Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 545
Έτος: 2016
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Αγορές
α) Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-214873/02.12.2016 ένστασης του κου Νικολάου Σύρπα του Νικολάου, στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθμ. 513/2016 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα: «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 417/2016 Απόφαση Προκήρυξης Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Β’ 3672/09.11.2016)»

β) Οριστικοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων για το Στάδιο Β’

γ) Οριστικοποίηση της ισχύος Δημοπράτησης για κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ
Αρχεία