Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/05/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 761 > >>
Σελίδα
 • 23.05.2018 [Γενικές]

  Απαντήσεις διευκρινίσεων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.)

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 23.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 22.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

 • 18.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

 • 14.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου

 • 10.05.2018 [Γενικές]

  Λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβλημένων ποσών λογαριασμών ενέργειας καταναλωτών από από τρίτες εταιρίες σε προμηθευτές ενέργειας

 • 08.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης τροποποίησης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς

 • 08.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που υπέβαλε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

 • 07.05.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

 • 30.04.2018 [Γενικές]

  Προκήρυξη Μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 30.04.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic frequency restoration reserves – aFRR)

 • 23.04.2018 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

 • 21.04.2018 [Δελτία τύπου]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τις διασυνδέσεις των νησιών

 • 20.04.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Aποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2021 του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας

 • 20.04.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 • 20.04.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής Αττικής

εγγραφές 1 - 20 από 761 > >>
Σελίδα