Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2016Σημαντικά Νέα

 • 20.10.2016 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας περισσότερα...
 • 17.10.2016 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2016-2025 περισσότερα...
 • 14.10.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την έγκριση των Τιμολογίων Διανομής Φυσικού Αερίου για τα δίκτυα της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας περισσότερα...
 • 14.10.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού τιμολόγησης βασικών δραστηριοτήτων και των σχετικών τιμολογίων χρήσης του Εθνικού συστήματος Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 14.10.2016 Αποτελέσματα σύντομης Συμπληρωματικής Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την 1η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 20.10.2016 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 20.10.2016 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Χελιώτικα Τσούμος Ι», ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «SOLAR ΜΩΡΕΑ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περισσότερα...
 • 17.10.2016 Προκήρυξη 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ» περισσότερα...
 • 14.10.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» περισσότερα...
 • 14.10.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 14.10.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.