Απορρίψεις αιτήσεων
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 223/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03579/11.08.2008 της εταιρείας με την επωνυμία «FOSTER WHEELER ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΠΕ» όπως έχει συγχωνευθεί με απορρόφηση από την εταιρεία «ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (νέος αρ. ΓΕΜΗ: 002251901000) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW, στη θέση «ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΙΤΣΑ-ΣΚΟΥΦΙΑ-ΣΕΒΕΤΙΛΑ-ΛΥΚΟΥΡΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Β. Κυνουρίας, του Δήμου Β. Κυνουρίας και της Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Απόλλωνος), του Δήμου Ν. Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 222/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05705/11.06.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 140 MW, στη θέση «Κορακοβούνι-Αγγελίνα-Στουμπέστρα-Πουλί-Τριγανίτσα Ράχη-Συννεφιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Καρυών και Οινούντος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
19.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 202/2019 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02159/15.12.2017 της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.301/οικ. 12795/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,7 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,8 MW, στη θέση «Πράσσα – Κάμπος Πολέμου» του Δήμου Τήνου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ».
18.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 173/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06954/06.12.2018 της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 72,45 MW στη θέση «Σφακίδια-Αγ. Κωνσταντίνος-Αριές» της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης, του Δήμου Τριφυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 146/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04496/08.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,3 MW στη θέση «ΒΟΥΝΟ ΠΥΡΓΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
14.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 144/2019 για την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. Γ-05250/10.06.2011 αίτησης, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,4 MW στη θέση «ΠΑΛΑΒΟΥ ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΙΝΕΟΥ, του Δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 009193601000.
14.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 145/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02307/11.06.2007 της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELLENIC SOLAR AE» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Μόραινα» της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
07.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 147/2019 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06309/08.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Ξερόκαμπος», της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου
08.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1013/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06292/16.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «TITOΡΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «AΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Mητρόπολης, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ.. 1172/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06817/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Μουτσιαρά» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανών του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1173/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06816/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Παρατηρητήριο» της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου, του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1174/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06818/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Γερούκος» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1175/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06815/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Ασημόρραχη» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1176/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06814/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Λουκούλες» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγραφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1177/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06813/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Φουντωτό» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμάνων, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1178/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06819/07.09.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Βλαχόρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
06.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1167/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06373/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,2 MW στη θέση «ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρόμερου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
05.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1169/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06371/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30,4 MW στη θέση «ΠΥΡΑΜΙΣ», της Δημοτικής Ενότητας Μεδέωνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
05.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1170/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06370/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26,6 MW στη θέση «ΔΡΟΣΕΡΗ», της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
05.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1171/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04243/10.12.2009 της «KOINOΠΡΑΞΙΑ TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-VECTOR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΒΟΡΡΕΜΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 34 MW στη θέση «Σταβόρρεμα» των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα και Μονεμβασιάς, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
05.02.2019ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1296/2018 Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 1296/2018 για την απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW, της εταιρείας με την επωνυμία “DXT Commodities S.A.”
04.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1163/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06377/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,2 MW στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας, του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
04.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1164/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06376/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,2 MW στη θέση «ΚΑΜΑΡΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
04.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1165/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06375/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26,6 MW στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
04.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1166/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06374/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,2 MW στη θέση «ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
04.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1168/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06372/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30,4 MW στη θέση «ΒΡΟΝΤΟΥ Ι», των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών, Κ. Ορεινής, Σιδηροκάστρου, των Δήμων Σερρών και Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
01.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1161/2018, για την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04239/10.12.2009 αίτησης, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «ΚΑΡΚΑΝΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΜΟΛΑΩΝ, του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΙΜΑ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ANIMA ENERGY Α.E.» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 146996001000.
01.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1162/2018, για την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04238/10.12.2009 αίτησης, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ» της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΛΑΩΝ, του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ VENTUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ VENTUS ENERGY Α.E.» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 146995101000.
28.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1215/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. Γ-04405/12.04.2010 αίτησης, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,1 MW στη θέση «ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ» της Δημοτικής Ενότητας ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ,ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ,ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 003730901000.
16.01.2019ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1115/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΕΙΔ. ΠΡΩΤ. ΡΑΕ ΑΔ-00367 ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "RWE SUPPLY & TRADING GmbH"
07.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1075/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04897/10.12.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,8 MW στη θέση «Πετρωτό» των Δημοτικών Ενοτήτων Λάμπειας και Λασιώνος, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
07.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1076/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05279/08.08.2011 της υπό σύσταση εταιρείας «KALAMATA SHOPPING & FUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 9,83 MW στη θέση «Τούρλα» της Δημοτικής Ενότητας Αρχ. Ολυμπίας του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας και της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος, του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
07.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1077/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06607/12.03.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «PACE ENERGEIAKH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «PACE ENERGEIAKH ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,625 MW, στη θέση «Μεγάλη Τούμπα», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
07.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1078/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03906/09.06.2009 της εταιρείας ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW, στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
04.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1064/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04433/01.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,970 MW στη θέση «ΜΥΗΣ Πηγών Μουτσαρά» της Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου, του Δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
04.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1068/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03765/06.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 8,7 MW στη θέση «Λουτρά Στρυμόνα» της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
04.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1069/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05082/08.04.2011 της «Κ/Ξ RENEX Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 6 MW στη θέση «Ασπροκορφί» της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλιέων, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
04.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1070/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05626/12.03.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ» με δ.τ. «ΕΣΕΚ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,9 MW στη θέση «Τούρλα» της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
04.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1071/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04308/10.02.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΚΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 16MW στη θέση «ΛΑΚΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ» της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
03.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1066/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03789/10.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ.Υ.Φ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,229 MW στη θέση «Αγ. Γεώργιος» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων του Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
03.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1067/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03784/10.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ.Υ.Φ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,477 MW στη θέση «Πετρουλαίικα» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
03.01.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1062/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-4452/03.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,504 MW στη θέση «Ρέμα Θερμών» της Δημοτικής Ενότητας Θερμών, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
20.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1061/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03786/10.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ.Υ.Φ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,41 MW στη θέση «Ζερβομαχαλάς» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
18.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1060/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04507/09.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Κουκούβερος – Ανάληψη – Παπαροτσάι» της Δημοτικής Ενότητας Ανδριτσαίνης, του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, και της Δημοτικής Ενότητας Είρας, του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
18.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1072/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04508/09.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW στη θέση «Ρουνίτσα – Ρόσκιο – Χούνη – Οριπος» της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και της Δημοτικής Ενότητας Φιγαλείας, του Δήμου Ζαχάρως, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
18.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1073/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04644/09.08.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Βιγλοβούνι – Καλοβερβιάρης – Γουβίτσες – Πρ. Ηλίας» των Δημοτικών Ενοτήτων Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας, του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και της Δημοτικής Ενότητας Φιγαλείας, του Δήμου Ζαχάρως, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
18.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1074/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04712/08.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «Ματεσαίικο Βουνό» της Δημοτικής Ενότητας Ανδριτσαίνης, του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
17.12.2018Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ' αριθμ. 1002/2018 επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241768/28.06.2018 Αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ.ΠΑ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 363/2018 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06301/7.9.2017 αίτησής της για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Πλατύ Βουνό» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
14.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1059/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04242/10.12.2009 της «KOINOΠΡΑΞΙΑ TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-VECTOR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BPAXAKIA» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 24 MW στη θέση «Βραχάκια» της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα και της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
14.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1065/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-4421/12.04.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 2,3 MW στη θέση «Ποταμός Σαραντάπορος» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
14.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1063/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04222/10.12.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «TERRAWATT – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Μ.Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,165 MW στη θέση «Γρέβια» της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1012/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05347/10.10.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW στη θέση «Κοφινάς-Καλυβίζα» της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1011/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05345/10.10.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 24 MW στη θέση «Μαλεβός-Μπάλου Σπηλιά» της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος και της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
14.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 987/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04488/08.06.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ALPEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
14.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 986/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04273/04.02.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW στη θέση «Παναγοπούλα» της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
06.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 928/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00721/10.2.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.522/3629/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00272) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 9,35 MW, και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,25 MW, στη θέση «Τούρλα - Κορδέλιζα», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.»
06.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 929/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00719/10.2.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.516/3622/04.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00195) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 5,1 MW, στη θέση «Μουτζούρι», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 846/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02223/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.943/8593/30.06.2004 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00711) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 0,6 MW, στη θέση «Αμανή», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 847/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2222/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.616/4166/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00193) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Κεφάλα», της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 848/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2221/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.430/3513/18.06.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00033) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,28 MW, στη θέση «Ροχιάδες ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 849/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2219/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.420/3500/18.06.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00037) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,28 MW, στη θέση «Τρείς Μύλοι», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 850/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2217/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.439/3522/16.07.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00077) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,56 MW, στη θέση «Κομμένος Μύλος-Νεμούρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ ΑΕ»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 851/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2218/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.615/4165/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00194) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Σκάλα», της Δημοτικής Eνότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ»
05.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 927/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-720/10.2.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.515/3620 π.έ./24.01.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00288) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Ράχη Λούτσα – Ράχη Γκιώνη», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.»
