Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2018Σημαντικά Νέα

 • 16.02.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ περισσότερα...
 • 15.02.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης περισσότερα...
 • 12.02.2018 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής περισσότερα...
 • 09.02.2018 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής περισσότερα...
 • 09.02.2018 Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026 περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 15.02.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 15.02.2018 Ανάρτηση της από 29 12 2017 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 29.01.2018 Αίτηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «RWE SUPPLY & TRADING GMBH» περισσότερα...
 • 29.01.2018 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EZPADA A.G.» περισσότερα...
 • 29.01.2018 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 23.01.2018 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2017 περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.