ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πειραιώς 132,
11854, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 2103727400
FAX: 2103255460
e-mail: info@rae.gr
 
Μόνιμα Θέματα Σημαντικά Νέα Τελευταίες Ανακοινώσεις
Τί είναι η ΡΑΕ - Θεσμικό πλαίσιο ενέργειας
Κοινοτικό Δίκαιο
Νέα από την ΡΑΕ και Δημόσιες διαβουλεύσεις
Το Ενεργειακό Σύστημα στην Ελλάδα
Πλαίσιο Ενεργειακών Επενδύσεων
Συνδέσεις & άλλες πληροφορίες
Κώδικες και Κανονισμοί Αγοράς Ηλ. Ενέργειας
Codes and Regulations of the Electricity Market
Τιμές και Χρεώσεις Ενεργειακών Προϊόντων
Αγορά Φυσικού Αερίου
Εποπτεία Διαχειριστή Δικτύου για θέματα Προμήθειας
Θέματα Καταναλωτών
Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων
Αρχεία αδειών προμήθειας, παραγωγής,
εξαιρέσεων, ανακλήσεων, θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ.
Φέρουσα Ικανότητα Αιολικών ανά Ο.Τ.Α.
Γεωγραφική αποτύπωση αιτήσεων έργων ΑΠΕ
Έντυπο αίτησης εξαίρεσης για
εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ
Ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων του Συνοδευτικού Εγγράφου υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης
 
STORIES: διείσδυση των ΑΠΕ σε νησιά
συμμετέχουμε ενεργά !
Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2011


Scroll up     Scroll down

27.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Κουρούπα», Δ. Φοίνικα, Ν. Ρεθύμνου, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», ως προς τον τύπο των ανεμογεννητριών και την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

27.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Αγροκτήματα 892, 894 και 897», Δ. Αβδήρων, Ν. Ξάνθης, της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. - ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Σ. Ο.Ε.», ως προς την εταιρική σύνθεση

27.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά», Δ. Μολοσσών, Ν. Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

27.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ρέμα Άνω Γκούρα - Κλάδος Άσπρη Γκούρα», Κοινότητας Θεοδωριανών, Ν. Άρτας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

27.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ρέμα Άνω Γκούρα - Κλάδος Μουζάκι», Κοινότητας Θεοδωριανών, Ν. Άρτας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

25.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Άνοιμα», Δ. Έλους Λακωνίας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

25.01.2011 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», Δ. Ευπαλίου, Ν. Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε.

18.01.2011 Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικά πάρκα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

18.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Μαλιθάνα - Βουνόκαστρο», Δ. Μεσσάτιδας & Δ. Φαρρών, Ν. Αχαΐας, της εταιρείας «ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

13.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό των εταιρειών «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ ΘΕΣΗ …», ως προς τον τύπο των ανεμογεννητριών

11.01.2011 Ρυθμιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς

11.01.2011 Ανάρτηση της δημοσίευσης της αίτησης της "GASTRADE Aνώνυμη Εμπορική Κατασκευαστική και Τεχνική Eταιρεία Φυσικού Αερίου", σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010)

5.01.2011 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση Γκούρα (Σμίξη-Πλαγιά-Αγία Τριάδα), Κοινότητας Θεοδωριάνων, Ν. Άρτας, της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.»

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «Αγρόκτημα Πετρούσας», Δ. Προσοτσάνης, Ν. Δράμας, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προς επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «Μπριγγέλι», Δ. Μπιζανίου, Ν. Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.», ως προς την μικρή μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης καθώς την επωνυμία & εταιρική μορφή του φορέα

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Παραλία Ζάρακες», Δ. Δυστιών, Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.», ως προς την επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης και το πλήθος & τον τύπο των ανεμογεννητριών

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «Μικρόλιθος», Δ. Αμπελώνα, Ν. Λαρίσης, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.», ως προς την μικρή μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης και ως προς την επωνυμία και εταιρική μορφή του φορέα

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Αγριοκερασιά Βλαχοκερασιάς», Δ. Σκυρίτιδας, Ν. Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», ως προς την επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, το πλήθος & τον τύπο των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος

4.01.2011 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Ασπροβούνι - Άνω Σπληθάρια», Δ. Σκυρίτιδας, Ν. Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ως προς την επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, το πλήθος & τον τύπο των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος

27.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό στις θέσεις Βοσκερό και Βουκολιά, Δ. Κρουσώνα, Ν. Ηρακλείου, Κρήτης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

23.12.2010 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό στις θέσεις “ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ & ΑΝΩ ΛΙΜΝΗ”, Δ. Μαλίων, Ν. Ηρακλείου, “ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ”, Δ. Φοίνικα, Ν. Ρεθύμνου, “ΣΠΙΝΑ”, Δ. Βουκολιών και Καντάνου, Ν. Χανίων, “ΛΑΜΠΙΝΗ” Δ. Φοίνικα και Λάμπης, Ν. Ρεθύμνου, “ΠΛΑΚΑΚΙΑ”, Δ. Βουκολιών, Πλατανιά και Μουσούρων, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

21.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση “ΠΤΩΟΝ-ΠΥΡΓΟΣ”, Δ. Ανθηδώνος, Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών και ως προς το γήπεδο του σταθμού

20.12.2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου»

17.12.2010 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων σχετικά με την πλήρωση 14 θέσεων ΕΕΠ

