Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/10/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 981 - 1000 από 1000
Σελίδα
 • 16.12.2010 [Προκηρύξεις]

  ERGEG Open Survey on congestion management procedures & antihoarding mechanisms in the European LNG terminals

 • 08.12.2010 [Γενικές]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 • 03.12.2010 [Γενικές]

  Επιστολές της ΡΑΕ προς τους Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου σχετικά με θέματα κορεσμού των ηλεκτρικών δικτύων

 • 30.11.2010 [Αδειοδοτήσεις]

  Ακολουθία επιστολών με ΥΠΕΚΑ σχετικά με τη χορήγηση αδειών παραγωγής από ΣΗΘΥΑ

 • 24.11.2010 [Γενικές]

  2010 National Report to the European Commission / Έκθεση της ΡΑΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2010

 • 23.11.2010 [Τιμολόγια]

  Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 (ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/ΓΔΕ9384/οικ. 22029 29.10.2010)

 • 23.11.2010 [Γενικές]

  Απόφαση της ΡΑΕ επί της Διενέργειας Ακροάσεως της εταιρείας “VERBUND – AUSTRIAN POWER TRADING ENERGA HELLAS A.Ε.”

 • 17.11.2010 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ επί της καταγγελίας της EGL Hellas κατά της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

 • 15.11.2010 [Γενικές]

  Επιστολή της ΡΑΕ με θέμα την "Αντιμετώπιση και υπέρβαση υφιστάμενων εμποδίων για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα"

 • 15.11.2010 [Γενικές]

  Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα Νησιά

 • 11.11.2010 [Αδειοδοτήσεις]

  Έκδοση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από ηλιοθερμικούς σταθμούς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 • 09.11.2010 [Γενικές]

  Έλεγχος και εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων από τη ΡΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010

 • 04.11.2010 [Γενικές]

  Παράταση δηµόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

 • 03.11.2010 [Γενικές]

  Αποτελέσματα της σύντομης δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ γιά την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • 04.10.2010 [Γενικές]

  Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου

 • 22.09.2010 [Γενικές]

  Απόφαση ΡΑΕ σχετική με την έγκριση σχετικών σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ)

 • 01.07.2010 [Γενικές]

  Απόφαση της ΡΑΕ επί της καταγγελίας της "Αλουμίνιον Α.Ε." κατά του "Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.Ε." και της "Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε."

 • 17.03.2010 [Γενικές]

  Απάντηση της ΡΑΕ σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικής με το κώδικα διαχείρισης ΕΣΦΑ

 • 22.02.2010 [Γενικές]

  Απάντηση της ΡΑΕ σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά σε καταγγελία για μεροληπτική συμπεριφορά σχετικά με την πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ

 • 21.06.2007 [Γενικές]

  Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση απόφασης εξαίρεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και μικρές ανεμογεννήτριες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

<< < εγγραφές 981 - 1000 από 1000
Σελίδα