Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2018Σημαντικά Νέα

 • 19.06.2018 Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων της ΡΑΕ για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ περισσότερα...
 • 15.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) περισσότερα...
 • 12.06.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας περισσότερα...
 • 12.06.2018 Αποτελέσματα της από 05/12/2016 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) περισσότερα...
 • 12.06.2018 Αποτελέσματα της από 23/05/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 15.06.2018 Προκήρυξη διενέργειας τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τριών (3) χρήσεων της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 06.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», ΔΕ Λαυρεωτικής, Δ. Λαυρεωτικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», ως προς το ορθό της θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου περισσότερα...
 • 06.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», ΔΕ Λαυρεωτικής, Δ. Λαυρεωτικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», ως προς το ορθό της θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου περισσότερα...
 • 06.06.2018 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τη μετοχική τους σύνθεση περισσότερα...
 • 06.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ», ΔΕ Έδεσσας, Δ. Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας, της εταιρείας «ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως προς την επωνυμία και τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 25.05.2018 Ανάρτηση της από 04.05.2018, 07.05.2018 & 08.05.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ICGB A.D.» στις εφημερίδες «FINANCIAL TIMES», «FINANCIAL NEWS», «ΧΡΟΝΟΣ», «Η ΑΥΓΗ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» αντίστοιχα περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.