Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 06/04/2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 1098 > >>
Σελίδα
 • 06.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, τους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς και τους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς

 • 06.04.2020 [Γενικές]

  "Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020"

 • 06.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση της διαδικασίας Ετήσιου Προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

 • 06.04.2020 [Γενικές]

  Πρόσκληση υποβολής απόψεων αναφορικά τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης (άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938) και την θέσπιση πρότυπης σύμβασης προμήθειας φυσικού αεριου

 • 06.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την υποβολή γνώμης ΡΑΕ σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών.

 • 06.04.2020 [Γενικές]

  Απολογιστικός προσδιορισμός του ετήσιου Ανταλλάγματος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για το έτος 2017.

 • 03.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την υποβολή γνώμης ΡΑΕ σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών

 • 03.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

 • 02.04.2020 [Δελτία τύπου]

  Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Aποτελέσματα της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας - [Προκήρυξη 1/2020]

 • 01.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 01.04.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 27.03.2020 [Προκηρύξεις]

  "Διαγωνισμός ΑΠΕ - Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη 1/2020)"

 • 27.03.2020 [Γενικές]

  Πρόσκληση υποβολής απόψεων αναφορικά τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης (άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938) και την θέσπιση πρότυπης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου

 • 27.03.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την Ενίσχυση του Πλαισίου Προστασίας των Ευάλωτων Καταναλωτών

 • 26.03.2020 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

 • 26.03.2020 [Δελτία τύπου]

  "Τηλεδιάσκεψη της ΡΑΕ με τους φορείς της ενεργειακής αγοράς των ΑΠΕ"

 • 19.03.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. και της EnExClear αναφορικά με τα τέλη και τις χρεώσεις για τη λειτουργία και εκκαθάριση συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

 • 19.03.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ

 • 19.03.2020 [Γενικές]

  Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ

 • 19.03.2020 [Γενικές]

  Τροποποίηση των ωρών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου της ΡΑΕ.

εγγραφές 1 - 20 από 1098 > >>
Σελίδα