Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2020Σημαντικά Νέα

 • 12.08.2020 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 105 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης περισσότερα...
 • 12.08.2020 Aνακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για την Ηλεκτρική Ενέργεια. περισσότερα...
 • 12.08.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισηγήσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις εγγυήσεις που οφείλει να προσκομίζει κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ περισσότερα...
 • 11.08.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 67 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. περισσότερα...
 • 11.08.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 11.08.2020 Τροποποίηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου «ΔΕΗ Α.Ε.». περισσότερα...
 • 11.08.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «JOULE A.E.». περισσότερα...
 • 30.07.2020 Αίτηση για χορήγηση Ενιαίας Άδειας Παραγωγού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Άγιου Ευστράτιου περισσότερα...
 • 30.07.2020 Αιτήσεις μεταβίβασης αδειών διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 29.07.2020 Aίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» περισσότερα...
 • 29.07.2020 Συμπληρωματικές τροποποιήσεις κύκλου Ιουνίου 2020 περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.