Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/04/2019

Αποφάσεις

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
<< < εγγραφές 511 - 540 από 542 > >>
Σελίδα
 • 396/2008 Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ
 • 395/2008 Εγκριση προγράμματος ανάπτυξης 2008-2012 της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • 268/2008 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • 263/2008 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους 2007 της ΡΑΕ
 • 262/2008 Προσφορές-Κατακύρωση Τάσεις, στάσεις και απόψεις των χρηστών ενέργειας
 • 261/2008 Ανάθεση του έργου Διενέργεια τακτικού ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων ΡΑΕ για 1.1-31.12.2007
 • 260/2008 Έγκριση νέου τεύχους διακήρυξης για το έργο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας εργαζομένων ΡΑΕ
 • 259/2008 Εισαγωγές ΒΔ Μάιος 2008
 • 258/2008 Οριστική παραλαβή Π1 έργου Ενεργειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΟΠΣ)
 • 256/2008 Χορήγηση στοιχείων που αφορούν το τεχνικό μέρος αιτήσεων που υποβάλλονται στη ΡΑΕ Γ-1611, Γ-1687
 • 255/2008 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΡΑΕ
 • 179A/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο πολιτικού μηχανικού-Σύσταση Επιτρ Προμηθειών
 • 179/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού για Τεχν Σύμβουλο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών - Σύσταση Επιτρ Προμηθειών
 • 172/2008 Εισαγωγές ΒΔ Απρ 2008
 • 124/2008 Υλοποίηση έργου τεχν υποστήριξης αδειοδοτικής διαδικασίας για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • 123/2008 Διενέργεια ακροάσεως της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • 122/2008 Συμμετοχή στο Ευρω-Αραβικό Έργο Mashreq Euro-Arab Mashreq Gas Market Project - EAMGM
 • 98/2008 Εισαγωγές ΒΔ Μαρ 2008
 • 52/2008 Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 2008
 • 25/2008 Εισαγωγές ΒΔ Φεβ 2008
 • 9/2008 Αναπροσαρμογή ορίου ετήσιας επιβάρυνσης ειδικού τέλους ΑΠΕ για το 2007
 • 1/2008 2η τροποποίηση Α φάσης ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
 • 132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου
 • 96/2007 Καθορισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιορισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυτές, καθορισμός μεθοδολογίας επιμερισμού της ισχύος και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης
 • 85/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισμό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθμών ΑΠΕ σε Κορεσμένα Δίκτυα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • 76/2007 Δημοσίευση στοιχείων Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιμολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς
 • 1/2007 Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς
 • 299/2006 Έγκριση της μελέτης προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως στο Σύστημα
 • /2006 Απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου
<< < εγγραφές 511 - 540 από 542 > >>
Σελίδα