Τροποποιήσεις αδειών
13.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 441/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03123 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 144/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 2 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,649 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Μουρικίου και Δημ. Υψηλάντη, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
13.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 442/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03125 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 145/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 3 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
13.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 443/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03130 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 162/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 4 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
13.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 379/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/06.11.2003 Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-69261/11.10.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΤΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσουρών του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
13.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 380/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00564 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.953/8049/14.10.2003 Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-69260/11.10.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσουρών του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
12.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 457/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03140 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 198/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 18 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
12.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 458/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03142 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 199/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 19 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
11.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 453/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03151 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 194/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 14 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
11.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 454/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03152 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 195/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 15 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
11.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 455/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03137 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 196/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 16 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
11.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 456/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03139 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 197/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 17 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 447/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03128 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 161/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 8 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 448/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03145 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 201/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 9 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,019 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 449/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03144 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 200/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 10 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 450/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03146 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 191/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 11 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 451/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03149 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 192/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 12 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
09.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 452/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03150 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 193/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 13 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 14,016 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
06.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 444/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03120 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 147/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 5 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,429 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
06.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 445/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03127 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 163/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 6 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
06.07.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 446/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03129 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 164/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 7 Ε.Π.Ε.», από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,344 MW στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 465/2018 για τη μεταβίβαση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 422/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00832 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.461/οικ.13855/20.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝ.ΕΠ. Α.Ε.», από ΜΥΗΕ ισχύος 0,95 MW στη θέση «Αναβαθμός του ποταμού Αγγίτη» της Δημοτικής Ενότητας Αλιστράτης, του Δήμου Ν. Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
04.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 406/2018 για την τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»
30.05.2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1127/2017 απόφασης ΡΑΕ, με σκοπό την παράτασή της, αναφορικά με τον καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων για το έτος 2018
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 421/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01872 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1584/2010 Απόφαση ΡΑΕ , στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) εγκατεστημένης ισχύος 1,10 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,10 MW, στη θέση «Ρέμα Λογγίσιο Κολοκυθιάς» της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 421/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01872 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1584/2010 Απόφαση ΡΑΕ , στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) εγκατεστημένης ισχύος 1,10 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,10 MW, στη θέση «Ρέμα Λογγίσιο Κολοκυθιάς» της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
18.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 381/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ.ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.272/5469π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00450, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στον ποταμό Πείρο της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.».
18.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 381/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ.ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.272/5469π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00450, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στον ποταμό Πείρο της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.».
11.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 313/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01105 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.525/9135/04.07.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2014 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1059/2009 Βεβαίωση ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,32 MW, στη θέση «Κοτζά (Μεγάλο) Ντερέ», της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
09.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 314/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1716/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01994, από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην εταιρεία «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΛΥΚΟΤΟΠΙ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΛΥΚΟΤΟΠΙ Α.Ε.» και τροποποίηση ως προς την ισχύ του έργου.
04.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 316/2018 για την ανανέωση κατά 25 έτη και τροποποίηση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01165 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, αδειοδοτημένης ισχύος 0,7 MW, στη θέση «Ρέμα Αγίου Ιωάννη -παραπλέυρως της μονής Τιμίου Προδρόμου», της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.661/19523/1.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», λόγω μείωσης της ισχύος από 0,7MW σε 0,6MW.
17.04.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 176/2018 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00874 Άδειας Παραγωγής, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,99 ΜW, στη θέση «Ρέμα Άσπρος» της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
04.04.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 170/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.06.2004 Απόφαση, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 19,2MW στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
04.04.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 171/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00541 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.346/13063π.ε./18.07.2013 Απόφαση, στην εταιρεία «ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Μ.Υ.Η.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο συνολικής ισχύος 1,9MW στον ποταμό Μανεσαϊκό στη θέση «Πετσάκοι-Δροσάτο», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
04.04.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 175/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00542 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.347/13064π.ε./18.07.2013 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Μ.Υ.Η.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο συνολικής ισχύος 3,33MW στον ποταμό Άνω Ερύμανθο στη θέση «Παλαιοφυτειά», της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
15.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 174/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1429/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης 6,2 MW στη θέση «Λουπουνάρια» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
15.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 173/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-01314) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης 6,6 MW στη θέση «Σπάρτα - Κακόρεμα», της Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
08.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 836/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ.1721/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01999 από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Ράχη-Φλαμουριά» της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΜΕΠΕ».
02.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 172/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1907/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02159) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,99 MW, στη θέση «Πάλιουρες» της Δημοτικής Ενότητας Άρνης, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
14.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 101/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 693/2012 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03270 από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,899 MW στη θέση «Άγιος Γεώργιος Λευκοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.».
14.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 102/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 692/2012 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03269 από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,313 MW στη θέση «Άγιος Γεώργιος Λευκοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.».
14.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 103/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 85/2012 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03105 από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,9424 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.»
14.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 104/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 84/2012 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03104 από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,415 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην εταιρεία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR CONCEPT ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT ΔΥΟ (2) Α.Ε.».
14.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 122/2018 για την ανανέωση και τροποποίηση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01184 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 10,3 MW, στη θέση «Ποταμός Λούρος – Φράγμα στην περιοχή πηγών Αγ. Γεωργίου Πρεβέζης», της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.662/19509/18.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», λόγω μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος από 10,3MW σε 8,7MW, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΜΥΗΣ
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 59/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01259 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1392/οικ.13258/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 29,9MW στη θέση «Πλατανιστός» της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 57/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01261 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1158/οικ.13263/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 18,4MW στη θέση «ΜΗΛΙΑ» της Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 58/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01262 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1162/οικ.13262/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 18,4MW στη θέση «Καθάρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 60/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 29,9MW στη θέση «Σπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 61/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 16,1MW στη θέση «Ανατολή» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 62/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 27,6MW στη θέση «Κερασιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 45/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03027 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄αριθ. 1512/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΛΟΝΤΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 ΜW στη θέση «Λόντου», των Δημοτικών Ενοτήτων Κορωνείας και Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
13.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 53/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01084 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.628/2145/02.04.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109/2014 Απόφαση ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,575 MW στη θέση «Τίσσα & Ντάμφορ», του ρέματος «Μέγα Ρέμα» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
12.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 50/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 337/2015 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03505) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,3 MW, στη θέση «ΒΕΛΑΣΜΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
12.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 51/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 338/2015 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03506) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,0 MW, στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
12.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 52/2018 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 335/2015 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03503) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4,6 MW, στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 1068/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 46/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 230/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03380 από αιολικό σταθμό ισχύος 3,0 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ-ΨΗΛΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 47/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 594/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03431 από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «ΡΟΚΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 48/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 469/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03415 από αιολικό σταθμό ισχύος 1,6 MW στη θέση «ΞΗΡΟΡΕΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ 49/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 336/2015 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03504 από αιολικό σταθμό ισχύος 3,3 MW στη θέση «Ντοέρα-Ψήλωμα» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.».
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 56/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
06.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 55/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01222 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ20.604/ΟΙΚ.10849/18.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,756 MW, στο ρέμα ΑΧΛΑΔΙΤΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοχωρίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 54/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02217 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1980/2010 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας ισχύος 4,99MW στη θέση «Ο.Τ.9 της Β΄ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
12.01.2018Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΔ-0526) που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/770/12555/16.07.2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τροποποιηθείσα ισχύει, για τη μονάδα V του ΑΗΣ Λαυρίου
18.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 482/2017 για την ανανέωση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01171 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ΜΥΗΣ Γκιώνα, εγκατεστημένης ισχύος 8,5 MW, στη θέση «Έξοδος σήραγγας Μόρνου», της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Άμφισσας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.667/19551/01.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
12.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 942/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00087 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.395/3473/16.07.2001 Απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Πιθανίτης», της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
06.12.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 913/2017 για την ανανέωση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01170 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Αρδευτική Διώρυγα Α0 Αλιάκμονα» (ΜΥΗΣ Μακροχώρι)», της Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.665/19552/1.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 925/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.672/3832/30.05.2003 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00503, για αιολικό σταθμό ισχύος 28,8 MW στη θέση «Κέδρος – Χονδρή Ράχη» της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 926/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/2015 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03478, για αιολικό σταθμό ισχύος 39,6MW στη θέση «ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ - ΣΤΑΝΕΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Ορφέα και Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 927/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 620/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03442, για αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Γλάρος» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 928/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1339/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01658, από υβριδικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού» της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 929/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1453/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01747, για αιολικό σταθμό ισχύος 46 ΜW, στη θέση «Μπηγμένη Πέτρα-Κέδρος», των Δημ. Ενοτήτων Γόννων και Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 930/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1722/οικ.25984/15.12.2009 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01362, για αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW στη θέση «Γαβρούλια» των Δημοτικών Ενοτήτων Κεκροπίας και Αλυζίας, των Δήμων Ακτίου – Βόνιτσας και Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 931/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1211/οικ.13830/25.06.2007 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01054, για αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW, στη θέση «Μεγάλο Κοτρώνι», των Δημ. Ενοτήτων Οιτύλου και Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 932/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1600/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01888, για αιολικό σταθμό ισχύος 40 ΜW στη θέση «Μαύρη Πέτρα – Ωρολόγι – Παλιοκαλια», των Δημοτικών Ενοτήτων Βερμίου και Νάουσας, των Δήμων Εορδαίας και Νάουσας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Ημαθίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 933/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02282 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2105/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 3,39MW στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο - Δ.Δ. Αρτοτίνας», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 934/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 26,1 ΜW στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ-ΓΚΟΥΡΑ-ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 935/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.010/4793/11.09.2001 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00123, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,22MW, στη θέση «Ζλάτινο», του χείμαρου Μπίστριτσα, της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην εταιρεία «ΜΕΘΟΔΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΒΟΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.».
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 940/2017 για την ανανέωση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01166 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,3 MW, στη θέση «Ποταμός Αλμυρός–Περιοχή πηγών ποταμού Αλμυρού» (ΜΥΗΣ Αλμυρός) της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.659/19524/01.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 941/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03448 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 699/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στο φυσικό πρόσωπο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,2 MW, στο ρ. Διακόπτη, στον οικισμό Καταβόθρα, της Δημοτικής Ενότητας Προυσσού, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 943/2017 για την ανανέωση και τροποποίηση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01145 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Κύθνου, του Δήμου Κύθνου, της Περιφερειακής Ενότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1892/19514/27.10.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 944/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01204 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.626/25039π.ε./18.03.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Παπαδόπουλος Χρήστος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΡΟΗ Ο.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2013 Απόφαση ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,561 MW, στη θέση «Ρέμα Αγιατριαδίτικο - Άγιος Νικόλαος» της Δημοτικής Ενότητας Κτημαινίων, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
24.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 778/2017 για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1004/1341/24.09.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00736) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Μποζίκι», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τριπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ».
23.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 843/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69/2011 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02386, από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4 ΜW στη θέση «Χιονάκι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.».
20.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 837/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00765 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.931/7954π.ε./24.09.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Ακούμια», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
20.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 838/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00826 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.886/22077/10.12.2003 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Σ.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4 MW, στη θέση «Ασιδέρωτας», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
20.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 839/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00634 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.959/8848π.ε./10.02.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Αγριλίδα-Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
20.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 841/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00636 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.958/8847π.ε./10.02.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Βιγλί», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
20.10.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 842/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00633 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.960/8849π.ε./10.02.2004 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Βουβάλοι-Μεγάλο Μουρί-Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
13.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 840/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1521/2011 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03035, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,99 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Μεσοκώμου» της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Καλλινδοίων, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρεία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 812/2017 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03308 Άδειας Παραγωγής για αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Σταυρούδι», της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 991/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ENERFARM 4 A.E.».
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 813/2017 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03309 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Ροδιές», της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 992/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 766/2017 για τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1338/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01657, από υβριδικό σταθμό ισχύος 6,8 MW (Αιολικά πάρκα) – 5,1 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.».
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 767/2017για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03148 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2012 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 30 ΜW, στη θέση «Χαλκοδόνιο», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 768/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02575 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 556/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 32 ΜW, στη θέση «Καζάνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς και Βιτσίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 769/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03535 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 28/2016 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 33 ΜW, στη θέση «ΞΗΡΟΝΟΜΗ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 770/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02414 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 272/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 20 ΜW, στη θέση «Αμπέλια-Πλατανάκια» της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 771/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02450 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 305/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 24 ΜW, στη θέση «Δούκας», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Αναργύρων, Αετού και Κλεισούρας, καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Λεχόβου, των Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 772/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03536 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2016 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 29,1MW στις θέσεις «ΠΥΡΓΑΡΙ» και «ΓΚΟΡΤΖΗ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 773/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03479 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 162/2015 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 108 MW στη θέση «ΛΟΥΛΟΥΔΙ» της Δημοτικής Ενότητας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 774/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 304/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 12MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας», της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 775/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.612/22789/26.11.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 67/2013 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 500/2017 διόρθωσης, από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 3,596 MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα», στο Ρέμα Μαλακασιώτικο, της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 776/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2010 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 16 ΜW, στη θέση «Καλή Χίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρόμερου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 777/2017 για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1004/1343/24.09.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00737) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Βουβάλα», της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοκάμπου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.».
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 792/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00688 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.898/7050/02.06.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Παπούρα», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
30.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 717/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02504 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 8 ΜW, στη θέση «Ριγανόλακκα - Παλιολήμερο», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
30.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 718/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 36/2015 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03464, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 12,8 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημ. Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία «ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENECO Μ.Ε.Π.Ε.».
25.08.2017ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 735/2017. "Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Γ/Φ282772/18989/137Π (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00784) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ ισχύος 1,4 ΜW στη θέση «Στρατόπεδο Παπάγου 251 ΓΝΑ», Δήμου Παπάγου Χολαργού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως προς τον χαρακτηρισμό αυτής ως άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγού από ΣΗΘΥΑ πλήρους συμπαραγωγής".
08.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 666/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01902 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1614/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Ο-50748/05.04.2012, Ο-54554/03.04.2013 και Ο-54811/09.05.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό Εγκατεστημένης ισχύος 8 MW, στη θέση «Μαυρολίθαρο», της Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
28.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 643/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1495/2010 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01789, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW, στη θέση «Ξερόδημα» των Δημοτικών Ενοτήτων Κροκέων και Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EMV Α.Ε.».
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 594/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00744 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.890/7863π.έ./30.06.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 2,55MW, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Μουσουρών και Βουκολιών, του Δήμου Πλατανιά καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Καντάνου και Ανατολικού Σέλινου, του Δήμου Καντάνου - Σέλινου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 595/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00850 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΝΟΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 596/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Άγιος Κύριλλος», του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 597/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00637 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.950/584/10.02.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 598/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00599 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.965/22001/10.12.2003 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Κουλούκωνας-Κουτσοτρούλης», της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα, του Δήμου Μυλοποτάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
27.07.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 599/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00638 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.952/8039/10.02.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 600/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01220 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.597/19583π.ε./14.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 558/2013 Απόφαση ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ ισχύος 2,45 MW στη θέση «Μελίσσι», της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
12.07.2017Aπόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 500/2017 για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 67/2013 Απόφασης ΡΑΕ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.612/22789/26.11.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,596 MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 375/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03552 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 307/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 1,65 MW στο Ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 400/2017 για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.11100/8.05.2008 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο, ισχύος 18 MW, στη θέση «Μεγάλο Βουνό-Ρέθι», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», όπως ισχύει.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 471/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 203/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62731/01.12.2015 ορθής επανάληψης και με την υπ’ αριθμ. 151/2016 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49996/01.02.2012, Ο-63770/15.04.2016 και Ο-65836/01.12.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό Εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Χούνη», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
21.06.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 405/2017: Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03312) της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» από δύο Η/Ζ, ως προς τη ισχύ, από 180kW έκαστο, σε 250kW έκαστο στον ΤΣΠ Δονούσας
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 358/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1193/οικ.9179/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01547, για αιολικό ισχύος 36 MW στη θέση «Κατάστιχος - Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «8ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «8ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 359/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1192/οικ.9178/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01549, για αιολικό ισχύος 18 MW στη θέση «Μαέρια – Κοράκια - Βρομούσα», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,, στην εταιρεία «7ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «7ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 361/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1190/οικ.9177/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01553, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μαβουρνάδες-Αστροπελέκι-Μακριά Στεφάνια», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «5ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Tροποποίηση της με Α.Π/Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13/2355/01.06.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.0017) Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδα ΣΗΘ της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.)», συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 50MW στο Εργοστάσιο Ασπροπύργου Αττικής προκειμένου για τη χορήγηση άδειας ΣΗΘΥΑ στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ)
30.05.2017Τροποποίηση της με Α.Π. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/678/7713/05-06-2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01594) Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 22 MW εντός του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, στο Δήμο Ελευσίνας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σε Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδα ΣΗΘΥΑ
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 363/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1188/οικ.9176/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01555, για αιολικό ισχύος 24 MW στη θέση «Πεντεκάλη – Κόχυλας - Τούβλα», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «3ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 362/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1189/οικ.9174/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01554, για αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Τσόρους», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «4ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «4ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 360/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1191/οικ.9173/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01551, για αιολικό ισχύος 33 MW στη θέση «Βούβα-Καστρί», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «6ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «6ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 364/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1187/οικ.9175/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01556, για αιολικό ισχύος 27 MW στη θέση «Δάφνη - Πέζη», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «2ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «2ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 366/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 515/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02586, από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55 MW (Αιολικά πάρκα) – 1,95 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Σταυρός», της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 367/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 517/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02588, από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55 MW (Αιολικά πάρκα) – 1,95 MW (Εγγυημένη) στις θέσεις «Στρογγυλή Κορυφή» και «Άγιος Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
04.04.2017Τροποποίηση των τριών (3) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ (ΑτΕ), συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 334 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος, του Δ.Δ. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προκειμένου για την ενοποίησή τους σε μία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδα ΣΗΘ και χαρακτηρισμός της Μονάδας αυτής ως Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3734/2009 και του ν. 3468/2006 όπως ισχύουν
04.04.2017Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014), όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. 47/2016 Απόφασης ΡΑΕ.
04.04.2017Τροποποίηση της υπ’αριθ. 703/2012 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ–03283), από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτικό) σταθμό παραγόμενης ισχύος 370 ΜW και ικανότητας άντλησης 403 MW, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αμφιλοχίας (Δημοτική Ενότητα Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
04.04.2017Τροποποίηση της υπ’αριθ. 1454/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ–02995) από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτικό) σταθμό παραγόμενης ισχύος 220 ΜW και ικανότητας άντλησης 231 MW, στη θέση «Πύργος» του Δήμου Αμφιλοχίας (Δημοτική Ενότητα Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
04.04.2017Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1599/2011 (ΦΕΚ Β΄179/2012) με οποία εγκρίθηκε οριστικά το Τεύχος «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ΄αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/6.5.2010 Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του»
04.04.2017Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 408/2015 (ΦΕΚ Β΄2556/26.11.2015), καθορισμός του συνολικού κόστους του Έργου και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν το Έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας».
