Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/10/2014Σημαντικά Νέα

 • 22.10.2014 Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 572/2014: Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2015, του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περισσότερα...
 • 21.10.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (ARCA) Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 20.10.2014 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, αναφορικά με τους αυτοπαραγωγούς από ΑΠΕ με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering) περισσότερα...
 • 14.10.2014 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2014-2023 περισσότερα...
 • 10.10.2014 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.1.2012) και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 53/16.01.2013) περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.10.2014 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο», ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 09.10.2014 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Κυρασλί Τριποτάμου», ΔΕ Τριποτάμου, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, της εταιρείας «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» περισσότερα...
 • 06.10.2014 Ανάρτηση των από 24-09-2014 δημοσιεύσεων της αίτησης της «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.» στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «Η ΑΥΓΗ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) περισσότερα...
 • 06.10.2014 Ανάρτηση των από 25-09-2014 δημοσιεύσεων της αίτησης της «GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES A.E.» στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) περισσότερα...
 • 06.10.2014 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 06.10.2014 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «ENIMEX Aνώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΙΜΕΧ Α.Ε.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.