Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 29/09/2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 3709 > >>
Σελίδα
 • 29.09.2020 [Γενικές]

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1352/2020 Για τον ορισμό της εταιρείας «ELPEDISON A.E.» ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 • 28.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου,για την περιοχή της πόλης της Μεγαλόπολης, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.».

 • 28.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου,για την περιοχή του Δήμου Νάουσας, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.»

 • 28.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, για την περιοχή του Δήμου Σκύδρας, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.».

 • 28.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

 • 24.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ως προς το χρονοπρογραμματισμό της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ)

 • 23.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό του Ανώτατου Κατωφλίου της μέσης ημερήσιας Τιμής Εκκαθάρισης, για το οποίο εξετάζει η ΕΧΕ Α.Ε. τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας

 • 23.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 22.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

 • 22.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ALPIQ ENERGY HELLAS A.E.».

 • 21.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής και Συσχετισμένης Δυναμικότητας

 • 21.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ως προς το χρονοπρογραμματισμό της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ)

 • 18.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την εφαρμογή α) του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) και β) της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου

 • 17.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρόταση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την δημιουργία στην Θεσσαλονίκη του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου (Regional Coordination Center-RCC) της Λειτουργικής Περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe System Operation Region – SEE SOR).

 • 16.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

 • 16.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ως προς το χρονοπρογραμματισμό της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ)

 • 14.09.2020 [Τροποποιήσεις]

  Τροποποίηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE Α.Ε.».

 • 14.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης έως την Παρασκευή 18/09/2020

 • 11.09.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την έναρξη των αγορών Target Model

 • 10.09.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης της εταιρείας «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ»

εγγραφές 1 - 20 από 3709 > >>
Σελίδα