02.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 876/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06386/06.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Χουνοβίνα-Γελαδομαντρί», της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
02.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 877/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06385/06.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Χουνοβίνα», της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
02.11.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 878/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-5017/10.02.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Λέκας», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
30.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 905/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04005/10.08.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «GRECALE 1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε» με δ.τ. «GRECALE 1 ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 24MW στη θέση «Ξερόλακας» της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 902/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Β-00125/19.02.2001 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΚΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 22 MW στη θέση «Καψολακκούσες - Υψιμόντας» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 903/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05138/11.04.2011 της «Κ/Ξ VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ – ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΟΥΜΑΝΙ ΙΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW στη θέση «Σουμάνι» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 904/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04076/09.10.2009 της «Κ/Ξ EFACEC-VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΙΣΠΕΛΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 14 MW στη θέση «Πίσπελι» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 907/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05139/11.04.2011 της «Κ/Ξ VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ – ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΩ ΛΑΚΚΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 30 MW στη θέση «Πάνω Λάκκα» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 908/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05358/10.10.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 18 MW στη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδίων, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 909/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05359/10.10.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 16 MW στη θέση «Νερούλια» των Δημοτικών Ενοτήτων Κοντοβαζαινης και Κλείτορος, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Παϊων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 910/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05387/10.10.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΔΩΡΟΝ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 14 MW στη θέση «Τουμπα-Ζαραβα» των Δημοτικών Ενοτήτων Κορυθίου και Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
11.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 906/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03837/10.04.2009 της εταιρείας «ΓΡΑΙΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 20MW στη θέση «Ψηλοκορφή» της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, του Δήμου Κορίνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου
10.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 901/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04290/09.02.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 18 MW στη θέση «Κούτσουρο» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
08.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 712/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06445/11.12.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΛΥΡΙΟΣ ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΛΥΡΙΟΣ ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ IKE» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Αέρας», της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
08.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 713/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06562/09.03.2018 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Χ ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 14,7 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14,7 MW, στη θέση «Κυδωνιά», της Δημοτικής Ενότητας Σαπών, του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 691/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06497/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,2 MW, στη θέση «ΤΣΟΥΚΑ», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 692/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06498/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19 MW, στη θέση «ΚΑΤΑΧΛΩΜΟ», της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδος, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 693/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06499/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,2 MW, στη θέση «ΖΥΓΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 694/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06500/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,2 MW, στη θέση «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 695/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06501/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 7,6 MW, στη θέση «ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας Πτελέου, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 696/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06502/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 697/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06503/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30,4 MW, στη θέση «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 698/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06504/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26,6 MW, στη θέση «ΦΙΔΟΚΟΡΦΗ», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 699/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06505/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
04.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 711/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06441/11.12.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «KADEL ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KADEL ΑΙΟΛΙΚΗ IKE» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Καστράκι», της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
03.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 689/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06495/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26,6 MW, στη θέση «ΒΡΟΝΤΟΥ ΙΙ», της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών και της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
03.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 688/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06494/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,2 MW, στη θέση «ΛΗΜΕΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
03.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 687/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-6493/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19 MW, στη θέση «ΟΜΟΡΦΟΠΛΑΙ», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
03.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 690/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06496/11.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «STAR WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «STAR WIND Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19 MW, στη θέση «ΝΑΡΘΑΚΙ», της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
21.09.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 719/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00709 αίτησης της εταιρείας «ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» για τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00920 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1455/5545/14.04.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,85 MW, στη θέση «Μακρυά Λάκκα», της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως προς την αύξηση ισχύος από 0,85 MW σε 2,4 MW.
28.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 400/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03734/10.12.2008 της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SOFFIMAT - N ENERGIAS - VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 32 MW στη θέση «ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου, του Δήμου Επιδαύρου και της Δημοτικής Ενότητας Μιδεας, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
21.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 390/2018 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ αίτησης Γ-04002/10.08.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 42 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW, στη θέση «ΑΚΡΙΤΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 401/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03968/05.08.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 22 MW στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ-ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 402/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03969/05.08.2009 της «KOINOΠΡΑΞΙΑ VECTOR-G.W.E.C. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΥΜΠΟΡΙΖΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 24 MW στη θέση «ΚΟΥΜΠΟΡΙΖΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαράκα, Μολάων και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 403/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03840/10.04.2009 της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΤΖΥ A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 18,4 MW στη θέση «ΠΑΤΕΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Μεσάτιδος, του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Ενότητας Φάρων, του Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Eνότητας Αχαΐας
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 404/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04236/10.12.2009 της «KOINOΠΡΑΞΙΑ TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-VECTOR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΦΟΡΤΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 42 MW στη θέση "ΔΙΑΦΟΡΤΙ" της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος και Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Είρας, του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
06.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 419/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04912/10.12.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «GREENTOP ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Ψωριαρης-Ανεμιστρα-Σαρανταρια», της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου, του Δήμου Θέρμου και της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
05.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 378/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΤΡ-01965/13.06.2016 Αίτησης τροποποίησης, της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00750 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1044/7968/24.09.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1044/17873/02.10.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Σάλιζα», της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
05.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 393/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05291/10.08.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΠΕ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση «ΒΑΜΒΑΚΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
01.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 418/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06398/08.12.2017 αίτησης του «ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,029 MW, στη θέση «Μπαχούτσι» της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
30.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 394/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05517/12.12.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» με δ.τ. «GMT BIOGAS Α.Ε.» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 3 MW στη θέση «ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 350/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04898/10.12.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,35 MW, στη θέση «Κουκουτσέλια - Παντοκράτωρ», της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 351/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06451/11.12.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Κουβάς», των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλειδών και Δικαίου, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 352/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05210/10.06.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Α. – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,94 MW, στη θέση «Μεγάλο Ρέμα Νεοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 353/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06347/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «Παναγιά Π. Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, του Δήμου Ζιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 354/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06424/08.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 31,5 MW, στη θέση «Γαλανό», της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών και της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 355/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06421/08.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,65 MW, στη θέση «Κεφάλι-Κορυφή» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 356/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06249/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Μουτσιαρά» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανών του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 357/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06252/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Παρατηρητήριο» της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 358/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06253/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Γερούκος» της Δημοτικής Ενότητας Βινιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 359/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06254/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Φουντωτό» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανων, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 360/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06261/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Λουκούλες» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγραφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 361/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06267/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Βλαχόρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 362/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06274/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Ασημόρραχη» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 363/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06301/07.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ.ΠΑ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Πλατύ Βουνό», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 364/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06302/07.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ.ΠΑ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Μάγειρα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Eύβοιας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 365/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06310/08.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW, στη θέση «Αγ. Νικόλαος», της Δημοτικής Ενότητας Κέας, του Δήμου Κέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 350/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04898/10.12.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,35 MW, στη θέση «Κουκουτσέλια - Παντοκράτωρ», της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 351/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06451/11.12.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Κουβάς», των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλειδών και Δικαίου, του Δήμου Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 352/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05210/10.06.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Α. – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,94 MW, στη θέση «Μεγάλο Ρέμα Νεοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 353/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06347/11.09.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «Παναγιά Π. Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, του Δήμου Ζιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 354/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06424/08.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 31,5 MW, στη θέση «Γαλανό», της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών και της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 355/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06421/08.12.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34,65 MW, στη θέση «Κεφάλι-Κορυφή» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 356/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06249/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Μουτσιαρά» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανών του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 357/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06252/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Παρατηρητήριο» της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 358/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06253/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Γερούκος» της Δημοτικής Ενότητας Βινιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 359/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06254/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Φουντωτό» της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανων, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 360/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06261/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Λουκούλες» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγραφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 361/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06267/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Βλαχόρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 362/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06274/13.06.2017 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Ασημόρραχη» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 363/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06301/07.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ.ΠΑ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Πλατύ Βουνό», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 364/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06302/07.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ.ΠΑ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Μάγειρα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Eύβοιας
23.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 365/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06310/08.09.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW, στη θέση «Αγ. Νικόλαος», της Δημοτικής Ενότητας Κέας, του Δήμου Κέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 340/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05218/10.06.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ» με δ.τ. «EDF EN GREECE ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Κρέστα», της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 341/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03770/09.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Ανεμοράχη-Τσερεκάς», της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου και της της Δημοτικής Ενότητας Κεκροπίας, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 342/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04045/10.08.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «JASPER WIND ΑΕ KAI ΣΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Οχυρό», των Δημοτικών Ενοτήτων Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 345/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06219/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Πέρδικα Γ’ Μαυρολοφου», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 346/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06218/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Πέρδικα Β’ Μαυρολοφου», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 347/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06217/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Άνω Αργυλοχώρι ΜB Β’», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 348/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06216/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Άνω Αργυλοχώρι ΜΚ Β’», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 349/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06215/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Ντακάν», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 340/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05218/10.06.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ» με δ.τ. «EDF EN GREECE ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Κρέστα», της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 341/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03770/09.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Ανεμοράχη-Τσερεκάς», της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου και της της Δημοτικής Ενότητας Κεκροπίας, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
22.05.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 342/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04045/10.08.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «JASPER WIND ΑΕ KAI ΣΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 1 ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Οχυρό», των Δημοτικών Ενοτήτων Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 345/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06219/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Πέρδικα Γ’ Μαυρολοφου», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 346/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06218/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Πέρδικα Β’ Μαυρολοφου», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 347/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06217/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Άνω Αργυλοχώρι ΜB Β’», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 348/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06216/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Άνω Αργυλοχώρι ΜΚ Β’», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
22.05.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 349/2018 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06215/10.03.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «WINDKRAFT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Ντακάν», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
