Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 15/02/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 894 > >>
Σελίδα
 • 15.02.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής

 • 15.02.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο έγκρισης της 2η περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ

 • 15.02.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 15.02.2019 [Γενικές]

  Απολύτως επιτυχής ο πιλοτικός διαγωνισμός της ΡΑΕ: Συνδέθηκαν σχεδόν όλα τα έργα των Φ/Β εγκαταστάσεων

 • 11.02.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης

 • 11.02.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 • 06.02.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 05.02.2019 [Γενικές]

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο τριών ετών από την 23.03.2019

 • 31.01.2019 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 148/2019 για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 28.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση ανάρτησης συμπληρωματικών στοιχείων στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 • 25.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της διαχείρισης του κορεσμού διείσδυσης νέων έργων ΑΠΕ στο δίκτυο της Πελοποννήσου

 • 25.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης του σταδιακού συντονισμού και εναρμόνισης των μηχανισμών και συμφωνιών για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή

 • 25.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής

 • 25.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 25.01.2019 [Γενικές]

  Εσπερίδα για τις ΑΠΕ - Παρασκευή 8/2/2019, 16:30 – MEC Παιανίας

 • 24.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής αναθεωρημένης πρότασης όλων των ΔΣΜ τις παραδοχές και τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους/οφέλους

 • 23.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

 • 22.01.2019 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 22.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

 • 18.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

εγγραφές 1 - 20 από 894 > >>
Σελίδα