Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/12/2018Σημαντικά Νέα

 • 05.12.2018 "Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018)" περισσότερα...
 • 03.12.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 423/2016 απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 631/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού» ως προς διαχειριστικό κόστος δημοπρασιών φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. έτους 2019 περισσότερα...
 • 29.11.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού της μέγιστης διαθέσιμης ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων του Συστήματος περισσότερα...
 • 28.11.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά (α) με την εκπροσώπηση των βοηθητικών φορτίων των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ-ΗΕΠ που εκπροσωπούνται από Φο.Σ.Ε. καθώς και (β) με τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ περισσότερα...
 • 28.11.2018 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τους κανόνες κατανομής οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 05.12.2018 Ααίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GS GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» περισσότερα...
 • 05.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς: τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 05.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ως προς: ως προς τη θέση εγκατάστασης του σταθμού περισσότερα...
 • 27.11.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 06.11.2018 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ περισσότερα...
 • 18.10.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «Κ WIND KIΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.