Δελτία τύπου http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0 http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 "ΡΑΕ: Πιστοποιημένη η ποιότητα της ρύθμισης της ενέργειας στην Ελλάδα - Θετική αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/190620_2;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 19-06-2020 00:00:00 +0300 Οδηγίες για την επιβεβαίωση/επκαιροποίηση παλαιών αιτημάτων (ν.4685/2020, άρθρα 23,24) - Παρουσιάσεις της Ημερίδας της ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1606;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 16-06-2020 00:00:00 +0300 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΡΑΕ και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2005;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 20-05-2020 00:00:00 +0300 Ημερίδα της ΡΑΕ για την Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - Δελτίο Τύπου και Παρουσίαση της μελέτης. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/200520_2;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 20-05-2020 00:00:00 +0300 Ημερίδα της ΡΑΕ για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - Παρασκευή 15 Μαίου 2020, 12:00 μμ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/110520;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 11-05-2020 00:00:00 +0300 Κοινή ανακοίνωση ΡΑΕ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με τη μεθοδολογία προσδιορισμού του εσόδου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/100420;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 10-04-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Aποτελέσματα της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας - [Προκήρυξη 1/2020] http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0204_4;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 02-04-2020 00:00:00 +0300 "Τηλεδιάσκεψη της ΡΑΕ με τους φορείς της ενεργειακής αγοράς των ΑΠΕ" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/260320_1;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 26-03-2020 00:00:00 +0200 Μέτρα προφύλαξης από τη διάδοση του Κορωνοϊού COVID-19 - Λειτουργία της ΡΑΕ και αναπροσαρμογή ωρών λειτουργίας για το κοινό http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1503;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Sun, 15-03-2020 00:00:00 +0200 Διαγωνισμός ΑΠΕ: Αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2019 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/070120;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 07-01-2020 00:00:00 +0200 Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/16092019;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 16-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/12092019_1;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/12092019_2;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019_1;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0307_1;jsessionid=c3fb776630dab38ea1f57b084763ae7db4680389ab88.e3aPb3iLbxySe3yQch0SahuPay1ynknvrkLOlQzNp65In0.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 03-07-2019 00:00:00 +0300