16.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Καστρί», Δ. Καρύστου, Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ως προς την επωνυμία, τη νομική μορφή και τη μετοχική της σύνθεση

14.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση “Μάρμαρα- Κοπάδα- Βαθύ Βαθράκι”, Δ. Σκύρου, Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «9ο Αιολικό Πάρκο Σκύρου Ε.Π.Ε.», ως προς το πλήθος των ανεμογενητριών και της εγκατεστημένης ισχύος της

13.12.2010 Aπόφαση της ΡΑΕ με θέμα "Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του ν. 2773/1999, για το έτος 2010"

13.12.2010 Aπόφαση της ΡΑΕ με θέμα "Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2010, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999"

13.12.2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα "Τροποποίηση μεθοδολογίας υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)"

13.12.2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα "Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το έτος 2010"

13.12.2010 Ανάρτηση της δημοσίευσης της αίτησης της "ΕNIMEX Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία", σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010)

10.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο υδατόρεμα Γκούρα (Μικρό Περιστέρι), Δ. Εγνατίας, Ν. Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

08.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «Βελούδι», Δ. Δερβενοχωρίου, Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού

08.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ στη θέση Μονή Παναγίας, Δ.Δ. Οινούσας, Νομού Σερρών, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε», ως προς την μετοχική της σύνθεση

08.12.2010 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, στη θέση «Ρέμα Κουρά – Δ.Δ. Οξυάς», Δ. Μουζακίου, N. Καρδίτσας, της εταιρείας «SENTRY TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.», ως προς την μετοχική της σύνθεση

06.12.2010 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας VERBUND - AUSTRIAN POWER TRADING ENERGA HELLAS A.E.

06.12.2010 Δημοσίευση της υπ΄αριθμ 2099/2010 απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση της τροποποίησης του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου το Έτος 2011

17.11.2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπευθύνου στο κτίριο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα»

17.11.2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών στη ΡΑΕ σύμφωνα με την Οδηγία ΙNSPIRE»

17.11.2010 Έκθεση συμμόρφωσης Διαχειριστή Δικτύου με τις υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης στοιχείων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2010

22.10.2010 Δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 1784/2010 απόφασης της ΡΑΕ για την εξισορρόπηση φορτίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου το Έτος 2011

20.10.2010 Επιστολή προς ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα "Τιμολόγια προς πελάτες ΥΤ της ΔΕΗ Α.Ε."

07.10.2010 Γνωμοδότηση ΡΑΕ σχετική με τη Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

07.10.2010 Γνωμοδότηση ΡΑΕ σχετική με την Τροποποίηση μεθοδολογίας επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

07.10.2010 Γνωμοδότηση ΡΑΕ σχετική με τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

07.10.2010 Απόφαση ΡΑΕ σχετική με την εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-114840/8.6.2010 καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ" κατά της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."

06.10.2010 ERGEG - Public consultation on transparency requirements for natural gas

05.10.2010 Απόφαση ΡΑΕ σχετική με την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ72/18/18072/18.06.2006 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας "VERBUND - AUSTRIAN POWER TRADING ENERGA HELLAS A.Ε."

28.09.2010 Αιτήσεις ειδικού καταλόγου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3851/2010, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΥ/Φ1/13434/08.07.2010 έγγραφο της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

24.09.2010 Επιστολή της ΡΑΕ προς ΔΕΣΜΗΕ και διαχειριστή δικτύου σχετικά με θέματα κορεσμού δικτύων

16.09.2010 Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά Κρήτη και Λέσβο - Καθορισμός τιμολόγησης και ειδικών όρων λειτουργίας τους.

16.09.2010 Ανακοίνωση τη ΡΑΕ σχετική με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτηριακές εγκαταστάσεις

07.09.2010 Κατάλογος έργων ΑΠΕ για τα οποία επιστράφηκε το σχετικό έγγραφο διαβίβασης της αίτησης από τη ΡΑΕ προς τον αρμόδιο Διαχειριστή

26.08.2010 Επιστολή ΡΑΕ σχετικά με τις χρεώσεις Πελατών Υψηλής Τάσης

06.08.2010 Διαβίβαση αιτήσεων έργων ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.3851/2010 στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου

05.08.2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετική με την Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

05.08.2010 Επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ σχετική με το χειρισμό των θεμάτων ποιότητας τάσης για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές

29.07.2010 Εμπορικές πρακτικές προώθησης και πώλησης υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

28.07.2010 Ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010

27.07.2010 Έλεγχος περιοχών αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. Θ του Ν.3468/2006 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν.3851/2010. Έρώτηση προς Υπ.Πολ.&Τουρ. και Έρώτηση προς ΥΠΕΚΑ

16.07.2010 Αιολική Παραγωγή για το έτος 2009 – Στοιχεία από τη λειτουργία του Συστήματος

15.07.2010 Ερώτημα προς ΥΠΕΚΑ σχετικό με αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής με πρώτη ύλη SRF ή RDF

08.07.2010 Εκθεση της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας Ηλεκτρισμού για την περιοχή της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης (European Regional Initiative – Central South Europe) του ERGEG σχετικά με την διαχείριση και χρήση των Διασυνδέσεων (Ιnterconnections Report) της περιοχής κατά το έτος 2008.

Scroll up
Scroll down
diavgeia.gov.gr