Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 1165 > >>
Σελίδα
 • 14.07.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα

 • 14.07.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση για τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων των Προμηθευτών και αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

 • 14.07.2020 [Γενικές]

  Αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΑΕ

 • 10.07.2020 [Γενικές]

  Κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φορείς και ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

 • 06.07.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής

 • 02.07.2020 [Γενικές]

  Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες

 • 29.06.2020 [Γενικές]

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 759/2020 - ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018)

 • 23.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2020-2029

 • 19.06.2020 [Δελτία τύπου]

  "ΡΑΕ: Πιστοποιημένη η ποιότητα της ρύθμισης της ενέργειας στην Ελλάδα - Θετική αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001"

 • 17.06.2020 [Γενικές]

  Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φ.Α. Απριλίου 2017- Μαρτίου 2020

 • 17.06.2020 [Γενικές]

  "Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Απαντήσεις στα ερωτήματα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ 'αριθ. 834/2020 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2108/2020)"

 • 17.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ αναφορικά με τον υπολογισμό συντελεστών απωλειών του Δικτύου (άρθρο 136 του Κώδικα)

 • 16.06.2020 [Δελτία τύπου]

  Οδηγίες για την επιβεβαίωση/επκαιροποίηση παλαιών αιτημάτων (ν.4685/2020, άρθρα 23,24) - Παρουσιάσεις της Ημερίδας της ΡΑΕ

 • 12.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του εγκεκριμένου Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

 • 12.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τα άρθρα 5, 13 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 2601/28.06.2019)

 • 11.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1227/2011 (REMIT)

 • 10.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις Δημοπρασίες διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου «Κήποι»

 • 10.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Συμπληρωματικής Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και την προσθήκη νέου άρθρου στον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ

 • 05.06.2020 [Γενικές]

  Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

 • 05.06.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ

εγγραφές 1 - 20 από 1165 > >>
Σελίδα