Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/07/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3022 > >>
Σελίδα
 • 19.07.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας

 • 13.07.2018 [Δελτία τύπου]

  Ενημερωτική Ημερίδα της ΡΑΕ για την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (Target Model) - Παρασκευή 20.07.2018 και ώρα 09:30 - ΟΤΕ Academy

 • 06.07.2018 [Γενικές]

  Το Πρόγραμμα του Πανευρωπαικού Συνεδρίου "European Forum on Clean Energy for Islands", στη Νάξο 9-11 Ιουλίου 2018

 • 06.07.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (Imbalance Netting)

 • 06.07.2018 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 06.07.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2018

 • 06.07.2018 [Γενικές]

  Ανάρτηση της από 19.06.2018 & 20.06.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στις εφημερίδες «Η ΑΥΓΗ», «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» «FINANCIAL TIMES», «THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL EDITION», αντίστοιχα

 • 06.07.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική τους σύνθεση

 • 05.07.2018 [Προκηρύξεις]

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου «Μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών μέχρι το 2030 στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού»

 • 04.07.2018 [Δελτία τύπου]

  Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση των τριών πρώτων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών

 • 03.07.2018 [Γενικές]

  Μη αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητας της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143 παραγρ. 3 του ν. 4001/2011

 • 02.07.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 • 26.06.2018 [Γενικές]

  Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

 • 25.06.2018 [Γενικές]

  Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων της ΡΑΕ για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 25.06.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 25.06.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος

 • 22.06.2018 [Γενικές]

  Έγκριση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου

 • 21.06.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 21.06.2018 [Γενικές]

  Διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου "European Forum on Clean Energy for Islands", στη Νάξο, 9-11 Ιουλίου 2018

 • 20.06.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ

εγγραφές 1 - 20 από 3022 > >>
Σελίδα