Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/07/2014Σημαντικά Νέα

 • 24.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων σχετικά με μεθόδους υπολογισμού και διαχωρισμού της παραγόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ περισσότερα...
 • 24.07.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2014-2023 περισσότερα...
 • 23.07.2014 Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού α) οικιακών καταναλωτών και β) μικρών εμπορικών/βιομηχανικών πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ - τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β), με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, Elpedison, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Green, Watt & Volt, Volterra, Protergia, NRG Trading House). περισσότερα...
 • 15.07.2014 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 14.07.2014 Απολογιστικός προσδιορισμός των ετήσιων ανταλλαγμάτων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2012 και 2013 περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.07.2014 Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN» περισσότερα...
 • 17.07.2014 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», ΔΕ Ευπαλίου, Δ. Δωρίδος, ΠΕ Φωκίδας,, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 11.07.2014 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης στη θέση Προβατά, Δ. Σερρών, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική σύνθεση περισσότερα...
 • 09.07.2014 Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GREENSTEEL CEDALION COMMODITIES A.E.» περισσότερα...
 • 09.07.2014 Ανάρτηση των από 28-06-2014 δημοσιεύσεων της αίτησης της «EDIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) περισσότερα...
 • 07.07.2014 Δημόσια Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTO-G) προς τις εταιρίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος ανάπτυξης και της προετοιμασίας για την Ευρωπαϊκή Λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος για το 2015 περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.