Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2693 > >>
Σελίδα
 • 21.04.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας

 • 07.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.»

 • 07.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Aίτηση μεταβίβασης της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 07.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

 • 07.04.2017 [Γενικές]

  Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VOLTERRA A.E.»

 • 06.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2017

 • 06.04.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας

 • 04.04.2017 [Γενικές]

  Μη αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητας της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143 παραγρ. 3 του ν. 4001/2011

 • 04.04.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 31.03.2017 [Γενικές]

  Ανάρτηση της από 23-03-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «GS GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ»

 • 31.03.2017 [Γενικές]

  Ανάρτηση της από 18-03-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • 31.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευση επί της δυνατότητας χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής των ΜΔΝ

 • 28.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Αίτηση μεταβίβασης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 22.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας και τις σχετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 22.03.2017 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 21.03.2017 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

 • 17.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

 • 17.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό στη θέση «Ροδιές», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 • 17.03.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Σταυρούδι», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 4 AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 15.03.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 149/2017 και 150/2017 καθώς τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

εγγραφές 1 - 20 από 2693 > >>
Σελίδα