Χάρτης σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και δικτύου μεταφοράς.


Πηγή: ΔΕΗ, 2000

Μεγέθυνση


ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ*

Η πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο λιγνίτης, όπως φαίνεται και από το ισοζύγιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας διακρίνεται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Ε.Δ.Σ.) και στο Νησιωτικό Σύστημα. Το σύστημα μεταφοράς του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος απαρτίζεται από γραμμές μεταφοράς υψηλής (150kV) και υπερυψηλής (400 kV) τάσης. Οι σταθμοί παραγωγής του Ηλεκτρικού Συστήματος διακρίνονται σε:

*Δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.


Θερμικοί σταθμοί παραγωγής ΔΕΗ
 
Σταθμός Αρ. μονάδων Εγκατ. Ισχύς (MW) Περιοχή
Αγίου Δημητρίου 5 1587 Δ. Μακεδονία
Καρδιάς 4 1200 Δ. Μακεδονία
Πτολεμαϊδας 4 620 Δ. Μακεδονία
Αμυνταίου 2 600 Δ. Μακεδονία
Αλιβερίου 4 380 Ευβοια
Λαυρίου 4 1197 Αττική
Αγ. Γεωργίου 2 360 Αττική
Μεγαλόπολης 4 850 Πελοπόννησος
Λιπτολ 2 43 Δ. Μακεδονία
Αργοστολίου 1 11,6 Ν. Ιονίου
Ζακύνθου 1 27 Ν. Ιονίου
Πηγή: ΔΕΗ, 2001

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ΔΕΗ (ισχύς μεγαλύτερη από 10 MW)
 
Ονομα ΥΗΣ Αρ. μονάδων Εγκατ. Ισχύς (MW) Περιοχή
Αγρας 2 50 Μακεδονία
Εδεσσαίος 1 19 Μακεδονία
Ασωμάτων 2 108 Μακεδονία
Μακροχώρι (*) 3 10,8 Μακεδονία
Πολύφυτο 3 375 Μακεδονία
Σφηκιά 3 315 Μακεδονία
Θησαυρός 3 384 Θράκη
Πλατανόβρυση 2 116 Θράκη
Καστράκι 4 320 Κεντρ. Ελλάδα
Κρεμαστά 4 437 Κεντρ. Ελλάδα
Πλαστήρας 3 130 Κεντρ. Ελλάδα
Στράτος Ι 2 150 Κεντρ. Ελλάδα
Πουρνάρι Ι & ΙΙ 5 332,4 Ηπειρος
Πηγές Αώου 2 210 Ηπειρος
Λούρος 3 10,3 Ηπειρος
Λάδωνας 2 70 Πελοπόννησος
* Συνεχούς ροής
Πηγή: ΔΕΗ, 2001

Η συνολική ισχύς θερμικών σταθμών αυτοπαραγωγών γιά παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας είναι 250MW

Αρχή
 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ 
(kW)
ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh)
ΚΡΗΤΗ
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ
ΧΑΝΙΑ

Σύνολο
192800
328400

521200
407200 1924571
ΡΟΔΟΣ ΣΟΡΩΝΗ 206000 126800  
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 240 95 276
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 360 220 755
ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ 2650 2190 6295
ΑΝΑΦΗ ΑΝΑΦΗ 355 340 607
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 140 38 96
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1600 1350 3818
ΔΟΝΟΥΣΑ ΔΟΝΟΥΣΑ 210 150 284
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 270 195 408
ΙΚΑΡΙΑ ΙΚΑΡΙΑ 6900 5400 18570
ΚΕΑΣ*** ΚΕΑΣ*** - - -
ΚΥΘΝΟΣ ΚΥΘΝΟΣ 2300 1960 5216
ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 49500 45700 209733
ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 8900 11700 47130
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 390 320 1239
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 21200 17500 51802
ΟΘΩΝΟΙ ΟΘΩΝΟΙ 270 240 498
ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΤΜΟΣ 4380 3580 11348
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2200 2400 7098
ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ 2000 1900 4777
ΣΙΦΝΟΣ ΣΙΦΝΟΣ 4300 3360 9437
ΣΚΥΡΟΣ ΣΚΥΡΟΣ 4500 3750 12403
ΣΥΜΗ ΣΥΜΗ 4350 1950 7814
ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 20000 18700 85117
ΣΑΜΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΣ 46080 24400 99372
ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ ΧΙΟΣ 38780 29800 136334
  ΨΑΡΡΑ* 345 - -
ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ ΑΝΔΡΟΣ 9400 9300 32613
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ ΘΗΡΑ 22200 22700 67122
ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
3740 4380 12563
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-
ΤΕΛΕΝΔΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ- ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΓΥΑΛΙ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ 69600 57300 217824
  ΚΩΣ** 60500   -
  ΝΙΣΥΡΟΣ* -   -
ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ 9000 6500 24369
ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ ΜΗΛΟΣ 7600 5970 23912
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ
-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
ΠΑΡΟΣ 43250 36000 117513
*Ο σταθμός έπαυσε τη λειτουργία του και παραμένει σε εφεδρεία
**Ο σταθμός λειτουργεί παράλληλα με τον ΑΣΠ Καλύμνου
***Ο σταθμός έπαυσε τη λειτουργία του και αποξηλώθηκε
Πηγή:ΔΕΗ, 2001

Δεν περιλαμβάνονται σταθμοί ΑΠΕ

Αρχή