Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 983 > >>
Σελίδα
 • 19.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 • 19.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ με την νέα πρόταση του Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ) σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG]

 • 16.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

 • 13.09.2019 [Προκηρύξεις]

  Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model».

 • 13.09.2019 [Γενικές]

  Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Απόφαση ΡΑΕ 828/2019.

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 12.09.2019 [Γενικές]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

 • 12.09.2019 [Δελτία τύπου]

  Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ

 • 09.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] για τη θέσπιση Κώδικα δικτύου (Ορθή επανάληψη) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο

 • 30.08.2019 [Γενικές]

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

 • 29.08.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί των κοινών προτάσεων των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια και τη μεθοδολογία για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας κατά τα άρθρα 10 και 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1719 της Επιτροπής

 • 26.08.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κώδικα Διαχείρισης και της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς του αγωγού IGB

 • 23.08.2019 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 • 23.08.2019 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

 • 09.08.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 • 17.07.2019 [Γενικές]

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

 • 05.07.2019 [Προκηρύξεις]

  Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ» της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)

 • 04.07.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Public Consultation of RAE on the updated list of the relevant NNGTS Points

 • 04.07.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την επικαιροποίηση των σχετικών σημείων του ΕΣMΦΑ

εγγραφές 1 - 20 από 983 > >>
Σελίδα