Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/03/2018Σημαντικά Νέα

 • 21.03.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας περισσότερα...
 • 21.03.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κριτηρίων, της μεθοδολογίας και της διαδικασίας εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.) περισσότερα...
 • 13.03.2018 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης περισσότερα...
 • 13.03.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. περισσότερα...
 • 12.03.2018 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της Τροποποίησης των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 19.03.2018 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τηε εταιρείας «REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» περισσότερα...
 • 19.03.2018 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», ΔΕ Ιεράπετρας, Δ. Ιεράπετρας, ΠΕ Λασιθίου της εταιρείας «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.–Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 16.03.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ENTSO-e περισσότερα...
 • 16.03.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 16.03.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 13.03.2018 Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό των εταιρειών «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ως προς την μετοχική τους σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.