Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3739 > >>
Σελίδα
 • 23.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, όπως ισχύει

 • 22.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων

 • 22.10.2020 [Γενικές]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΑΜΔΗΕ για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 20.10.2020 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ & εγχειρίδιο εγγυήσεων

 • 20.10.2020 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ

 • 20.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης.

 • 19.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση ΔΔ για Solidarity

 • 19.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας και Βουλγαρίας.

 • 19.10.2020 [Γενικές]

  Ανακοίνωση για την Αγορά Εξισορρόπησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 • 16.10.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ

 • 15.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της διάρκειας της ΔΔ αναφορικά με το Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας των Αγορών.

 • 15.10.2020 [Γενικές]

  Αποφάσεις ΡΑΕ 1399/2020- 1400/2020

 • 15.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ)

 • 14.10.2020 [Τροποποιήσεις]

  Αίτημα προκαταρκτικής εξέτασης μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας GASTRADE A.E.

 • 14.10.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αξιολόγηση κύκλων

 • 14.10.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 13.10.2020 [Γενικές]

  Έγκριση του «Καταλόγου των Διαιτητών και Επιδιαιτητών» σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011

 • 12.10.2020 [Γενικές]

  Έγκριση χρεώσεων μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 101 και 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 12.10.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της αναθεώρησης του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου μον. Α.Ε. (ΔΕΔΑ) για την περίοδο 2020-2024

 • 12.10.2020 [Προκηρύξεις]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

εγγραφές 1 - 20 από 3739 > >>
Σελίδα