Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/09/2017Σημαντικά Νέα

 • 18.09.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας κατά το άρθρο 55 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 περισσότερα...
 • 15.09.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ περισσότερα...
 • 12.09.2017 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 07.09.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 06.09.2017 Πρόγραμμα ενεργειακών εκδηλώσεων της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 12.09.2017 Ανάρτηση της από 06-09-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΜΟΤΟΡ ΟÏΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 08.09.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Κέδρος – Χονδρή Ράχη», ΔΕ Κηρέως, Δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ΠΕ Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 08.09.2017 Ανάρτηση της από 01-09-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 08.09.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο - Δ.Δ. Αρτοτίνας», ΔΕ Βαρδουσίων, Δ. Δωρίδας, ΠΕ Φωκίδας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 07.09.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού», ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης, Δ. Λέσβου, ΠΕ Λέσβου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 07.09.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό, στη θέση «Αγρόκτημα Μεσοκώμου», ΔΕ Λαγκαδά, Δ. Καλλινδοίων, ΠΕ Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.