Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2877 > >>
Σελίδα
 • 17.01.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της έγκρισης της μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών

 • 15.01.2018 [Γενικές]

  Ημερίδα / Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ – Τετάρτη 24.01.2018 – 09:30 π.μ. στο Ε.Μ.Π.

 • 12.01.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί προτάσεων για αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ

 • 08.01.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης 15 Νοεμβρίου 2017 για τους συντελεστές απωλειών Δικτύου

 • 05.01.2018 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ 1101/2017 σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους για το ημερολογιακό έτος 2018

 • 04.01.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Ενημέρωση θέσπισης των νέων Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στο Σύστημα (ΕΚΣΣ) & διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων από τις διατάξεις τους

 • 02.01.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δεύτερη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 26.12.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, προκειμένου για την εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • 22.12.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Τροποποίησης των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

 • 22.12.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου τεύχους διεθνούς διαγωνισμού με θέμα: "Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών"

 • 21.12.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την έγκριση της μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών

 • 21.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDISON TRADING SPA», κατόπιν μεταβολής της εταιρικής της σύνθεσης και αλλαγής της επωνυμίας της

 • 20.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», ΔΕ Μαρμαρίου, Δ. Καρύστου, ΠΕ Ευβοίας της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

 • 20.12.2017 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ 1028-2017: Ορισμός Προϊσταμένου Τμήματος

 • 20.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη θέση «Ρέμα Άσπρος» ΔΕ Ιτάμου, Δ. Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

 • 18.12.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 09-12-2017 δημοσίευσης της αίτησης της “ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.” στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και από 12-12-2017 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» του Ν. Ευβοίας αντίστοιχα

 • 15.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, στη θέση «Ποταμός Λούρος-Φράγμα στην περιοχή πηγών Αγ. Γεωργίου» ΔΕ Φιλιππιάδος, Δ. Ζηρού, ΠΕ Πρεβέζης και Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, ΠΕ Άρτης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»

 • 15.12.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 15.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Μαυραγάνη - Λυκοτόπι», ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ – ΛΥΚΟΤΟΠΙ Α.Ε»

 • 11.12.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρό υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό Άνω Ερύμανθο, στη θέση «Παλαιοφυτειά», ΔΕ Λαμπείας, Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, ΠΕ Ηλείας της εταιρείας «ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

εγγραφές 1 - 20 από 2877 > >>
Σελίδα