Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 7/04/2015Σημαντικά Νέα

 • 03.04.2015 Ανακοίνωση ΡΑΕ περισσότερα...
 • 14.03.2015 Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετκά με το ΕΤΜΕΑΡ περισσότερα...
 • 06.03.2015 Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 994/2010/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου περισσότερα...
 • 02.03.2015 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την επικαιροποίηση των σχετικών σημείων του ΕΣMΦΑ περισσότερα...
 • 27.02.2015 Ενεργοποίηση της νέας ενότητας REMIT στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 07.04.2015 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 01.04.2015 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2015 περισσότερα...
 • 30.03.2015 Τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 27.03.2015 Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εξέλιξης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους περισσότερα...
 • 27.03.2015 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, στη θέση «Ποταμός Αραπίτσα», ΔΕ Ανθεμίων, Δ. Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας, της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» περισσότερα...
 • 27.03.2015 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο στη θέση «Χούνη», ΔΕ Διστόμου, Δ. Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.