Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/08/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 357
Έτος: 2014
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Προμηθευτή Τελευ− ταίου Καταφυγίου στη ΔEH Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του Ν.4001/2011.
Αρχεία