Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2019Σημαντικά Νέα

 • 20.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] για τη θέσπιση Κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο περισσότερα...
 • 18.06.2019 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης περισσότερα...
 • 18.06.2019 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019) περισσότερα...
 • 18.06.2019 Τροποποίηση της 162/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την «Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων περισσότερα...
 • 18.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e και του All NEMO Committee επί των προτάσεων για το κοινό σύνολο απαιτήσεων σχετικά με την αποδοτική κατανομή της δυναμικότητας, για τις μεθοδολογίες του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής και των παραρτημάτων αυτών και για τα προιόντα που είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 30.05.2019 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος περισσότερα...
 • 23.05.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «NRG Trading House Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ANTILION AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.