Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 26/11/2020

Γνωμοδότηση ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 7
Έτος: 2014
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006.
Αρχεία