04.04.2017Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012)
04.04.2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 45 kVA ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ Χ (140 5183) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 133/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 385/2013 (ΑΔ-01637) ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK S.A.» με δ.τ. «GRE.EN. A.E.»
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 625/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 420/2014 (ΑΔ-00758) άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.» λόγω αύξησης ισχύος από 250MW σε 500MW
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 585/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00864 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.510/οικ.20865/03.11.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.510/21985/10.10.2006 και Δ6/Φ20.510/6064/23.06.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 288/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60480/19.12.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 1,25 MW στη θέση «Μούσδα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρόνερου, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 584/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03486 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 169/2015 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63865/22.04.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 0,55 MW, στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βέροιας, επί του ποταμού Τριπόταμου, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 452/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00439 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.194/12788π.ε΄/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 11,5 MW στη θέση «Καλντερίμι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 451/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02062 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1786/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΣΚΑΛΚΟΣ Η. - ΒΛΑΧΟΣ Ν. ΣΤΕΦΑΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.», από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 2,47 MW στη θέση «Ρέμα Γιδομανδρίτη» της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου, του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 450/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 11,7 MW στη θέση «Καλντερίμι», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170/2016: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31-1-2012)
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 156/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΕΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ72/11/902/οικ.12051/19.05.2008 (ΑΔ - 00796) ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NECO A.E», ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 152/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01865 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1577/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60482/19.12.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ σταθμό ισχύος 1,35 MW στη θέση «Γιαννίτσι», της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134/2016: "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β' 53/16.01.2013) και του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015)"
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50/2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 472/2015 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για την έγκριση εκ νέου παράτασης της προθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 399/2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 283/2016 Απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του προτεινόμενου έργου της εταιρείας ICGB A.D., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 182/2016 για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 588/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00556 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.801/18319/16.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και Δ6/Φ17.801/1572/19.03.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 2614/2008, 352/2011 και 173/2013 Αποφάσεις ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Καλύβα - Τούμπα», που χωροθετείται σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια εντός της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 587/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01512 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1355/οικ.6163/01.04.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «ΓΙΟΥΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ LUDWIG FURST & ΣΙΑ E.E.», από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW, στη θέση «Όρη Λεκάνης», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 586/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01838 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1544/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SENTRY TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2011 Απόφαση ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,075 MW, στη θέση «Ρέμα Κουρά – Δ.Δ. Οξυάς», της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 449/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03422 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 520/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «RSE M.E.Π.Ε.», από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «ΛΥΚΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΣΗΜΟΡΑΧΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 327/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03509 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 382/2015 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», από σταθμό βιομάζας ισχύος 25 MW στη θέση «ΛΚΜ» της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 151/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SOLARBEAM Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 203/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62731/01.12.2015 ορθής επανάληψης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49996/01.02.2012 και Ο-63770/15.04.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Χούνη», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 150/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03298 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 198/2013 και 651/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Δίδυμα», της Δημοτικής Ενότητας Κ. Προμαχώνος, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 320/2016 για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02453 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» των Δημοτικών Ενοτήτων Σιδηροκάστρου και Κ. Προμαχώνος, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ENERFARM 2 Α.Ε.» στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», και την τροποποίηση της ως προς τη μεταβολή - αύξηση του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού, σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της υποβληθείσας αίτησης.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 322/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 540/2013 (ΑΔ-03354) άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KAFSIS»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 284/2016: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012) αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και έγκριση του «εντύπου-υποδείγματος» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον Μηχανισμό.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ 403/2016 σχετικά με την «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με την εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας».
04.04.2017ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132/2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00983 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1273/οικ.20664/16.10.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2008 Απόφαση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-54162/25.02.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 28 MW στη θέση «Ρούσκιο», Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 MW στη θέση «Τριγωνομετρικό», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και δ.τ. «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01971 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση «Μηλιές» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1683/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01958 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,952 MW στη θέση «Yψώματα ΙV» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1670/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01960 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Yψώματα ΙI» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1672/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01961 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,904 MW στη θέση «Yψώματα Ι» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1673/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01959 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Yψώματα ΙII» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1671/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03415 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 ΜW στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανατολικό Τμήμα», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, του φυσικού προσώπου Νικόλαος Γουβάλας, και την αύξηση ισχύος του αιολικού σταθμού από 0,8 MW σε 1,6 MW με ταυτόχρονη επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03397 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Μαυροπλαγιά - Κάστρο», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02459 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW στη θέση «ΣΙΜΑΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»
22.04.2016Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02996 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,5 ΜW στη θέση «ΣΜΑΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΚΙΟΥ»
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02281 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,83 MW στη θέση «Ρέμα Σιτίστας» - Δ.Δ. Γραμμένης Οξυάς, της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2104/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.479/1142/11.02.2003 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00455) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 0,6 MW, στη θέση «ΤΟΥΡΛΙ», της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά) της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03202 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,65ΜW στη θέση «Ο.Τ. 345», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» ως προς τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού με μετατροπή του από ανεξάρτητο παραγωγό σε αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW, (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01393) όπως αυτή μεταβλήθηκε με την Ο-49104/09.11.2011 βεβαίωση της ΡΑΕ, στη θέση «ΣΤΕΡΝΙΖΑ» της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.E.» ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, από 21 MW σε 39 MW με την προσθήκη έξι νέων Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 18 MW και ταυτόχρονη αύξηση του πολυγώνου του έργου σύμφωνα με τις συντεταγμένες που κατατέθηκαν στην ΡΑΕ με την αίτηση της τροποποίησης
22.04.2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2104/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02281) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 1,83 MW στη θέση «Ρέμα Σιτίστας» - Δ.Δ. Γραμμένης Οξυάς» της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (εφεξής το «Έργο»), στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την Ο-51525/13.06.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, ως προς τη θέση εγκατάστασης της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 586/2014 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03425), για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 52 MW στη θέση «Μηλιά – Καπετάνιος - Λιβαδοκορφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Οργάνης και Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.175/7870/22.12.2003 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 2,7 MW στη θέση «Μαραθιά», της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ Αιολικά Πάρκα Α.Ε. – ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.Ε Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ –ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.»
22.04.2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Λιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
22.04.2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση για την τροποποίηση της Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Χούνη», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
22.04.2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Λόγγος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 258/2014 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03384), όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-61156/20.03.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,2 MW στη θέση «Σαρακατσαναίικα ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02282/03.12.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 3,39MW στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο», Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίου, Δήμου Δωρίδος, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03402 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 15 ΜW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ - ΨΗΛΩΜΑ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03403 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 15 ΜW στη θέση «Μουγγουλιός», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03382, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στη θέση «ΠΑΠΑΔΙΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Κομοτηνής, των Δήμων Αρριανών και Κομοτηνής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 256/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02538 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,970 MW στη θέση «Δήμητρα ΙI» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 439/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02537 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Δήμητρα Ι» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 438/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.452/οικ. 11453/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01624) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.441/οικ. 11094/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01599) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα ΙΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01979 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Στεφανάκι - Νησίδια ΙI» της Δημοτικής Ενότητας Mεδεώνος, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1691/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01978 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Στεφανάκι - Νησίδια Ι» της Δημοτικής Ενότητας Mεδεώνος, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ΄αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01974 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,498 MW στη θέση «Aλογάκι» της Δημοτικής Ενότητας Bαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 1686/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΙ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.448/οικ. 1437/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01437) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Iσιώματα ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος, του Δήμου Ζηρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.473/οικ. 1436/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01424) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Iσιώματα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος, του Δήμου Ζηρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.189/οικ. 25951/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01355) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,5 MW στη θέση «Δρίζα - Δάρδιζα», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.650/18241 π.έ./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00377) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 17,5 ΜW στη θέση «Μέγας Λάκκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού και Εχιναίων, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.649/18240 π.έ./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00394) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 17,5 ΜW στη θέση «Πήλιουρας», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού και Εχιναίων, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/1970/11.09.2001 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00120) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,625ΜW στον ποταμό «Αραπίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αρ. μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00534), άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/25074/20.12.2006 και Δ6/Φ17.739/2726/03.04.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-41581/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 335/2012 Απόφαση ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 50 ΜW, στη θέση «Ράχη – Πριόνι - Λεκάνα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01903 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 865/2012 (Ο-53197/13.11.2012) Απόφαση ΡΑΕ και την Ο-60167/17.11.2014 Βεβαίωση ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 25 ΜW στη θέση «Γεραμπή», των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλείας και Τετραφυλίας, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκης, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1615/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
27.11.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01892 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 866/2012 (Ο-53209/14.11.2012) Απόφαση ΡΑΕ και την Ο-60154/14.11.2014 Βεβαίωση ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 25 ΜW στη θέση «Γάβροβο», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, και χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1604/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY A.E.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 MW στη θέση «Τριγωνομετρικό», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και δ.τ. «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.016/3344π.ε./15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00327), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1342/2011 Απόφαση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57670/26.02.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 10 MWe στη θέση «Πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι», της Δημοτικ ής Ενότητας Κοντοβαζαίνης, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.066/οικ.2400/10.02.2004 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00661) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Πλατύ Βουνό – Τούρλα - Κούτουπα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1003/15004/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00738) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 5,4 MW στη θέση «Δραγούνι - Μπαστούνα», της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/12538π.ε./28.05.2003 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00496), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/οικ.11363/12.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.776/οικ.25958/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αριθμ. 448/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54947/24.05.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 521/2014 Απόφαση ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13MW στη θέση «Τρίκορφα», των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου και Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00268) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4 MW στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1225/οικ. 4091/25.02.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01197) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα» των Δημοτικών Ενοτήτων Κυριακίου και Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
27.11.2015Ορθή επανάληψη της Απόφασης ΡΑΕ 249/2015 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1072/13218π.ε/14.04.2006 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00926), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1072/οικ.7030/15.04.2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 379/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-50522/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Περγαντή» των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαίρου, Ανακτορίου και Μεδεώνος, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1806/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02082) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,16 MW στη θέση «Δ.Δ. Σπηλαίου», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΜΟΣ – ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.563/οικ.22389/12.11.2007 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01065) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99 MW στη θέση «Δέση», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΜΟΣ – ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 77/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03097), για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στις θέσεις «Κόκκινη Κορυφή» & «Πυραμίς», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01156) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιοτεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία» με δ.τ. «EOS ENERGY A.E.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.13859/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00828), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.8704/28.04.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,49 MW στη θέση «Ρέμα Καριτσιώτης», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 952/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02703), για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «Χελώνα», των Δημοτικών Ενοτήτων Ακραιφνίας και Βαγίων, των Δήμων Ορχομενού και Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Λόγγος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLAR BEAM Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1809/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02085) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,76 ΜW, στη θέση «Ρέμα Αγιούαρα», της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ.-ΓΛΑΡΑΚΗΣ Μ. - ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ι. Ο.Ε.», και δ.τ. «ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Λιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLAR BEAM Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02283 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 2106/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99 ΜW, στη θέση «Σαμαρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΝΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «ΑΡΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Χούνη», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLAR BEAM Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00874) από ΜΥΗΕ ισχύος 0,99 MW ρέμα «Άσπρος», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.487/16708/03.11.2005, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00865) από ΜΥΗΕ ισχύος 0,79 MW στο ρέμα «Κερασιώτικο», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/12586π.ε./28.05.2003 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00498), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/οικ.6271/14.03.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.779/οικ.25959/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αριθμ. 19/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 231/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40MW στη θέση «Μακρυνόρος» των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλλήνης και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 520/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02560), όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-55085/05.06.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW, στη θέση «Πλάκα Πιερίας», των Δημοτικών Ενοτήτων Βελβεντού και Πέτρας, των Δήμων Σερβίων - Βελβεντού και Κατερίνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Πιερίας, της εταιρείας «Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.190/οικ.25912/15.12.2009 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01341), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 565/2012 Απόφαση ΡΑΕ και την Ο-49766/16.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Μερτέκι Χαλανδρίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1723/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02001), για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW, στις θέσεις «Λογγάρια» & «Σίλα», της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΛΟΓΓΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.11.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/5/10048/01.06.2001 (ΡΑΕ ΑΔ-00006) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 187,462MW από συμβατικό σταθμό της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη μετοχική σύνθεση του κατόχου της και την επωνυμία ενός εκ των νέων μετόχων της
17.04.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01149 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,575 MW στη θέση «Καλυβάρι» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
17.04.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.650/18241 π.έ/03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00377) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 17,5 MW στη θέση «Μέγας Λάκκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού και Εχιναίων, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ»
17.04.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.649/18240 π.έ./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00394) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 17,5 MW στη θέση «Πήλιουρας», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού και Εχιναίων, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ»
17.04.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 150/2014 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03375) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW στη θέση «Φλάμπουρο», της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LIVADIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LIVADIA AIOLOS Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. ΡΑΕ Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02504 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Ριγανόλακκα - Παλιολήμερο», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
20.03.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01985 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 20 MW στη θέση «Τσαμαδορράχη», των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου και Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 706/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 22/2015 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02282 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος ισχύος 3,39 MW στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο - Δ.Δ. Αρτοτίνας», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2105/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.784/13815π.έ./04.03.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00482) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Μέγας Λάκκος» της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1838/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02114) από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,017 MWe, στη θέση ρέμα Φοίνικα, των Δημοτικών Ενοτήτων Ερινέου και Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «Ενεργειακή Ερινέου», ως προς τη μεταφορά της θέσης του έργου
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.015/3658π.ε./15.03.2002, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00313) από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,940 MWe, στη θέση Καλύβια Χελωνοσπηλιάς (Πηγές Λάδωνα), της Δημοτικής Ενότητας Λευκασίων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.213/οικ.1439/26.01.2010 Aπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/2751/11.09.2001, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) για αιολικό σταθμό ισχύος 31,2 MW στη θέση «Κέρβερος» της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου και της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00264) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 833/2011, 1019/2011 και 362/2012 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.050/2753/27.12.2001, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00261) για αιολικό σταθμό ισχύος 40,3 MW στη θέση «Πατριάρχης» των Δημοτικών Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στη θέση “Μαρίστι - Μαυροβούνι” των Δημοτικών Ενοτήτων Θίσβης και Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μ.Ε.Π.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00414) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 40 MW στη θέση “Πτώον – Πύργος - Ανεμόμυλος” της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-02700 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό (Απόφαση ΡΑΕ 908/2011) της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ως προς την ισχύ και το πλήθος των ανεμογεννητριών
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-02698 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό (Απόφαση ΡΑΕ 906/2011) της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ως προς την ισχύ και το πλήθος των ανεμογεννητριών
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. αποφ. ΡΑΕ 265/2012, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-003182) από ΣΗΘΥΑ ισχύος 1,6 ΜW του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εντός του προαυλίου χώρου του Νοσοκομείου, στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ευκαρπίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-02699 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό (Απόφαση ΡΑΕ 907/2011) της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ως προς την ισχύ και το πλήθος των ανεμογεννητριών
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2022/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02251), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 451/2011 Απόφαση της ΡΑΕ και τις Ο-50888/18.04.2012, Ο-54685/17.04.2013, Ο-57931/24.03.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,96MW στη θέση «Αγρόκτημα Πετρούσας», της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.299/646/15.01.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00400) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 9,35 MW στη θέση «Όρος Μερέντα», των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Κουβαρά, των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.298/3319π.έ./28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00502) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 22,95 MW στη θέση «Πάνειον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1133/οικ.24009/14.12.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00871) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «Ορθολίθι», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.750/9411π.έ./15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00557) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 34,5 MW στη θέση «Αγία Δυνατή», της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00624) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 39,1 MW στη θέση «Μάγουλα Καζάκου -Διπλόν», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00247) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «Μονολάτι - Ξερολίμπα», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3334/30.07.2002 Άδειας Παραγωγής (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00355) ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος ισχύος 0,15 MW στη θέση «Κυρασλί» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354) για αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1446/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01740), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-52726/01.10.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 54MW στη θέση «Σκοτωμένοι – Βαθειά Γωνιά» της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2023/2010 Απόφαση ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02252), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 835/2011 Απόφαση της ΡΑΕ και τις Ο-49834/19.01.2012, Ο-50866/17.04.2012, Ο-54686/17.04.2013 και Ο-57932/24.03.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971MW στη θέση «Βοσκότοπος Ξηροποτάμου», της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
02.01.2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1623/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 164/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 991/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03308), για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8MW στη θέση «Σταυρούδι» των Δημοτικών Ενοτήτων Τραγίλου και Αμφίπολης, των Δήμων Βισαλτίας και Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 4 Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03298), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 198/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6MW στη θέση «Δίδυμα», της Δημοτικής Ενότητας Προμαχώνος, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.013/3403/22.10.2001, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00154) από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,995 MWe στο ρέμα Κλεινοβίτικο, της Δημοτικής Ενότητας Κλεινόβου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.144/3647/22.04.2004 Aπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 1282/2011 Απόφαση ΡΑΕ
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.387/20872/03.11.2005, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00877) από ΜΥΗΕ ισχύος 1,6 MW στο ρέμα «Ερμίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΒΕΠΑ Α.Ε. και ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΥΗΣ ΕΡΜΙΤΣΑΣ»
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01658 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 18,4ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού», της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
02.01.2015Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1989/οικ.7696/23.04.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01526) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW στη θέση «Μέγα Ίσωμα», στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρακώμης και Ξυνιάδος, των Δήμων Μακρακώμης και Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.485/13421/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00422), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.485/οικ.23166/23.12.2004,Δ6/Φ17.485/3499/25.05.2005, Δ6/Φ17.485/7817/17.08.2007 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. 24/2008 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την Ο-50526/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Λόφος Κυλινδρίας», των Δημοτικών Ενοτήτων Δοϊράνης και Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 992/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03309), για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4MW στη θέση «Ροδιές» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 707/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02643) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από υβριδικό σταθμό ισχύος 19,55 MW (Μονάδες ΑΠΕ) - 15 MW (εγγυημένη) στη θέση «Πισκοπιανή», των Δημοτικών Ενοτήτων Σητείας & Μακρύ Γιαλού, των Δήμων Σητείας & Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03019 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 16,15 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 12 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Ξερά Ξύλα – Σταυρός», «Σχολείου Χωράφι» και «Αίμνιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Αταβύρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03017 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 20,40 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «ΚεφάλαΒουνί», «Ξελορίμι», «Πελεκάνος», «Μαύρο Βουνό» και «Βουκολιές», των Δημοτικών Ενοτήτων Νότιας Ρόδου, Λινδιών, Αταβύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03018 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,90 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Χοχλακόνος», «Παλαιόλαστρο» και «Θαλασσιές», των Δημοτικών Ενοτήτων Νότιας Ρόδου, Αταβύρου, Αρχάγγελου και Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. 2016/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02249), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53531/12.12.2012 και O-56319/23.10.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Κουρομάντρι», της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
29.10.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.776/12538π.ε’./28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00496) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 13 MW στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλιοθερμικό σταθμό στη θέση «Πλαγιές Αθερινόλακκου» της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης, της εταιρείας «NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02697 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,90 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Κεφάλα», «Κρυονερίτης» και «Μαύρη», των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων, Φοίνικα και Νικηφόρου Φωκά, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «RISIORI AIOLOS Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01657 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 6,8ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5,1 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02324 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 6,8ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5,1 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Ασκορδιαλιά» της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02350 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 11,9ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 9 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Μονοκαρά» και «Κεφαλές», των Δημοτικών Ενοτήτων Σητείας και Μακρύ Γιαλού, των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01655 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 18ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 12ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βοσκερό» και «Βουκολιά» της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03223 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 100,3 MW (Μονάδες ΑΠΕ) - 75 MW (εγγυημένη), στις θέσεις «Βιτσιλοκούμι» και «Αμυγδαλοκεφάλα» του Δήμου Ιεράπετρας, «Βίγλα» και «Ρωμανάτη» των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας, «Λαμνώνι» του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, «Αγ. Χαράλαμπος» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, «Πύργος» των Δήμων Βιάννου και Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, «Κάτω Αγόρι» και «Φουρνί» του Δήμου Αποκορώνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 940/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03299) από αιολικό σταθμό ισχύος 19,0 MW στη θέση «Σκοπιά -Βραχάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 941/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03301) από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Μάτι - Κόσκινα» της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών και της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 297/2013 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03327) από αιολικό σταθμό ισχύος 9,0 MW στη θέση «ΔΡΕΠΑΝΙ - ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛ0ΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 2 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ - ΡΟΔΟΠΗ 2 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03307 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW στη θέση «Αμπελοβούνι» των Δημοτικών Ενοτήτων Χέρσου και Δοϊράνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 990/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03300 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6MW, στη θέση «Γυμνοβούνια», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που χορηγήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 942/2012, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02828 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW, στη θέση «Αγίασμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Σιδηροκάστρου και Προμαχώνος, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1174/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03038 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6 MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα - Συνοικία», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1524/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03037 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW, στη θέση «Κορφοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Δοϊράνης, Πολυκάστρου και Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1523/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ16.530/οικ.4641/12.03.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01489), άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1MW στη θέση «Ρούβαλη», της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, του Δήμου Αιγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. Μ.Ε.Π.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1040/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02758), για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 7,6 MWe, και διανομής θερμικής ενέργειας για σύστημα τηλεθέρμανσης θερμικής ισχύος 15 MWth, με αεριοποίηση βιομάζας στη θέση «Αγροτεμάχιο 1984ι», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Νευροκοπίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02588 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,60 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Στρογγυλή Κορυφή» και «Αγ. Ιωάννης» της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητς Χανίων, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02586 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Σταυρός» των Δημοτικών Ενοτήτων Ιναχωρίου και Κισσάμου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01654 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 90,1ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 75ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Κουτράλια & Άνω Λίμνη» της Δημοτικής Ενότητας Μαλλίων, του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, «Καλή Συκιά» της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, «Σπίνα» των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολίων και Καντάνου, των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου (Κανδάνου), της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, «Λαμπινή» των Δημοτικών Ενοτήτων Φοίνικα και Λάμπης, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, «Πλακάκια» των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολίων, Πλατανιά και Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02587 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 16,15 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 12 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Δίστρατα», των Δημοτικών Ενοτήτων Καντάνου (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) και Ανατολικού Σελίνου, του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «LEONTIO AIOLOS Α.Ε.», ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02869 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 20,40 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Μακρύκαμπος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολιών και Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, «Δρυμιάς» & «Ψαρού Λαγκάδι» της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και «Φονιά Δέτης» της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου, του Δήμου Αγ. Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01656 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 5,1ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολίων και Καντάνου (ΚΑΝΔΑΝΟΥ), των Δήμων ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ και Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.» ως προς την τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3551/04.12.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00202) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2 MW στη θέση Προβατά, της παλαιάς γέφυρας Στρυμόνα, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της 308/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02453) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ENERFARM 3 Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1174/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02828), για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Αγίασμα» των Δημοτικών Ενοτήτων Σιδηροκάστρου και Προμαχώνος, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. 230/2014 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03380) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,00ΜW στη θέση «Μεγάλο Βουνό-Ψήλωμα», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο φυσικό πρόσωπο Νικόλαος Γουβάλας
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/οικ.1653/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-41584/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 92/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 41,4 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μανδρί»,της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ17.584/12793/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00408), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.584/5935/15.05.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 255/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW στη θέση «Μεσοκήπι» της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1423/2010 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01717), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Ο-45822/24.12.2010 & Ο-49732/11.01.2012 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «ΕΡΕΣΟΥ ΥΨΩΜΑ-ΦΟΥΡΚΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. »
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1411/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. O-53817/17.01.2013 βεβαίωση της Γραμματεία της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 11,05MW στη θέση «Αγία Πελασγία - Πάτημα» της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3651/18.06.2001, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00023), από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,98 MW στη θέση «Μοναστηράκι», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/οικ.1653/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-41584/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 92/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 41,4 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο - Παλιό Μανδρί», της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 333/2013 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03332), για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος σταθμό ισχύος 2,4MW στη θέση «Κακαβούλι», της Δημοτικής Ενότητας Ελατιών, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.515/οικ.18319/14.09.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00976) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2ΜW στη θέση «Ρέμα Τσάι - Ρεύμα», του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.».
