Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/09/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2783 > >>
Σελίδα
 • 20.09.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2017, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών

 • 18.09.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας κατά το άρθρο 55 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222

 • 15.09.2017 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ

 • 12.09.2017 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 12.09.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 06-09-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΜΟΤΟΡ ΟÏΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» αντίστοιχα

 • 08.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Κέδρος – Χονδρή Ράχη», ΔΕ Κηρέως, Δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ΠΕ Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 08.09.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 01-09-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» αντίστοιχα

 • 08.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο - Δ.Δ. Αρτοτίνας», ΔΕ Βαρδουσίων, Δ. Δωρίδας, ΠΕ Φωκίδας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 07.09.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση ««Χιονάκι», ΔΕ Ινάχου, Δ. Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού», ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης, Δ. Λέσβου, ΠΕ Λέσβου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Μπηγμένη Πέτρα-Κέδρος», ΔΕ Γόννων και Κάτω Ολύμπου, Δ. Τεμπών, ΠΕ Λάρισας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 07.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό, στη θέση «Αγρόκτημα Μεσοκώμου», ΔΕ Λαγκαδά, Δ. Καλλινδοίων, ΠΕ Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 06.09.2017 [Δελτία τύπου]

  Πρόγραμμα ενεργειακών εκδηλώσεων της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

 • 06.09.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας στη βάση της «Μελέτης Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του Διαχειριστή

 • 04.09.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ACER επί των προτάσεών του, οι οποίες τροποποιούν τις προτάσεις των ΟΔΑΗΕ (NEMOs) σχετικά τις Εναρμονισμένες Μέγιστες και Ελάχιστες Τιμές Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη

 • 04.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό στη θέση «Αγριλίδα-Βεληράς», ΔΕ Σητείας, Δ. Σητείας, ΠE Λασιθίου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου

 • 04.09.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό στη θέση «Βουβάλoι-Μεγάλο Μουρί-Πλατύβολα Κρυών», ΔΕ Σητείας, Δ. Σητείας, ΠE Λασιθίου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου

εγγραφές 1 - 20 από 2783 > >>
Σελίδα