Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 3/08/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 613
Έτος: 2018
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Διαγωνισμοί
α) Επί των υποβληθέντων κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)» ενστάσεων.

β) Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από τις εν λόγω Ανταγωνιστικές Διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).

γ) Οριστικοποίηση της δημοπρατούμενης ισχύος για κάθε μία από τις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)
Αρχεία