Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2020

Γνωμοδότηση ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 3
Έτος: 2014
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Αγορές
Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (πλην υβριδικών σταθμών και ηλιοθερμικών σταθμών με αποθήκευση ή χρήση βοηθητικού καυσίμου) »
Αρχεία