Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 21 - 40 από 3330 > >>
Σελίδα
 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 10.09.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

 • 10.09.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.09.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «Α/Π ΛΟΝΤΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΟΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 10.09.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 • 09.09.2019 [Προκηρύξεις]

  Συνοπτικός διαγωνισμός «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model»

 • 09.09.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] για τη θέσπιση Κώδικα δικτύου (Ορθή επανάληψη) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο

 • 30.08.2019 [Γενικές]

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

 • 29.08.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί των κοινών προτάσεων των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια και τη μεθοδολογία για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας κατά τα άρθρα 10 και 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1719 της Επιτροπής

 • 26.08.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κώδικα Διαχείρισης και της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς του αγωγού IGB

 • 23.08.2019 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 • 23.08.2019 [Γενικές]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

 • 09.08.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 • 17.07.2019 [Γενικές]

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

 • 16.07.2019 [Τροποποιήσεις]

  Αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρειας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος

 • 16.07.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2019

 • 16.07.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρειας «EnSCo Energy Services Company AG»

<< < εγγραφές 21 - 40 από 3330 > >>
Σελίδα