Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

ΠΔ 33 και 34 / 2007 (ΦΕΚ Α΄ 31/20.02.2007)

Κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 3428/2005, με τα Προεδρικά Διατάγματα υπ’ αριθμ. 33 και 34 του 2007 (ΦΕΚ Α΄ 31/20.02.2007) συστάθηκε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) υπό την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και καθορίστηκαν οι διαδικασίες μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στον Διαχειριστή.
Σύσταση, κριτήρια και διαδικασία για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της ΔΕΠΑ ΑΕ στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Αρχεία