Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/01/2017Σημαντικά Νέα

 • 20.01.2017 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη λήψη προσωρινών μέτρων αναφορικά με την Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ περισσότερα...
 • 18.01.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e για τους Εναρμονισμένους Κανόνες Κατανομής (HAR) των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2016/1719 της ΕΕ περισσότερα...
 • 17.01.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού κυρώσεων περισσότερα...
 • 05.01.2017 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) περισσότερα...
 • 30.12.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το ΕΤΜΕΑΡ έτους 2017 περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 20.01.2017 Αίτηση μεταβίβασης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» περισσότερα...
 • 13.01.2017 Ανάκληση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. περισσότερα...
 • 05.01.2017 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2016 περισσότερα...
 • 05.01.2017 Τροποποίηση άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» περισσότερα...
 • 28.12.2016 Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDS INTERNATIONAL SK S.R.O.» περισσότερα...
 • 09.12.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42MW και μέγιστης ισχύος στη θέση «Ημεροβίγλι», ΔΕ Πυλαρέων και Αργοστολίου, Δ. Κεφαλληνίας, ΠΕ Κεφαλληνίας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς την έδρα της εταιρείας και τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.