Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 31/07/2014Σημαντικά Νέα

 • 31.07.2014 1η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 30.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, αναφορικά με τους αυτοπαραγωγούς από ΑΠΕ με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering) περισσότερα...
 • 29.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας περισσότερα...
 • 24.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων σχετικά με μεθόδους υπολογισμού και διαχωρισμού της παραγόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ περισσότερα...
 • 24.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2014-2023 περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 28.07.2014 Ανάρτηση της από 26-07-2014 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) περισσότερα...
 • 21.07.2014 Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN» περισσότερα...
 • 17.07.2014 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», ΔΕ Ευπαλίου, Δ. Δωρίδος, ΠΕ Φωκίδας,, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 11.07.2014 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης στη θέση Προβατά, Δ. Σερρών, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική σύνθεση περισσότερα...
 • 09.07.2014 Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GREENSTEEL CEDALION COMMODITIES A.E.» περισσότερα...
 • 09.07.2014 Ανάρτηση των από 28-06-2014 δημοσιεύσεων της αίτησης της «EDIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.