Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/09/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 813 > >>
Σελίδα
 • 18.09.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις Φορτίου.

 • 18.09.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία κατάταξης των σκοπών ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης

 • 18.09.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 17.09.2018 [Δελτία τύπου]

  5η Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό αέριο (83η ΔΕΘ)

 • 14.09.2018 [Γενικές]

  Δημοσιοποίηση Απόφασης ΡΑΕ για τις Διοικητικά Οριζόμενες Μέγιστες Τιμές Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης

 • 14.09.2018 [Δελτία τύπου]

  4η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (83η ΔΕΘ)

 • 14.09.2018 [Δελτία τύπου]

  3η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ (83η ΔΕΘ)

 • 14.09.2018 [Δελτία τύπου]

  2η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό (83η ΔΕΘ)

 • 12.09.2018 [Δελτία τύπου]

  1η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τους Καταναλωτές (83η ΔΕΘ)

 • 05.09.2018 [Δελτία τύπου]

  Συμμετοχή της ΡΑΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

 • 05.09.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την θέσπιση και θέση σε εφαρμογή Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ)

 • 28.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη διευκρίνιση και εναρμόνιση της εκκαθάρισης αποκλίσεων (imbalance settlement harmonisation)

 • 22.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας

 • 21.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 09.08.2018 [Γενικές]

  Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012

 • 08.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της εταιρείας TAP AG επί του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού TAP

 • 07.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 • 07.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 07.08.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την θέσπιση και θέση σε εφαρμογή Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ)

 • 06.08.2018 [Γενικές]

  Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης KΗΠΟΙ.

εγγραφές 1 - 20 από 813 > >>
Σελίδα