Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2020

Διενέργεια τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τριών (3) χρήσεων της ΡΑΕ

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 15.06.2018
Διενέργεια Τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των τριών (3) χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2015, την 31η Δεκεμβρίου 2016 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)


Περίληψη


Αρχείο Διαγωνισμού: