Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2018Σημαντικά Νέα

 • 19.01.2018 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (Imbalance Netting) ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερα...
 • 19.01.2018 Αποτελέσματα Δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 18.01.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17 και 37 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 18.01.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2018 και τον καταμερισμό αυτής περισσότερα...
 • 18.01.2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση για το έτος 2018 περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.12.2017 Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDISON TRADING SPA», κατόπιν μεταβολής της εταιρικής της σύνθεσης και αλλαγής της επωνυμίας της περισσότερα...
 • 20.12.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη θέση «Ρέμα Άσπρος» ΔΕ Ιτάμου, Δ. Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Α.Β.Ε.Τ.Ε.» περισσότερα...
 • 20.12.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», ΔΕ Μαρμαρίου, Δ. Καρύστου, ΠΕ Ευβοίας της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 18.12.2017 Ανάρτηση της από 09-12-2017 δημοσίευσης της αίτησης της “ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.” στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και από 12-12-2017 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» του Ν. Ευβοίας αντίστοιχα περισσότερα...
 • 15.12.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, στη θέση «Ποταμός Λούρος-Φράγμα στην περιοχή πηγών Αγ. Γεωργίου» ΔΕ Φιλιππιάδος, Δ. Ζηρού, ΠΕ Πρεβέζης και Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, ΠΕ Άρτης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» περισσότερα...
 • 15.12.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Μαυραγάνη - Λυκοτόπι», ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ – ΛΥΚΟΤΟΠΙ Α.Ε» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.