Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2019Σημαντικά Νέα

 • 20.02.2019 Παρουσιάσεις της ΡΑΕ στην εσπερίδα με θέμα: «Οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ» περισσότερα...
 • 20.02.2019 Απόφαση καθορισμού των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων περισσότερα...
 • 20.02.2019 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς περισσότερα...
 • 18.02.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή που θα παρέχει τις υπηρεσίες τελευταίου καταφυγίου για την ηλεκτρική ενέργεια για περίοδο τριών ετών από την 23.03.2019 περισσότερα...
 • 15.02.2019 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 12.02.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου (Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ) της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» περισσότερα...
 • 12.02.2019 Aίτηση τροποποίησης της άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» περισσότερα...
 • 21.01.2019 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2018 περισσότερα...
 • 07.01.2019 Αίτηση της εταιρείας «Energi Danmark A/S» για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...
 • 07.01.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του αιολικού πάρκου περισσότερα...
 • 12.12.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.