Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/06/2019Σημαντικά Νέα

 • 24.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της ηπειρωτικής Ευρώπης όσον αφορά τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας περισσότερα...
 • 24.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της ηπειρωτικής Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης της συχνότητας και της περιόδου μεταβολής περισσότερα...
 • 21.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4602/2019 όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για εφεδρική τροφοδότηση της παροχής με Η/Ζ περισσότερα...
 • 21.06.2019 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 20.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] για τη θέσπιση Κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.06.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», περισσότερα...
 • 30.05.2019 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος περισσότερα...
 • 23.05.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «NRG Trading House Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.