Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2018Σημαντικά Νέα

 • 16.10.2018 Ανακοίνωση για τη δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων 2018Α04 περισσότερα...
 • 12.10.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του EXE για την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 11.10.2018 Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς περισσότερα...
 • 09.10.2018 Δημόσια Διαβούλευση - Τεύχη Προκήρυξης των Διαγωνισμών έργων ΑΠΕ περισσότερα...
 • 09.10.2018 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για το Balkan Advisory Forum περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 11.10.2018 Γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ: 11/2018 & 12/2018 σχετικά με τους Διαγωνισμούς έργων ΑΠΕ. περισσότερα...
 • 09.10.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου της εταιρείας «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KIEFER TEK ΕΠΕ» περισσότερα...
 • 09.10.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου της εταιρείας «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KIEFER TEK ΕΠΕ» περισσότερα...
 • 09.10.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της εταιρείας «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KIEFER TEK ΕΠΕ» περισσότερα...
 • 09.10.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΕ», περισσότερα...
 • 09.10.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.