ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

 

 

 

 

 

Αιτήσεις

 

 

Πλήθος

Ισχύς (MW)

Συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010

Από 150KW Έως 2MW

 

751

898,659

147,980

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

64

81,105

12,500

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

27

34,885

10,920

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

1,609

*

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

77

109,602

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19

22,133

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

39

42,187

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

129

169,768

16,020

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2

2,056

*

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

105

101,563

15,000

 

ΚΡΗΤΗΣ

26

14,477

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13

12,486

4,500

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

0,200

*

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

148

183,289

36,590

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

100

123,299

17,060

 

 

 

 

 

Από 2MW

 

190

1013,259

147,480

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

18

77,216

12,000

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

10

43,934

10,920

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

24

104,331

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11

77,046

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

4

17,845

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15

79,905

16,020

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

4,000

*

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24

121,090

15,000

 

ΚΡΗΤΗΣ

3

19,000

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

11,710

4,500

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

48

320,815

36,590

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

30

136,368

17,060

Σύνολο

 

941

1911,918

295,460 

 

 

 

 

 

Εξαιρέσεις

 

 

Πλήθος

Ισχύς (MW)

Συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010

Έως 150KW

 

6375

684,998

159,480

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

297

33,701

14,500

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

96

9,783

10,920

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

590

65,034

*

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

455

47,146

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

96

9,898

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

180

19,980

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

423

45,242

16,020

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

17

2,047

*

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

612

64,154

24,500

 

ΚΡΗΤΗΣ

1633

181,201

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

50

5,074

4,500

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

665

68,701

*

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

895

94,715

36,590

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

366

38,322

17,060

Σύνολο

 

6375

684,998

159,480 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο - Πλήθος

7316

 

Γενικό σύνολο - Σύνολο Ισχύος (MW)

2.596,915

454,940 

·         Παρατίθενται επικαιροποιημένα στοιχεία (τελευταία ενημέρωση 09/10/2007) των αιτήσεων εξαίρεσης και των αιτήσεων για άδεια παραγωγής μη συμπεριλαμβανομένων, όσων έχουν λάβει αρνητική γνώμη από την ΡΑΕ, όσων έχουν λάβει απορριπτική απόφαση από το ΥΠΑΝ και όσων έχουν αποσυρθεί ή ανακληθεί. Διευκρινίζεται ότι αναλυτικά στοιχεία για τις εκδοθείσες αποφάσεις εξαίρεσης ή άδειες παραγωγής ή θετικές γνωμοδοτήσεις για άδεια παραγωγής παρατίθενται στα Αρχεία αδειών παραγωγής, εξαιρέσεων, ανακλήσεων, θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

·         Η συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010 παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα όπως προκύπτει από το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών” όπως αυτό ισχύει

·         Σχετικά με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά που ανήκουν στις διοικητικές περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και της Κρήτης η αδειοδότηση γίνεται βάσει προσκλήσεων και οι λεπτομέρειες και τα σχετικά περιθώρια αναφέρονται στην απόφαση της ΡΑΕ με αρ. πρωτ 96/2007

·         Σχετικά με τα διασυνδεδεμένα νησιά που εντάσσονται στις λοιπές διοικητικές περιφέρειες, σύμφωνα με το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών”, η αδειοδότηση γίνεται επίσης βάσει προσκλήσεων και οι λεπτομέρειες και τα σχετικά περιθώρια θα ανακοινωθούν.