταιρεία «Αιολική Θεοδώρων Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2311/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,577 ΜW στη θέση «Γερεκλί», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2310/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988 ΜW στη θέση «Γερεκλί», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2309/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,97 ΜW στη θέση «Γερεκλί», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2225/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 2,83ΜW στη θέση «Γιάρμπαση Δ.Δ. Αλμυρού», Δήμου Αλμυρού, Νομού Μαγνησίας της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2224/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου, ισχύος 2,83ΜW στη θέση «Μπεϊλίκ, Δ.Δ. Νεοχωρούδας», Δήμου Καλλιθέας, Νομού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2223/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας ισχύος 10ΜW στη θέση «Άνω και Κάτω Μπουραζέρι, Δ.Δ. Μιχαλίτσιου» του Δήμου Πρεβέζης, Νομού Πρεβέζης της εταιρείας MED ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MED ENERGY Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2222/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας ισχύος 10ΜW στη θέση «Άνω και Κάτω Μπουραζέρι, Δ.Δ. Μιχαλίτσιου» του Δήμου Πρεβέζης, Νομού Πρεβέζης της εταιρείας MED ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MED ENERGY Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2219/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,18MW στη θέση «Βότρυς», Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, της εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2247/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2.995,20 kW στη θέση «Τσίλια» του Δ.Δ. Γερακίου του δήμου Γερόνθρων του νομού Λακωνίας, στην εταιρία "ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε"
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2114A/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 ΜW στη θέση «Μπαστούνα», του Δήμου Φαρίδος, του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία «ΖΟΝ FOUR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» με δ.τ. «ΖΟΝ FOUR Ε.Π.Ε.»
20.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2114/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 ΜW στη θέση «Μπαστούνα», του Δήμου Φαρίδος, του Νομού Λακωνίας, στην εταιρεία «ΖΟΝ FOUR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» με δ.τ. «ΖΟΝ FOUR Ε.Π.Ε.»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2305/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Βώλος»  του Δήμου Ηράκλειας, Νομού Άρτας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ-ΒΩΛΟΣ ΕΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2304/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Αετός»  των Δήμων Ηράκλειας και Τετραφυλίας, Νομού Άρτας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ-ΑΕΤΟΣ ΕΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2303/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Βελανιδιά» των Δήμων Αμφιλοχίας και Μεδεώνος, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2302/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Αγνάντι»  των Δήμων Περάσματος και Βιτσιου των Νομών Φλώρινας και Καστοριάς, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΝΑΝΤΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2301/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Πετροβούνι»  των Δήμων Περάσματος και Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2300/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Ξωφλημένη»  των Δήμων Περάσματος και Βιτσίου των Νομών Φλώρινας και Καστοριάς, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΩΦΛΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2299/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Χονδροβουνι»  του Δήμου Παλαίρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2298/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Ταύρος»  του Δήμου Παλαίρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2297/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Λάμια» του Δήμου Παλαίρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2296/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28MW στη θέση «Βροντού II» του Δήμου Σιδηροκάστρου, Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ-ΒΡΟΝΤΟΥ ΙΙ ΕΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2295/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34MW στη θέση «Φυδοκορφή»  του Δήμου Σιδηροκάστρου, Νομού Σερρών, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ-ΦΙΔΟΚΟΡΦΗ ΕΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2294/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Κόκκινο Λιθάρι»  του Δήμου Αταλάντης, Νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  & ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ΟΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2292/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στη θέση «Μαλαθούνα»  του Δήμου Πυλήνης, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2291/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22MW στη θέση «Ξεροβούνι» του Δήμου Πυλήνης, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2290/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα»  του Δήμου Παρανεστίου, Νομού Δράμας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΤΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ»
19.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2285/2010 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-3722/10.12.2008 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ENSOL ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για χορήγηση άδειας παραγωγής από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Κατσιμάνης» των Δήμων Παλαίρου και Αλυζίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
18.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2248/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «ΕΡΕΙΠΙΑ - ΜΠΟΓΙΩΤΑ» του δήμου Αγ. Κωνσταντίνου του νομού Φθιώτιδας, στην εταιρεία «NUTRIA Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Τυποποίησης & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων» με δ.τ. «NUTRIA A.E.» "
17.01.2011Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2256/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 38ΜW στη θέση «Πλαγιές» Αθερινόλακκου του Kήμου Λεύκης του Νομού Λασιθίου Κρήτης στην εταιρεία «NUR-MOH A.E.»
17.01.2011