Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/04/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 21 - 40 από 3235 > >>
Σελίδα
 • 29.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ»

 • 29.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)»

 • 29.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της CE για πρόσθετες ιδιότητες Eφεδρειών Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ)

 • 29.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ»

 • 28.03.2019 [Γενικές]

  Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τους αιτούντες χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό που δε συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες

 • 28.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής

 • 28.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιων Διαβουλεύσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο Πλαίσιο Θέσπισης Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) επί των μεθοδολογιών για την τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της διαζωνικής δυναμικότητας

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης σε όλες τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για την περαιτέρω διευκρίνιση και εναρμόνιση της εκκαθάρισης αποκλίσεων

 • 26.03.2019 [Γενικές]

  Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 230/2019 Προκήρυξης της ΡΑΕ για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ

 • 19.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)»

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic frequency restoration reserves – aFRR)

 • 19.03.2019 [Εκθέσεις]

  Παρουσιάσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΡΑΕ με θέμα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής (RfG) για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου, σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση Ηλεκτροπαραγωγών με το Δίκτυο

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση (manual frequency restoration reserves – mFRR)

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία ταξινόμησης για τους σκοπούς ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης

 • 16.03.2019 [Γενικές]

  Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη 1/2019 - Απόφαση ΡΑΕ 230/2019)

 • 12.03.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • 12.03.2019 [Αδειοδοτήσεις]

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ THΣ ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

 • 12.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο έγκρισης της 2ης περιόδου εφαρμογής του προγράμματος "ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ

<< < εγγραφές 21 - 40 από 3235 > >>
Σελίδα