Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 21 - 40 από 3176 > >>
Σελίδα
 • 25.01.2019 [Γενικές]

  Εσπερίδα για τις ΑΠΕ - Παρασκευή 8/2/2019, 16:30 – MEC Παιανίας

 • 24.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής αναθεωρημένης πρότασης όλων των ΔΣΜ τις παραδοχές και τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους/οφέλους

 • 23.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

 • 22.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

 • 22.01.2019 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 21.01.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2018

 • 18.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 17.01.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της 1ης δημοπρασίας προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας του 2019

 • 17.01.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 • 17.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

 • 16.01.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 16.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τους κανόνες κατανομής οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

 • 15.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 • 14.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ένταξη φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

 • 09.01.2019 [Γενικές]

  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΕΚ Β' 5925/31.12.2018)

 • 09.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σε εφαρμογή του κανονισμού 2016/631 της ΕΕ, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (απαιτήσεις για γεννήτριες)

 • 07.01.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας

 • 07.01.2019 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του αιολικού πάρκου

 • 07.01.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση της εταιρείας «Energi Danmark A/S» για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

 • 21.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ με θέμα: Μεθοδολογία Εκτίμησης του Συντελεστή Μετατροπής της Ποσότητας Μέγιστης Ημερήσιας Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου

<< < εγγραφές 21 - 40 από 3176 > >>
Σελίδα