Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2017

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 2711 > >>
Σελίδα
 • 24.05.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Κουρούπα», ΔΕ Φοίνικα, Δ. Αγ. Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου της εταιρείας «ΝΟΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου

 • 24.05.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», των ΔΕ Μουσουρών και Βουκολιών, Δ. Πλατανιά καθώς και των ΔΕ Καντάνου και Ανατολικού Σέλινου, Δ. Καντάνου - Σέλινου, ΠΕ Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ A.E.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου

 • 17.05.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 13-05-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΑΥΓΗ» αντίστοιχα

 • 17.05.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Δημοσιεύσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ στον αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο

 • 12.05.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 12.05.2017 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.», λόγω αλλαγής της άσκησης δραστηριότητάς της

 • 12.05.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 21-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «SΙNTEZ GREEN ENERGY HELLAS LTD» στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και «ΕΣΤΙΑ»

 • 09.05.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: «Διενέργεια Τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)»

 • 09.05.2017 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: «Διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)»

 • 08.05.2017 [Γενικές]

  Έγκριση της Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 08.05.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2018-2027

 • 05.05.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΑΔΜΗΕ και TERNA σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

 • 02.05.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 11-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης για άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της «Windows International Hellas SA»

 • 27.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 08-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

 • 24.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 11-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.»

 • 24.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 07-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

 • 24.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 07-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

 • 24.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανάρτηση της από 11-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.»

 • 21.04.2017 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας

 • 07.04.2017 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.»

εγγραφές 1 - 20 από 2711 > >>
Σελίδα