Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2020

Γνωμοδότηση ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 10
Έτος: 2016
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Αγορές
Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)».
Αρχεία