Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3330 > >>
Σελίδα
 • 19.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. »

 • 19.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 • 19.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 19.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «DANSKE COMMODITIES A/S»

 • 19.09.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL»

 • 19.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ με την νέα πρόταση του Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ) σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG]

 • 19.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 19.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «VOLTERRA A.E.»

 • 16.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

 • 13.09.2019 [Προκηρύξεις]

  Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model».

 • 13.09.2019 [Γενικές]

  Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Απόφαση ΡΑΕ 828/2019.

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 12.09.2019 [Γενικές]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 11.09.2019 [Γενικές]

  Συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην 84η ΔΕΘ

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Αίτηση τροποποίησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας με την επωνυμία «Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΚΥΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

εγγραφές 1 - 20 από 3330 > >>
Σελίδα