Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 7/07/2015Σημαντικά Νέα

 • 01.07.2015 Ανακοίνωση της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 30.06.2015 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 24.06.2015 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τον διορισμό Πρόεδρου, Αντιπροέδρου Α' και Μέλους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας περισσότερα...
 • 12.06.2015 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2015-2024 περισσότερα...
 • 02.06.2015 Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.06.2015 Aίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 11.06.2015 Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENERGO PRO TRADING EAD» περισσότερα...
 • 02.06.2015 Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ περισσότερα...
 • 28.05.2015 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ανάντη Βαλμαδούρας», ΔE Φαρρών, Δ. Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας της εταιρείας «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση. περισσότερα...
 • 22.05.2015 Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών υπέρ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το έτος 2015 περισσότερα...
 • 22.05.2015 Πρακτική διαδικασία χρέωσης ετήσιων ανταποδοτικών τελών ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.