08.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1001/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03924/10.06.2009 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «Βίγλα όρους Παντοκράτορα», των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσωπαίων και Θιναλίου, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 105/2018 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02100/13.06.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01724 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1430/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΔΙΠΟΡΤΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτή ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,4 MW, στη θέση «Νήσοι Δίπορτα - Γρομπολούρα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 106/2018 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02118/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03587 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 254/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 23 MW στη θέση «Καστράκι Αλμυρού», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 107/2018 για την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02119/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03585 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 252/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9 MW στη θέση «Πολυζέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 108/2018 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02120/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03584 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9 MW στη θέση «Γεντζελη», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 109/2018 για την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02121/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03583 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 250/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6 MW στη θέση «Καρατζάνταλι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 110/2018 για την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02122/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03579 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 246/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,9 MW στη θέση «Πολυζέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 111/2018 για την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02123/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03578 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 245/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Πολυζέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
01.03.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθ. 112/2018 για την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02124/01.09.2017 αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03577 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 244/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ», όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4 MW στη θέση «Καρατζάνταλι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
08.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1125/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03555/08.08.2008 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΦΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΦΗ ΕΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «Κορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Δεσφίνης και Αντικυρας, των Δήμων Δελφών και Διστόμου-Αραχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
07.02.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1050/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-3094/10.12.2007 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40MW στη θέση «Καλοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλυζίας και Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου και της Δημοτικής Ενότητας Μεδέωνος του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1051/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05280/16.08.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ISANIA RODOS SOLAR ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,002 MW, στη θέση «Λουριά ή Χρυσόβουνο», της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1052/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05256/10.06.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ Ι. - ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,015 MW, στη θέση «Μεσόρεμα Μανδρακίου» της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1053/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04745/12.10.2010 της εταιρείας «CSP DISH SYSTEMS Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,1 MW, στη θέση «Βιτσιλιά», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1054/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03855/10.04.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «Αννίτσα», των Δημοτικών Ενοτήτων Σαμαρίνας, Δοτσικου, Φιλιππαίων και Σμίξης, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1055/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03860/10.04.2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW, στη θέση «Οχυρό», των Δημοτικών Ενοτήτων Μεσολουρίου, Δοτσικού και Φιλιππαίων, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1056/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03863/10.04.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW, στη θέση «Κουτρούλια», των Δημοτικών Ενοτήτων Μεσολουρίου και Φιλιππαίων, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1057/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01091/25.07.2005 της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VECTOR - Ε. ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,7 MW στη θέση «Καψοχωρα»,της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01097/27.07.2005 της «Κ/Ξ VECTOR Αιολικά Πάρκα Ελλάδας ΑΕ - Ηλιοδύναμη ΕΠΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 24,2 MW στη θέση «Τρούλος και Καυκάρες Νήσος Σίκινος» της Δημοτικής Ενότητας Σικίνου, του Δήμου Σικίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1059/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03078/10.12.2007 της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ I», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 58,5 MW στη θέση «Σπηλαίϊκα-Πολυνυφαίϊκα-Χαλατσαίϊκα-Ψεύτης» της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1060/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03465/10.06.2008 της υπό σύσταση εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1061/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04414/12.04.2010 της «Κ/Ξ G.S. GREENPROFIT HOLDINGS LTD & ΣΙΑ ΘΡΑΚΗ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό εκμετάλλευσης βιοαερίου ισχύος 2,8 MW στη θέση «Ξανθότουμπα» της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1062/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04915/10.12.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΡΛΙΑ Ε.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Βουρλιά», της Δημοτικής Ενότητας Αραχόβης, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, και της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1063/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04916/10.12.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΜΖΟ Ε.Ε», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW στη θέση «Κρέμζο», της Δημοτικής Ενότητας Αραχόβης, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, και της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1064/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04942/13.12.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,25 MW στη θέση «Βουχωρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου, του Δήμου Βοίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1065/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04943/13.12.2010 της υπό σύσταση εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,66 MW στη θέση «Γεφύρι Χουρδακή», της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1066/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05202/10.06.2011 της Κοινοπραξία «ΑΡΤΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,6 MW στη θέση «Χοντζα» της Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
07.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1067/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05262/10.06.2011 της υπό σύσταση εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΒΕΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 2,9 MW στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1008/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04472/04.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «AGROTHERM ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGROTHERM» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Πλατύ Βουνό – Τούρλα Κούτουπα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1009/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04541/10.06.2010 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΡΟΗ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «Δροσιά-Μούρκοντα Ράχη -Πυργάρια», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1010/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04646/10.08.2010 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,9 MW, στη θέση «Κορακοφωλιά», της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1011/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04787/11.10.2010 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με δ.τ. «WORKFORCE TEAM SA» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,5 MW, στη θέση «Βουνί», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1012/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05035/10.02.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «CERBERUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «CERBERUS RENEWABLE LTD» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «Σκυροπούλου - Κούτουπα», της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1013/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05053/10.02.2011 υπό σύσταση εταιρείας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 MW, στη θέση «Γεροέλατος», των Δημοτικών Ενοτήτων Κύμης και Αλιβερίου, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1014/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05244/10.06.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με δ.τ. «WORKFORCE TEAM SA» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Ακρωτήριο Πούντας - Οκτωνιάς», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1015/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05369/10.10.2011 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Λ Π ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Φελέκι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1046/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05624/12.03.2012 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ Ι. - ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,975 MW, στη θέση «Μεσόρεμα Μανδρακίου» της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1047/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04420/12.04.2010 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 MW στη θέση «Σταυροδρόμι», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής και των Δημοτικών Ενοτήτων Ηράκλειας και Σκοτούσσης, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
02.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1048/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05625/12.03.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,2MW, στη θέση «Αγροτεμάχια 114Β και 120 Πενταλόφου», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
02.02.2018Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1049/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03092/10.12.2007 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΥΩΝ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,5MW στη θέση «Μέγα Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 998/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03303/11.02.2008 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Πέτρα Μεγάλη», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 999/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03461/09.06.2008 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΠΑΡΟΥ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Σκάφη», της Δημοτικής Ενότητας Πάρου, του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1000/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03777/10.02.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22,95 MW, στη θέση «Απίφανα-Στρογκάκι-Μεσανή Ράχη και Μεσοβούνια», της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1002/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03966/04.08.2009 της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Μαυροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1003/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03991/07.08.2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΓΕΛΙΚΑ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Λυγκοσπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1004/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03992/07.08.2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΛΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 MW, στη θέση «Φτερόλακα», της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1005/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04349/09.04.2010 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΜΗΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «Κόχη - Μακρυστάλα», της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1006/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04351/09.04.2010 αίτησης της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ RENEWABLE ENERGY EXPERIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΓΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ RENEX Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,6 MW, στη θέση «Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Ταμιναίων, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
01.02.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1007/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04445/01.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,95 MW, στη θέση «Μπουρλάρι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
25.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 963/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04734/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΩΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΩΣ ΟΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 3 MW, στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Οικισμού Τεφελιου», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανων-Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
25.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 964/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04735/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΩΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΩΣ ΟΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Κτηματική Περιφέρεια Οικισμού Τεφελιου», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανων-Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 959/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04730/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Γενούση Μετόχι ή Μέγα Λάκος», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 960/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04731/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κοτσιφου», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων-Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 961/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04732/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Γουλανου Βρύση», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων- Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 962/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04733/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,22 MW, στη θέση «Άνω Γουλανου Βρύση», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανων- Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 965/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04736/13.10.2010 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ Μ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ – Γ. ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κουτελα», της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, του Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 966/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04738/13.10.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «PHOTOVOLT E.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 5 MW, στη θέση «Τοπακάκι», της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορειου, του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 967/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05058/10.02.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Παραβάρης», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανων- Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 968/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05059/10.02.2011 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Ξερόκαμπος», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 969/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05060/10.02.2011 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κεφαλάκι», της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανων-Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 903/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06149/12.12.2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ECCOVOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ECCOVOLT ΜΕΠΕ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,4 MW, στη θέση «Κοτύλης», της Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 904/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05622/12.03.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,2 MW, στη θέση «Αγροτεμάχια 133 και 134 Πενταλόφου», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 905/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03551/08.08.2008 της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ PRENEAL VECTOR AIOΛΙΚΗ ΡΑΧΗ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση «Κομμένη Ράχη» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
27.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 906/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05621/12.03.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,2 MW, στη θέση «Αγροτεμάχια 141 και 142 Μαυρονερίου», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 799/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01365/10.02.2006 της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOΣ Ι ΑΒΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Κακαδιά- Σφακίδια-Άγιος Κωνσταντίνος», των Δημοτικών Ενοτήτων Τριπύλας, Φιλιατρών και Κυπαρισσίας, του Δήμου Κυπαρισσίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 808/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-6258/13.06.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΑΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 ΜW, στη θέση «Πέρασμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αχλαδοχωρίου και Άγκιστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 809/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06240/09.06.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Φούρκα-Μασούρι» της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 810/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06247/13.06.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 ΜW στη θέση «Δασωτό» των Δημοτικών Ενοτήτων Αχλαδοχωρίου και Άγκιστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
12.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 811/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06009/10.06.2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΟΝΣΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΟΝΣΤΡΑ Ι.Κ.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 5 MW, στη θέση «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ.222», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 765/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-03618/10.10.2008 αίτησης της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,53 MW, στη θέση «ΟΞΥΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 581/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06213/10.03.2017 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Πέρα Μάλι Μάδι» της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 583/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04515/10.06.2010 αίτησης της εταιρείας «ΑΗΡ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW, στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λόκρων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 584/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04412/12.04.2010 αίτησης της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,66 MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ» της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 585/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04459/03.06.2010 αίτησης της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΚΑΡΕΤΗ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,33 MW, στη θέση «ΚΑΚΑΡΕΤΗ» της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 586/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04631/02.08.2010 αίτησης της εταιρείας «ΑΠΕΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 3,52 MW, στη θέση «ΚΛΑΔΟΣ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Γράμμου, του Δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 590/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03828/08.04.2009 του φυσικού προσώπου Λυκουριώτη Αλέξιου του Θεόδωρου για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας, του Δήμου Ακράτας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 591/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03831/09.04.2009 της εταιρείας ΤRΙΝΙΤΥ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ANAΘΕΜΑ-ΡΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 592/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06064/14.09.2016 αίτησης της εταιρείας «HYDROKINETIC ENERGY M.I.K.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 3,999 MW, στη θέση «Ασπροπόταμος» της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 593/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06119/19.09.2016 αίτησης της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,7 MW, στη θέση «Ρ. Καψαλόρρεμα Π. Εύηνος» της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 582/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06167/12.12.2016 αίτησης του «ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,029 MW, στη θέση «ΡΕΜΑ ΑΡΑΠΙΤΣΑ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ» της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 587/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05704/11.06.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 30 MW, στη θέση «Δένδρι», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 588/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05920/10.03.2015 αίτησης της εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΒΕ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW, στη θέση «Κούλια» της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 589/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-05959/10.06.2015 αίτησης της εταιρείας «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΣΧΥΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,656 MW, στη θέση «Κοκκινοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, του Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 564/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02381 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 116/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Τρία Κεφάλια – Βάρδινα - Στρογγυλό», των Δημοτικών Ενοτήτων Προσοτσάνης και Δράμας, των Δήμων Προσοτσάνης και Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 561/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03253 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 609/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNSCREEN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUNSCREEN A.E.»
