Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 25/01/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 80
Έτος: 2016
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Άλλο
Διαχείριση της θερμότητας των συμπυκνωμάτων κατά τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ Β΄1420/2009) Υπουργικής Απόφασης.
Αρχεία