Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 410
Έτος: 2016
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1599/2011 (ΦΕΚ Β΄179/2012) με οποία εγκρίθηκε οριστικά το Τεύχος «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ΄αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/6.5.2010 Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του».
Αρχεία