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 560/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03254 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 610/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUNDIAL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUNDIAL A.E.»
18.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 559/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03255 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 611/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,0032 MW στη θέση «Λεστερίνα», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUNLIT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUNLIT A.E.»
12.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 537/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03366 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 62/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Πινακάκια - Κωνίσκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου και Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕRFARM 4 A.E.».
12.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 538/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03367 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 73/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Καλιακούδα – Μέγα Ισωμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας και Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕRFARM 4 A.E.».
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 460/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05726/10.09.2012 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «NEΓΑΑΚ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,152 MW, στη θέση «Λιτόχωρο», της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 461/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05367/10.10.2011 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «KALAMATA SHOPPING & FUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Νάνες» της Δημοτικής Ενότητας Προύσσου, του Δήμου Καρπενησίου και της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 462/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05281/08.08.2011 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «KALAMATA SHOPPING & FUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Λακκώματα» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 463/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05471/12.12.2011 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 20 MW στη θέση «Σκαμνί» της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνης, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 464/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05472/12.12.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 12,99 MW, στη θέση «Ρεβένια», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 465/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05473/12.12.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 40 MW, στη θέση «Ποτάμι-Καπαρέλλι», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 466/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05505/12.12.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Καραμάνη Ευξεινούπολης», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 467/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05506/12.12.2011 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 468/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05642/28.06.2012 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 38 MW, στη θέση «Κυνηγός-Μακρύ Λιβάδι-Αναποδάρης», στη Δημοτική Ενότητα Βιάννου, στο Δήμο Βιάννου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 469/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05623/12.03.2012 αίτησης της «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,694 MW, στη θέση «Ρέμα Μύριχος Σισανίου», της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
11.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 470/2017 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06068/14.09.2016 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «KING PROFITE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KING PROFITE Ι.Κ.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 5 MW στη θέση «ΣΤΡΙΒΩΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντας, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
15.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 232/2017 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-03436/09.06.2008 αίτησης της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 4,19 MW, στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ ΠΑΛΙΟΚΑΜΑΡΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 234/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05243/10.06.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Μεσοβούνια», της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
30.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 235/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05251/10.06.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Ψηλή Κορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Κεκροπίας, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
03.05.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 91/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03550/08.08.2008 αίτησης της εταιρείας «ΒΟΛΙΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6 MW, στη θέση «ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ» της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
03.05.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 90/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03490/10.06.2008 αίτησης της εταιρείας «VECTOR AΙΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW, στη θέση «ΦΑΛΑΙΣΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
03.05.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 476/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06030 αίτησης, της εταιρείας «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ Ε.Π.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ - ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 467/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. Γ-06021 αίτησης, της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΥΨΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 92/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03385/09.04.2008 αίτησης της εταιρείας με δ.τ. «AEOFIL A.E.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «ΠΑΝΑΓΟΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Νεμέας, του Δήμου Νεμέας και της Δημοτικής Ενότητας Τενέας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 88/2016 για την απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,5MW στη θέση «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 554/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05629/12.03.2012 της υπό σύσταση εταιρείας «AKOBA ENERGY 1 Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 50 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 534/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03851/10.04.2009 της Kοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ - ΣΙΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» και δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΤΡΟ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 30 MW, στη θέση «Λουτρό», της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και της Κοινότητας Λιβαδερού, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 533/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02650/09.08.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΜΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,052 MW, στη θέση «Ξηροκάμπι Δ.Δ. Αγίου Πέτρου», της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 532/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02616/07.08.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑCEDONIAN SOLAR PARK 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑCEDONIAN SOLAR PARK 1 A.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,995 MW, στη θέση «Αγροτεμάχιο Αρ. 716 Γυμνοί Λόφοι Αγρόκτημα Ευζώνων Δ.Δ. Ευζώνων», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 531/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02406/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «INTERCOMM ENERGY A.E» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,30 MW, στη θέση «Χασάμπαλη – Καλοχωρίου Δ.Δ. Ομορφοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 530/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02290/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΝΕΙΑΔΑ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Παλαιοχώρι Koρυφογραμμή», της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 529/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02282/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «FIREWALL ENERGY ΑΕ - ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε» και δ.τ. «ΑΙΑΣ Ι. ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,368 MW, στη θέση «Βαμβακιές Δ.Δ. Αγ. Τριάδας», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 528/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02279/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΝΕΙΑΔΑ ΙI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Παλαιοχώρι Koρυφογραμμή», της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 527/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02189/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «FIRE WALL ENERGY A.E - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΠΥΡΡΟΣ Ι - ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,116 MW, στη θέση «Βαμβακιές Δ.Δ. Αγίας Τριάδας», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 526/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02184/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «FIRE WALL ENERGY A.E - ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε και δ.τ. «ΑΙΑΣ ΙΙ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Βαμβακιές Δ.Δ. Αγίας Τριάδας», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 525/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02183/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΝΕΙΑΔΑ III ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Παλαιοχώρι Koρυφογραμμή», της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 524/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02182/11.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΝΕΙΑΔΑ ΙV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,98 MW, στη θέση «Παλαιοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 523/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02140/11.06.2007 της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ FAETHON SOLAR ENERGY Α.Ε/ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,30 MW, στη θέση «Ανω Φουρνά», της Δημοτικής Ενότητας Τραγάνου, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 522/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02032/08.06.2007 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,001 MW, στο «2ο χλμ. της οδού Αξου – Γιαννιτσών στη θέση Καρακόβα», της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 489/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05630 αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας «ENERGY ΤΕΑΜ 1 Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 50 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 480/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06036 αίτησης, της εταιρείας «ΑΓΗΝΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 479/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06034 αίτησης, της εταιρείας «EARTH VOLTAIC M.E.Π.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 478/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06033 αίτησης, της εταιρείας «AUTOMORE ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΡΑΧΗ ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 477/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06032 αίτησης, της εταιρείας «ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΜΟΥΡΙΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 475/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06029 αίτησης, της εταιρείας «ΓΕΤ Ε.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 474/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06028 αίτησης, της εταιρείας «ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8MW στη θέση «ΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 473/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06027 αίτησης, της εταιρείας «PROCOM ENERGY A.E.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 472/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06026 αίτησης, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΠΛΑΤΩΜΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 471/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-06025 αίτησης, της εταιρείας «ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3MW στη θέση «ΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 470/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06024 αίτησης, της εταιρείας «EARTH VOLTAIC M.E.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW στη θέση «ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 469/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06023 αίτησης, της εταιρείας «EARTH VOLTAIC M.E.Π.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 468/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06022 αίτησης, της εταιρείας «F.G.B.L. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ M.E.Π.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ - ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 466/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06020 αίτησης, της εταιρείας «ΤΕΝΟΡΑ Α.Ε.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΠΛΑΤΥ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 464/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06019 αίτησης, της εταιρείας «ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 463/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06018 αίτησης της εταιρείας «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 4 Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΡΑΧΗ ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 462/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06016 αίτησης, της εταιρείας «TOΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΥΡΙΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 461/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06015 αίτησης, της εταιρείας «ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΒΟΥΝΙ - ΜΟΥΡΙΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 460/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06017 αίτησης της εταιρείας «ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
03.05.2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 428/2016 Απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05934/22.5.2015 αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ισχύος 700 kVA, στη θέση «Αστιές» του Δ.Δ. Βωλάδας του Δήμου Καρπάθου του Λατομείου Αδρανών Υλικών της εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική Λατομική Καρπάθου Α.Ε.» με δ.τ. «ΤΕ.ΛΑ.ΚΑ. Α.Ε.»
