Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

Αποφάσεις

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
<< < εγγραφές 541 - 570 από 582 > >>
Σελίδα
 • 588/2008 Υπολογισμός ύψους μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ στα ΜΔΝ για το 2008
 • 587/2008 Καθορισμός Περιόδων Κάλυψης Κόστους για την εκκαθάριση λογαριασμών ΗΕΠ κατά τη Μεταβατική Περίοδο
 • 578/2008 Εισαγωγές Αλβανία Ιούλ-Αύγ 2008
 • 573/2008 Εισαγωγές ΒΔ Ιουλ - Αυγ. 2008
 • 562/2008 Συμφωνία για παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις μεταξύ διαχειριστών Ελλάδας-Ιταλίας
 • 537Α/2008 Πρόχειρος διαγωνισμός Παροχή υπηρεσιών Τεχν Συμβούλου ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κτίριου ΡΑΕ
 • 536Α/2008 Πρόχειρος διαγωνισμός Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου εργασιών πολ μηχανικού στο νέο κτίριο ΡΑΕ
 • 412/2008 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού Προμήθεια ηλεκτρ εξοπλισμού ΡΑΕ
 • 410/2008 Εισαγωγές ΒΔ Ιουν 2008
 • 406/2008 Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης 2008-2012 της ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ
 • 396/2008 Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ
 • 395/2008 Εγκριση προγράμματος ανάπτυξης 2008-2012 της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • 268/2008 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • 263/2008 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους 2007 της ΡΑΕ
 • 262/2008 Προσφορές-Κατακύρωση Τάσεις, στάσεις και απόψεις των χρηστών ενέργειας
 • 261/2008 Ανάθεση του έργου Διενέργεια τακτικού ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων ΡΑΕ για 1.1-31.12.2007
 • 260/2008 Έγκριση νέου τεύχους διακήρυξης για το έργο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας εργαζομένων ΡΑΕ
 • 259/2008 Εισαγωγές ΒΔ Μάιος 2008
 • 258/2008 Οριστική παραλαβή Π1 έργου Ενεργειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΟΠΣ)
 • 256/2008 Χορήγηση στοιχείων που αφορούν το τεχνικό μέρος αιτήσεων που υποβάλλονται στη ΡΑΕ Γ-1611, Γ-1687
 • 255/2008 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΡΑΕ
 • 179A/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο πολιτικού μηχανικού-Σύσταση Επιτρ Προμηθειών
 • 179/2008 Προκήρυξη Διαγωνισμού για Τεχν Σύμβουλο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών - Σύσταση Επιτρ Προμηθειών
 • 172/2008 Εισαγωγές ΒΔ Απρ 2008
 • 124/2008 Υλοποίηση έργου τεχν υποστήριξης αδειοδοτικής διαδικασίας για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • 123/2008 Διενέργεια ακροάσεως της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • 122/2008 Συμμετοχή στο Ευρω-Αραβικό Έργο Mashreq Euro-Arab Mashreq Gas Market Project - EAMGM
 • 98/2008 Εισαγωγές ΒΔ Μαρ 2008
 • 52/2008 Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 2008
 • 25/2008 Εισαγωγές ΒΔ Φεβ 2008
<< < εγγραφές 541 - 570 από 582 > >>
Σελίδα