Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/03/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 724 > >>
Σελίδα
 • 21.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 • 21.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κριτηρίων, της μεθοδολογίας και της διαδικασίας εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.)

 • 13.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης

 • 13.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

 • 12.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της Τροποποίησης των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

 • 09.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις Φορτίου

 • 09.03.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας

 • 03.03.2018 [Γενικές]

  Έγκριση του «Καταλόγου των Διαιτητών και Επιδιαιτητών» σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011

 • 28.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τις απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας του Σταθμού ΥΦΑ

 • 27.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί προτάσεων για αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ

 • 26.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τις απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας του Σταθμού ΥΦΑ

 • 22.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

 • 16.02.2018 [Γενικές]

  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • 15.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης

 • 12.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής

 • 09.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής

 • 09.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026

 • 08.02.2018 [Γενικές]

  ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 08.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις Φορτίου

 • 06.02.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση και Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

εγγραφές 1 - 20 από 724 > >>
Σελίδα