Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/05/2019Σημαντικά Νέα

 • 22.05.2019 Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Απόφαση ΡΑΕ 441/2019 – Προκηρύξεις 2&3/2019) περισσότερα...
 • 22.05.2019 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με την τροποποίηση των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής (HAR) των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς και των περιφερειακών απαιτήσεων αυτών περισσότερα...
 • 16.05.2019 Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ όσον αφορά σε ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...
 • 15.05.2019 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου περισσότερα...
 • 09.05.2019 Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις. (Προκήρυξη ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019) περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 23.05.2019 Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «NRG Trading House Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 22.05.2019 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ANTILION AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 22.05.2019 Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.