Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2020

Y.A. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556 ΦΕΚ Β' 2095/31.12.2010

Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 και αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011
Αρχεία