ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής

 

 

Πλήθος

Ισχύς (MW)

Συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010

>150KW και <2MW

 

1004

1217,039

147,980

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

83

106,779

12,500

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

41

51,722

10,920

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

1,609

*

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

120

158,694

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

36

47,000

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

50

58,230

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

177

245,984

16,020

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

3

4,046

*

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

127

124,263

15,000

 

ΚΡΗΤΗΣ

26

15,281

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20

20,306

4,500

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

0,200

*

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

203

244,290

36,590

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

116

138,634

17,060

 

 

 

 

 

≥ 2MW

 

296

1824,900

147,480

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

26

99,938

12,000

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

10

43,952

10,920

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

30

131,357

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17

99,744

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

7

37,000

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

44

256,851

16,020

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

4,000

*

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38

197,943

15,000

 

ΚΡΗΤΗΣ

4

22,996

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

34,395

4,500

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62

685,655

86,590(1)

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

50

211,070

17,060

Σύνολο

 

1300

3041,939

345,460

 (1) συμπεριλαμβάνονται 50 MW  που αφορούν αποκλειστικά στο Νομό Αρκαδίας (ΦΕΚ Β’ 1296/24-07-07 )  

Αιτήσεις για απόφαση Εξαίρεσης

 

 

Πλήθος

Ισχύς (MW)

Συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010

≤ 150KW

 

6647

714,646

159,490

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

295

33,501

14,500

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

135

13,698

10,920

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

633

70,723

*

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

449

46,601

18,000

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

269

27,986

12,000

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

180

19,877

5,400

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

419

44,797

16,020

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

608

63,655

24,500

 

ΚΡΗΤΗΣ

1623

180,631

*

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

61

6,407

4,500

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

727

75,077

*

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

893

94,465

36,590

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

355

37,229

17,060

Σύνολο

 

6647

714,646

159,490

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο - Πλήθος

7947

 

Γενικό σύνολο - Σύνολο Ισχύος (MW)

3756,585

504,950

·               Τα στοιχεία που αναρτώνται στον ανωτέρω πίνακα αναθεωρούνται στη περίπτωση που κατά την εξέταση των αιτήσεων διαπιστωθούν λανθασμένες αναφορές.

·         Παρατίθενται επικαιροποιημένα στοιχεία (τελευταία ενημέρωση 18/03/2008) των αιτήσεων εξαίρεσης και των αιτήσεων για άδεια παραγωγής μη συμπεριλαμβανομένων, όσων έχουν λάβει αρνητική γνώμη από την ΡΑΕ, όσων έχουν λάβει απορριπτική απόφαση από το ΥΠΑΝ και όσων έχουν αποσυρθεί ή ανακληθεί. Διευκρινίζεται ότι αναλυτικά στοιχεία για τις εκδοθείσες αποφάσεις εξαίρεσης ή άδειες παραγωγής ή θετικές γνωμοδοτήσεις για άδεια παραγωγής παρατίθενται στα Αρχεία αδειών παραγωγής, εξαιρέσεων, ανακλήσεων, θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

·         Η συνολική ισχύς προς αδειοδότηση έως το 2010 παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα όπως προκύπτει από το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών” όπως αυτό ισχύει

·         Σχετικά με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά που ανήκουν στις διοικητικές περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και της Κρήτης η αδειοδότηση γίνεται βάσει προσκλήσεων και οι λεπτομέρειες και τα σχετικά περιθώρια αναφέρονται στην απόφαση της ΡΑΕ με αρ. πρωτ 96/2007

·         Σχετικά με τα διασυνδεδεμένα νησιά που εντάσσονται στις λοιπές διοικητικές περιφέρειες, σύμφωνα με το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών”, η αδειοδότηση γίνεται επίσης βάσει προσκλήσεων και οι λεπτομέρειες και τα σχετικά περιθώρια θα ανακοινωθούν.