Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3111 > >>
Σελίδα
 • 20.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας του μέτρου χρήσεως εναλλακτικού καυσίμου, σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

 • 20.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των προτάσεων για τις περιφερειακές απαιτήσεις των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς που αναπτύχθηκαν από τους ΔΣΜ των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας και νοτιοανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα

 • 14.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

 • 14.11.2018 [Γενικές]

  Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1026/2018 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

 • 13.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου του Κανονισμού Δημοπρασιών για εκχώρηση ημερήσιας δυναμικότητας μεταφοράς στη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας

 • 13.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την Αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1938/2017

 • 13.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία διανομής εσόδου συμφόρησης

 • 09.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τους κανόνες κατανομής οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

 • 09.11.2018 [Προκηρύξεις]

  Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εργαλείου σύγκριση τιμολογίων ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αεριού»

 • 06.11.2018 [Τροποποιήσεις]

  Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 • 06.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της Δράσης: «Χρήση Ρεβυθούσας για τη Διατήρηση Εποχικού Αποθέματος ΥΦΑ Ηλεκτροπαραγωγών»

 • 05.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της CE για τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους για τις ΕΔΣ

 • 05.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της συμφωνίας όλων των ΔΣΜ της CE όσον αφορά τις παραμέτρους-στόχους για το σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας

 • 02.11.2018 [Γενικές]

  Απαντήσεις επί των ερωτημάτων, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο των τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις (Απόφαση ΡΑΕ: 1026/2018 - ΦΕΚ Β' 4784/25.10.2018)

 • 30.10.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 30.10.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

 • 30.10.2018 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 26.10.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της αναθεωρημένης κοινής πρότασης όλων των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) για τις βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες (στο εξής «ΒΟΑΚΑ») που σχετίζεται με την ανταλλαγή δεδομένων

 • 25.10.2018 [Γενικές]

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους Διαγωνισμούς των ΑΠΕ - Καταληκτική Ημερομηνία: 12.11.2018, 17:00

 • 22.10.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

εγγραφές 1 - 20 από 3111 > >>
Σελίδα