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 110/2016 για την απόρριψη της αίτησης της αίτησης της εταιρίας «Αντώνιος Χούτος - Κωνσταντίνος Οικονόμου - Βασίλειος Δεγερμετζίδης ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,275 MW στη θέση «Μοσχόκι» ή «Μπαχούτσι» της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 558/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06004/10.06.2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,47 MW, στη θέση «Μικροσπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 504/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05844/10.03.2014 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 1 MW στη θέση «Μακρύ Μαδέρι», του Δήμου Μεγίστης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 497/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05879/10.09.2014 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 2,5 MW στη θέση «Καστελλάνο-Κάμπος», του Δήμου Αστυπάλαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 311/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05974/10.12.2015 της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 2», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 310/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05987/10.03.2016 της εταιρείας με την επωνυμία «LICHAS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LICHAS E.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,95 MW, στη θέση «ΡΕΜΑ ΒΑΛΟΡΡΕΜΑ», της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 107/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05954/10.06.2015 αίτησης του φυσικού προσώπου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 1», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 106/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05958/10.06.2015 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΣΙΝΗΣ Ο.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,4 MW, στη θέση «Ρέμα Σακκόρρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 99/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05955/10.06.2015 του φυσικού προσώπου ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 7», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 98/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05878/10.09.2014 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «VILLAGE FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» και δ.τ. «VILLAGE FARM Α.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘΥΑ, ισχύος 8 MW, στη θέση «Χειβαδάρια», της Δημοτικής Κοινότητας Ροδίτσας, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 97/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03553/08.08.2008 της εταιρίας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW, στη θέση «ΣΟΥΜΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 96/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05740/10.12.2012 της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΒΑΛΕ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 35 MW, στη θέση «Αγιόμαχος», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 95/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04494/08.06.2010 της εταιρίας με την επωνυμία «BAKKEGAΑRDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW, στη θέση «AΓΩΓΙΑΤΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 94/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04491/08.06.2010 της εταιρίας «BAKKEGAΑRDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «KΡΥΟΝΕΡΙ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 93/2015 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03274/8.02.2008 αίτησης της εταιρίας ΤΣΙΡΙΦΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ε.Π.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 65 MW, στις θέσεις «ΠΟΛΛΑ ΔΕΝΔΡΑ», «ΤΕΡΙΑΧΙ» και «ΣΟΥΡΜΠΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, και της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 89/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03273/08.02.2008 αίτησης του φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ PRENEAL VECTOR ΚΛΑΔΕΛΙΟ – ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΛΑΔΕΛΙΟ - ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Είρας και Ανδανίας, του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 568A/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05979/10.12.2016 αίτησης της εταιρείας «ΔΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 950 kW στη θέση Ντουμνιάσκα, του ρέματος Ανήλιου, της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 568/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03597/09.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «NEOΣ ΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «NEOΣ ΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «ΞΕΡΟΡΕΜΑ - ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Μιδέας, του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 567/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04065/08.10.2009 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA WIND 30 EPE» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,45 MW, στη θέση «Σπάρτακος», των Δημοτικών Ενοτήτων Μύκης και Ξάνθης, των Δήμων Μύκης και Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 566/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04063/08.10.2009 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «Μύλος», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 565/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04019/10.08.2009 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 35 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 16 MW, στη θέση «Αλωνίστρα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 564/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03590/09.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 14 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «KAΠΝΙΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φερρών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 563/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03591/09.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «Αγ. Γεώργιος», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 562/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04016/10.08.2009 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 43 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA WIND 43 EPE», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW, στη θέση «ΡΗΜΟΣΤΡΑΤΙ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 561/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05228/10.06.2011 της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «LMV ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 5 MW, στη θέση «Μπράνια», της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών, του Δήμου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 560/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05538/09.03.2012 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 35 MW στις θέσεις «Ψηλή Πούπα – Μπομπιάς - Αλυκή», των Δημοτικών Ενοτήτων Γαζίου και Τυλίσου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 559/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05780/10.06.2013 της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,219 MW στη θέση «Γιαρακάριον» της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 557/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04012/10-08-2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 21 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 21 Ε.Π.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW, στη θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 556/2016 για την απόρριψη της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05989/11.03.2016 αίτησης της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 2200 kW στον π. Εύηνο, στη θέση «Ρογγιά», της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου, του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 555/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03468/10.04.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM M.Ε.Π.Ε. ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ & ΣΙΑ Ε.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW, στη θέση «ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 553/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03682/04.12.2008 αίτησης του φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VECTOR - GWE ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΞΥΛΙΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΞΥΛΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 549/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05835/10.12.2013 της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΤΑΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό ισχύος 7,5MW, στην περιοχή Σιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 521/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01381/21.02.2006 της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «KOINOΠΡΑΞΙΑ ΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 4 MW, στη θέση «Ποταμός Καλαμά», της Δημοτικής Ενότητας Ανω Καλαμά, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 503/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03721/10.12.2008 αίτησης, της εταιρίας «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW στη θέση «ΚΑΜΠΑΝΟΡΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 502/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03624/10.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ Ε.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW στη θέση «ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ» της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, του Δήμου Συκιωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 501/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03611/10.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΚΡΙΜΠΙΝΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΚΡΙΜΠΙΝΙ Ε.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW, στη θέση «ΓΚΡΙΜΠΙΝΙ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φενεού και Στυμφαλίας, του Δήμου Συκιωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 500/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03610/10.10.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΚΡΕΜΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΚΡΕΜΜΟΣ Ε.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW, στη θέση «ΓΚΡΕΜΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Συκιωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 499/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03608/10.10.2008 αίτησης, της εταιρίας «AKΡON ENEΡTZI MOΡNOΣ A.E.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «BAΛΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 498/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03573/11.08.2008 αίτησης της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW, στη θέση «ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ» της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 496/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05809/09.12.2013 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΕΤΑΠ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 2,8 MW στις θέσεις «Πλακωτό», «Χώνη» και «Βορεινή», του Δήμου Σίφνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 494/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03650/10.10.2008 αίτησης της εταιρίας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΡΑΒΟΡΡΕΜΑ Α.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW, στη θέση «ΣΤΡΑΒΟΡΡΕΜΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα και Μονεμβάσιας, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 493/2016 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05965/10.09.2015 αίτησης της εταιρείας «ΔΕΚΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΚΤΕΝ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,483 MW στη θέση «Κουλούρια» του π. Αλιάκμονα, της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 492/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-02927/10.10.2007 αίτησης της εταιρείας «COBRA ENERGY L.T.D.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30,6 MW, στη θέση «Ανεμόμυλος» των Δημοτικών Ενοτήτων Λεβιδίου και Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 491/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΡΑΕ Γ-04061/08.10.2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚO ΠΑΡΚΟ ΒΩΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW, στη θέση «ΒΩΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 490/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04024/10.08.2009 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 22 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW, στη θέση «ΚΑΝΔΗΛΑ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 488/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04021/10-08-2009 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 16 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW, στη θέση «ΡΟΜΒΟΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 487/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04018/10.08.2009 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 20 Ε.Π.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW, στη θέση «ΚΥΡΤΟΝ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 486/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΡΑΕ Γ-04015/10-08-2009 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 44 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 44 Ε.Π.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW, στη θέση «ΑΣΒΕΣΤΟΦΑΡΑΓΓΟΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 485/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΡΑΕ Γ-04013/10-08-2009 αίτησης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 45 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 45 Ε.Π.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW, στη θέση «TΣΟΥΚΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φιλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 484/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03413/10.04.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ANΩNYMH ETAIΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,1 MW, στη θέση «Κακή Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 483/2015 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03311/11.02.2008 αίτησης, της εταιρίας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ANΩNYMH ETAIΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20,7 MW, στη θέση «Ψηλή Ράχη» της Δημοτικής Ενοτήτας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 482/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03309/11.02.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ANΩNYMH ETAIΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 MW, στη θέση «Ξεροβούνα - Τσούγκα» της Δημοτικής Ενοτήτας Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, και της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 481/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03020/05.12.2007, της εταιρίας με την επωνυμία «ANEMOΣ MANHΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ΠΕΡΔΙΟΥ-ΛΑΚΕΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 465/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05456/9.12.2011 της εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΝΕΤ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος, Τσιβή - Κοπρανα, Απιδάκι - Λιβάρι», των Δημοτικών Ενοτήτων Αστερουσίων και Αρκαλοχωρίου, των Δήμων Αρχανων – Αστερουσίων και Μίνωα Πεδιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 459/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05890/10.12.2014 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΥΚΡΑΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW στη θέση «ΚΑΡΑΒΑ - ΣΟΛΙΟ», της Δημοτικής Ενότητας Γόννων, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 458/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05891/10.12.2014 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ - ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλίδος και Ανθηδώνος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 457/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05888/10.12.2014 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 18 MW στη θέση «ΣΥΚΙΕΣ - ΤΥΜΠΑΝΟ», της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών και της Δημοτικής Ενότητας Λακερείας, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 309/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05039/10.02.2011 της υπό σύστασης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «3POWER 1 E.