Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2017Σημαντικά Νέα

 • 20.10.2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας στη βάση της «Μελέτης Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του Διαχειριστή περισσότερα...
 • 19.10.2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το 2017 περισσότερα...
 • 18.10.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας περισσότερα...
 • 18.10.2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 18.10.2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 35 και 39 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 09.10.2017 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2017 περισσότερα...
 • 09.10.2017 Αίτηση ανανέωσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ περισσότερα...
 • 09.10.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «ΞΗΡΟΡΕΜΑ», ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δ. Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 09.10.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΨΗΛΩΜΑ», ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δ. Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 09.10.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «ΡΟΚΑΝΙ», ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δ. Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 09.10.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «ΝΤΟΕΡΑ - ΨΗΛΩΜΑ», ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δ. Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.