Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2020

Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ»

Θέμα Διαγωνισμού: Υλικά
Ημερομηνία: 29.03.2019
Διευκρίνιση ως προς τις ποσότητες των εξωτερικών ασυρμάτων καρτών δικτύου USB.

Στη σελίδα 32, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, στο τμήμα "1.4 Προμήθεια πέντε (5) εξωτερικών ασύρματων καρτών δικτύου USB" η Απαίτηση στην Ποσότητα είναι πέντε (5). Οι υπόλοιπες απαιτήσεις παραμένουν ως έχουν.

1.4 Προμήθεια πέντε (5) εξωτερικών ασύρματων καρτών δικτύου USB
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ποσότητα

5Αρχείο Διαγωνισμού: