Γενικές http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0 http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Αποτελέσματα των δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2707;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 27-07-2020 00:00:00 +0300 Αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2407_1;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 24-07-2020 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση σχετικά με την υπηρεσία κοινής ωφέλειας «Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4001/2011. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/220720;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 22-07-2020 00:00:00 +0300 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 74-2020 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/200720_2;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 20-07-2020 00:00:00 +0300 Αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1407_5;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 14-07-2020 00:00:00 +0300 Κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φορείς και ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1007_3;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 10-07-2020 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του πρωτοκόλλου της ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/020720;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 02-07-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/030720;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 02-07-2020 00:00:00 +0300 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 759/2020 - ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/290620;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 29-06-2020 00:00:00 +0300 Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φ.Α. Απριλίου 2017- Μαρτίου 2020 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/170620;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 17-06-2020 00:00:00 +0300 "Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Απαντήσεις στα ερωτήματα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ 'αριθ. 834/2020 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2108/2020)" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/170620_3;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 17-06-2020 00:00:00 +0300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/120620_2;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 12-06-2020 00:00:00 +0300 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0506_1;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 05-06-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Έναρξη υποβολής αιτήσεων - Καταληκτική ημερομηνία 29.06.2020 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0406;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 04-06-2020 00:00:00 +0300 Κείμενο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΡΑΕ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/010620_1;jsessionid=c3fb776630da0c0bf9c5d31a4756911cffd4af798d63.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 01-06-2020 00:00:00 +0300