Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/11/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 1008 > >>
Σελίδα
 • 16.11.2019 [Γενικές]

  Διαγωνισμός έργων ΑΠΕ - Ιούλιος 2018 - Κατηγορία Ι (Φ/Β ισχύος ≤1MW): Συνδέθηκαν όλα τα έργα

 • 16.11.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 • 06.11.2019 [Γενικές]

  Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 828/2019 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

 • 30.10.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 30.10.2019 [Γενικές]

  Έγκριση των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • 30.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τον Ετήσιο Προγραμματισμό εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ

 • 23.10.2019 [Προκηρύξεις]

  Διαγωνισμός ΑΠΕ: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασής της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3578/2019)

 • 23.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του entso-e σχετικά με το άρθρο 76 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1485 (SOGL)

 • 21.10.2019 [Γενικές]

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 911/2019 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΡΑΕ, καθώς και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της ΡΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 579/2017 απόφαση της ΡΑΕ, το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής (ΠΔ 139/2001)

 • 18.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 18.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ

 • 16.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για διαδικασία κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών

 • 16.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών με βάση ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας

 • 15.10.2019 [Προκηρύξεις]

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

 • 11.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018

 • 11.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής 2019-2023

 • 08.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1388 [DCC] για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τη σύνδεση ζήτησης.

 • 07.10.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • 04.10.2019 [Γενικές]

  Εναρξη υποβολής αιτήσεεων για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις - Προκύρξη ΡΑΕ 828/2019 - ΦΕΚ Β' 3578/26.092019)

 • 01.10.2019 [Γενικές]

  Πρόγραμμα διήμερου Πανευρωπαϊκού Forum για την καθαρή ενέργεια στα νησιά – Ρόδος 3-4 Οκτωβρίου 2019

εγγραφές 1 - 20 από 1008 > >>
Σελίδα