Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2019Σημαντικά Νέα

 • 16.10.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για διαδικασία κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών περισσότερα...
 • 16.10.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών με βάση ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας περισσότερα...
 • 15.10.2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) περισσότερα...
 • 11.10.2019 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 περισσότερα...
 • 11.10.2019 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής 2019-2023 περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 16.10.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 16.10.2019 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2019 περισσότερα...
 • 11.10.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» περισσότερα...
 • 11.10.2019 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 07.10.2019 Ανακοίνωση EDIL Κορίνθου αδεια διανομής περισσότερα...
 • 07.10.2019 Ανακοίνωση EDIL Καστοριάς αδεια διαχειρισης δικτύου διανομής περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.