Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 25/08/2016Σημαντικά Νέα

 • 25.08.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για διεξαγωγή ημερίδας περισσότερα...
 • 25.08.2016 Μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα περισσότερα...
 • 17.08.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 12.08.2016 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 12.08.2016 Απόφαση ΡΑΕ για τον καθορισμό «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων» και την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012), του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 52/16.1.2013), καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.1.2012) περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 25.08.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Aίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EZPADA S.R.O.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Καλντερίμι», ΔΕ Θίσβης, Δ. Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.07.2016 Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ» περισσότερα...
 • 19.07.2016 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2016 (Ορθή Επανάληψη) περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.