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,08MW, στο ρ. Ποταμιές, της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 120/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03598/09.10.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «ΑΜΠΕΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 119/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03681/01.12.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «KABOYPI» των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 118/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04020/10.08.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 34 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW, στη θέση «ΜΗΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 117/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04060/08.10.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 116/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04006/10.08.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 36 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW, στη θέση «KATΩ ΒΡΑΧΟΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 115/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03859/10.04.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 32 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW, στη θέση «ΠΛΟΤΟΡPΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 114/2015 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03595/09.10.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 18 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «ΕΛΒΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Τραϊανούπολης και Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 113/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03593/09.10.2008 της εταιρίας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW, στη θέση «ΓΕΡΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 112/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04064/08.10.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW, στη θέση «ΧΥΛΟΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Τραϊανούπολης και Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 111/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04062/08.10.2009 της εταιρίας με την επωνυμία «AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΨΑΛΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΑΨΑΛΑ» της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 109/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05953/10.06.2015 αίτησης του φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Ξάγναντο 1», της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 108/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05952/10.06.2015 του φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Ξάγναντο 2», της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 105/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05951/10.06.2015 του φυσικού προσώπου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 4», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 104/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04489/08.06.2010 της εταιρίας με την επωνυμία «BAKKEGAΑRDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW, στη θέση «ΜΕΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 103/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04495/08.06.2010 της εταιρίας με την επωνυμία «BAKKEGAΑRDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW, στη θέση «MYTIKAΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 102/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04493/08.06.2010 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «BAKKEGAΑRDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ» της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 101/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05956/10.06.2015 του φυσικού προσώπου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 5», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 100/2016 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05957/10.06.2015 του φυσικού προσώπου ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΑΣ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Βαθειά Λάκκα 3», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
03.05.2017Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ' αριθμ. 495/2016 για την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05921/10.03.2015 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΕΤΑΠ) ΚΥΚΛΑΔΩΝ», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,5 MW στις θέσεις «Ραχίδι» και «Παπαδιές», του Δήμου Αμοργού, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
22.04.2016Απόρριψη της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03281/08.02.2008 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «COBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «COBRA ENERGY L.T.D.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,55 MW, στη θέση «KOYTΣΟΥΒΕΡΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Γερονθρών και Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. Γ-04553/10.06.2010 της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ZYΓΟΣ Ε.Ε.» με την επωνυμία «JASPER WIND A.E. KAI ΣΙΑ - ZYΓΟΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW, στη θέση «ΖΥΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04552/10.06.2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Ε.Ε.» και δ.τ. «JASPER WIND A.E. KAI ΣΙΑ - ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW, στη θέση «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05923/10.03.2015 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤHM (WORKFORCE TEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και δ.τ. «WORKFORCE TEAM S.A.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 14ΜW, στη θέση «ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Δημοτικής Ενότητας Προυσσού, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03689/05.12.2008 αίτησης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «DEUTSCHE AEOLIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε.» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ – ΨΑΡΙ - ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Γερόνθρων, του Δήμου Ευρώτα και Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, και της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 29,5 MW στη θέση «ΣΤΗΘΩΜΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Σαππών και Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας - Σαππών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03790/10.02.2009 αίτησης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «DEUTSCHE AEOLIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε.» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αιολικές Πλατφόρμες Τρίτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Νησάκια» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αιολικές Πλατφόρμες Τρίτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Ηρακλίτσα» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αιολικές Πλατφόρμες Τρίτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Άη Γιώργης» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αιολικές Πλατφόρμες Τρίτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Βοϊδολίβαδο» της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
27.11.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αιολικές Πλατφόρμες Τρίτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Νεραϊδότοπος» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05830 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Νέστο, στη θέση «Βάλτος» της Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου, του Δήμου Τοπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05829 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Θύαμις, στη θέση «Παπαδιά» της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας, του Δήμου Φιλιάτων, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05828 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Αξιό, στη θέση «Αμπελάκια» της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05827 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Άραχθο, στη θέση «Λόγγος» της Δημοτικής Ενότητας Άραχθου, του Δήμου Νικόλαου Σκουφά, της Περιφερειακής Ενότητας ‘Αρτας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05826 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Αχελώο, στη θέση «Παλιογάλαρα» της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05825 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Πηνειό, στη θέση «Παλαιόπυργος» της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμένων, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05824 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Αλιάκμονα, στη θέση «Αλμύρα» της Δημοτικής Ενότητας Αιγινίου, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
27.11.2015Απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05823 αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στον Ποταμό Θύαμις, στη θέση «Παλιόσκαλα» της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,7 MW, στη θέση «Ρ. ΚΑΨΑΛΟΡΡΕΜΑ του Π. ΕΥΗΝΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. - ΓΑΪΤΑΝΟΡΡAΧΗ» και διακριτικό τίτλο «Κοινοπραξία ΡΟΚΑΣ - VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «ΓΑΪΤΑΝΟΡΡΆΧΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Οινούντος και Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Βόρειας Κυνουρίας και Λεωνιδίου, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, ΚΟΝΔΩΡ 1 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - ΚΟΛΛΙΑ ΡΑΧΗ», των Δημοτικών Ενοτήτων Βαλτετσίου και Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «AΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση «ΛΑΚΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ» της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 MW, στη θέση «Μεγάλο Κράκουρο» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «RENINVEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 46 MW, στη θέση «Καρούμπαλο - Ράχη Μαύρη Ώρα - Τραπεζώνα - Μαύρη Κορυφή - Ράχη Ρετάλι» των Δημοτικών Ενοτήτων Μιδέας και Σολυγείας, των Δήμων Ναυπλιέων και Κορινθίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας αντίστοιχα
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 MW, στη θέση «ΡΑΧΗ - ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ - ΤΡΑΠΕΖΩΝΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Μιδέας και Σολυγείας, των Δήμων Ναυπλιεών και Κορινθίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας αντίστοιχα
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 44 MW στη θέση «ΚΑΝΔΥΛΑ - ΚΥΡΤΟΝ», της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ΚΟΥΜΠΑΡΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΞΕΡΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, ΚΟΝΔΩΡ 2 Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,4 MW, στη θέση «57η ΣΚΟΠΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
20.03.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΥΩΝ ΕΠΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,5 MW στη θέση στη θέση «Μαύρο Όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης, του Δήμου Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της υπό σύσταση εταιρείας «ΛΠΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,7 MW, στη θέση «Γέφυρα Αγίων του Ποταμού Γόρμου», των Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Καλαμά και Δελβινακίου, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο 34,5 MW, στη θέση «ΜΑΚΡΙΑ ΡΑΧΗ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο 39,1 MW, στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο 39,1 MW, στη θέση «KAΛATZΙ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 23 MW, στη θέση «ΠΥΡΓΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 32,2 MW, στη θέση «KOΡOMΠΙΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο 41,4 MW, στη θέση «KOΡΦOBOYNI» των Δημοτικών Ενοτήτων Δύμης και Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 36,8MW, στη θέση «ΤΟΥΡΛΙΔΙ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 23 MW, στη θέση «ΡΑΧΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ» της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης του Δήμου Ήλιδας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 1,2 MW στη θέση «Τριανταφυλλιά», της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδανού, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 36MW, στη θέση «Κορυφογραμμή Προφήτης Ηλίας - Πριόλιθος και Κορυφογραμμή Αγριοσάλι - Ρουπακιά», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24MW, στη θέση «Κορυφές Λούρος, Σφαρνίκα και Τρούλος», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Αρκάς Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής & Εμπορίας Εκρηκτικών – Χημικών» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 0,96 MW στον ποταμό Λούσιο, της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «COBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «COBRA ΕΝΕRGY LTD» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,7 MW στη θέση «ΣΑΪΤΑΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Κλειτορίας, Λεβιδίου και Φενεού, των Δήμων Καλαβρύτων, Τρίπολης και Σικυωνίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αρκαδίας και Κορινθίας αντίστοιχα
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW, στην θέση «Μοναστηράκι», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,002 MW στη θέση Αγκρεμός, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΠΕΡΙΔΗΣ Θ. ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,002 MW στη θέση Κατταβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,002 MW στη θέση Αγκρεμός, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «INTENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,002 MW στη θέση Αγκρεμός & Δυο Βουνάρια, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Τρίκαλα Ενεργειακή Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση Χόχλακας, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση ΛΙΝΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση Βασιλικές, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ι.&Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,50 MW στη θέση Ριζώματα, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,25 MW στη θέση Λογαρέ, της Δημοτικής Ενότητας Συρβιτού, του Δήμου Αμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,25 MW στη θέση ΒΑΘΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου, του Δήμου Μυλοποτάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΤΥΛΙΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση Πλατύβολα, της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΔΙΑΣ 2005 Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή ΣΦΑΚΟΡΙΑΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, του Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση Λαγουδόκαμπος, της Δημοτικής Ενότητας Σφακιών, του Δήμου Σφακιών, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ - ΕΝΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 MW στη θέση Πλατύβολα, της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση Κάμπος, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Intenergy Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,080 MW στη θέση Βιτσίλια, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ Α.Ε», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 30,32 MW στη θέση «ΡΩΓΟΙ» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 30,32 MW στη θέση «Κορυφές Έραρχος και Μεταξά Βρ.» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρκό σταθμό ισχύος 3,1 MW στη θέση «Π. Εύηνος», της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
