26 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

 

H εταιρεία "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε", η οποία κατέχει την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 12MW στην θέση "Πλάτανος" του Δήμου Μαρμαρίου, του Νομού Εύβοιας, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής α) ως προς την ισχύ του σταθμού με αναβάθμιση των 6 ανεμογεννητριών από ENERCON E-70 2,0MW σε ENERCON E-70 2,3MW, χωρίς αλλαγή της θέσης των ανεμογεννητριών και του γηπέδου εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε 13,8MW και β) ως προς την μετοχική της σύνθεση, ως εξής:

 

Προηγούμενη μετοχική σύνθεση:

DAMCO ENERGY A.E.:   50%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤ.Τ.Ν.Ε.:   50%

 

Νέα μετοχική σύνθεση:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ:   24,1500%
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ:   10,8500%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ:   24,3128%
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ:   0,1872%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ:   8,6309%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ:   1,8691%
ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL B.V.:   30,0000%

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 10 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 7/12/2009).