Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/24890/2005 (ΦΕΚ B 1948/2005)

«Παράταση ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών»
Αρχεία