Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/05/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2981 > >>
Σελίδα
 • 23.05.2018 [Γενικές]

  Απαντήσεις διευκρινίσεων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.)

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 22.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

 • 14.05.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ.Ε.Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 14.05.2018 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Σπηθάρι ή Δραγασιά», ΔΕ Θηβαίων, Δ. Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»

 • 14.05.2018 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση ««Μαραχιδιάς-Βοσκίνα» ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 14.05.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 23.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΜΠΛΟΥ ΓΚΡΙΝΤ ΓΚΑΣ & ΠΑΟΥΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις εφημερίδες «Η ΕΣΤΙΑ» και «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα

 • 14.05.2018 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 • 14.05.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 19.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις εφημερίδες «Η ΕΣΤΙΑου Καν» και «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» αντίστοιχα

 • 14.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου

 • 10.05.2018 [Γενικές]

  Λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβλημένων ποσών λογαριασμών ενέργειας καταναλωτών από από τρίτες εταιρίες σε προμηθευτές ενέργειας

 • 08.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που υπέβαλε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

 • 08.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης τροποποίησης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς

 • 07.05.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «DXT Commodities SA»

 • 07.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

εγγραφές 1 - 20 από 2981 > >>
Σελίδα