Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/05/2018Σημαντικά Νέα

 • 18.05.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ως συνέπεια της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. περισσότερα...
 • 18.05.2018 Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 18.05.2018 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης περισσότερα...
 • 14.05.2018 Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 10.05.2018 Λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβλημένων ποσών λογαριασμών ενέργειας καταναλωτών από από τρίτες εταιρίες σε προμηθευτές ενέργειας περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 14.05.2018 Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ.Ε.Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 14.05.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Σπηθάρι ή Δραγασιά», ΔΕ Θηβαίων, Δ. Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας, της εταιρείας «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 14.05.2018 Μεταβίβαση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» περισσότερα...
 • 14.05.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση ««Μαραχιδιάς-Βοσκίνα» ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 14.05.2018 Ανάρτηση της από 23.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΜΠΛΟΥ ΓΚΡΙΝΤ ΓΚΑΣ & ΠΑΟΥΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις εφημερίδες «Η ΕΣΤΙΑ» και «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 14.05.2018 Ανάρτηση της από 19.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις εφημερίδες «Η ΕΣΤΙΑου Καν» και «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» αντίστοιχα περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.