29.10.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. 1556/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01850) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,64ΜW στη θέση «Διπόταμα», του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.».
29.10.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1499/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01793) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Ράχη - Βρέσδιζα - Λάκιζες», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.402/οικ.1422/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01439), άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,84 MW στη θέση «Σκοπούλα», της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3355π.έ./24.01.2002, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00294), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/18173π.έ./11.02.2003 και Δ6/Φ20.014.135/οικ.16547/24.09.2004 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 8,5 MWe στη θέση «Δαφνοζωνάρα - Σανίδι», της Δημοτικής Ενότητας Ίναχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Αγράφων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/12586/28.05.2003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.779/οικ.6271/14.03.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.779/οικ.25959/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00498), από αιολικό πάρκο ισχύος ισχύος 37,4 MW, στη θέση «Μακρυνόρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλλήνης – Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 39 MW στη θέση «Γκόριτσα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.772/οικ.8478/3.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Φαράγγι», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.725/οικ.10611/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-0139 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 83,6 MWστη θέση Αυλάκι του ποταμού Αχελώου στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Καρδίτσας , της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 970/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03306) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 50 MW στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας - Λάρνι - Άγιος Κωσταντίνος - Καστέλλα - Στυφό - Ζαμπέτα», της Δημοτικής Ενότητας Κύθνου, του Δήμου Κύθνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας - Κύθνου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 707/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02643) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από υβριδικό σταθμό ισχύος 19,55 MW (Μονάδες ΑΠΕ) - 15 MW (εγγυημένη) στη θέση «Πισκοπιανή», των Δημοτικών Ενοτήτων Σητείας & Μακρύ Γιαλού, των Δήμων Σητείας & Κύθνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 459/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03220), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57925/21.03.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,8MW στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 386/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03223) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υβριδικό σταθμό ισχύος 100,3 MW (Μονάδες ΑΠΕ) -75 MW (εγγυημένη), στις θέσεις «Βιτσιλοκούμι» του Δήμου Ιεράπετρας, «Αγ. Χαράλαμπος» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, «Πύργος» των Δήμων Βιάννου και Μινώα Πεδιάδας, «Κάτω αγόρι» του Δήμου Αποκορώνου, «Φουρνί» του Δήμου Αποκορώνου, «Βίγλα» των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, «Αμυγδαλοκεφάλα» του Δήμου Ιεράπετρας, «Ρωμανάτη» των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας, «Λαμνώνι» του Δήμου Σητείας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ηρακλείου και Λασιθίου, της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1113/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02799), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56248/15.10.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,3364MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης - Βαμβακιές» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.771/οικ.11455/3.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01622) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 MW στη θέση «Πηγή - Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/8747/05.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,62 MW στη θέση «Καραούλι», της Δημοτικής Ενότητας Λέρνας, των Δήμων Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.497/οικ.11445/3.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Αδράχτι», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Λιβάδι», της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 608/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03252) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 20,57895 MW στη θέση «Μπούκλα», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 607/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03251) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 46,14225 MW στη θέση «Αλατάρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 606/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03250) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 28,61313 MW στη θέση «Σερμύλη 1», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 605/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03249) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 20,86518 MW, στη θέση «Σερμύλη 2», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 604/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03248) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 14,89383 MW στη θέση «Σερμύλη 3», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1483/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03002) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 MW στη θέση «Καλλιθέα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1482/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03001) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μικρή Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1481/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03000) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1480/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02999) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Καλλιθέα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1479/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02997) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382 MW στη θέση «Τρανό Φράγμα», της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1327/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02920) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 5,20128 MW, στη θέση «Κεφαλόβρυσο», της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1051/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02765) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 11,309 ΜW στη θέση «Μεγαβούνι», του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1048/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02763) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 9,68112 MW, στη θέση «Σίμος» της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ - ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.
04.07.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. ΑΔ-2429 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό σε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 81 ΜW (Μονάδες ΑΠΕ) – 50 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις "Φρούδια - Λυγιάς - Πλατύβολο”, Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου, "Τρούλα - Χαλκιάς - Κορφή”, Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου, και «Φράγμα Ποταμών», Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», και ανάκληση, της υπ’ αριθμ. 193/2011 απόφασης της ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΔ -2435 άδεια παραγωγής
04.07.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.015/2282/18.06.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00054) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 2,724 MW στη θέση «Ποταμός Κράθι», της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Δημοτικής Επιχείρησης «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΙΒΛΟΥ»
04.07.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39ΜW στη θέση «Λύρκειον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας και της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.»
22.04.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1623/2013 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01911) από αιολικό σταθμό ισχύος 16,0 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1623/2013 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01911) από αιολικό σταθμό ισχύος 16,0 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1571/2010 Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-1859) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,81 ΜW, στη θέση «Ρέμα Σπήλαιο – Περιοχή Μπαχούτσι», του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της εταιρείας «ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΡ. ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
22.04.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και με την υπ’ αριθμ. 383/2011 απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δ.Ε. Φοίνικα, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 421/2013 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03341) από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «ΔΡΕΠΑΝΙ - ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ - ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1317/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01650), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο- 52774/03.10.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό βιομάζας ισχύος 100 ΜW στη θέση Β' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ. τ. «EN.GA.L. A.E.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-02700 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό ισχύος 165 MW στις Νήσους/Νησίδες Σοφράνα, Αδελφοί, Σύρνα, Τρία Νησιά του Δήμου Αστυπάλαιας, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-02699 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό (απόφαση ΡΑΕ 907/2011) της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ως προς την ισχύ και την χωροθέτηση των ανεμογεννητριών
22.04.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και με την υπ’ αριθμ. 383/2011 απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δ.Ε. Φοίνικα, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.628/2145/02.04.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01084) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,575 MW στη θέση «Τίσσα & Ντάμφορ», του ρέματος «Μέγα Ρέμα» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΝΤΣΗΣ –ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΜΠΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1980/2010 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-2217) από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας ισχύος 4,99ΜW στη θέση «Ο.Τ. 9 της Β΄ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Παλιοπουρνάρα»,όπως ισχύει, της Δημοτικής Ενότητας Αμφίσσης, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1052/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02766) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 52,6752 MW στη θέση «Κολχική», της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1050/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02764) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 17,172 MW στη θέση «Μαρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.891/22032 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00630) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.891/13244/15.12.2009 Απόφαση, από αιολικό σταθμό ισχύος 0,6 MW στη θέση «Χάλαρα», της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.525/9135/04.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01105) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,32 MW στη θέση «Κοτζά (Μεγάλο) Ντερέ», της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01023) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39ΜW στη θέση «Λύρκειον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας και της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 978/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02729) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Μπασάνα», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ε.Ε.»
25.02.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλιοθερμικό σταθμό στη θέση «Πλαγιές Αθερινόλακκου» του Δημοτικού Διαμερίσματος Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.01.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/9148π.έ./11.02.2003, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00435), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/οικ.24461/10.12.2007 και Δ6/Φ20.309/25238/07.01.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ’ αριθμ. 792/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 MWe στη θέση «Ρέμα Σγάρας», της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.»
02.01.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.469/οικ.13857/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00829), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.469/8705/28.04.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,88MW στη θέση «Ρέμα Καρυάς», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
02.01.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/2845/03.09.2002 (Αρ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης από μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 1,035 MWe στη θέση του φράγματος «Προμόριτσα» της Δημοτικής Ενότητας Πεντάλοφου, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
02.01.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1575/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01863) από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,2 ΜW, στη θέση «Καλοχώρι, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
02.01.2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 (ΑΔ-01036) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «GREEK WIND POWER A.E.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 556/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 02575) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό ισχύος 19,8MW στη θέση «Καζάνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς και Βιτσίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της εταιρείας «VOLTERRA Α.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.597/19583π.ε./14.05.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01220) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2,45 MW στη θέση «Μελίσσι», της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΑΡΓΩ E.Μ.Ε.Π.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθ. 476/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02543) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος ισχύος 8ΜW στη θέση «Βοσκή» της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Ι Α.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.281/οικ.7246/03.04.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01210) από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,341 ΜW, στη θέση «Ρέμα Γοργοπόταμος» της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1790/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02066) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,7MW στη θέση «Ανάντη Βαλμαδούρας» της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΚOΥΡΛΕΣΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 526/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02563) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,3MW στη θέση «Ζηλιάνα» της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1454/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01748) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 17 MW, στη θέση «Ομάλια», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ (WORKFORCE TEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με δ.τ. «WORKFORCE TEAM S.A.»
02.12.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1448/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01742) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 MW στη θέση «Αρδίνης», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατάνου και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ (WORKFORCE TEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με δ.τ. «WORKFORCE TEAM S.A.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2234/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02312) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 4,797MW στη θέση «Μετόχι» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1825/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02101) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,95MW στη θέση «Ρέμα Γρανιτσιώτης» της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλιοθερμικό σταθμό στη θέση «Πλαγιές Αθερινόλακκου» του Δημοτικού Διαμερίσματος Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1890/19566/27.10.2008 (ΑΔ-01142) και Δ6/Φ17.939/15411/01.10.2008 (Α(-00665) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW και 1,8 MW αντίστοιχα στη θέση «Μαραθόκαμπος» του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1889/19565/27.10.2008 (ΑΔ-01143) και Δ6/Φ17.648/15418/01.10.2008 (ΑΔ-00668) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 0,44 MW και 1,8 MW αντίστοιχα στις θέσεις «Βούναρος» και «Άγιος Σώζων» του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
02.12.2013(Oρθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.1460/19787/30.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,996MW στη θέση «Ρίγανες», του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ναρθακίου), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»
30.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.308/3365/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00086) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,45 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης Αφιάρτης», της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.626/25039/18.03.2009, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01204) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 561 kW στη θέση «Ρέμα Αγιατριαδίτικο», της Δημοτικής Ενότητας Κτημαινίων, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, του Νικολάου Βλάχου
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 954/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02705) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,50ΜW στη θέση «Μακρυχώρια» (Έργο 2), της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 953/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02704) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,5ΜW στη θέση «Μακρυχώρια» (Έργο 1), της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1918/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02170) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 13,054ΜW στη θέση «Μακρυχώρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της με Α.Π. Δ5/ΗΛΓ/Φ28/876/14029/98Π/29.10.2003 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. Δ5/ΗΛΓ/Φ28/13477/98Π/29.06.2006 και Δ5/ΗΛΓ/Φ28/19143/98Π/12.10.2007 Αποφάσεις, ως προς την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 4.965kWe σε 6.985kWe
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό στη θέση «Βιτσιλιά» του Δημοτικού Διαμερίσματος Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης της εταιρείας «ABENGOA ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01696 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 36,8MW στις θέσεις «Τσούκα- Γκάρδι – Αμάραντος – Πηγές - Λεύκα» του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης των ανεμογεννητριών
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1528/2010 Απόφαση ΡΑΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01822), από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, που χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ. 1527/2010 απόφαση ΡΑΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01821), από την εταιρεία «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.014/2882π.έ./29.11.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00373) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,775 MW στη θέση «Γοργοπόταμος - Πόδι», των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμιέων και Γοργοποτάμου, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/91/3044/19-10-2001, (ΑΔ-00147) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.13/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, για σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 2,35 MW, στο εργοστάσιο στη Νέα Καρβάλη, του Νομού Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEΕ»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/14/2292/01-06-2001 (ΑΔ-00020) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.13/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, για σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 18,868 MW, στο εργοστάσιο στη Νέα Καρβάλη, του νομού Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEΕ»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1494/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01788) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Περδικούλα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κροκέων και Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1495/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01789) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Ξεροδήμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κροκέων και Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 997/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ- 02736) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 70 MW στη θέση «Ξηροκάμπι», της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 964/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02715) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 70 MW στη θέση «Λυκοφωλιά», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.»
