Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/08/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 712
Έτος: 2014
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Αποδοχή του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.
Αρχεία