Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2014Σημαντικά Νέα

 • 22.12.2014 Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) περισσότερα...
 • 15.12.2014 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων περισσότερα...
 • 10.12.2014 Αποτελέσματα της εφαρμογής Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011 στο κτίριο της ΡΑΕ - Υπέρβαση των τεθέντων ενεργειακών στόχων περισσότερα...
 • 08.12.2014 Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των αποτελεσμάτων της από κοινού μελέτης των ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ με τίτλο: «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την Προσαρμογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model)» περισσότερα...
 • 05.12.2014 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.12.2014 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό στη θέση «Τσαμαδορράχη», ΔΕ Ευπαλίου και Τολοφώνος, Δ. Δωρίδος, ΠΕ Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 05.12.2014 Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «LE Trading A.S.» περισσότερα...
 • 05.12.2014 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ELPEDISON ENERGY A.E.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 28.11.2014 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο-Δ.Δ. Αρτοτίνας», ΔΕ Βαρδουσίων, Δ. Δωρίδας, ΠΕ Φωκίδας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 28.11.2014 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VOLTERRA A.E.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 28.11.2014 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «WATT & VOLT A.E.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.