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.750/9411Π.Ε./15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9295Π.Ε./23.03.2006 και Δ6/Φ17.750/17655/1.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις 3/2006 και 25/2007 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό ισχύος 27,2MW στη θέση «Αγ. Δυνατή» της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927/15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ, την υπ. αριθμ. πρωτ. 1322/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ’ αρ. πρωτ. Ο- 51957/17.07.2012 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ημεροβίγλι» των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαρέων και Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.210/οικ.8703/28.04.2006 και Δ6/Φ17.210/30258/24.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ από αιολικό σταθμό ισχύος 13,6MW στη θέση «Ξερολίμπα - Μονολάτι» της !ημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
02.08.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1545/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03075) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 5,3 MW στη θέση Παμβώτιδα, στις Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδος και Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «Δ.Ε.Η. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
02.08.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1546/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03077) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 3,5 MW στη θέση Γρεβενίτη, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου, του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
01.08.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.750/9411Π.Ε./15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9295Π.Ε./23.03.2006 και Δ6/Φ17.750/17655/1.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις 3/2006 και 25/2007 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό ισχύος 27,2MW στη θέση «Αγ. Δυνατή» της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ως προς την αύξηση ισχύος κατά 7,3MW χωρίς μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
01.08.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.210/οικ.8703/28.04.2006 και Δ6/Φ17.210/30258/24.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ από αιολικό σταθμό ισχύος 13,6MW στη θέση «Ξερολίμπα - Μονολάτι» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 6,4MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
01.08.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927/15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ, την υπ. αριθμ. πρωτ. 1322/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ’ αρ. πρωτ. Ο- 51957/17.07.2012 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ημεροβίγλι» των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαρέων και Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 10,3MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
01.08.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1397/2010 απόφαση ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01702), όπως αυτή ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Σκοπιά – Άγιος Συμεών –Μεγάλη Πέτρα», του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/οικ.18318/14.09.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00975), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.514/3629/25.06.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 462/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,54MW στη θέση «Μοσδέλη – Ρέμα Μουσδέν», της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 790/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03292) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο αιολικό σταθμό ισχύος 216MW το οποίο χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρεία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.51/οικ.9033/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.051/12922/29.11.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-49045/4.11.2011 και O-55255/19.6.2013 βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ (ΑΔ-00527), της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,696MW στη θέση «Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2221/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02305), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49571/21.12.2011 και O-52856/08.10.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-49995/01.02.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,4 MW στη θέση «Καψάλα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR BEAM Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1597/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 ΜW, στη θέση «Κούκκος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1500/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01794) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 MW στη θέση «Μαυροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW στη θέση «Λαιμός», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 112/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02385), για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,95 MW στη θέση «Ρέμα Βαλαμάζη», της Δημοτικής Ενότητας Κλεινοβού, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.180/16678π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00462) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW και εγκατεστημένης ισχύος 26 MW, στη θέση «Κοπρισέζα - Φωλιά -Κιάφα Μήνου», της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.173/12792π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00412) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12,75 MW, στη θέση «Πλακωτά- Λυκούρδι», των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρμαρίου και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.177/12797π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00416) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6,8 MW στη θέση «Ξεροπούσι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.179/12812π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00415) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Πύργος», της Κοινοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 860/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03296), της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.»
01.07.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1473/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013062) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,366MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 47» της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
17.06.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. Δ6/Φ17.307/979/09.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔ-00232), για αιολικό σταθμό ισχύος 3,0 MW στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
17.06.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02361), από ΜΥΗΕ ισχύος 4,04ΜW, στο ρέμα «Αρκουδόρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑBETΕ.»
17.06.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/ 3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540 /24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ’ αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, (ΑΔ-00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
05.06.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1543/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01837) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,904 MW στη θέση «Νησιά», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EVIVA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EVIVA Ε.Π.Ε.»
05.06.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1523/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01817) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,993 MW στη θέση «Δέση», της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «EVIVA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «EVIVA Ε.Π.Ε.»
05.06.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1233/10295/13.06.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00963) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «Σύνορα», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.»
05.06.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.540/οικ.4645/12.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.»
05.06.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.674/220π.έ./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.674/4009/25.07.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. 24/2007 και 2385/2009 Βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-47667/21.06.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00539), από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Μεγάλο Πλάϊ» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 441/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 8194 – Μ.Α.Σ 20110404003) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,9552ΜW στη θέση «Νταουκλιώτικο» της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «CITY SOLAR HELLAS M.Ε.Π.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346/30.01.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.856/9731/08.07.2005, Δ6/Φ17.856/οικ. 25110/17.12.2007 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α Δ6/Φ17.856/οικ.8756/06.05.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2026/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-45289/12.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00686), της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «PROTERGIA Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1378/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 26707 – Μ.Α.Σ 20111128039) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Μαύρο Όρος» της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1379/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 26707 – Μ.Α.Σ 20111128038) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Βελόνη ΙΙ», του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1474/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013061) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,006MW στη θέση «Καμάρα» της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1475/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013060) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,504MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 6» της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1470/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013057) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 557» της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1472/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013076) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 347» της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1381/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 26707 – Μ.Α.Σ 20111128036) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,012MW στη θέση «Αγρόκτημα Καστρακίου» της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1380/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 26707 – Μ.Α.Σ 20111128037) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,005 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 263» της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1377/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 26707 – Μ.Α.Σ 20111128040) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Στρώμα - Κούτσι» της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1471/2010 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013064) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 175» της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 130/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 3347 – Μ.Α.Σ 20110214004) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 269Α» της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1468/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013067) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,5MW στη θέση «Πεζουλιώτικα» του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1466/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013069) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Χειρόδασος» του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1473/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013062) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 47» της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1464/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013071) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,30MW στη θέση «Καρυδιά» του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2007/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 23550 – Μ.Α.Σ 20101111012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,25MW στη θέση «Αξιοχώρι» της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1469/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013066) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,006MW στη θέση «Έκτα (Δ.Δ. Μακρίσης)» του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1461/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013065) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8MW στη θέση «Άβδηρα Πεζούλα» του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2112/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27384 – Μ.Α.Σ 20101210013) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW στη θέση «Γεφύρια ΙΙ - Αλεπού» του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2111/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27384 – Μ.Α.Σ 20101210009) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW στη θέση «Γεφύρια Ι - Αλεπού» του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. 399/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02501) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Μικρή Τούμπα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIRFLOW»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1482/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013043) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,35 ΜW στη θέση «Στρώμα Κούτσι ΙΙ Δ.Δ. Κάστρου» της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 427/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6850 – Μ.Α.Σ 20110329002) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,71MW στη θέση «Θεσσαλονίκη Ι Δ.Δ. Προχώματος» της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1484/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013041) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,72 ΜW στη θέση «Λάκκα Λάζαρη Ι Δ.Δ. Μάνδρας» της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1479/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013046) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «Σούνιο» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1483/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013056) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,72 ΜW στη θέση «Ιάσμος» του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1481/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013032) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,81 ΜW στη θέση «Πολύσιτος Ι Δ.Δ. Πολυσίτου» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1480/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20373 – Μ.Α.Σ 20101013045) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «Πολύσιτος ΙΙ Δ.Δ. Πολυσίτου» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 269/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 4368 – Μ.Α.Σ 20110224002) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,75175 MW στη θέση «Μπλοκάρια» του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
31.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 270/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 4368 – Μ.Α.Σ 20110224001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4969 MW στη θέση «Τιτιρίκου Τρύπα» του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
31.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 429/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 7143 – Μ.Α.Σ 20110329001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9939 MW στη θέση «Γόλινες» της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιωτίδας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.05.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 921/2012 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03298) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6MW στη θέση «Δίδυμα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIRFLOW»
08.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.748/6145/15.9.2003, Δ6/Φ17.748/5665/07.01.2005, &6/Φ17.748/20837/21.3.2006 και Δ6/Φ17.748/1516/13.5.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 2615/2008 και 353/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι Ελικώνος» της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
08.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.801/18319/16.09.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και %6/Φ17.801/1572/19.03.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 2614/2008 και 352/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW, στη θέση «Καλύβα Τούμπα», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
08.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 718/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02622) από Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο εγκατεστημένης ισχύος 1,026 ΜW, στη θέση «Ρέμα Λεπιανών - 2.2. Λεπιανών» της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.»
08.05.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1819/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02095) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,175ΜW, στη θέση «Φυλακτή - Μεγάλος Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
24.04.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1655/ 2010 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01943) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,974 MW στη θέση «Κούλια», της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ECOJOULE SOLAR Ε.Π.Ε.»
24.04.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1668/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21292 – Μ.Α.Σ 20101021007) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,5 ΜW στη θέση «Αγκινάρα - Βέλη», του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «SOLAR MOREA Α.Ε.»
09.04.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. 1547/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03039) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,6412 ΜW, στη θέση «Μπιτάκος», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.»
09.04.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1721/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01999) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Ράχη-Φλαμουριά», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)»
09.04.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/ οικ.1653/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-41584 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 41,4 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μανδρί»,της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «CL - AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
11.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1553/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 8,6 MW, στη θέση «Μακρινού επί του ποταμού Ευήνου» της Δημοτικής Ενότητας Μακρύνειας, του Δήμου Αγρινίου,της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1269/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02876) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,783 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1268/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02875) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0028 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1179/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02833) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,8512 MW στη θέση «Βελαώρα», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1224/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02854) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7324 MW στη θέση «Φέγγια», της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1178/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02832) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,84 MW στη θέση «Χαραϊντίνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1177/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02831)Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4628 MW στη θέση «Ευκάλυπτο, Δ.Δ. Κουρτεσίου», των Δημοτικών Ενοτήτων Βουπρασίας και Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 955/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02706) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,15146 MW στη θέση «Χαραϊντίνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1176/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02830) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,08698 MW στη θέση «Κόνιζος - Νταράνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 892/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02693) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15345 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ANΩNYMH EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1564/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 19726 – Μ.Α.Σ 20101001000) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7 ΜW στη θέση «Μουτσαρά Ι Δ.Δ. Χαριέσσης», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ALEXSUN 1 S.A.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1565/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 19725 – Μ.Α.Σ 20101001001) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7ΜW στη θέση «Μουτσαρά ΙΙ» Δ.Δ. Χαριέσσης, της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ALEXSUN 2 S.A.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 78/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03098) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0948 MW στη θέση «Μισονύχι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1701/οικ.1653/29.01.2010, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-41584 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW, στη θέση «Ζυγουρολίβαδο – Παλιό Μανδρί»,της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «CL - AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 80/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03100) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,576 MW στη θέση «Νταούλια Πολυδενδρίου», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1171/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02825) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,0112 MW στη θέση «Ακακίες», της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1235/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02868) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,06 MW στη θέση «Μυλοράχη Δ.Δ. Κουρτεσίου», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1170/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02824) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,8908 MW στη θέση «Χαραϊντίνη» της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1172/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,922 MW στη θέση «Κορογώνα», της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1744/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21524 – Μ.Α.Σ 20101022014) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,86 ΜW, στη θέση «Μπαστούνα», Δ.Δ. Ξηροκαμπίου, της Δημοτικής Ενότητας Φαρίδος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «EMV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1743/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21524 – Μ.Α.Σ 20101022000) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στην περιοχή της «Κοινότητος Μέλισσας» της Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου, του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «EMV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1742/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21524 – Μ.Α.Σ 20101022022) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Κατσαρόλακκα» της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδανού, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «EMV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1169/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02823) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,265 ΜW στη θέση «Δ.Δ. Κουρτεσίου», των Δημοτικών Ενότητας Λεχαινών και Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 969/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02720) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,18178 ΜW στη θέση «Αλπότρυπα – Φτελιά του Δ.Δ. Καβάσιλων», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 968/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02719) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,97064 ΜW στη θέση «Κουτσουπιά - Αητοφωλιά», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 967/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02718) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,86212 MW στη θέση «Λιανοβούρλι – Δ.Δ.Λεχαινών», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 895/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02696) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,41933 MW στη θέση «Βαρτζέλη - Δ.Δ. Καβάσιλων», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 886/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02687) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,37625 MW στη θέση «Μπούντοκο ή Αη-Θανάσης», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 885/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02686) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,72431 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1102/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22186 – Μ.Α.Σ 20110928003) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,0224ΜW στη θέση «Αγρόκτημα Γενισέας» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.493/οικ.26003/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,016MW στη θέση «Αγρόκτημα Γενισέας» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 888/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02689) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,14659 MW στη θέση «Μπουρνέρι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Θηβαίων, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
06.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Κούκουρα», του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
06.03.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.289/οικ.10022/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,188ΜW, στη θέση «Χερσοτόπι», του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «SOLIEN O.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 962/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02713) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,7702 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Θηβαίων, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.612/22789/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,596 MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «Κορομπίλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλαταιών και Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1225/οικ.4091/25.02.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01197) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων και της Κοινοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1235/17695π.έ./18.04.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00927) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW στη θέση «Μαραντζάκι - Πυργάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1689/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01977), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50244/21.02.2012, Ο-50863/12.04.2012 και Ο-50944/25.04.2012 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,904 ΜW στην θέση Άνω Αλχανί Ι, της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1688/ 2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-1976), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50243/21.02.2012 και Ο-50945/25.04.2012 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 492/2012 (30.05.2012) Απόφαση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW στην θέση Άνω Αλχανί ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, , της εταιρείας «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.1687/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01975), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50242/21.02.2012 και Ο-50946/25.04.2012 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 493/2012 (30.05.2012) απόφαση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW στην θέση Άνω Αλχανί ΙΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 79/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03099) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,4648 MW στη θέση «Βίλια», του Δήμου Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 972/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02723) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8768 MW στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι» της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.289/οικ.10022/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,188ΜW, στη θέση «Χερσοτόπι», του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «SOLIEN O.E»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 971/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02722) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,89724 MW στη θέση «Παληογάλαρα» της Δημοτικής Ενότητας Τενέας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 891/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02692) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,00192 MW στη θέση «Δροσέλη» της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 889/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02690) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,33324 MW στη θέση «Άνω Κάτω Τρανό Ίσωμα-Λουφάτια-Κουτσουπόλακα», της Δημοτικής Ενότητας Ωλένιας, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 966/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02717) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,15345 MW στη θέση «Αητοφωλιά», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 893/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02694) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,62354 MW στη θέση «Τρανό Ίσωμα», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 890/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02691) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4076 MW στη θέση «Σταφιδόκαμπος-Σαμαρά», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1180/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02834) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,347 MW στη θέση «Δ.Δ. Αρετής», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1223/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02852) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9136 MW στη θέση «Καμάρες Δ.Δ.Μουρικίων», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 441/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 8194 – Μ.Α.Σ 20110404003) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,9552ΜW στη θέση «Νταουκλιώτικο» της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «CITY SOLAR HELLAS M.Ε.Π.Ε»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2293/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2427 – Μ.Α.Σ 20110203000) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9776ΜW στη θέση «Παναγιά» της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «CITY SOLAR HELLAS M.Ε.Π.Ε»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 956/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02707) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,4633 MW στη θέση «Μπαλή», της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 887/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02688) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,17293 MW στη θέση «Γκιόλι ή Γκιόλα», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.121/οικ.17772/11.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971MW στη θέση «Σαμπάλες» της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.174/οικ.26364/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971MW στη θέση «Μπιγιαρέζα» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1506/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01800) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,993 MW στη θέση «Παλιονάζηρο», της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «IREA SOLAR ENERGY Ε.Π.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1505/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01799) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,107 MW στη θέση «Λουτρό», της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «IREA SOLAR ENERGY Ε.Π.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1926/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Βλαχοπήγαδο» της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδας, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής ΕνότηταςΤρικάλων της εταιρείας «KPM ENERGY Ο.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2011 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Ορφανά - Φύλλο», της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1761/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02038) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,975 MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΓΕΙΕΣ ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SUN SOLUTION»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.2.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.955/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.955/16453/17.10.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις υπ΄ αριθμ. Ο-27575/10.11.2008 και Ο- 51967/17.07.2012 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 22,95MW στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 516/2011 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος16,15 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 12 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Δίστρατα» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου του Νομού Χανίων στην εταιρεία «Leontio Aiolos Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1518/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,52275 MW στη θέση «Ζουρνάδια 1», της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1509/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9747 MW στη θέση «Ζουρνάδια 2», της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1177/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02831) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,60881 MW στη θέση «Ευκάλυπτο, Δ.Δ. Κουρτεσίου», των Δημοτικών Ενοτήτων Βουπρασίας και Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1179/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02833) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,43618 MW στη θέση «Βελαώρα», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1269/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02876) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,0613 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1268/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02875) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,10308 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1224/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02854) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,00518 MW στη θέση «Φέγγια», της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 955/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02706) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,466606 MW στη θέση «Χαραϊντίνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1176/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02830) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,19521 MW στη θέση «Κόνιζος - Νταράνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 892/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02693) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,268795 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1178/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02832) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,02382 MW στη θέση «Χαραϊντίνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 894/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02695) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,34782 MW στη θέση «Τρανό Ίσωμα», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασιάς, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1686/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01974) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,498 MW στη θέση «Αλογάκι», της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1683/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01971) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση «Μηλιές», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1288/οικ.20656/16.10.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01014) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Άγιος Πέτρος - Πανόραμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, των Δήμων Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPENER»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24,65 ΜW, στη θέση «Σταυρός», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24,65 ΜW, στη θέση «Πόρτες – Κοκκινόχωμα – Λουμπάρδα - Πλακωτά», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,05105 ΜW, στη θέση «Ποτάμι», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.821/οικ.1661/29.01.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6238 MW στη θέση «Μώραινα» της Δημοτικής Ενότητας Τριφυλίας, του Δήμου Φιλιατρών, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.354/οικ.5699/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,48 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.425/οικ.1431/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Τ.19», της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.543/οικ.1658/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 596/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02602), από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,5MW στη θέση «7ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λάρισας», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.322/οικ.1657/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.501/οικ.1432/26.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1», της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.342/οικ.5698/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ 2», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΙAΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 476/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 7296 – Μ.Α.Σ 20110407010) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8ΜW στη θέση «Βοσκή» της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1911/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22551 – Μ.Α.Σ 20101102014) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 11,963ΜW στη θέση «Σκοπελάκια» της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1223/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02852) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,10466 MW στη θέση «Καμάρες Δ.Δ. Μουρικίων», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1180/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02834) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,78131 MW στη θέση «Δ.Δ. Αρετής», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 962/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02713) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,24708 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 885/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02686) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,896741 MW στη θέση «Αλεπότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 886/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02687) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,91354 MW στη θέση «Μπούντοκο ή Άη Θανάσης», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1392/οικ.13258/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW, στη θέση «Πλατανιστός», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 16,1 ΜW, στη θέση «Ανατολή», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1158/οικ.13263/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW, στη θέση «Μηλιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW, στη θέση «Κερασιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW, στη θέση «Σπηλιάς», των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1391/οικ.19515/02.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Παλιόπυργος», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Πλάτανος», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ17.1162/οικ.13262/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 32,2 ΜW, στη θέση «Καθάρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 956/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02707) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,70955 MW στη θέση «Μπαλή», της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»
27.12.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1439/2010 Απόφαση της ΡΑΕ όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 25,3 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Οίτυλου) του Νομού Λακωνίας λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
27.12.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/12807π.έ./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/2927/08.07.2005 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/25239/24.12.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και τις υπ’ αριθμ. 06/2008 και 304/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ περί μεταβολής στοιχείων, για αιολικό πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση «Κουκουβάγιες – Μαρκούρη – Ισιώματα – Ράχη Πλατανιστού» του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Α.Ε»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.781α/οικ.26372/22.12.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,967 MW στη θέση «Ψηλό Κοτρώνι» Δ.Δ. Βρουστίου, της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ -3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 3 A.E.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 69/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χιονάκι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1427/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Άγιος Νικόλαος - Τσούκα», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1604/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Γάβροβο», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1615/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «ΓΕΡΑΜΠΗ», της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκης, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.588/3799/ 04.12.2001 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. Δ6/Φ17.588/2331/04.03.2004 και Δ6/Φ17.588/14491π.ε./22.2.2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ για αιολικό σταθμό ισχύος 34,2MW, στη θέση «ΜΥΤΟΥΛΑ - ΚΕΦΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1422/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «Βερσενίκος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντικύρων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1416/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 23550 – Μ.Α.Σ 20101116000) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36ΜW στη θέση «Ξέρακας – Περδικόβρυση» των Δημοτικών Ενοτήτων Αθαμανίας και Θεοδωριάνων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΤΑ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2001/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 23550 – Μ.Α.Σ 20101111002) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,65ΜW στη θέση «Γιάτσοβο», της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1905/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Φοινικιά - Βάλτος», των Δημοτικών Ενοτήτων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αιτωλικού, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΑΤAΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
23.11.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1507/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,8433 MW στη θέση «Παλιονάζηρο», της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «IREA SOLAR ENERGY Ε.Π.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1911/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22551 – Μ.Α.Σ 20101102014) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 11,963ΜW στη θέση «Σκοπελάκια» της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 683/2012 Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 37,5ΜW στις θέσεις «Μαυρίκα - Ξεροβούνι» της Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας και της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων, του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1758/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21829 – Μ.Α.Σ 20101022024) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,917ΜW στη θέση «Σέλινο» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1757/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21829 – Μ.Α.Σ 20101022025) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,978ΜW στη θέση «Συδίνη» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1756/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21829 – Μ.Α.Σ 20101022026) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4889ΜW στη θέση «Γενισέα» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1644/2010 Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «Γραμματικό», της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1836/2010 Απόφασης ΡΑΕ, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 0,167MW στη θέση «Γεφυράκι» της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Μ. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1753/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02030) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99648 MW στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ ΘΗΒΩΝ 69o ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΣΑΓΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ» με δ.τ. «STANDARD HELLAS».
