Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/01/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2647 > >>
Σελίδα
 • 20.01.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη λήψη προσωρινών μέτρων αναφορικά με την Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 • 20.01.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση μεταβίβασης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

 • 18.01.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e για τους Εναρμονισμένους Κανόνες Κατανομής (HAR) των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2016/1719 της ΕΕ

 • 17.01.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού κυρώσεων

 • 13.01.2017 [Τροποποιήσεις]

  Ανάκληση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

 • 05.01.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

 • 05.01.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2016

 • 05.01.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το ΕΤΜΕΑΡ έτους 2017

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τις πρότυπες συμβάσεις του μηχανισμού ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 573/2016 απόφασης

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη δημοσίευση των υπ’ αριθμ. 574/2016 και 575/2016 αποφάσεων

 • 30.12.2016 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ 410/2016 και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 "Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1//Οικ.8786/6-5-2010, Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμοί διασφάλισης του"

 • 28.12.2016 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDS INTERNATIONAL SK S.R.O.»

 • 28.12.2016 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 19.12.2016 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των προτάσεων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ/TSOs) για α) τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς (IDCZGOT) και τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς (IDCZGCT), και β) την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας (DAFD)

 • 13.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 12.12.2016 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την πρώτη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β εγκαταστάσεις

 • 12.12.2016 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου

εγγραφές 1 - 20 από 2647 > >>
Σελίδα