Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/03/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3204 > >>
Σελίδα
 • 19.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)»

 • 19.03.2019 [Εκθέσεις]

  Παρουσιάσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΡΑΕ με θέμα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής (RfG) για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου, σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση Ηλεκτροπαραγωγών με το Δίκτυο

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση (manual frequency restoration reserves – mFRR)

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία ταξινόμησης για τους σκοπούς ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic frequency restoration reserves – aFRR)

 • 16.03.2019 [Γενικές]

  Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη 1/2019 - Απόφαση ΡΑΕ 230/2019)

 • 12.03.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • 12.03.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ THΣ ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

 • 12.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο έγκρισης της 2ης περιόδου εφαρμογής του προγράμματος "ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ

 • 01.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Περίληψη των σχολίων των συμμετεχόντων στην τελική δημόσια διαβούλευση της πρότασης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού τιμολόγισης και την εναρμόνιση του με τον Κανονισμό (EU) 2017/460

 • 01.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ

 • 01.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ένταξη φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

 • 27.02.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας

 • 26.02.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ,εταιρείας «ΚΥΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 • 26.02.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ,εταιρείας «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

 • 26.02.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της ,εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΕ»

 • 25.02.2019 [Προκηρύξεις]

  Ανακοίνωση - Προκήρυξη κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ

 • 25.02.2019 [Γενικές]

  Διοργάνωση Ημερίδας για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής (RfG) για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση Ηλεκτροπαραγωγών με το Δίκτυο

 • 25.02.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 25.02.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης δικτύου φυσικού αερίου της εταιρείας «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

εγγραφές 1 - 20 από 3204 > >>
Σελίδα