Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 07/04/2020Σημαντικά Νέα

 • 06.04.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την υποβολή γνώμης ΡΑΕ σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών. περισσότερα...
 • 06.04.2020 Απολογιστικός προσδιορισμός του ετήσιου Ανταλλάγματος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για το έτος 2017. περισσότερα...
 • 06.04.2020 Πρόσκληση υποβολής απόψεων αναφορικά τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης (άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938) και την θέσπιση πρότυπης σύμβασης προμήθειας φυσικού αεριου περισσότερα...
 • 06.04.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση της διαδικασίας Ετήσιου Προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας περισσότερα...
 • 06.04.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, τους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς και τους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 07.04.2020 Τροποποίηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». περισσότερα...
 • 02.04.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «AIK ENERGY AUSTRIA GMBH» περισσότερα...
 • 02.04.2020 Τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία «EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». περισσότερα...
 • 02.04.2020 Αίτηση μεταβίβασης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» περισσότερα...
 • 27.03.2020 Αίτημα τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 27.03.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENERGOVIA LTD» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.