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1801/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21524 – Μ.Α.Σ 20101025022) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 5ΜW στη θέση «Βαλβιτσιάνικο» των Δημοτικών Ενοτήτων Ρίου και Πατρέων, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1103/2011 απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «Αγροτεμάχια Νο 328, 329 και 370 του Αγροκτήματος Βαθυλάκκου», της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία AIMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AIMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ Α.Ε
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1674/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,705 MW στη θέση «Μπόμπαινα - Βροχίτσα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Πύργου, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR ILIAS MBOMBENA A.E.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1669/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,584 MW στη θέση «Μπόμπαινα - Βροχίτσα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Πύργου, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR ILIAS MBOMBENA A.E.»
23.11.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1602/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101015018) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26ΜW στη θέση «Μαντηλίτσα – Στραγγόπετρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Σμίξης, Άβδελλας και Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ REWIND Α.Ε.»
15.10.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.692/2299π.ε./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.692/οικ.6426/22.04.2004, )6/Φ17.692/οικ.21126/01.10.2009 & ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.692/οικ.8761/06.05.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχoυν εκδοθεί δύο σχετικές Βεβαιώσεις, για αιολικό πάρκο ισχύος 18,7 MW στην θέση «Χλογός» του )ήμου Τενέας, του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
01.10.2012Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/9881/29.05.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00001) της εταιρείας «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1406/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02965) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μικροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1463/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013074) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,002MW στη θέση «Βελόνη Ι», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1465/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013070) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Μαγγανιώτικα», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1467/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013068) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,3MW στη θέση «Γκιώνα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1460/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013063) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,35MW στη θέση «Άβδηρα 1», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ20.010/3062/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,15 MW στη θέση «Άσπρη πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1071/16815π.ε./25.01.2005 (ΑΔ-00782) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1071/5448/14.04.2006 και Δ6/Φ17.1071/16947π.ε./ 31.07.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 42/2007 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 12,4 MW στη θέση «Τσεμπερού», των Δημοτικών Ενοτήτων Φαλαισίας και Βαλτετσίου, των Δήμων Μεγαλόπολης και Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.»
01.10.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1442/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02977), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,9964 MW στη θέση «Σωληναρίου», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
01.10.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1487/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,80495 MW στη θέση «Ταμπάκι», της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΣΑΓΑΙΪΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
01.10.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1763/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02040) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,4966 MW στη θέση «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SUN SOLUTION»
27.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 ΜW, στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
27.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1312/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02896) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Παλαιόν Τριεθνές», της Δημοτικής Ενότητας Μουριών, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΘ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EARTH ENERGY A.E.»
27.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1245/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02853) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Σπιτάκι», της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας και της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΘ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EARTH ENERGY A.E.»
27.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1221/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02848) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Βερβέλι», της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστών και της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, του Δήμου Νότιου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΘ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EARTH ENERGY A.E.».
27.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1220/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02847) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μυριοβρύτη», της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστών και της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, του Δήμου Νότιου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΘ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EARTH ENERGY A.E.»
27.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1781/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02058) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,11976 ΜW, στη θέση «Λούτσικο», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
27.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1718/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101022003) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24,65ΜW στη θέση «Παλούκι – Αγκάθι - Σπιτάκι» της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.»
27.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1595/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101015021) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38ΜW στη θέση «Δούσκον Όρος» της Δημοτικής Ενότητας Άνω Πωγωνίου, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Ε.»
27.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1601/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101015011) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32ΜW στη θέση «Κουτσουράκια - Κολεός», των Δημοτικών Ενοτήτων Περιβολίου και Άβδελλας, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Ε»
27.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1923/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Κρεβάτια», της Δημοτικής Ενότητας Κιλελέρ, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «FLASH ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «FLASH ENERGY Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 85/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03105) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,837 ΜW, στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 84/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03104) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,656 ΜW, στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Λεχαινών», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1888/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9922 MW στο Aγρόκτημα Φιλιατών, της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών, του Δήμου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΔΩΝ Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 307/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δύο Πέτρες», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου και της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.979/1792/04.03.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.979/οικ.9700/21.04.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 19,8MW στη θέση «Μεγαλοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου και της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2015/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7MW στη θέση «Καραγιάννη Τσικάρι -Κοκκινόχωμα», της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1719/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020006) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,25ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1449/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20672 – Μ.Α.Σ 20101014005) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36ΜW στη θέση «Κίρκουρη - Ρέντος», της Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1704/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020014) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32ΜW στη θέση «Τιμένιο Όρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Βόρειας Κυνουρίας και Λέρνας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΑ RE-WIND Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 1644/2010 Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «Γραμματικό», της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ε.Π.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1712/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01990), για αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Μικρό Δάσος», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1338/2010 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 6,8ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5,1 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ινναχωρίου, του Νομού Χανίων, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 517/2011 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Στρογγυλή Κορυφή» και «Αγ. Ιωάννης» του Δήμου Πλατανιά, του νομού Χανίων στην εταιρεία «Ανεμόπετρα Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 515/2011 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Κισσάμου, του νομού Χανίων στην εταιρεία «Ανεμόπετρα Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1337/2010 απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 5,1ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 5ΜW (Εγγυημένη), στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Μουσούρων, του Νομού Χανίων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1513/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03028) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «ΤΑΡΑΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ A.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ A.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2289/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02327) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5498 MW στη θέση «Γαλαρινός», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντας, του Δήμου Πολύγυρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2250/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02319) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 MW στη θέση «Πολυπλάτανος Κάτω Κλεινών», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00256), όπως ισχύει, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση «Λεύκες», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.08.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ - ΒΟΣΚΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.956/οικ.10686/08.06.2005 (ΑΔ-00812) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.956/22284π.έ./05.10.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW στη θέση «Κράβαρης», των Δημοτικών Ενοτήτων Τρίπολης και Τεγέας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 615/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΚΑ 12364 – Μ.Α.Σ 20110530010) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Κνημίς», των Δημοτικών Ενοτήτων Καμμένων Βούρλων & Αγίου Κωνσταντίνου, του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΝΗΜΙΣ Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 823/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 15964 – Μ.Α.Σ 20110707020) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22ΜW στη θέση «Αρνοφωλιά – Ραχούλες – Παλιολιάς - Ζυγός» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφίκλειας, Ελάτειας & Τιθορέας, των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων, του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΕΜΟΣ ΑΡΝΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1533/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01827) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 ΜW, στη θέση «Παλιοστάνης - Πόρος», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1504/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01798) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό ταθμό ισχύος 1,995 ΜW, στη θέση «Γλύνες», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 61/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03094) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 ΜW, στη θέση «Πεζούλα 2», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1541/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013040) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,993ΜW στη θέση «Παλιοκκλήσι», της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, του Δήμου Πρεβέζης, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της εταιρείας «EVIVA Μ.Ε.Π.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1512/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01806) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,274 ΜW, στη θέση «Μικρόλιθος», της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1515/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01809) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,274 ΜW, στη θέση «Κουτάλα», της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1511/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01805) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,523 ΜW, στη θέση «Κουτσπερό», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ (6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01520) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,051 ΜW, στη θέση «Ποτάμι», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1510/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01804) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,2295 ΜW, στη θέση «Μπάρα», της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1519/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01813) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9747 ΜW, στη θέση «Μπριγγέλι», της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.805/8473/03.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01539) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,497 ΜW, στη θέση «Γλυτσό», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1516/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01810) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9747 ΜW, στη θέση «Λυκόρρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1986/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «Καψάλες», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»
19.07.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.186/οικ.26367/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.294/οικ.10023/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,461 MW στη θέση Φωκάς, της Δημοτικής Ενότητας Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1759/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21829 – Μ.Α.Σ 20101022012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,516ΜW στη θέση «1ο χλμ. Περιφέρειας Ελικώνα», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2309/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120002) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,97ΜW στη θέση «Γερεκλί», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2311/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120004) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,577ΜW στη θέση «Γερεκλί», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2310/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120011) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988ΜW στη θέση «Γερεκλί», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.394/οικ.11446/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,805 ΜW στην θέση «Λειβαδάκια», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «L.T.Z. - ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1462/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013044) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6ΜW στη θέση «Κρυονέρι», της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.329/οικ.10360/25.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου», της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, του Νομού Πιερίας, της εταιρείας «HELIOS Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1640/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101019025) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996 ΜW στη θέση «Καμίνια - Κολοβούτσελο», της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ZITSA SOLAR Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1897/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22234 – Μ.Α.Σ 20101101020) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,189ΜW στη θέση «Νταουσλάρ», της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «SPI & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1642/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101019023) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0824 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 324-325», της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.275/οικ.5738/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988MW στη θέση «Αγρόκτημα Κήπων», της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.190/οικ.25912/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 ΜW στη θέση «Μερτέκι Χαλανδρίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.626/οικ.25910/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,00 ΜW στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882/29.11.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1940/2010 Απόφαση ΡΑΕ
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3353/15.04.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00316), όπως ισχύει, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «Μαζαράκι», της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1536/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01830) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Μηναίϊκο», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1532/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,617 MW στη θέση «ΒΛΑΣΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE. Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1534/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01828) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,512 MW στη θέση «Μάρμαρο – Ντίσκα - Ποδαράκι», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1521/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01815) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,365 MW στη θέση «Πηγάδι», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1916/οικ.11370/03.06.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό πάρκο ισχύος 1,8 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «Γ. ΒΟΚΑΣ – Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.185/οικ.26367/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
09.07.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.942/οικ.11451/03.06.2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1030/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.415/3495/27.12.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.415/14731/15.01.2003, και Δ6/Φ17.415/οικ.16794/04.07.2008, αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 17 ΜW στη θέση «Κατάρτια Τούρλες», της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1529/2010 Aπόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01823), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 49989/01.02.2012 Bεβαίωση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβιβάστηκε με την υπ’ αριθμ. 410/2012 Aπόφαση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,99 MW στη θέση «Μαυροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1013/2011 Απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Λυγερής Κεφαλοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στη θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ. τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
28.06.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 979/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02730) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Αχούρια», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
28.06.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1922/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Μονοπήγαδο», της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία «AIMS ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80/2012 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ- 03100), για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- 50497/15.03.2012 Bεβαίωση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,834 MW στη θέση «Νταούλια - Πολυδενδρίου», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1581/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03051), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3,998 MW στη θέση «ΕΛ.ΠΕ. - Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης», της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου, του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.149/3860/02.04.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση «Ίσιωμα», της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1685/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01973), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,97 MW, στη θέση «Ψωριάρης IΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1684/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01972), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Ψωριάρης IΙ», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1687/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01975), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50242/21.02.2012 και Ο-50946/25.04.2012 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,771 MW στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1688/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01976), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50243/21.02.2012 και Ο-50945/25.04.2012 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,771 MW στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.452/οικ.11453/ 03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01624), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα II», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.441/οικ.11094/ 02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01599), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα III», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ\' αριθμ. 1874/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02126) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948ΜW, στη θέση «Βλάχα - Κασιμάδα», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία N.G. PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 979/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02730) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Αχούρια», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
28.06.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 978/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02729) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008 ΜW, στη θέση «Μπασάνα», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ν.Δ.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
28.06.2012Απόφαση για την ττροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ/Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 άδειας παραγωγής της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, συνολικής ισχύος 234,28 MW, σε 18 Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ως προς τον αριθμό, την ισχύ και το καύσιμο των Η/Ζ που θα τοποθετηθούν στον ΤΣΠ Ικαρίας
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01627) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Φραγκόβρυσο», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1417/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01711) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 ΜW, στη θέση «Θανασάκη - Σταυρωτό», της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου και της Δημοτικής Κοινότητας Μηλέας, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.668/οικ.5920/24.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.668/22792/15.12.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την οποία εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 13/2008, 1918/2009 και 3289/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18MW στη θέση «Πριόνια», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,802MW στη θέση «Λιμνοχώρι» της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧEΡΙ Ε.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα» της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.117/οικ.26370/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Αγριλιά Μπάκα», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1922/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Μονοπήγαδο», της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 απόφασης ΥΠΑΝ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Υψώματα Παπαθανασίου & Γρέσκου», της Δημοτικής Κοινότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (ΑΔ- 00268) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.318/7110/25.05.2006 απόφαση του ΥΠΑΝ, για αιολικό σταθμό ισχύος 4,25 MW στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 Aπόφασης ΥΠΑΝ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1160/οικ.10352/25.05.2010 Aπόφαση ΥΠΑΝ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-48833/7.10.2011 Bεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 13,8MW στη θέση «Ανατολή», της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 332/2011 Απόφασης της ΡΑΕ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 89/2012 Απόφαση της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ομαλιές», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1640/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01928), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,996 MW στη θέση «Καμίνια - Κολοβούτσελο», της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ZITSA SOLAR Ε.Π.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 337/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι», της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1396/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Μολιζέζα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1392/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ», της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, τηςΒΠεριφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 333/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Μίλζα», της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.164/οικ.19.760/11.09.2009 (ΑΔ-01296) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.164/οικ.8893/07.05.2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-50333/01.03.2012 βεβαίωση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,66 MW στη θέση «Mπελτέκου - Σιδερόπορτο», του Οικισμού Άνω Βόσκινας, της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Nότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1398/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1394/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Μολιλέζα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1397/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ», της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 334/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 21MW στη θέση «Ξεσπόρτες», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
15.06.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783π.ε./ 27.12.2001 (ΑΔ-00265) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.572/5957/10.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 26/2007 και Ο-49728/11.01.2012 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 29,7 MW στη θέση «Δερβένι – Μικρό Δερβένι - Σλίβα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης, του &ήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1530/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01824) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Ψήλωμα – Σωρός (Παλιόβουνα)» της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1529/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01823) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «Μαυροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2291/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02329) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Ξεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2292/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02330) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Μαλαθούνα», της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
15.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2065/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02273) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Λυκάλωνα - Αχλαδίτσα» της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.
01.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.543/3689/3.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 9,6 MW στη θέση «Σερβούνι - Καλογερική Ράχη»,των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.539/3683π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 9,6 MW στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1495/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01789) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW, στη θέση «Ξερόδημα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κροκέων και Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρώτα, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.06.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00264), όπως ισχύει, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3 MW στη θέση «Ξηροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1837/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 2,14MW «επί των ρεμάτων Χιονόρεμα και Αγιόρεμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Σώστου και Κομοτηνής, των Δήμων Ιάσμου και Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1414/2010 Aπόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01708), για αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW στη θέση «Χιονοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΡΧΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.335/οικ.3703/25.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,13MW στη θέση «Γαλαναίϊκα – Άγιος Αντώνιος», της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2066/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΚΑ 24360 – Μ.Α.Σ 20101122002) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,991ΜW στη θέση «Πουρνάρι», της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «CAPITAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1911/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22551 – Μ.Α.Σ 20101102014) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 11,963ΜW στη θέση «Σκοπελάκια», της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ– ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 341/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ- 02460), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 9,99396 MW στη θέση «Χούνες - Παλιογαρδίκι», των Δημοτικών Ενοτήτων Πελλιναίων και Οιχαλίας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΤΖΙ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «G SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1268/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02875), για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50144/14.02.2012 βεβαίωση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,10308 MW στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2000/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-02233), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Αγία Κυριακή», των Δημοτικών Ενοτήτων Αντιγονίδων και Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1475/2010 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01769), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1078/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3,504 MW στη θέση «Αγροτεμάχια 6, 7 και 21», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00534), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.739/25074/20.12.2006& Δ6/Φ17.739/2726/03.04.2009 και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ.Ο-41581/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 50 MW στη θέση «Ράχη - Πριόνι - Λεκάνα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.446/οικ.25913/15.12.2009 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01340) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW, στη θέση «Χελιώτικα - Τσούμος Ι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΜΩΡΕΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR MOREA Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1679/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01967) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 ΜW, στη θέση «Μελούνα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1680/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01968) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW, στη θέση «Μελούνα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2110/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02287) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW, στη θέση «Τρίγωνα», της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.»
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1740/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02017) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,99ΜW, στη θέση «Αλέξη Λακούλα», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία AGEACK POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1899/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02151) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,498ΜW, στη θέση «Πύργος Δ.Δ. Κροκέων», της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.05.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1483/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03002) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 ΜW, στη θέση Καλλιθέα, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.05.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1522/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03036) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW, στη θέση «Πουρνάρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, και της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία POURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.05.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1873/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02125) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9ΜW, στη θέση «Τούμπες – Άσπρα Χώματα», της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.05.2012(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.771/οικ.11455/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01622) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 ΜW, στη θέση «Πηγή - Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας και της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. &6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 3 Ε.Ε»
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1483/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03002) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 ΜW, στη θέση Καλλιθέα, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1482/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03001) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8432 ΜW, στη θέση «Μικρή Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ (6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 ΜW, στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1522/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03036) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW, στη θέση «Πουρνάρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, και της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία POURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1873/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02125) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9ΜW, στη θέση «Τούμπες – Άσπρα Χώματα», της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ (6/Φ16.771/οικ.11455/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01622) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 ΜW, στη θέση «Πηγή -Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας και της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04.05.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1716/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020007) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10ΜW στη θέση «Μαυραγάνη - Λυκοτόπι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.»
