Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 09/08/2018Σημαντικά Νέα

 • 09.08.2018 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012 περισσότερα...
 • 08.08.2018 Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της εταιρείας TAP AG επί του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού TAP περισσότερα...
 • 07.08.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 07.08.2018 Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 07.08.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την θέσπιση και θέση σε εφαρμογή Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 24.07.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της εταιρείας «ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως προς την επωνυμία της εταιρείας και τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 24.07.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 24.07.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 24.07.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 24.07.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 06.07.2018 Ανάρτηση της από 19.06.2018 & 20.06.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στις εφημερίδες «Η ΑΥΓΗ», «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» «FINANCIAL TIMES», «THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL EDITION», αντίστοιχα περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.