Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 17/02/2020Σημαντικά Νέα

 • 18.02.2020 "Ερωτήσεις-Απαντήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας - Απόφαση ΡΑΕ 204/2020 - ΦΕΚ Β' 352/2020)" περισσότερα...
 • 17.02.2020 Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής 3ου τριμήνου 2019 περισσότερα...
 • 17.02.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9 περισσότερα...
 • 17.02.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 9 περισσότερα...
 • 14.02.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΦΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.02.2020 Aνακοίνωση Μεταβίβασης από EAST PV MONOPROSOPI σε PHOTOVORAS AE περισσότερα...
 • 17.02.2020 Aνακοίνωση Μεταβίβασης από NOTIAS MONOPROSOPI σε PHOTOVORAS AE περισσότερα...
 • 17.02.2020 Αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο. 18 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ. περισσότερα...
 • 14.02.2020 Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». περισσότερα...
 • 14.02.2020 Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». περισσότερα...
 • 14.02.2020 Τροποποιήση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.