Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/03/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2680 > >>
Σελίδα
 • 22.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας και τις σχετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 22.03.2017 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 21.03.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

 • 17.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

 • 17.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Σταυρούδι», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 4 AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 17.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό στη θέση «Ροδιές», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 • 15.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 149/2017 και 150/2017 καθώς τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 • 06.03.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»

 • 06.03.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»

 • 06.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Μαυρολίθαρο», ΔΕ Δεσκάτης, Δ. Δεσκάτης, ΠΕ Γρεβενών και ΔΕ Καμβουνίων, Δ. Σερβίων - Βελβεντού, ΠΕ Κοζάνης της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως προς τη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθμού

 • 02.03.2017 [Γενικές]

  Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006: Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων και αποσαφήνιση της διαδικασίας

 • 01.03.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση ΡΑΕ περί της τροποποίησης του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ)

 • 21.02.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου, της εταιρείας «ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ»

 • 20.02.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 14-02-2017 δημοσίευσης της αίτησης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ»

 • 20.02.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

 • 15.02.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EUNICE TRADING Α.Ε.»

 • 14.02.2017 [Γενικές]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ-ΓΚΟΥΡΑ-ΛΟΥΤΣΑ», ΔΕ Στυραίων, Δ. Καρύστου, ΠΕ Ευβοίας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.02.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Γλυκόχωμα/ Δωρικού», ΔΕ Τραϊνούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου, της εταιρείας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.02.2017 [Γενικές]

  Παρουσίαση της ΡΑΕ στην Ημερίδα: "Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφωρών έργων ΑΠΕ"

 • 08.02.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

εγγραφές 1 - 20 από 2680 > >>
Σελίδα