Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Είκοσι (20) Συμβάσεων Έργου ή Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)

Θέμα Διαγωνισμού: Θέσεις Εργασίας
Ημερομηνία: 05.09.2016


Αρχείο Διαγωνισμού: