Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/08/2020

Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4123 ΦΕΚ Β 719/21.03.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/ 08.01.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Με− θοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2, περ. γ΄ του Ν. 4001/2011» (ΦΕΚ Β΄ 10/09.01.2013).
Αρχεία