Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 518
Έτος: 2016
Τομέας: Φυσικό Αέριο
Κατηγορία: Αγορές
Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata-Σιδηρόκαστρο για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 30.09.2017.
Αρχεία