Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 31/07/2015Σημαντικά Νέα

 • 31.07.2015 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την Αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 994/2010 περισσότερα...
 • 24.07.2015 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού περισσότερα...
 • 21.07.2015 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2015-2024 περισσότερα...
 • 14.07.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μέγιστο διάστημα δέκα μηνών περισσότερα...
 • 14.07.2015 Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την Αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 994/2010 περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 30.07.2015 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Πλατύ Βουνό - Τούρλα - Κούτουπα», ΔΕ Αυλώνος, Δ. Κύμης - Αλιβερίου, ΠΕ Εύβοιας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 28.07.2015 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 28.07.2015 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR BOIΩΤΙΑ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 28.07.2015 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» περισσότερα...
 • 28.07.2015 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 28.07.2015 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.