Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 14/12/2018Σημαντικά Νέα

 • 14.12.2018 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1026/2018 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4784/2018) "Διενέργεια τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασικών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149)" περισσότερα...
 • 12.12.2018 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς περισσότερα...
 • 12.12.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) σχετικά με τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής κατά τo άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής περισσότερα...
 • 12.12.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του σχεδίου Εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού και επιβολής ρήτρας σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης των έργων διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το ΕΣΜΗΕ περισσότερα...
 • 12.12.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας του μέτρου χρήσεως εναλλακτικού καυσίμου, σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 12.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 12.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VIOTIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»_υπ’ αριθ. 1518/2011 Απόφαση ΡΑΕ, ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 12.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VIOTIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»_ υπ’ αριθ. 1522/2011 Απόφαση ΡΑΕ, ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 12.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 05.12.2018 Ααίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GS GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» περισσότερα...
 • 05.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς: τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.