Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/11/2019Σημαντικά Νέα

 • 16.11.2019 Διαγωνισμός έργων ΑΠΕ - Ιούλιος 2018 - Κατηγορία Ι (Φ/Β ισχύος ≤1MW): Συνδέθηκαν όλα τα έργα περισσότερα...
 • 16.11.2019 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του κειμένου των Βασικών αρχών απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ περισσότερα...
 • 06.11.2019 Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 828/2019 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ περισσότερα...
 • 30.10.2019 Ανακοίνωση της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 30.10.2019 Έγκριση των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 18.11.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «WATT AND VOLT A.E.» περισσότερα...
 • 18.11.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «STRATEGIC ENERGY TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 18.11.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό της εταιρείας «ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 18.11.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περισσότερα...
 • 06.11.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε.» περισσότερα...
 • 06.11.2019 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.