Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/11/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3384 > >>
Σελίδα
 • 18.11.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «WATT AND VOLT A.E.»

 • 18.11.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «STRATEGIC ENERGY TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 18.11.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 • 18.11.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό της εταιρείας «ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 16.11.2019 [Γενικές]

  Διαγωνισμός έργων ΑΠΕ - Ιούλιος 2018 - Κατηγορία Ι (Φ/Β ισχύος ≤1MW): Συνδέθηκαν όλα τα έργα

 • 16.11.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 • 06.11.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.»

 • 06.11.2019 [Τροποποιήσεις]

  Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 06.11.2019 [Γενικές]

  Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 828/2019 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

 • 06.11.2019 [Τροποποιήσεις]

  Αίτηση τροποποίησης της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLARIS POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SOLARIS POWER Α.Ε.»

 • 30.10.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 30.10.2019 [Γενικές]

  Έγκριση των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • 30.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τον Ετήσιο Προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ

 • 23.10.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EUNICE TRADING A.E.»

 • 23.10.2019 [Προκηρύξεις]

  Διαγωνισμός ΑΠΕ: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασής της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3578/2019)

 • 23.10.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ A.E.»

 • 23.10.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 23.10.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 23.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του entso-e σχετικά με το άρθρο 76 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1485 (SOGL)

 • 23.10.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

εγγραφές 1 - 20 από 3384 > >>
Σελίδα