Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 29/09/2020Σημαντικά Νέα

 • 29.09.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1352/2020 Για τον ορισμό της εταιρείας «ELPEDISON A.E.» ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας. περισσότερα...
 • 28.09.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης περισσότερα...
 • 24.09.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης ως προς το χρονοπρογραμματισμό της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) περισσότερα...
 • 23.09.2020 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό του Ανώτατου Κατωφλίου της μέσης ημερήσιας Τιμής Εκκαθάρισης, για το οποίο εξετάζει η ΕΧΕ Α.Ε. τη δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας περισσότερα...
 • 23.09.2020 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 28.09.2020 Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου,για την περιοχή της πόλης της Μεγαλόπολης, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.». περισσότερα...
 • 28.09.2020 Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου,για την περιοχή του Δήμου Νάουσας, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.» περισσότερα...
 • 28.09.2020 Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, για την περιοχή του Δήμου Σκύδρας, της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.». περισσότερα...
 • 22.09.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ALPIQ ENERGY HELLAS A.E.». περισσότερα...
 • 22.09.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». περισσότερα...
 • 14.09.2020 Τροποποίηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE Α.Ε.». περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.