02.01.2015Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρκό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Ρ. Καψαλόρρεμα του Π. Εύηνος», της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΠΕΡΙΔΗΣ Θ. ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,002 MW στη θέση Κατταβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Kιάρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Ξάνθης και Σατρών, των Δήμων Μύκης και Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Μεταλλικό» των Δημοτικών Ενοτήτων Κομοτηνής, Οργάνης και Φιλλύρας, των Δήμων Αρριανών και Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 46 MW στη θέση «Ενέδρα» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΝΑΥΚΡΑΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε» με το διακριτικό τίτλο «Nafkratis Energy Ltd», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW στη θέση «ΚΑΡΑΒΑ ΣΟΛΙΟ», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου – Γόννων, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,5ΜW στη θέση «Ακρωτήρι Άγιος Ανδρέας» του Δήμου Σαμοθράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «BILLPA Ενεργειακή Κτηνοτροφική Μονάδα Βοιωτίας Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΣΗΘ με βιοαέριο ισχύος 5,95 MW στη θέση Δραγάνια, της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW, στη θέση «Κούνος - Αργαστηράκι - Κάτω Κούνος» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΕΝΕRFARM4 Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Κορυφές» των Δημοτικών Ενοτήτων Κομοτηνής και Φιλλύρας, των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6ΜW στη θέση «Τρίκορφο» της Δημοτικής Ενότητας Θάσου, του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «POWER ENERGY HELLAS A.E.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2,5 MW στη θέση Τραούνα, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «CERBERUS EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Σκυροπούλου - Κουτούπα» του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρίας «ΦΩΤΟΡΕΥΜΑ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,025 MW στη θέση Μαύρη Κεφάλα της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Γ. Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος ισχύος 3 MW στη θέση Βιλορυάκια ή Ορνιάδες ή Κούτελα της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,20 MW στη θέση Αμυγδαλιές (Φλάσκα) του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ι. & Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση Χλίο Λιβάρι της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «Ι. & Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση Λίμνια της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΒΟΩΤΗΣ ΕΠΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση Ερημιά της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΝΗΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,10 MW στη θέση Παπαγιάννη της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,10 MW στο Κλειστό Χωράφι Κτηματικής Περιοχής Δοκού Αρ. Αγροτεμαχίου 01 της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,80 MW στο Κλειστό Χωράφι Κτηματικής Περιοχής Δοκού Αρ. Αγροτεμαχίου 02 της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
29.10.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΝΗΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,30 MW στο Αγρόκτημα Ν. Καυκάσου Αρ. Αγροτεμαχίου 442 της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Μπούκα» του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης του κ. Κεκρίδη Νικόλαου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ωσμωτικής πίεσης ισχύος 1 MW στη θέση «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Βώλακος, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης της Κοινοπραξίας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Δ.ΠΙΤΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΨΩΜΑ» και δ.τ. «Κοινοπραξία VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΨΩΜΑ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8ΜW, στη θέση «Λαπούτσι - Καραούλι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, του Νομού Βοιωτίας
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΠΗΛΙΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 0,53ΜW στο ρέμα Αχλαδίτης, Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοχωρίου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR INVENERGY ΑΓΙΟΜΑΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΑ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ» και δ.τ. «VECTOR INVENERGY AGIOMACHOS LTD» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 35ΜW στη θέση «ΑΓΙΟΜΑΧΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας
04.07.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «ΔΡΥΣ - ΚΟΡΥΦΗ» των Δημοτικών Ενοτήτων Ορφέα και Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
22.04.2014Απόρριψη της αίτησης του ΜΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7ΜW στη θέση «Κάβος» της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
22.04.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε. για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 0,47MW στη θέση Ρέμα Λευκόπετρας, Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
22.04.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Ορφεύς - Επτάδενδρος», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
22.04.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΤΩΜΑ Ε.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Πόρτες», της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
22.04.2014Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΤΩΜΑ Ε.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Πάτωμα», της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
25.02.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 8 MW (ΑΠΕ) – 8 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Τρυπητή Καταλύματα» του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΥΠΗΤΗ, δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΥΠΗΤΗ»
25.02.2014Απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 8 MW (ΑΠΕ) – 8 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Καταλύματα» του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της εταιρείας «ΑΠ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINOBAR & ΣΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ» με δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 38 MW (ΑΠΕ) – 8 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Μεσελέροι» του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΥΠΗΤΗ, δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΥΠΗΤΗ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 8 MW (ΑΠΕ) – 8 MW (Εγγυημένη) στη θέση «Τρυπητή Καταλύματα» του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 52 MW στη θέση «Μηλιά - Καπετάνιος - Λιβαδοκορυφή» της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας και της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 54 MW στη θέση «Γέρακας - Ρόμβος - Αλωνίστρα», της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
25.02.2014Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση ανακυκλωμένων ελαστικών, εγκατεστημένης ισχύος 3 MWe στην περιοχή Καπουρνάρι, της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
25.02.2014Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τεχνολογίας ΜΕΚ, με καύσιμο αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση ανακυκλωμένων ελαστικών, εγκατεστημένης ισχύος 3 MWe στη θέση Βατερή ή Χάλκος, στο 5ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Χαλκίδας, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 57,5ΜW στη θέση «Κάμπος - Ζυγός - Σέτα» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας, και Διρφύων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26,1ΜW στη θέση «Πυργάκια - Στουρναριά» της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDISON EΛΛΑΣ A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 52,8ΜW στη θέση «Όρος Όλυμπος» των Δημοτικών Ενοτήτων Ερέτριας και Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας και Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 40 MW στη θέση «Σταυραετός», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
25.02.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «RENINVEST - ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΞΑΝΘΗ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «57η ΣΚΟΠΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
02.01.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 5 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αιολικής ισχύος 10ΜW με αποθήκη μπαταριών 16MW στη νήσο Κρήτη (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04043/10.08.2009)
02.01.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αιολικής ισχύος 10ΜW με αποθήκη μπαταριών 16MW στη νήσο Κρήτη (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04038/10.08.2009)
02.01.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αιολικής ισχύος 10ΜW με αποθήκη μπαταριών 16MW στη νήσο Κρήτη (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04042/10.08.2009)
02.01.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αιολικής ισχύος 10ΜW με αποθήκη μπαταριών 16MW στη νήσο Κρήτη (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04039/10.08.2009)
02.01.2014Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό αιολικής ισχύος 10ΜW με αποθήκη μπαταριών 16MW στη νήσο Κρήτη (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04041/10.08.2009)
02.12.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «CERBERUS EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Σκυροπούλου - Κουτούπα» του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
02.12.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «GREEK WIND POWER A.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «Φραγκάκι» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, στη Νήσο Άνδρο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04761/11.10.2010)
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Χαλιο», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12,8MW στη θέση «Μιροβίγλι», της Δημοτικής Ενότητας Σάμης, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013(Ορθή Επανάληψη) Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4MW στη θέση «Αγριλιά» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «E.S. ENERGY ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16ΜW στις θέσεις «Όρμος Μικρογιάλι - Όρμος Ζόρκου - Παλαιστού - Καρδαράς» του Δήμου Άνδρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05750/07.12.2012)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDISON ELLAS A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33ΜW στη θέση «Αγία Τριάδα Πιτρόφου» του Δήμου Άνδρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ- 05660/08.06.2012)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «E.S. ENERGY ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», του Δήμου Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ- 05567/09.03.2012)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,6MW στη θέση «Σκληρό» του Δήμου Κύθνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05317/07.10.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ENERFARM 7 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στις θέσεις «Αρετούρι - Γερακώνας - Κόχυλος» του Δήμου Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05226/10.06.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ENERFARM 8 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26MW στις θέσεις «Τούρλα - Καρόλου Φωλιά - Πατέλλες - Αλωνάκια - Καρελλάδος» του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05222/10.06.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ENERFARM 9 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8MW στις θέσεις «Πριανάς – Πανίαυλαι –Στόνιχας - Πύργος», του Δήμου Σύρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05217/10.06.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA A.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Χειμαδιά» των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου, στη Nήσο Κρήτη, της Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05207/09.06.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA A.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Κούμος», του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-05204/09.06.2011)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,85MW στη θέση «Καμίνια» της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, στη Νήσο Σάμο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04747/11.10.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,7MW στη θέση «Σύρραχος», της Δημοτικής Ενότητας Μαραθόκαμπου, στη Nήσο Σάμο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04746/11.10.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 43,05MW στις νησίδες Γαυρονήσια, της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, Δήμου Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04490/10.06.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Αργάνι» της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, στη νήσο Νάξο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04481/10.06.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25,3MW στη θέση «Κάραβας» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, στη Nήσο Άνδρο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ.πρωτ. ΡΑΕ Γ-04476/10.06.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6MW στη θέση «Αρτεμίδι» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, στη νήσο Άνδρο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04376/12.04.2010)
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Χαλιο», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12,8MW στη θέση «Μιροβίγλι», της Δημοτικής Ενότητας Σάμης, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΑ RE WIND A.E.», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Βρόχωνας», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
18.10.2013Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4MW στη θέση «Αγριλιά» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
27.12.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΑ ΤΑΣΗ Ενεργειακή Ε.Π.Ε..» και δ.τ. «ΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 100 ΜW
01.10.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό (ΓΥΑΡΟΣ IV) ισχύος 45 ΜW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Σκοτωμένος – Ξερή Συκιά», στη Νήσο Γυάρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Γ-00823)
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,55 MW στη θέση «Ψωριάρης –Αλωνάκι - Ανεμίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας και της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου, του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW στη θέση «ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΩΡΟΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10ΜW στη θέση «Σωρός», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Σπηλιά», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΛΙΠΟΥΧΙ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «ΛΙΠΟΥΧΙ», της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
09.07.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «PRAXIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ», της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
28.06.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΚΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,33MW στη θέση «Πλάκα», του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
28.06.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΑ –Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση “ΜΥΤΙΚΑΣ”, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
15.06.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» για τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.768/11583/21.07.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. Δ6/Φ17.768/15412/01.12.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ για αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Ξερακιάς», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
15.06.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Βροχωνας», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
