Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 25/02/2020Σημαντικά Νέα

 • 21.02.2020 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων/μεθοδολογιών της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς περισσότερα...
 • 21.02.2020 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς περισσότερα...
 • 21.02.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περισσότερα...
 • 21.02.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ περισσότερα...
 • 19.02.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΚΟΤ) περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.02.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περισσότερα...
 • 21.02.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» περισσότερα...
 • 20.02.2020 Αίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 19.02.2020 Aίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» περισσότερα...
 • 19.02.2020 Aίτηση τροποποίησης της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας «KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 19.02.2020 Aίτηση τροποποίησης της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.