Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2020Σημαντικά Νέα

 • 23.10.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, όπως ισχύει περισσότερα...
 • 22.10.2020 Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων περισσότερα...
 • 22.10.2020 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΑΜΔΗΕ για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. περισσότερα...
 • 20.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ & εγχειρίδιο εγγυήσεων περισσότερα...
 • 20.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 14.10.2020 Αίτημα προκαταρκτικής εξέτασης μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας GASTRADE A.E. περισσότερα...
 • 14.10.2020 Αξιολόγηση κύκλων περισσότερα...
 • 14.10.2020 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 09.10.2020 ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν.4685/2020 περισσότερα...
 • 09.10.2020 Αίτηση τροποποίησης της άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 01.10.2020 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων των Προμηθευτών και αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193) περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.