24.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.275/οικ.5738/29.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988MW στη θέση «Αγρόκτημα Κήπων», της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε»
24.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.516/4416/07.07.2009 Απόφασης, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,34MW στη θέση «Ρέμα Οξυός», της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του &ήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»
18.04.2012Απόφαση για την τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 15/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02359) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,25856MW στη θέση «Πιπέρι-Πλάνας», της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΤΕΚ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΛΑΝΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KONTEC SOLEGY SOLANTIS Ε.Π.Ε.»
18.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 Απόφασης (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ- 00548), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.293/οικ.6267/14.03.2008 Απόφαση, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 3,99MW στη θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
18.04.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1448/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01742) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 MW στη θέση «Αρδίνης», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατάνου και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «COBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «COBRA ENERGY LTD»
18.04.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1454/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01748) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17 MW στη θέση «Ομαλια», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «COBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «COBRA ENERGY LTD»
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.45/3065,285/30795/25.02.2009 (ΑΔ-01201) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Holding Slovenske Elektrarne d.o.o.» με δ.τ. «HSE d.o.o.» από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72/17/18169/12.09.2006 (ΑΔ-0969) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Α. - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72/9031/17.05.2005 (ΑΔ-00796) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «NECO A.E.» , από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.51/1253,2015/10841/01.10.2009 (ΑΔ-01310) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΟΕΤ-OBEDINENI ENERGIINI TARGOVTZI OOD» με δ.τ. «OET UNITED ENERGY TRADERS LTD» , από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας.
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.53/160/1991/25.02.2010 (ΑΔ-01470) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «REPOWER TRADING CESKA REPUBLIKA s.r.o», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.47/1283/οικ.12035/02.06.2009 (ΑΔ-01256) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΛ. ΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΕΝ Μ.ΕΠΕ», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.44/2981,283/29742/25.02.2009 (ΑΔ-01199) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Deutsche Bank AG» δια του υποκαταστήματος του Λονδίνου, από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.1/3274/28.09.2001 (ΑΔ-00132) άδειας, που μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «ENEL TRADE S.p.A», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.26/1768,1544/18288/12.09.2007 (ΑΔ-01061) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENER S.A.», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.54/163/1988/26.02.2010 (ΑΔ-01477) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.46/246,662/1661/14.05.2009 (ΑΔ-01219) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΖΕΝ ΑΪ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEN-I ATHENS M.E.Π.Ε.», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
02.04.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.28/2022/οικ. 21404/29.10.2007 (ΑΔ-01073) άδειας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «IBERDROLA GENERACION S.A.U.», από Άδεια Προμήθειας σε Άδεια Εμπορίας
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3342/15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1934/2010 Απόφαση ΡΑΕ
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1022/οικ.1184/25.01.2005 (ΑΔ-00774) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1022/8231/01.09.2006 και Δ6/Φ17.1022/8973/25.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 1583/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 12,75 MW στη θέση «Ασπροχώματα» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1387/2010 (ΑΔ-01692) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23MW στη θέση «Κοράκου Φωλιά» του Δήμου Τήνου, της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης των ανεμογεννητριών
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1392/2010 (ΑΔ-01697) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9MW στις θέσεις «Σκούμπι- Φρουσαίοι» του Δήμου Άνδρου, της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης των ανεμογεννητριών
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1395/2010 (ΑΔ-01700) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 36,8MW στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου, των Δημοτικών Ενοτήτων Άνδρου και Υδρούσας, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης των ανεμογεννητριών
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1396/2010 (ΑΔ-01701) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στις θέσεις «Μπολιμπάς- Κορακιά- Σταυρός» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης, του τύπου και του πλήθους των ανεμογεννητριών καθώς και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1393/2010 (ΑΔ-01698) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6MW στις θέσεις «Κόρακας- Ράχες» του Δήμου Πάρου, της Δημοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης, του πλήθους των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1389/2010 (ΑΔ-01694) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,3MW στις θέσεις «Γκάγκαρη- Ανώγεια» του Δήμου Τήνου, της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης των ανεμογεννητριών
16.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1398/2010 (ΑΔ-01703) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2MW στη θέση «Ξυλόκαστρο» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Νάξου, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης, του πλήθους των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
09.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.664/4821/24.03.2006 (ΑΔ-01003) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει μεταβιβαστεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.664/210/15.05.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1565/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 16,2 MW στη θέση «Ψηλή Ράχη - Κολοστούπα», των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξιδίου και Λιδορικίου, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
09.03.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ\' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.274/ΟΙΚ.9555/13.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,504 ΜW, στη θέση «Αγροτεμάχια 865, 866, 867» (Δ.Δ. Χωρυγίου), του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛ. ΕΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛ.ΕΝ. ΕΠΕ»
09.03.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 2108/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02284) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 ΜW, στη θέση Προφήτης Ηλίας, της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΟ ΦΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
09.03.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 243/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02467) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969 ΜW, στη θέση Ψαθόλακκα, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
09.03.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 267/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02401) απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,532 ΜW, στη θέση Ράχη – Αγριλιά - Μονοκλάρα, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, του Δήμου Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία FORGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
09.03.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (ΑΔ-01108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 1323/2010 και 791/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ καθώς και την υπ’ αριθμ. 64/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στη θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 823/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 15964 – Μ.Α.Σ 20110707020) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22ΜW στη θέση «Αρνοφωλιά – Ραχούλες – Παλιολιάς - Ζυγός» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφίκλειας, Ελάτειας & Τιθορέας, των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων, του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΕΜΟΣ ΑΡΝΟΦΩΛΙΑ Α.Ε»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 332/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 02477) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «Ομαλιές», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 (ΑΔ- 00874) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99 MW στη θέση «Ρέμα Άσπρος», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2039/2010 Απόφασης ΡΑΕ, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,71MW στη θέση «Ρέμα Τσουκάλι - 9.9. Σίλλης», του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 277/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5842 – Μ.Α.Σ 20110314010) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Χλωμόν», της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΖΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΧΛΩΜΟΝ Α.Ε»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 278/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5842 – Μ.Α.Σ 20110314012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10ΜW στη θέση «Κοτρώνι – Φωλιά» της Δημοτικής Ενότητας Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ Α.Ε»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 279/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5842 – Μ.Α.Σ 20110314011) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Μεσοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΘΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ Α.Ε»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 615/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12364 – Μ.Α.Σ 20110530010) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Κνημίς» των Δημοτικών Ενοτήτων Καμμένων Βούρλων & Αγίου Κωνσταντίνου, του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΝΗΜΙΣ Α.Ε»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1402/2010 Aπόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252MW στη θέση «Βαμβακού», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "E.ΒΙ.Φ. A.E."»
28.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ /Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά), της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης
28.02.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. » στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
28.02.2012Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑB-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, από την εταιρεία «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. » στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1392/ οικ.13258/16.06.2009 (ΑΔ-01259) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1392/οικ.10354/25.05.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 MW στη θέση «Πλατανιστός», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.»
03.02.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/991/13867/65Π/28.05.2003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/9786/65Π/17.05.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την απόφαση ΡΑΕ 24/2011, για σταθμό συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 2 MW στη θέση «Μονάδα Γιαουρτιού της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΕ στον Άγιο Στέφανο» της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, Νομού Αττικής, της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
30.01.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.359/οικ.11082/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 122», του Δήμου Κιλελέρ, Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
30.01.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ/ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 άδειας παραγωγής της εταιρείας « ΔΕΗ Α.Ε.» σε 18 Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά συνολικής ισχύος 234,28 MW, ως προς την αδειοδοτημένη ισχύ μίας εκ των δύο μονάδων που θα εγκατασταθούν στον ΑΣΠ Καλύμνου
13.01.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.264/οικ.1435/26.01.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,975 MW στη θέση «Πλατός», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.»
13.01.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.495/9458/02.06.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.495/οικ.11368/03.06.2010 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,22 MW, στη θέση «Δ.Δ. Γαρεφίου», της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «Π. & Α. ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
13.01.2012Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1925/18.06.2001 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/20886/19.09.2002 Απόφαση (ΑΜ Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00052) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ, ισχύος 5 MW στη θέση «Ρουφράκτης Τεχνητής Λίμνης Κερκίνης» του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1195/οικ.16440/08.08.2006 (ΑΔ-00968) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Μάρμαρα- Κοπάδα – Βαθύ Βαθράκι» του Δήμου Σκύρου, του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «9o ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. », όπως ισχύει, λόγω αύξησης της ισχύος του σταθμού και του αριθμού των ανεμογεννητριών καθώς και μείωσης του γηπέδου εγκατάστασης
23.12.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 (ΑΔ-00535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 Bεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την υπ’ αριθμ. 793/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.»
23.12.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑB- 00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Αγία Φανερωμένη- Λούροι» του Δήμου Θήρας, του Νομού Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης εγκατάστασης
02.12.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1648/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21065 – Μ.Α.Σ 20101019017) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1676 MW στη θέση «Κάμπος», της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρέστενων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε»
02.12.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1806/2010 Απόφασης ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ, ισχύος 1,605 MW, στη θέση «Δ.Δ. Σπηλαίου», του Δήμου Γρεβενών (Δημοτική Ενότητα Θεόδωρου Ζιάκα), της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.»
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.803/οικ.8472/03.05.2010 (ΑΔ-01540) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-45387/22.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,815 ΜW, στη θέση «Αμυγδαλιά», του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28.11.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.809/οικ.8474/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 45386/22.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,274 ΜW, στη θέση «Κούκκος», του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.250/οικ.3704/25.02.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Κλόκερη», του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.705/600/26.01.2010, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-46868/30.03.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,499 MW, στη θέση «Κούλα», του Δήμου Λαγκαδά, Δημοτικής ενότητας Ασσήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.721/οικ.25962/15.12.2009, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-46867/30.03.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 MW, στη θέση «Ράχη», του Δήμου Τρίπολης, Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008 (ΑΔ-01080) άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «AEGEAN POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
28.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ.28/1344/194Π/6-3-2009 (ΑΔ-1213) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «AEGEAN POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
14.11.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ\' αριθμ 1744/2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 02021) Απόφασης της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,86 ΜW, στη θέση «Μπαστούνα», Δ.Δ. Ξηροκαμπίου, της Δημοτικής Ενότητας Φαρίδος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «AREV (ΑΡΕΥ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
14.11.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ 1743/2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 02020) Απόφασης της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 ΜW, στην περιοχή της «Κοινότητος Μέλισσας» Δ.Δ. Εξοχής, του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης , της εταιρείας με την επωνυμία «AREV (ΑΡΕΥ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
14.11.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1742/2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 02019) Απόφασης της ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 ΜW, στη θέση «Κατσαρόλακκα» Δ.Δ. Βροχίτσας της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδανού, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «AREV (ΑΡΕΥ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
14.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 434/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 432/2011 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.»
14.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.760/7893/06.11.2003 (ΑΔ- 00584) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,35 ΜW στη θέση «Ρόβας» του Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της
14.11.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.016/3344π.ε./15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 8,4 MW, στη θέση «πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι», του Δήμου Γορτυνίας (Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης), της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
14.11.2011ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την επωνυμία από «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ορθό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». της απόφασης ΡΑΕ 1189 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 ΜW, στη θέση «Φραγκόβρυσο», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1366/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 ΜW στη θέση «Αγύρευτος- Σκάφη- Όρδυμνος» του Δήμου Ερεσού- Αντίσσης, του Νομού Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ ΑΒΕΕ», λόγω αλλαγής του πλήθους των Α/Γ και της εγκατεστημένης ισχύος
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1358/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 ΜW στη θέση «Βίγλα- Βριλίδι» των Δήμων Ερεσού- Αντίσσης & Καλλονής, του Νομού Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ ΑΒΕΕ», λόγω αλλαγής του πλήθους των Α/Γ και της εγκατεστημένης ισχύος
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2307/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971 ΜW, στη θέση «Λαρνάκι», του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Σκιρίτιδας), του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E»
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 422/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2,956 ΜW, στη θέση «Μανδήλας» του Δήμου Πύλου – Νέστωρος (πρώην Δήμος Πύλου), του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E»
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση και τη μεταβίβαση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,70 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 2,55 ΜW (Εγγυημένη Ισχύς), στις θέσεις «Στραβοκούντουρας», «Προεσπέρας» και «Κάτω Προεσπέρας» του Δήμου Ικαρίας, της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.»στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 1435/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20672 – Μ.Α.Σ 20101013016) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6MW στη θέση «Μακρυπλάγι - Ελάτια», των Δήμων Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (πρώην Δήμος Αγίων Θεοδώρων) και Μεγαρέων, των Νομών Κορινθίας και Αττικής, της εταιρείας «ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ε.Π.Ε»
24.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–01294) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999 MW στη θέση «Βρυσικά» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Φαρίδος), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε»
21.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1233/10295/13.06.2006 (ΑΔ-00963) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1233/1151/21.04.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 126/2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ &6/Φ20.013/3403/22.10.2001 (ΑΔ-00154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.144/3647/22.04.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.536/11077/02.06.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,5 MW στη θέση «Δ.Δ. Κούκου», του Δήμου Κατερίνης (πρώην Δήμος Κορινού), του Νομού Πιερίας, της εταιρείας με την επωνυμία LUSTROUS LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. SOLAR PARTNERS E.E.
21.10.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. 2251/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,032ΜW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
21.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,15 MW στη θέση «Κανάτα», του Δήμου Αγρινίου (πρώην Δήμος Θεστιέων), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
21.10.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. 2249/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,512 ΜW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι», του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
21.10.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.512/οικ.7245/03.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,033 MW, στη θέση «Ρέμα Καθαρό» του Δήμου Αλμωπίας (πρώην Δήμος Εξαπλατάνου), του Νομού Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3551/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2 MW στη θέση Προβατά, της παλαιάς γέφυρας Στρυμόνα, του Δήμου Σερρών (πρώην Δήμος Καπετάν Μητρουσίου), του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 1809/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,76 ΜW, στη θέση «Ρέμα Αγιούαρα», του Δήμου Γρεβενών (πρώην Κοινότητα Περιβολίου), του Νομού Γρεβενών, της εταιρείας με την επωνυμία ΣΗΦΑΚΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. NERON O.E.
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 454/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46110/26.01.2011 και Ο-47498/31.05.2011 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση «Τολοφώνα» του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Τολοφώνος), του νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.173/12792 π.έ/11.02.2003 (ΑΔ-00412) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1502/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013083) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,33ΜW στη θέση «Περιοχή Ευξεινούπολη» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 11»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1501/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013084) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992ΜW στη θέση «Πλαγιά Πέρδικας» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 9»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1503/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013082) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999ΜW στη θέση «Παλιόδεντρος Πέρδικας» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 8»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.527/οικ.9284/11.05.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01561) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008MW στη θέση «Γιντζέλι» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 7»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1497/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013094) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,596ΜW στη θέση «Μπόζαλο» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 4»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.712/οικ.1433/26.01.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01457) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,946MW στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμος Φερών), του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 3»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1496/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013090) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,33ΜW στη θέση «Παλαιόμυλος Aγίου Γεωργίου» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ενιπέα), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 2»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.241/οικ.9289/11.05.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01560) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999MW στη θέση «Κρόκιο» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 1»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1542/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013039) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,33ΜW στη θέση «Μεγάλη Στέρνα» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 19»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1538/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013051) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995ΜW στη θέση «Σοροβίτσα» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Πλαταιών), του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 18»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1539/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013050) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988ΜW στη θέση «Αγρόκτημα Γενισέας» του Δήμου Αβδήρων (πρώην Δήμος Βιστωνίδας), του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 17»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1540/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013049) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988ΜW στη θέση «Αγρόκτημα Δάφνης» του Δήμου Τοπείρου, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 16»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1537/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671-Μ.Α.Σ 20101013052) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,088MW στη θέση «Περιοχή Βρυσσών» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Βρυσσών), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 15»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.727/οικ.4650/12.03.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01487) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,946MW στη θέση «Μαυροβούνι Αερινού» του Δήμου Ρήγα Φεραίου (πρώην Δήμος Φερών), του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 12»
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.713/οικ.25937/15.12.2009 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–01396) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1MW στη θέση «Αγροτεμάχια 440, 441 και 704 περιοχή Μεγάλης Στέρνας» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 10»
28.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 ΜW, στη θέση «Φραγκόβρυσο», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
28.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/3/3273/1.6.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/6914/3Π/7.8.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ENELCO A.E.»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/οικ.17681/03.12.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.259/19379/15.10.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,9 MW στη θέση «Αγία Άννα», του Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
19.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.792/4800/22.04.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 38 MW στη θέση «Μοιρολοράχες – Προφήτης Ηλίας – Κομμένη Ράχη - Λούτσι» των Δήμων Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας (πρώην Δήμοι Αταλάντης και Ελάτειας), Νομού Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Χαιρωνείας), Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ
19.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ20.017/οικ.3670/15.03.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ20.226/οικ.8605/12.05.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,74 MW στη θέση «ΜΕΛΙΔΟΝΙ», του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Νεάπολης), του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1710/2010 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.184/οικ.25938/15.12.2009 (ΑΔ-01338) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΙΙ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 (ΑΔ-01311) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MILENA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 (ΑΔ-01384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MONAZIT VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Ε.Ε.»
