Χάρτης εγκαταστάσεων και δικτύου μεταφοράς πετρελαίου/φυσικού αερίου:


Πηγή: ΔΕΠΑ, 2000

Μεγέθυνση


ΓΕΝΙΚΑ

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, μιάς και
εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην χώρα, και μάλιστα με ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας που μπορεί να διεισδύσει σε όλους σχεδόν τους κλάδους (Βιομηχανία, Ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή, υπηρεσίες και οικιακός τομέας, μεταφορές κ.α.)

Με την εισαγωγή του φυσικού αερίου αναμένονται:

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ ιδρύθηκε το 1988 σαν θυγατρική της ΔΕΠ και στην συνέχεια, με την αναδιοργάνωση της ΔΕΠ και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο σαν "Ελληνικά Πετρέλαια", μεταβιβάστηκε το 85% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ το υπόλοιπο 15% παρέμεινε στην Μητρική Εταιρεία.

Η ΔΕΠΑ έχει ιδρύσει τρεις θυγατρικές Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) με την συμμετοχή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα έχουν την κυριότητα των δικτύων διανομής και την ευθύνη εκμετάλλευσής τους στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία.

Πρόσφατα έληξε με επιτυχία η κατάληξη του διαγωνισμού για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της Αττικής ο οποίος κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία των εταιριών Cinergy και Shell. Η Εταιρία Παροχής Αερίου της Αττικής, θα έχει ολοκληρώσει την εγκατάστασή της έως τον ερχόμενο Απρίλιο.

Θα συσταθούν Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) με την συμμετοχή των ΕΔΑ και άλλων επενδυτών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Το φυσικό αέριο εισάγεται στη Ελλάδα από:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος Φυσικού Αερίου