Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

Διαγωνισμοί

Ελεύθερο κείμενο Θεματική Ενότητα
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 181 - 197 από 197
Σελίδα
 • 13.11.2002 : Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων διοικητικού προσωπικού. [Αίτηση γιά υποψηφίους ΠΕ.]
 • 13.11.2002 : Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων διοικητικού προσωπικού. [Αίτηση γιά υποψηφίους ΤΕ.]
 • 23.09.2002 : Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεως δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
 • 23.09.2002 : Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεως δικηγόρου με έμμισθη εντολή. [Αίτηση].
 • 04.04.2002 : Ανακοίνωση του ΔΕΣΜΗΕ: Προκήρυξη πρόσληψης 44 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
 • 06.12.2001 : Request For Proposals: Engineering-Economic Analysis Support for medium-scale new Thermal Power Plants in Islands (Deadline: Jan. 4)
 • 01.12.2001 : Τεύχος Προκήρυξης Δημοπρασίας για τη Δέσμευση Ικανότητας Μεταφοράς στις Βόρειες Ηλ. Διασυνδέσεις της Χώρας. (Προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου)
 • 26.11.2001 : Υπόδειγμα εγγ. επιστολής για το διαγωνισμό Κρήτης / Ρόδου
 • 07.11.2001 : Διαγωνισμός για Επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΡΑΕ σχετικά με Έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ. (Ημερομηνία Κατάθεσης και Ανοίγματος Προσφορών: 21 Δεκεμβρίου)
 • 06.11.2001 : Request For Offers: Procurement of Mathematical Models for Electricity and Gas markets Deadline: Dec. 22
 • 14.10.2001 : Liberalization of Natural Gas Market in Greece: Request For Proposals (New Version)
 • 06.09.2001 : Προκήρυξη θέσεων Διοικητικού Προσωπικού
 • 24.08.2001 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συμβούλου οργάνωσης και διαχείρισης των έργων της ΡΑΕ στο Γ' ΚΠΣ.
 • 01.08.2001 : Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 • 01.08.2001 : Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου [Αίτηση (PDF)]
 • 01.08.2001 : Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή
 • 01.08.2001 : Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή [Αίτηση (PDF)]
<< < εγγραφές 181 - 197 από 197
Σελίδα