19.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1599/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 ΜW, στη θέση «Τσιβέρι (Κακοτοπιά) –Παξιβάλα», του Δήμου Λεβαδέων, του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19.09.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 ΜW, στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», του Δήμου Κορινθίων (πρώην Δήμος Σαρωνικού), του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.875/οικ.10940/02.06.2010 (ΑΔ-01586) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΣΧΥΣ Α.Ε.»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1468/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ. 20101013067) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,5MW στη θέση «Πεζουλιώτικα» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1469/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ. 20101013066) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2MW στη θέση «Έκτα (Δ.Δ. Μακρίσης)» του Δήμου Δομοκού, του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1470/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013057) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 557» του Δήμου Δεσκάτης (πρώην Δήμος Χασιών), του Νομού Γρεβενών, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1471/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013064) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 175» του Δήμου Παιονίας (πρώην Δήμος Πολυκάστρου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1472/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013076) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 347» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Πικρολίμνης), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1473/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013062) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 47» του Δήμου Πολυγύρου (πρώην Δήμος Ανθεμούντα), του Νομού Χαλκιδικής, της εταιρείας "ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1474/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013061) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,006MW στη θέση «Καμάρα» του Δήμου Ωραιοκάστρου (πρώην Δήμος Μυγδονίας), του Νομού Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1475/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013060) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,504MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 6» του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Πικρολίμνης), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2007/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 23550 – Μ.Α.Σ 20101111012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,25MW στη θέση «Αξιοχώρι» του Δήμου Παιονίας (πρώην Δήμος Πολυκάστρου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2011 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 3347 – Μ.Α.Σ 20110214004) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 269Α» του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Πολυδάμαντα), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1460/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013063) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,35MW στη θέση «Άβδηρα 1» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1461/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013065) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8MW στη θέση «Άβδηρα Πεζούλα» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1462/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013044) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6MW στη θέση «Κρυονέρι» του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Νεαπόλεως), του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1463/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013074) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,002MW στη θέση «Βελόνη Ι» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1464/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013071) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,30MW στη θέση «Καρυδιά» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1467/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013068) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,3MW στη θέση «Γκιώνα Ι» του Bήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1465/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013070) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Μαγγανιώτικα» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1466/2011 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210 – Μ.Α.Σ 20101013069) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση «Χειρόδασος» του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.1460/19787/30.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,996MW στη θέση «Ρίγανες», του Δήμου Φαρσάλων (πρώην Δήμος Ναρθακίου), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 1628 – Μ.Α.Σ 20110124000) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998MW στη θέση «Ρίγανες – Περιοχή Καστρακίου» του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.128/οικ.20967/30.09.2009 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–01300) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,95MW στην θέση «Λίθος» του Δήμου Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε»
19.09.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1444/23976/104Π/28.09.2004 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13504/104Π/19.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης από μονάδα συμπαραγωγής στη νήσο Ρεβυθούσα ισχύος 13 MW, της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. – ΔΕΣΦΑ » στη νήσο Ρεβυθούσα, Νομού Αττικής, συμφώνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3734/2009
23.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1149/οικ.11915/07.06.2007 (ΑΔ-01046) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1149/οικ.8759/06.05.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1148/οικ.11916/07.06.2007 (ΑΔ-01047) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1148/οικ.8762/06.05.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.»
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.942/οικ.11451/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.173/οικ.12070/02.06.2009, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,1682 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας Β (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) (Ο.Τ. 11α)», του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμος Μελιγαλά), του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία GDP SOLAR Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1424/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 46,2 MW στη θέση «Μαύρη Στάνη-Κούλα (Μενοίκιο ΙΙ)», του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Α.Ε. με δ.τ. ADEMCO Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1426/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 35,7 MW στη θέση «Μενοίκιο ΙV», του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Α.Ε. με δ.τ. ADEMCO Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1590/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 23,1 MW στη θέση «Γερακοβούνι (Μενοίκιον V)», του Δήμου Προσοτσάνης, του Νομού Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Α.Ε. με δ.τ. ADEMCO Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1442/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 63 MW στη θέση «Σπανακοκορυφή-Μαυρομμάτα (Μενοίκιο VI)», των Δήμων Εμμανουήλ Παππά και Σερρών, του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Α.Ε. με δ.τ. ADEMCO Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1425/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στη θέση «Κλειδώματα – Κούσκουρας (Μενοίκιο Ι)», του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία ADEMCO Ανάπτυξη και Διαχείριση Αιολικής Ενέργειας Α.Ε. με δ.τ. ADEMCO Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 08/2007 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στη θέση «Μαρίστι-Μαυροβούνι», του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης), του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
23.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–00217) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Βρωμοσυκιά», του Δήμου Τροιζηνίας (πρώην Δήμος Τροιζήνος), της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε»
23.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00215) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 16,15MW στη θέση «Ψηλή Ράχη – Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα», του Δήμου Τροιζηνίας (πρώην Δήμος Τροιζήνος), της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε»
23.08.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε»
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1585/οικ.18552/25.07.2008 (ΑΔ-01110) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1774/2010 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΛΙΒΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΛΙΒΑΣ 1 Ε.Π.Ε.»
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.265/12810π.έ./11.02.2003 (ΑΔ-00472) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.265/οικ.19757/11.09.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.»
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1977/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Λουλουδάκι» των Δήμων Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου, των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1976/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Μεγάλο Κεφάλι» του Δήμου Πλατανιά, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1975/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Σωρός» των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΩΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1974/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Σελενά» των Δήμων Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου, των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΝΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1973/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 ΜW στη θέση «Μαδάρα» των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών-Αστερουσιών, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1972/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2 ΜW στη θέση «Σπασμένος Βώλακας» του δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΒΩΛΑΚΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1971/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2 ΜW στη θέση «Ξεκέφαλα» του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΞΕΚΕΦΑΛΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1970/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 ΜW στη θέση «Δρούπι» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΔΡΟΥΠΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1969/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Κέδρος» των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1968/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Κατσονύχι» του Δήμου Αμαρίου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΝΥΧΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1967/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Ίδη» του Δήμου Αμαρίου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΙΔΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1966/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Αγκάθι» των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1965/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Τσούνες» του Δήμου Αμαρίου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΝΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1964/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Μετερίζι» των Δήμων Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1963/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 ΜW στη θέση «Όνυχας» του Δήμου Πλατανιά, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΟΝΥΧΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1962/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 ΜW στη θέση «Χασιού Κορυφή» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΧΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1961/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Κορφαλιά» του Δήμου Γόρτυνας, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΟΡΦΑΛΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1960/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Κακό Καστέλι» του Δήμου Σφακίων, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1959/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Βορεινά» των Δήμων Σφακίων και Αποκόρωνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1958/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 ΜW στη θέση «Μαγλινό Κεφάλι» του Δήμου Πλατανιά, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΑΓΛΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1956/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Γουργούθα» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΓΟΥΘΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1955/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 ΜW στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1954/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Μαύρο Κεφάλι» των Δήμων Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου, των Νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1953/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 ΜW στη θέση «Πλακοκέφαλα» του Δήμου Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1952/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Καλύπητη» των Δήμων Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου, του Νομού Ρεθύμνης και Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΗΤΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1951/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Μύινα» των Δήμων Αμαρίου και Μυλοποτάμου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΥΙΝΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1950/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Σοφιανή Κορυφή» του Δήμου Μυλοποτάμου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΟΦΙΑΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1949/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 ΜW στη θέση «Κουλούκωνας» του Δήμου Μυλοποτάμου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1948/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW στη θέση «Στεφάνι» του Δήμου Μυλοποτάμου, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1947/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Χαντριανή Κεφάλα» του Δήμου Σητείας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΧΑΝΤΡΙΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1946/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1945/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2 ΜW στη θέση «Κουκιές» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΙΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1944/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Πεζά» του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΠΕΖΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1943/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Βαρσάμη» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΒΑΡΣΑΜΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
17.08.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1942/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Καθαρό» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
22.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971 MW στη θέση «Σιντοβίστρα», περιοχή Αγίου Ανδρέα του Δ.Δ. Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ Α.Ε»
22.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ\' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540/24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ’ αριθμ. 1933/2010 Απόφαση ΡΑΕ, για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 9,7MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» του Δήμου Ζίτσας (πρώην Δήμος Μολοσσών), του Νομού Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
22.07.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1463/οικ.1428/26.01.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 59Α Αγρόκτημα Ηλιόλουστο», του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμος Χέρσου), του Νομού Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”
19.07.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΑΝ/Δ6/Φ19.01/οικ.3624/04.03.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμική μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 8 ΜW στη θέση Στύψη του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου, από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
19.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ – 264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε» (Ορθή Επανάληψη)
13.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ – 290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 17,1MW στη θέση «Καλογεροβούνι» του Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμος Ζάρακα), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
13.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.128/3006/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ – 267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 18,9MW στη θέση «Γκρόπες – Ράχη – Γκιώνη» του Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμος Ζάρακα), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
13.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1439/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 34 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Οίτυλου) του Νομού Λακωνίας, λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
13.07.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση και τη μεταβολή των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.768/οικ.8475/03.05.2010, όπως αυτή έχει μεταβληθεί με την από 15.11.2010 (Ο-45301) βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,497 MW στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ορχομενού (πρώην Δήμος Ακραιφνίας), του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.- PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
11.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.908/2734/08.03.2005 (ΑΔ-00794) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2 ΜW στη θέση «Σύριγγας» του Δήμου Άνω Σύρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. », λόγω μεταβολής του γηπέδου εγκατάστασης
08.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2023/2010 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Χ. ENERGY Ε.Ε.»
08.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/20097π.έ./18.07.02 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.256/οικ.22291/13.12.04 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,97 MW, της εταιρείας «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» στο ρέμα Πόντου και Δροσοπηγής του ποταμού Γρανιτσιώτη του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμου Απεραντίων), Νομού Ευρυτανίας, λόγω της μεταβολής της θέσης εγκατάστασης του σταθμού και της ισχύος του έργου από 0,97 MW σε 0,997 MW
08.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ – 264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Άρτας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε»
08.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.387/25904/15.12.2009, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,848 MW στη θέση «ΒΑΣΙΛΑΚΙ», του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
07.07.2011Απόφαση για για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1476/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,02872 ΜW, στη θέση «Φραγκόβρυσο», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2232/2010 απόφασης της ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 2,865 MW στη θέση «Πλατανιά - Ρέμα Πρασιά» του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμος Ασπροποτάμου), του Νομού Ευρυτανίας, της εταιρείας «C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕEΝ Α.Ε. - ΜΥΗΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2224/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 543) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2,83 MW στη θέση «Μπεϊλίκ, Δ.Δ. Νεοχωρούδας» του Δήμου Aραιοκάστρου (πρώην Δήμος Καλλιθέας), του Νομού Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2225/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 543) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2,83 MW στη θέση «Γιάρμπαση, Δ.Δ. Αλμυρού» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3352/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα - Κλάδος Άσπρη Γκούρα» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Κοινότητα Θεοδωριανών), του Νομού Άρτας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.132/οικ.16541/24.09.04 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1546/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 3,9 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα – Μουζάκι» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Κοινότητα Θεοδωριανών),του Νομού Άρτας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 (Α$-535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/9148π.έ./11.02.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/οικ.24461/10.12.2007 και Δ6/Φ20.309/25238/07.01.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση «Ρέμα Σγάρας», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, (πρώην Δήμος Αγνάντων), Νομού Άρτης, της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (ΑΔ-1108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 64/2008 και 1323/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2114Α/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27926) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Μπαστούνα» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Φαρίδος), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΖΟΝ FOUR Ε.Π.Ε»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2114/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27926) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Μπαστούνα» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Φαρίδος), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΖΟΝ FOUR Ε.Π.Ε»
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1398/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2 ΜW στη θέση «Ξυλόκαστρο» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε. », λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1396/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 ΜW στη θέση «Μπολιμπάς- Κορακιά- Σταυρός» του Δήμου Δρυμαλίας, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1395/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1394/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Περιστέρι» του Δήμου Πάρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1393/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW στη θέση «Κόρακας- Ράχες» του Δήμου Πάρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1392/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW στη θέση «Φρουσαίοι- Σκουμπί» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1391/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Τσούκα- Γκάρδι» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1390/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Καβαλλάρη- Στρωτή» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1389/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,3 ΜW στη θέση «Γκάγκαρη- Ανώγεια» του Δήμου Τήνου του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. », λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1388/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36,8 ΜW στη θέση «Κουβαρά» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
07.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1387/2010 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 ΜW στη θέση «Κοράκου Φωλιά» του Δήμου Τήνου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. », λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης
01.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 1,2 MW στη θέση «Καλινούσιζα-Καρπαστώνι», του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
01.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.119/οικ.2200/05.02.2010 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 4,9 MW στη θέση «Κουρτέσι Ι» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασιάς) του νομού Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης και της νομικής της μορφής
01.07.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.082/17053/01.09.2008, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.082/οικ.27174/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «ΚΟΚΟΡΑΙΪΚΑ» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Γαλαξειδίου), του Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.
01.07.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.083/οικ.26366/22.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Παλιοπούρναρα» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Γαλαξειδίου), του Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.
01.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1773/2010 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΛΙΒΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΛΙΒΑΣ 1 Ε.Π.Ε.»
01.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 (ΑΔ-00550) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 ΜW στη θέση «Πράσσα – Κάμπος Πολέμου» του Δήμου Τήνου, του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού.
01.07.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1846/2010 απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27657) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,974MW στη θέση «Κοσσός», του Δήμου Τοπείρου, του Νομού Ξάνθης, στην εταιρεία «PRIME ENERGY A.E»
22.06.2011Τροποποίηση των αδειών παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. α)ΥΠΑΝ/Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008, για την εγκατάσταση Η/Ζ σε 18 ΜΔΝ, συνολικής ισχύος 234,28MW, και β) ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2128/οικ.25897/15.12.2009, για την εγκατάσταση ενός Η/Ζ στον ΑΣΠ Λήμνου, ισχύος 8,0 MW, ως προς το πλήθος και τηναδειοδοτημένη ισχύ
23.05.2011Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.087/14934/13.07.2007 (ΑΔ-1056) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
20.05.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/οικ.18318/14.09.2006 (ΑΔ-0975), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/3629/25.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,54MW στη θέση «Μοσδέλη – Ρέμα Μουσδέν», του Δήμου Δράμας (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου), του ΝομούΔράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.05.2011Γνωμοδότηση για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. σε 18 ΜΔΝ συνολικής ισχύος 234,28MW ως προς την αδειοδοτημένη ισχύ στη νήσο Μεγίστη
13.05.2011Απόφαση για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ Α.Ε»
10.05.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.606/8265/14.04.2009 (αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ - 1216/2009) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,5 MW στη θέση «Μουσιάς», του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Ποταμιάς), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «GROPAL ENERGY Ο.Ε.»
27.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.301/οικ.3288/22.02.2010 (ΑΔ-01466) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,964 MW, της εταιρείας «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση «Βελούδι» του Δήμου Τανάγρας (πρώην Δήμου Δερβενοχωρίου) του Νομού Βοιωτίας, λόγω της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
26.04.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21524/25.10.2010 (Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 1754/2010) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί και σχετική Βεβαίωση περί μείωση ισχύος, για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,5 MW στη θέση «Μεγάλο Βαθυχώρι» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (πρώην Δήμος Βιλλίων) του Νομού Αττικής, στην εταιρεία «ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΔΥΟ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
26.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.693/2300π.ε./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.693/οικ.6427/ 22.04.2004 & ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.692/οικ.25995/ 15.12.2009, Δ6/Φ17.693/412/03.06.2010 Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχoυν εκδοθεί δύο σχετικές Βεβαιώσεις, για αιολικό πάρκο ισχύος 9,35 MW στην θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Κορινθίας (πρώην Δ. Τενέας), του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης.
26.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.692/2299π.ε./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.692/οικ.6426/22.04.2004, Δ6/Φ17.692/οικ.21126/01.10.2009 & ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.692/οικ.8761/06.05.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχoυν εκδοθεί δύο σχετικές Βεβαιώσεις, για αιολικό πάρκο ισχύος 19,8MW στην θέση «Χλογός» του Δήμου Τενέας, του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ», λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
26.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/12152/30.07.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.242/14978/26.09.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,52 MW στη θέση «ΠΑΤΙΝΤΑ», του Δήμου Αλμωπίας, του Νομού Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε.
14.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,4 MW στη θέση «Θλικάκια» του Δήμου Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1488/11.10.2010 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΕ», λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης (Ορθή Επανάληψη)
11.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1041/οικ.11081/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,151 MW στην θέση «Κάμπος» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε»
11.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1040/οικ.11087/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Κοφτολίβαδο» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ THREE Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,4 MW στη θέση «Θλικάκια» του Δήμου Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1488/11.10.2010 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΕ», λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1903/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,80234 ΜW, στη θέση «Γρανά», του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δήμος Φολόης), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.»
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1035/οικ.11085/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,218 MW στη θέση «Βακούφικο» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ TWO Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1036/οικ.11084/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δήμου Πρεβέζης (πρώην Δήμος Λούρου), του Νομού Πρεβέζης, της εταιρείας «ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε»
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1232/20168π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1232/6133/01.12.2008, ΥΠΕΚΑ %6/Φ17.1232/οικ.26373/22.12.2009 & Δ6/Φ17.1232/οικ.10948/02.06.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 449/2010 & 292/2010 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση «Σωρός» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1139/9107π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1139/6136/8.12.2008 και Υ.ΠΕ.Κ.Α Δ6/Φ17.1139/οικ.4653/12.03.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 56/2008 & 4229/2009 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «Σαμπάλες» του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην δήμος Ερμιόνης) του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1206/11750π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1206/6134/8.12.2008 και ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1206/4652/12.03.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 57/2008 & 4228/2009 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 8MW στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην δήμος Ερμιόνης) του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
07.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6/Φ17.965/22001/10.12.2003 (Α -00599) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση “Κουλούκωνας” του ήμου Μυλοποτάμου, Νομού Ρεθύμνης, στη νήσο Κρήτη, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.»
04.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1519/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9747 ΜW, στη θέση «Μπριγγέλι» του Δήμου Ιωαννίτων (πρώην Δήμος Μπιζανίου) του Νομού Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.»
04.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1512/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,274 ΜW, στη θέση «Μικρόλιθος» του Δήμου Τυρνάβου (πρώην Δήμος Αμπελώνα) του Νομού Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.»
04.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2022/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,96 ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Πετρούσας» του Δήμου Προσοτσάνης του Νομού Δράμας, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ε.Ε.»
04.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 (ΑΔ-00045) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.160/20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/ 21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 3/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.»
04.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (ΑΔ-00044) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003 και Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 1941/2010 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»
01.04.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,06 MW στη θέση «Τολοφώνας» του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Τολοφώνος) του νομού Φωκίδας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
31.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.679/225 π.έ./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.679/12801/25.07.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 27/2007 βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε»
29.03.2011Αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ.' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.119/οικ.2200/05.02.2010 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 4,9 MW στη θέση «Κουρτέσι Ι» του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (πρώην Δήμος Βουπρασιάς) του νομού Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
29.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.1462/26272/22.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,993 MW στη θέση «Aγροτεμάχια 3, 4, 5 & 6» του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου) του νομού Γρεβενών, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «PHOTEL A.E.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
29.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ (Δ6/Φ17.1361/οικ.15075/17.07.2009 (ΑΔ-1274) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση «Βύσιμα», των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας (πρώην Δήμος Μελίτη), του Νομού Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
29.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1360/16865/16.10.2006 (ΑΔ-1009) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «Ανεμοδαρμένη», των Δήμων Καστοριάς (πρώην Δήμος Κορεστίων) και Πρεσπών (πρώην Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής), των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
29.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1361/16865/30.08.2006 (ΑΔ-0972) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 22,4 MW στη θέση «Μεγαλέξανδρος», του Δήμου Πρεσπών (πρώην Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής), του Νομού Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
24.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.012/οικ.12885/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε»
23.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.11.2005 (ΑΔ-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Κουρούπα», του Bήμου Φοίνικα του Νομού Ρεθύμνης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 απόφαση, λόγω της αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
22.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 (ΑΔ-00217) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.302Α/οικ.10904/23.06.2003 και Δ6/Φ17.302Α/ 16444π.ε./15.05.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ' αριθμ. 617/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.»
