Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2019Σημαντικά Νέα

 • 19.09.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ περισσότερα...
 • 19.09.2019 Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ με την νέα πρόταση του Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ) σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] περισσότερα...
 • 16.09.2019 Εσπερίδα της ΡΑΕ για το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. περισσότερα...
 • 13.09.2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model». περισσότερα...
 • 13.09.2019 Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Απόφαση ΡΑΕ 828/2019. περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 19.09.2019 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. » περισσότερα...
 • 19.09.2019 Τροποποίηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 19.09.2019 Τροποποίηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «DANSKE COMMODITIES A/S» περισσότερα...
 • 19.09.2019 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 19.09.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL» περισσότερα...
 • 19.09.2019 Τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «VOLTERRA A.E.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.