Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 26/11/2020

Γνωμοδότηση ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 4
Έτος: 2014
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Περί αναπροσαρμογής των ορίων κατανάλωσης για τους φορείς που δικαιούνται το ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» κατά την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.121/οικ.28324/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3274/ 23.12.2013).
Αρχεία