Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 10/06/2019Σημαντικά Νέα

 • 10.06.2019 Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 441/2019 Απόφασης της ΡΑΕ που αφορά δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις περισσότερα...
 • 04.06.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία για διαδικασία από κοινού βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών περισσότερα...
 • 04.06.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) περισσότερα...
 • 04.06.2019 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σχετικά με τον Προσδιορισμό Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περισσότερα...
 • 31.05.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τον κατάλογο τυποποιημένων προϊόντων δυναμικότητας εξισορρόπησης για εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 30.05.2019 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος περισσότερα...
 • 23.05.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «NRG Trading House Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ANTILION AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.