Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2021

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3820 > >>
Σελίδα
 • 19.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020

 • 18.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει, σχετικά με τα βήματα προσφορών για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

 • 15.01.2021 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2020

 • 14.01.2021 [Προκηρύξεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με ΚΜΣΗΘΥΑ και νέο σχήμα ΕΤΜΕΑΡ

 • 11.01.2021 [Τροποποιήσεις]

  Αίτημα εξαίρεσης και αίτημα τροποποίησης της άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

 • 07.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει, σχετικά με τα βήματα προσφορών για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

 • 07.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2020 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

 • 07.01.2021 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ (Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020 ΑΔΑ: 6ΥΜ4ΙΔΞ-ΓΘΖ – ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020)

 • 31.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών – Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 31.12.2020 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 29.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την σκοπούμενη τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

 • 28.12.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

 • 28.12.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

 • 28.12.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

 • 28.12.2020 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη της ΡΑΕ για νέα ανταγωνιστική διαδικασία - Ισχύς: 350MW - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22.-03.2021.

 • 23.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με τον περιορισμό συστήματος της Πελοποννήσου

 • 23.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων/μεθοδολογιών της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

 • 23.12.2020 [Γενικές]

  Κύκλος Δεκεμβρίου 2020: Έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος - 1864 αιτήσεις συνολικής ισχύος 45,55 GW

 • 22.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων των Προμηθευτών και αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193)

 • 18.12.2020 [Γενικές]

  Λήξη υποβολής αιτήσεων κύκλου Δεκεμβρίου: 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59

εγγραφές 1 - 20 από 3820 > >>
Σελίδα