Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 620
Έτος: 2016
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) ως ισχύει και το άρθρο 10 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αρχεία