Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 570
Έτος: 2016
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Αγορές
Επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 12ης Δεκεμβρίου 2016, και επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-215192/12.12.2016 ένστασης της εταιρείας «PRIME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 14.3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 417/Απόφασης ΡΑΕ «Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016» (ΦΕΚ Βʼ 3627, ΑΔΑ: ΩΠΛΗΙΔΞ-Δ32).
Αρχεία