Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 14/11/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2828 > >>
Σελίδα
 • 16.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ της 15ης Νοεμβρίου στο πλαίσιο καθορισμού των συντελεστών απωλειών δικτύου

 • 15.11.2017 [Γενικές]

  Τροποποίηση ενιαίας άδειας ΔΕΗ

 • 15.11.2017 [Γενικές]

  Τροποποίηση άδειας ΔΕΗ

 • 15.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου

 • 13.11.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο: «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»

 • 13.11.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο: «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»

 • 10.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Aποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη θέσπιση Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

 • 08.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη θέσπιση Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 08.11.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας στη θέση «Ο.Τ.9 της Β΄ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ», ΔΕ Φερών, Δ. Ρήγα Φεραίου, ΠΕ Μαγνησίας της εταιρείας «ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

 • 08.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη θέσπιση Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 07.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί των κοινών προτάσεων όλων των ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη κατά τα άρθρα 43 και 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής

 • 01.11.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την 1η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 01.11.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 17-10-2017 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

 • 31.10.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, στη θέση «Παλιόχωρα», ΔΕ Τυρού, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 31.10.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Όρος Μερέντα», ΔΕ Κουβαρά, Δ. Σαρωνικού και ΔΕ Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Δ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 31.10.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 16 ΜW στη θέση «Πόρι - Στούρα», ΔΕ Ανατολικής Μάνης, Δ. Ανατολικής Μάνης, ΠΕ Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 20.10.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας στη βάση της «Μελέτης Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του Διαχειριστή

 • 19.10.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το 2017

 • 18.10.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 35 και 39 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 18.10.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

εγγραφές 1 - 20 από 2828 > >>
Σελίδα