Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/02/2017Σημαντικά Νέα

 • 20.02.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων περισσότερα...
 • 10.02.2017 Παρουσίαση της ΡΑΕ στην Ημερίδα: "Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφωρών έργων ΑΠΕ" περισσότερα...
 • 08.02.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ περισσότερα...
 • 07.02.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας περισσότερα...
 • 03.02.2017 Αποτελέσματα Σύντομης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.02.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου, της εταιρείας «ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» περισσότερα...
 • 20.02.2017 Ανάρτηση της από 14-02-2017 δημοσίευσης της αίτησης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ» περισσότερα...
 • 15.02.2017 Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EUNICE TRADING Α.Ε.» περισσότερα...
 • 14.02.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ-ΓΚΟΥΡΑ-ΛΟΥΤΣΑ», ΔΕ Στυραίων, Δ. Καρύστου, ΠΕ Ευβοίας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 10.02.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Γλυκόχωμα/ Δωρικού», ΔΕ Τραϊνούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου, της εταιρείας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 31.01.2017 Αίτηση τροποποίησης άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.