Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 21 - 40 από 3268 > >>
Σελίδα
 • 22.05.2019 [Τροποποιήσεις]

  Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 • 16.05.2019 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 50001:2011»

 • 16.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ όσον αφορά σε ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 • 15.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου

 • 09.05.2019 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις. (Προκήρυξη ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019)

 • 09.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Διαχείρισης του Κορεσμού Διείσδυσης Νέων Έργων ΑΠΕ στο Δίκτυο της Πελοποννήσου

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ - Παράταση Διαβουλεύσεων

 • 25.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 • 25.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 • 25.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του άρθρου 13 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

 • 22.04.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 19.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κανονισμού Τιμολόγησης του αγωγού IGB - Announcement of the Public Consultation on the Tariff Code of the IGB pipeline

 • 19.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2019-2023 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 • 18.04.2019 [Δελτία τύπου]

  Αποτελέσματα της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 230/2019 Απόφασης της ΡΑΕ (Προκήρυξη 1/2019 - ΦΕΚ Β' 656/28.02.2019)

 • 17.04.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 7, του άρθρου 69, του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45/09/03/2019)

 • 17.04.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Aίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας “Statkraft Markets GmbH”

 • 17.04.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ECONOMIC GROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 • 17.04.2019 [Γενικές]

  Κανονισμός Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας

<< < εγγραφές 21 - 40 από 3268 > >>
Σελίδα