Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ'αριθμ.1/2016 Διακήρυξη για τον πρόχειρο διαγ/σμό "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ"

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 08.06.2016
Διευκρίνιση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1/2016 Διακήρυξη για τον πρόχειρο διαγ/σμό "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ":

Σελ 5 .....εκ παραδρομής έχει γραφτεί στην παρένθεση (από τα 9) ενώ είναι: (από τα 11). Αυτό αποδεικνύεται και από την αρχή της ίδιας παραγράφου που αναφέρεται ότι "Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει , καθημερινά , για τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου τουλάχιστον 11 άτομα.....Τα 9 άτομα θα δουλεύουν τρεις ώρες καθημερινά  Δευτέρα -Παρασκευή (18:00-21:00) ....ενώ απαιτείται η παρουσία δύο (2) ατόμων .....καθημερινά Δευτέρα- Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00-17:00 πχ οι ώρες απασχόλησης τους θα είναι: 07:00-15:00 για το ένα άτομο και 9:00-17:00 για το δεύτερο άτομο, τα οποία θα παρευρίσκονται στα γραφεία της ΡΑΕ και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ενόψει της ανάγκης συνεχούς καθαρισμού των αιθουσών και χώρων συνεδριάσεων που χρησιμοποιεί η ΡΑΕ για τις συσκέψεις των μελών της και ιδίως τις συσκέψεις με τρίτους. "


Αρχείο Διαγωνισμού: