Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/12/2019Σημαντικά Νέα

 • 09.12.2019 Διαγωνισμοί ΑΠΕ (Δεκέμβριος 2019) - Οριστικοί Κατάλογοι περισσότερα...
 • 09.12.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς περισσότερα...
 • 09.12.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2020-2029 περισσότερα...
 • 06.12.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου του Κανονισμού Ημερήσιων Δημοπρασιών του JAO για τις διασυνδέσεις της Ελβετίας και τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και του κειμένου του Κανονισμού Ημερήσιων Δημοπρασιών του JAO για τη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας περισσότερα...
 • 29.11.2019 Ανακοίνωση περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 12.12.2019 Aίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 12.12.2019 Aίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «IVY VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 12.12.2019 Aίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 12.12.2019 Aίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «NC ENERGY Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανώνυμη Εταιρεία» περισσότερα...
 • 12.12.2019 Aίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 03.12.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1447 [HVDC] για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος. περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.