Γενικές http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0506_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 05-06-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Έναρξη υποβολής αιτήσεων - Καταληκτική ημερομηνία 29.06.2020 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0406;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 04-06-2020 00:00:00 +0300 Κείμενο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΡΑΕ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/010620_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 01-06-2020 00:00:00 +0300 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΚ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/200520;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 20-05-2020 00:00:00 +0300 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΚΥ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/200520_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 20-05-2020 00:00:00 +0300 Απόφαση 820/2020 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 15-05-2020 00:00:00 +0300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 408/2020 (ΠΤΚ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/070520;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 07-05-2020 00:00:00 +0300 Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του πρωτοκόλλου της ΡΑΕ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060520;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 06-05-2020 00:00:00 +0300 Πρόσκληση ενδιαφέροντος Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/270420;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 27-04-2020 00:00:00 +0300 Παράταση μελέτης για την εκτίμηση των κινήσεων (Εισροές – Εκροές) του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τα έτη 2020-2021. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/140420;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 14-04-2020 00:00:00 +0300 Απολογιστικός προσδιορισμός του ετήσιου Ανταλλάγματος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για το έτος 2017. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060420_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 06-04-2020 00:00:00 +0300 Πρόσκληση υποβολής απόψεων αναφορικά τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης (άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938) και την θέσπιση πρότυπης σύμβασης προμήθειας φυσικού αεριου http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060420_3;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 06-04-2020 00:00:00 +0300 "Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060420_5;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 06-04-2020 00:00:00 +0300 Πρόσκληση υποβολής απόψεων αναφορικά τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης (άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938) και την θέσπιση πρότυπης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2703_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 27-03-2020 00:00:00 +0200 Ανακοίνωση αίτησης ΦοΣΕ - KIEFER http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/240320_1;jsessionid=c3fb776630d9d5513819e07546e296a499bb9c5378f5.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 24-03-2020 00:00:00 +0200