Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 17/02/2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3461 > >>
Σελίδα
 • 18.02.2020 [Γενικές]

  "Ερωτήσεις-Απαντήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας - Απόφαση ΡΑΕ 204/2020 - ΦΕΚ Β' 352/2020)"

 • 17.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο. 18 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ.

 • 17.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9

 • 17.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9

 • 17.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Aνακοίνωση Μεταβίβασης από NOTIAS MONOPROSOPI σε PHOTOVORAS AE

 • 17.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Aνακοίνωση Μεταβίβασης από EAST PV MONOPROSOPI σε PHOTOVORAS AE

 • 17.02.2020 [Γενικές]

  Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής 3ου τριμήνου 2019

 • 14.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 • 14.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΦΑ

 • 14.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

 • 14.02.2020 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 12.02.2020 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία έργων ΑΠΕ (Προκήρυξη ΡΑΕ 204/2020 - ΦΕΚ Β' 352/07.02.2020)

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με το ζήτημα της τυποποίησης των μηχανισμών αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας.

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών/Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4495/2017

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024 και επί της Μελέτης Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024

 • 12.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024

 • 05.02.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής της εταιρείας «ARINOMARIO LIMITED»

 • 05.02.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

εγγραφές 1 - 20 από 3461 > >>
Σελίδα