Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/03/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2928 > >>
Σελίδα
 • 21.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 • 21.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κριτηρίων, της μεθοδολογίας και της διαδικασίας εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.)

 • 19.03.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τηε εταιρείας «REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

 • 19.03.2018 [Τροποποιήσεις]

  Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», ΔΕ Ιεράπετρας, Δ. Ιεράπετρας, ΠΕ Λασιθίου της εταιρείας «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.–Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 16.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ENTSO-e

 • 16.03.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική της σύνθεση

 • 16.03.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική της σύνθεση

 • 13.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης

 • 13.03.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό των εταιρειών «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική τους σύνθεση

 • 13.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

 • 12.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της Τροποποίησης των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

 • 09.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις Φορτίου

 • 09.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας

 • 08.03.2018 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών»

 • 03.03.2018 [Γενικές]

  Έγκριση του «Καταλόγου των Διαιτητών και Επιδιαιτητών» σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011

 • 28.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τις απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας του Σταθμού ΥΦΑ

 • 27.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί προτάσεων για αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ

 • 26.02.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 13.02.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στις εφημερίδες «Η ΕΣΤΙΑ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» αντίστοιχα

 • 26.02.2018 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ"

 • 26.02.2018 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 02.02.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στις εφημερίδες «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αντίστοιχα

εγγραφές 1 - 20 από 2928 > >>
Σελίδα