Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 3/08/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 778
Έτος: 2018
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Δίκτυα

Απόφαση καθορισμού των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων σύμφωνα με το:

  • - άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (RfG),
  • - άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1388 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τη σύνδεση ζήτησης (DCC),
  • - άρθρο 78 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1447 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος (HVDC).
Αρχεία