Γενικές http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Εναρξη υποβολής αιτήσεεων για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις - Προκύρξη ΡΑΕ 828/2019 - ΦΕΚ Β' 3578/26.092019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0410;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 04-10-2019 00:00:00 +0300 Πρόγραμμα διήμερου Πανευρωπαϊκού Forum για την καθαρή ενέργεια στα νησιά – Ρόδος 3-4 Οκτωβρίου 2019 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019_2;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 931/2018 απόφασης ΡΑΕ για τις τιμές των ρυθμιστικών παραμέτρων της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/3009_1;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 30-09-2019 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση της ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2509;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 25-09-2019 00:00:00 +0300 Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Απόφαση ΡΑΕ 828/2019. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 13-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/12092019;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην 84η ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/11092019;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 11-09-2019 00:00:00 +0300 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/300819;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 30-08-2019 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κώδικα Διαχείρισης και της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς του αγωγού IGB http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/26082019;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 26-08-2019 00:00:00 +0300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/230801;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 23-08-2019 00:00:00 +0300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/230802;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 23-08-2019 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/2208;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 09-08-2019 00:00:00 +0300 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/1707;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 17-07-2019 00:00:00 +0300 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/2106_1;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 21-06-2019 00:00:00 +0300 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/1806_2;jsessionid=c3fb776630d9d3b4e93933ae4722a053f91dfb1d8193.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 18-06-2019 00:00:00 +0300