15.06.2012Απόρριψη αιτήματος της κοινοπραξίας «ΙΚΑΡΟΣ A.Ε – ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Χαλεπέδα», του Δ.Δ. Καμιναράτων, της Δημοτικής Ενότητας Παλικής, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς
15.06.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ A.Ε», για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8MW στη θέση «Αγία Ελεούσα», της Δημοτικής Ενότητας Ιθάκης, του Δήμου Ιθάκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης
16.05.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA – ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Μαγούλα-Μακρυγιάννη», της Δημοτικής Κοινότητας Βλάστης, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
16.05.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Στρογγυλό», της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
16.05.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9872 ΜW, στη θέση «Κόντρα Μαζαρακιάς», της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
24.04.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΟ – Ι. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,3MW στη θέση «Χέρσο», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
24.04.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ – Μ. Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2MW στη θέση «Θέση 18Γ - Κληροτεμάχιο 24», της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Eνότητας Βοιωτίας
24.04.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23MW στη θέση «Αλογότρυπα», της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
18.04.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA -ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΚΑΝΟ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,6MW στη θέση «Στραβή Ράχη – Ισώματα - Κάρκανο», των Δημοτικών Ενοτήτων Μαλεσίνας και Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Eνότητας Φθιώτιδας
19.03.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8ΜW στη θέση «Βραχάκι- Κλισμαδάκι» του Δήμου Άνδρου, της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου
19.03.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Κόρωνος» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου
19.03.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη θέση «Ζας» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Καρέλα» του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Τσάκαρλη» του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Καρέλα» του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Τσάκαρλη» του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Β.Α Δ.Δ. Καππαδοκικού», του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,382ΜW, στη θέση «Καρέλα»,του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Μαύρη Ώρα - Φουντουκιές» της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
17.02.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε» για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 4,6 MW στη θέση «Λούτσα Μοναστηρίου», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4 MW στη θέση «Ροδιές», της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝOΠΡΑΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ENERFARM 5 - ΑΠΕ & ΣΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 19,8 MW στη θέση "Σταυρούδι", της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, του Δήμου Αμφίπολης και της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου, του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΑΧΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Ράχη Σισανίου - Γιδόβουνο - Παπαδήμας - Δεσπότη Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Ασκιού, του Δήμου Βοϊου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Ανάληψη», της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας και της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΡ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΣΟΥΜΑΝΟΛΑΚΚΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ & ΥΠΑΤΗΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Τσουμανόλακκα - Πύργος -Τρία Αλώνια» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Αεροράχη», της Δημοτικής Ενότητας Αετού και της Δημοτικής Ενότητας Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Μουριά Ιωάννου», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW στη θέση «Κούκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Περάσματος και Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
30.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Ζακα», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
13.01.2012Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Πλατύβολα Μαρωνιάς», της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνίας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, ισχύος 4,4ΜW, στο Ρέμα Βουρμπιανίτικο, της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Κασιδιάρης», των Δημοτικών Ενοτήτων Δελβηνακίου, Άνω Καλαμά και Λάβδανης, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Χιονάκι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 ΜW στη θέση «Βατόσκαλα - Ουρανός», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 ΜW στη θέση «Πουρναράκια - Θύαμον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23 MW στη θέση «Διάσελο», της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΤΖΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4 MW στη θέση «Ριγανι», των Δημοτικών Ενοτήτων Ναυπακτίας και Πυλλήνης, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Κρέστα», της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ WAYZONE INVESTMENTS & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΥΡΚΑ - ΚΑΡΥΔΙ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 MW στη θέση «Φούρκα - Καρύδι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Γ. Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΡ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Δενδρούλι», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΡ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΧΕΛΙΔΩΝΑΣ Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Χελιδώνα», του της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
23.12.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΡ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Καλιακούδα», της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
19.09.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Βραχίωνας» του Δήμου Ζακύνθου (πρώην Δήμοι Ελατίων, Αλυκών και Αρτεμισίων) του Νομού Ζακύνθου
17.08.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΑΣ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW, στη θέση «Στενό – Προφήτης Ηλίας» του δήμου Ιθάκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης (πρώην Νομός Κεφαλληνίας)
17.08.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ- ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΖΗΝΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28ΜW, στη θέση «Άγιος Ζήνας» του δήμου Καντάνου-Σελίνου, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης (Γ-04196)
22.07.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HELIOMECHANICS S.A» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99893 MW στη θέση «Μουζίκα - Μήτρος», του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (πρώην Δήμος Καμένων Βούρλων), του Νομού Φθιώτιδας
19.07.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΑ», του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
19.07.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΑ», του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
01.07.2011Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΘΗΒΩΝ Μ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «ΕΛΑΦΟΣΠΙΘΑΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΟΥ» του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας
01.07.2011Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 1,2 ΜW, στο «Δ.Δ. Κυψέλης» του Δήμου Σοφάδων (Πρώην Δήμος Άρνης) του Νομού Καρδίτσης
01.07.2011Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ Μ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 ΜW, στη θέση «ΚΟΥΜΑΡΟΣ Δ.Δ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» του Δήμου Στυλίδος του Νομού Φθιώτιδος
20.05.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ENEΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PV1 EMΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,27ΜW, στη θέση «Λούτσες - Φτερωτό» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Βαλτετσίου), του Νομού Αρκαδίας
09.05.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9ΜW, στη θέση «Τούρλια - Γκολιός» του Δήμου Ελασσόνας, του Νομού Λαρίσης
09.05.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «FIDES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «FIDES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9998ΜW, στη θέση «Κουτσί Πέτρα ΙΙ» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Οινούντος), του Νομού Λακωνίας
09.05.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «FIDES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «FIDES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9998ΜW, στη θέση «Κουτσί Πέτρα Ι» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Οινούντος), του Νομού Λακωνίας
26.04.2011Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΓΡΗΛΙΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,5486 MW στη θέση στο Αγρόκτημα Ασωπίας του δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας.
26.04.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΧΟΥΡΙΔΟΥ-Ο. ΖΙΩΓΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΑ», του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
26.04.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΖΙΩΓΑ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 10 ΜW, στη θέση «ΚΑΜΠΑΔΙΚΑ», του Δήμου Φαρσάλων, του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΑΔΙΚΑ», του Δήμου Φαρσάλων,του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 ΜW στη θέση «ΛΙΒΑΔΙΑ», του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 4 ΜW στη θέση «ΛΙΒΑΔΙΑ», του Δήμου Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 4 ΜW στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑ» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 ΜW στη θέση «ΓΚΕΡΕΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ», του Δήμου Κιλελέρ (πρώην Δήμος Πλατυκάμπου), του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 3 ΜW στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑ» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 4 ΜW στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑ» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
29.03.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 2 ΜW στη θέση «Νίκη» του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας
16.02.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ IΙ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την αναθεώρηση της υπ΄αρ. ΡΑΕ 130/2010 αρνητικής γνωμοδότησης επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 23MW στη θέση «Πέτρα-Άνω Λιβάδια του Δήμου Ηράκλειας (πρώην Δήμοι Σιδηροκάστρου και Ηρακλειας) του Νομού Σερρών
16.02.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ I ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την αναθεώρηση της υπ΄αρ. ΡΑΕ 131/2010 αρνητικής γνωμοδότησης επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27,6MW στη θέση «Αεροδρόμιο-Άνω Λιβάδια» του Δήμου Ηράκλειας (πρώην Δήμοι Σιδηροκάστρου και Ηρακλειας) του Νομού Σερρών
16.02.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» για την αναθεώρηση της υπ΄αρ. ΡΑΕ 132/2010 αρνητικής γνωμοδότησης επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32MW στη θέση «Στρυμονοχώρι» του Δήμου Ηράκλειας (πρώην Δήμος Σιδηροκάστρου) του Νομού Σερρών.
02.02.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α.Ε & ΣΙΑ – Ε.Ε ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «AXΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ε.Ε» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 6,9ΜW στη θέση «Ύψωμα» του Δήμου Δαύλειας, του Νομού Βοιωτίας
31.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22ΜW στη θέση «Κοσμάς Ράχη» του 7ήμου Κοσμά του Νομού Αρκαδίας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,1ΜW στη θέση «Όρος Μιτσικέλι» των Δήμων Ανατολικού Ζαγορίου και Περάματος του Νομού Ιωαννίνων
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΡΣΑ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 5 ΜW στο Δ.Δ Μπόρσα του Δήμου Μυκηναίων του Νομού Αργολίδας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,03 ΜW στο Δ.Δ Λεπιανών του Δήμου Αγνάντων, του Νομού Άρτας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 1,99 ΜW στο Δ.Δ Ευξεινουπόλεως του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ENSOL ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση άδειας παραγωγής από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Κατσιμάνης» των Δήμων Παλαίρου και Αλυζίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINOBAR & ΣΙΑ Α/Π ΠΥΡΓΟΣ .ΕΣΚΑΤΗΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22ΜW στη θέση «Πύργος» των Δήμων Δεσκάτης και Αντιχασιων των Νομών Γρεβενών και Λάρισας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΕ & ΣΙΑ ΑΡΤΑ 1 ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 39,95ΜW στη θέση «Σπασμένο» των Δήμων Ηρακλειας, Τετραφυλίας και Γ. Καραϊσκάκη του Νομού Άρτας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 24 ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22ΜW στη θέση «Λάκκες» του Δήμου Αμύνταιου του Νομού Φλώρινας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 25 ΕΠΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Ίσωμα» του Δήμου Αμύνταιου του Νομού Φλώρινας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Αστραπή-Παλιοηλίας-Τρεις στόλοι Δροσερη Ράχη- Γιατρικό - Κορυφή» του Δήμου Λακερείας του Νομού Λάρισας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Σκούρτζα» του Δήμου Σαμαρίνης του Νομού Γρεβενών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Ρέντα- Κιρκουρι» του Δήμου Σαμαρινης του Νομού Γρεβενών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18ΜW στη θέση «Τρεις Πύργοι» του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χάλκη» του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Λυκότοπος-Οξείλα» των Κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου και Αγκίστρου του Νομού Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM ΜΕΝΟΙΚΙΟ Μ. Ε.Π.Ε Ε & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28,8ΜW στη θέση «ΜΕΝΟΙΚΙΟ Ε» του Δήμου Σερρών του Νομού Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΠΕ A & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,4ΜW στη θέση «Μενοίκιο A» των Δήμων Σερρών και Εμμανουήλ Παππά του Νομού Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΠΕ C & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28,8ΜW στη θέση «Μενοίκιο C» του Δήμου Σερρών και Προσοτσάνης του Νομού Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΠΕ Β & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32,4ΜW στη θέση «Μενοίκιο Β» των Δήμων Προσοτσάνης και Εμμανουήλ Παππά των Νομών Δράμας και Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «SCAN ENERGY WIND FARM ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΠΕ F & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 28,8ΜW στη θέση «Κουσκουρος - Μενοίκιο F» του Δήμου Σερρών του Νομού Σερρών
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16ΜW στη θέση «Μοναχικόν-Πυραμίς» του :ήμου Κρυσταλλοπηγής του Νομού Φλώρινας
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ABENGOA HELLAS SOLAR Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «Αθερινόλακκος» του Δήμου Λεύκης του Ν. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ (Λ3)» του Δ.Δ ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ (Λ6)» του Δ.Δ ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ (Λ5)» του Δ.Δ ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ (Λ2)» του Δ.Δ. ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ (Λ4)» του Δ.Δ ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ
27.01.2011Απόρριψη αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9941 ΜW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ(Λ1)» του Δ.Δ ΠΥΘΙΟΥ του Δήμου ΟΛΥΜΠΟΥ, του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