21.03.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. YΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.149/3860/02.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ – ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ – ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,98 MW στη θέση «Ίσιωμα» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Σκιρίτιδας) του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε»
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1942/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Καθαρό» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου, του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1943/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Βαρσάμη» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1944/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32ΜW στη θέση «Πεζά» του Δήμου Νεάπολης του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1945/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28ΜW στη θέση «Κουκιές» των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1946/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16ΜW στη θέση «Σταυρός» του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1947/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Χαντριανή Κεφάλα» του Δήμου Λεύκης του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1948/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 ΜW στη θέση «Στεφάνι» του Δήμου Κουλούκωνα του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1949/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Κουλούκωνας» των Δήμων Κουλούκωνα και Γεροποτάμου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1950/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26ΜW στη θέση «Σοφιανή Κορυφή» των Δήμων Κουλούκωνα και Γεροποτάμου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
21.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1951/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Μύινα» των Δήμων Σιβρίτου και Γεροποτάμου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
18.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.756/οικ.26362/22.12.2009, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91 ΜW, στη θέση «Αγροκτήματα 892, 894 και 897», του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. - ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»
18.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.529/οικ.26006/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,999 MW στη θέση «Άνοιμα» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμος Έλους) του νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝBΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
17.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αρ. Δ6/Φ17.162/22237/27.12.2001 (ΑΔ-00259) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,7MW στη θέση “Πισκοπιανές – Πισκόλακκος Ξηρολίμνης”, του Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
17.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 1335/2010 απόφαση Ρ.Α.Ε., της εταιρείας ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., στην εταιρεία ΑΚΤΙΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
15.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.014/3436/11.09.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.154/7661/09.07.2003 και ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.154/οικ.7915/27.04.2010 Αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 281/2010 Γνωμοδότηση για συναίνεση της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ ισχύος 0,85 MW στη θέση Πουγκάκια, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης (πρώην Δήμος Σπερχειάδας) του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Υ.Η.Σ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
15.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.863/οικ.5797/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.863/οικ.118247/28.07.2005 και Δ6/Φ17.863/οικ.22261/25.06.2007 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 53/2008 βεβαίωση & υπ’ αριθμ. 239/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, για αιολικό πάρκο ισχύος 6 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Λοκρών (πρώην Δήμος Οπουντίων) του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
15.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ_6/Φ20.013/3149/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.013/14293/27.12.2001 και Δ6/Φ20.072/1523/27.01.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία έχoυν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 2610/2009 βεβαίωση & 240/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, για ΜΥΗΕ ισχύος 6,9 MW επί του ρέματος Πλατανιά στη θέση Κλειδέρες στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργιθέας (πρώην Δήμος Αχελώου) του νομού Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
14.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 4,95 MW στη θέση «Λαιμός» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20210/11.10.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 1500/2010) της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 2,16 MW στη θέση Μαυροβούνι του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.»
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.έ./18.07.2002 (ΑΔ-00354) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.641/1331/17.03.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και τις υπ' αριθμ. 30/2008, 1564/2009 και 249/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»
14.03.2011Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.013/3440/11.09.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.169/12536/15.09.2003 και ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.169/οικ.7916/ 27.04.2010 Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 280/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ ισχύος 1,95 MW στο ρέμα Καστανιώτικο, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμος Καστανιάς) του Νομού Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Υ.Η.Σ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1965/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26ΜW στη θέση «Τσούνες» του Δήμου Σιβρίτου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1966/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Αγκάθι» των Δήμων Σιβρίτου και Λάμπης του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1967/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 ΜW στη θέση «Ίδη» του Δήμου Σιβρίτου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1968/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Κατσονύχι» του Δήμου Σιβρίτου του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1969/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Κέδρος» των Δήμων Σιβρίτου και Λάμπης του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1970/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Δρούπι» του Δήμου Λεύκης του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1971/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 ΜW στη θέση «Ξεκέφαλα» του Nήμου Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1972/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 ΜW στη θέση «Σπασμένος Βώλακας» του Δήμου Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1973/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Μαδάρα» των Δήμων Κόφινα και Αστερουσίων, του Νομού Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1974/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 ΜW στη θέση «Σέλενα» των Δήμων Μαλίων, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1975/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Σωρός» των Δήμων Σιβρίτου και Λάμπης του Νομού Ρεθύμνης λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1976/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Μεγάλο Κεφάλι» του Δήμου Κολυμβαρίου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
14.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1977/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26ΜW στη θέση «Λουλουδάκι» των Δήμων Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.748/6145/15.9.2003, Δ6/Φ17.748/5665/07.01.2005, Δ6/Φ17.748/20837/21.3.2006 και Δ6/Φ17.748/1516/13.5.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’αριθμ. 2615/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι Ελικώνος», του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Κορώνειας), του Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.801/18319/16.9.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και Δ6/Φ17.801/1572/19.3.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’αριθμ. 2614/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW, στη θέση «Καλύβα Τούμπα», του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Κορώνειας), του Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/15890/15.09.2003, Δ6/Φ17.501/16343/29.11.2005 και Δ6/Φ17.501/1574/19.03.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με τις υπ’αριθμ. 23/2008, 2612/2008 και 1920/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση «Λεύκες», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δήμος Λεωνιδίου), του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
10.03.2011Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.806/12425/06.11.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ17.806/20873/03.11.2005, Δ6/Φ17.806/10811/02.10.2006 και Δ6/Φ17.806/4125/02.04.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ’αριθμ. 32/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW στη θέση «Τρίκορφο», του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Ευπαλίου), του Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε»
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1952/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Καλυπητή» των Δήμων Κουλούκωνα, Γεροποτάμου και Τυλίσου των Νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1953/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «Πλακοκέφαλα» του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1954/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Μαύρο Κεφάλι» των Δήμων Γεροποτάμου, Γαζίου και Τυλίσου των Νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1955/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10ΜW στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Ανατολικού Σελίνου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1956/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Γουργούθα» του Δήμου Ανατολικού Σελίνου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1958/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4ΜW στη θέση «Μαγλινό Κεφάλι» των Δήμων Βουκολιών και Πλατανιά του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου και του αριθμού των ανεμογεννητριών καθώς και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1959/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Βορεινά» των Δήμων Σφακίων, Φρε και Κρυονερίδας του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1960/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Κακό Καστέλι» του Δήμου Σφακίων του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1961/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Κορφάλια» του Δήμου Κόφινα του Νομού Ηρακλείου λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1962/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Χασιού Κορυφή» του Δήμου Πελεκάνου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1963/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Όνυχας» του Δήμου Κολυμβαρίου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1964/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 ΜW στη θέση «Μετερίζι» των Δήμων Ινναχωρίου και Πελεκάνου του Νομού Χανίων λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (ΑΔ-0414) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
10.03.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ.16.267/οικ.25901/15.12.2009 (ΑΔ-1319) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
24.02.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1544/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,075 ΜW, στη θέση «Ρέμα Κουρά – Δ.Δ. Οξυάς», του Δήμου Μουζακίου, του Νομού Καρδίτσας, της εταιρείας με την επωνυμία «SENTRY TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.» με διακριτικό τίτλο «SENTRY TECHNOLOGY ETEB A.E.»
10.02.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1311/17274 π.έ./23.03.2006 (ΑΔ-908) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
09.02.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/991/13867/65Π/28.05.2003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/9786/65Π/17.05.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για σταθμό συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 2,00 MW στη θέση «Εγκαταστάσεις μονάδας γιαουρτιού της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΕ στον Άγιο Στέφανο Αττικής» του Δήμου Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
07.02.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.422/οικ.25981/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»
31.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αρ. 1336/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε. με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 18 ΜW ΑΣΠΗΕ – 12 ΜW εγγυημένη, στις θέσεις “Βοσκερό & Βουκολιά” του Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου, στη νήσο Κρήτη, Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.»
31.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/2345/18.06.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/14732π.έ./11.02.2003 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/οικ.16791/04.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
31.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/12/2145/01.06.2001 (ΑΔ.021) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ισχύει, από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)», σύμφωνα με την παρ. 2. άρθρο 15 του ν. 3734/2009
31.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/19/2293/01.06.2001 (ΑΔ.013) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ισχύει, απόΣυμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)», σύμφωνα με την παρ. 2. άρθρο 15 του ν. 3734/2009
31.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/10/2258/01.06.2001 (ΑΔ.016) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ισχύει, από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)», σύμφωνα με την παρ. 2. άρθρο 15 του ν. 3734/2009
31.01.2011Αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1369/οικ.20660/16.10.2006, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 5,1 MW στη θέση «Μαλεβός», του Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΓΑΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
31.01.2011Αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1136/οικ.13851/20.07.2005, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ. αριθμ. 3288/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 1,7 MW στη θέση «Κόκκινη», του Δήμου Λοκρών (πρώην Δήμος Οπουντίων), του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΓΑΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
27.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1242/18344 π.έ./03.01.2006 (ΑΔ-00881) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 36/2008 και 3993/2009 Βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΘΕΑ Α.Ε.»
27.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1085/7773/08.06.2005 (ΑΔ-00798) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 37/2008 και 3996/2009 Βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ Α.Ε.»
27.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.194/οικ.18477/25.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,796 MW στη θέση «Ζαρκοκάλυβα», Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Γυθείου), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
25.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.965/22001/10.03.2003 (ΑB-0599) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW στη θέση «Κουλούκωνας», του Δήμου Κουλούκωνα του Νομού Ρεθύμνης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.965/25042π.ε./14.04.2009 απόφαση, λόγω της αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
25.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/2255/18.06.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 1270/2010 απόφαση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 1,5MW στη θέση Μονή Παναγίας, Δ.Δ. Οινούσας, Δήμου Σερρών, Νομού Σερρών της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»
24.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1075/7762/18.04.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E
24.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.240/οικ.8703/04.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε»
21.01.2011Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.2250/οικ.25956/15.12.2009 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 01337) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 13,8 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» του Δήμου Ακραιφνίας του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
19.01.2011ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ισχύ από 1,91448MW σε 1,91224ΜW της σχετικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1323/2010 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στην θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου» του Δήμου Ερμιόνης, του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε»
29.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.820/2838/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.820/4732/21.03.2006 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.820/οικ.13826/25.06.2007 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.197/3111/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.197/13915/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.197/12737/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,25 MW στη θέση «Σωρός», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Νομού Έβρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1035/7057/14.12.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1064/13658/14.12.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.566/οικ.8471/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «UTILITAS SOLARIS Α.Ε»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.195/12811π.έ./11.02.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.195/οικ.8612/12.05.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.195/οικ.25999/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 01/2006 Βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση «Ηλιόλουστη και Βρέθελα», των Δήμων Στυραίων και Μαρμαρίου, του Νομού Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.191/3104/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.191/13169/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.191/οικ.25994/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,25 MW στη θέση «Γεράκι», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.644/16258π.έ./19.09.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.644/3889/18.03.2003, Δ6/Φ17.644/3065/04.03.2004 & Δ6/Φ17.644/7295/04.08.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.644/οικ.25998/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 10,8 MW στη θέση «Μοναστήρι ΙΙ», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.199/3113π.έ./15.03.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ17.199/13170/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.199/οικ.26014/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 6,75 MW στη θέση «Μοναστήρι Ι», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.198/3112/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.198/13914/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.198/οικ.25980/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 19,5 MW στη θέση «Άσπρη Πέτρα», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.694/οικ.2398/10.02.2004, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.694/οικ.1183/25.01.2005, Δ6/Φ17.694/οικ.17758/27.08.2007, και Δ6/Φ17.694/8974ΠΕ/03.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.694/οικ.26039/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και για την οποία έχει επιπλέον εκδοθεί η υπ’ αριθ. 12/2007 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 18,9 MW στη θέση «Λίθος», του Δήμου Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.015/3638/22.10.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.361/12019/15.09.2003, Δ6/Φ20.361/οικ.16563/24.9.2004, Δ6/Φ20.361/οικ.1525/27.1.2006, Δ6/Φ20.361/οικ.17434/21.8.2007 και Δ6/Φ20.361/8796ΠΕ/03.4.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.361/11095/02.06.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 216/2009 και 1054/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 5,5 MW στον Ποταμό Γλαύκο, του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3114/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.066/οικ.19814/02.10.2009, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,5 MW στον Ποταμό Ιναχό, του Δήμου Σπερχειάδος, του Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
22.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.192/3105/18.06.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.192/12055/28.08.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.192/οικ.25989/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 7,4 MW στη θέση «Ηλιόλουστη», του Δήμου Στυραίων, του Νομού Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
15.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αρ. Δ6/Φ17.338/3396/04.12.2001 (ΑΔ-00191) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,85 ΜW στη θέση «Σταυρωτή-Βίγλα-Κατταβιά» του Δήμου Νότιας Ρόδου της νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρεία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Ορθή Επανάληψη)
15.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.200/3116/18.07.2002 (ΑΔ-00358), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.200/13726/28.07.2005 και Δ6/Φ17.200/οικ.18667/28.07.2008 υπουργικές αποφάσεις, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,05 ΜW στη θέση «Κουτσούτης», Δήμου Αφάντου, στη νήσο Ρόδο, Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)
03.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.338/3396/04.12.2001 (ΑΔ-00191) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,85 ΜW στη θέση «Σταυρωτή-Βίγλα-Κατταβιά» του Δήμου Νότιας Ρόδου της νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρεία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ6/Φ17.338/οικ.16878/29.07.2009 υπουργική απόφαση ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου
03.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.200/3116/18.07.2002 (ΑΔ-00358), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.200/13726/28.07.2005 και Δ6/Φ17.200/οικ.18667/28.07.2008 υπουργικές αποφάσεις, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,05 ΜW στη θέση «Κουτσούτης», Δήμου Αφάντου, στη νήσο Ρόδο, Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ».
03.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 (ΑΔ-00705), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.201/οικ.17390/20.08.2007, Δ6/Φ17.201/25041/24.12.2008 και Δ6/Φ17.201/οικ.19754/11.09.2009 υπουργικές αποφάσεις, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 ΜW στη θέση «Άγιος Κύριλλος», Δήμου Γόρτυνας, Νομού Ηρακλείου στη νήσο Κρήτη, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ»
03.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 (ΑΔ-00229), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.229/οικ.17994/14.10.2003 και Δ6/Φ17.229/6422/15.05.2009 υπουργικές αποφάσεις, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,95 ΜW στη θέση «Βοσκερό», Δήμου Κρουσσώνα, Νομού Ηρακλείου στη νήσο Κρήτη, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.».
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (ΑΔ-00044) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.159/ 20214/25.11.2003 και Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882π.ε/29.11.2002 (ΑΔ-00373) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1407/οικ.19866/11.08.2008 (ΑΔ-01111) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 217/2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.219/οικ.19769/06.11.2003 (ΑΔ-0780) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 (ΑΔ-00207) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.053/2756/27.12.2001 (ΑΔ-00262) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/3638/04.03.2003 (ΑΔ-00491) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.253/1297/23.03.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3342/15.04.2002 (ΑΔ-00328) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3362π.έ./24.01.2002 (ΑΔ-00293) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.128/ 18257π.έ./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ.16540/ 24.09.2004 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311/03.09.2002 (ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.295/οικ. 21360/25.10.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.333/11788π.έ./11.02.2003 (ΑΔ-00430) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.333/ οικ.19755/11.09.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΗΥDRODIT GREEK POWER A.Ε.»
02.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.300/οικ.20866/03.11.2005 (ΑΔ-00876) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΥΗΣ ΣΥΝΕΒΡΟΥ»
01.11.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/12807π.έ./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/2927/08.07.2005 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/25239/24.12.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Α.Ε
04.10.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.756/10195 π.έ./04.03.2003 (ΑΔ-478) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.756/16084 π.έ./05.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ Α.Β.Ε.Ε.»
01.10.2010Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.199/19264/04.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού προσώπου Πέτρου Δήμου του Κωνσταντίνου
23.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.595/3853/22.10.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 00161) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» από αιολικό πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση «Τούρλα» του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
23.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.594/3852/18.06.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0048) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» από αιολικό πάρκο ισχύος 1,8 MW στη θέση «Καρπαστώνη – Μουλίθη Καλυβίων» του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
23.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.593/3851/16.07.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0066) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» από αιολικό πάρκο ισχύος 4,2 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
23.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.596/3854/16.07.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0065) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» από αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Καμπιά Παραδεισίου» του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
17.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1068/17029/10.02.2006 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00894) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση "Αρβανίκος" Κορώνειας, του Νομού Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε"
15.09.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αρ.Δ6/Φ17.269/3237/27.12.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00255) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Ε.Ε."
15.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.010/2259/18.06.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00046) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρεία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε."
15.09.2010Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00550) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρεία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε."
14.09.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1737/οικ.21146/02.10.2009 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01315) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6 MW στη θέση "Γαϊδουρορράχη" της Κοινότητας Αντίκυρας Βοιωτίας, , της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι. Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
14.09.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.272/3240/04.12.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00186) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Ε.Ε."
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.596/3854/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας "ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε" όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.596/15491/14.10.2003 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00065) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ' αριθ. 414/2008 θετική Γνωμοδότηση, από αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση "Καμπιά Παραδεισίου" του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.593/3851/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.593/οικ.2312/11.02.2003 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00066) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ' αριθ. 414/2008 θετική Γνωμοδότηση, από αιολικό πάρκο ισχύος 4,2 MW στη θέση "Προφήτης Ηλίας" του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας, της εταιρείας "ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε"
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.594/3852/18.06.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.594/ΟΙΚ.2311/11.02.2003 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0048) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ' αριθ. 414/2008 θετική Γνωμοδότηση, από αιολικό πάρκο ισχύος 1,8 MW στη θέση "Καρπαστώνη - Μουλίθη Καλυβίων" του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, της εταιρείας "ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε"
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.595/3853/22.10.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.595/οικ.2313/11.02.2003 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 00161) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ' αριθ. 415/2008 θετική Γνωμοδότηση, από αιολικό πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση "Τούρλα" του Δήμου Μαρμαρίου Ευβοίας, της εταιρείας "ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε."
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.034/οικ.16479/06.09.2005 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00846) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1,2MW στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, που έχει εκδοθεί υπέρ της εταιρείας "BIOGEN - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Ε.Π.Ε."
26.08.2010Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/2255/18.06.2001 (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00062) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 1,2MW στη θέση "Μονή Παναγίας", Δ.Δ. Οινούσας, του Δήμου Σερρών, του Νομού Σερρών, που έχει εκδοθεί υπέρ της εταιρείας "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε."
03.08.2010Απόφαση για την μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1049/8779/25.01.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση Ροδιά, Δήμου Θίσβης, Νομού Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία "EDF EN GREECE Α.Ε."