Δελτία τύπου http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/16092019;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 16-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/12092019_1;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/12092019_2;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019_1;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 12-09-2019 00:00:00 +0300 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0307_1;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 03-07-2019 00:00:00 +0300 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0307_2;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 03-07-2019 00:00:00 +0300 Αποτελέσματα της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 230/2019 Απόφασης της ΡΑΕ (Προκήρυξη 1/2019 - ΦΕΚ Β' 656/28.02.2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/1804;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 18-04-2019 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1026/2018 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4784/2018) "Διενέργεια τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασικών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149)" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/gen/1412;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 14-12-2018 00:00:00 +0200 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το Balkan Advisory Forum http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/0910_12;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 09-10-2018 00:00:00 +0300 5η Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό αέριο (83η ΔΕΘ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/1709;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 17-09-2018 00:00:00 +0300 2η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τον Ηλεκτρισμό (83η ΔΕΘ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/1409_1;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 14-09-2018 00:00:00 +0300 3η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ (83η ΔΕΘ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/1409_2;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 14-09-2018 00:00:00 +0300 4η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (83η ΔΕΘ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/1409_3;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 14-09-2018 00:00:00 +0300 1η Εσπερίδα της ΡΑΕ για τους Καταναλωτές (83η ΔΕΘ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/maj/1209;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 12-09-2018 00:00:00 +0300 Συμμετοχή της ΡΑΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2018/gen/0509;jsessionid=c3fb776630d95867a07c380248609d03a937aa042213.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 05-09-2018 00:00:00 +0300